SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 12th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <unistd.h>
 4. #include <string.h>
 5. #include <stdbool.h>
 6.  
 7. #include <iostream>
 8. #include <string>
 9. #include <vector>
 10. #include <sstream>
 11. #include <regex>
 12.  
 13. #ifdef __WIN32__
 14. #include <winsock2.h>
 15. #include <ws2tcpip.h>
 16. #else
 17. #include <sys/socket.h>
 18. #include <netinet/in.h>
 19. #include <arpa/inet.h>
 20. #endif
 21.  
 22. #define PORT 8080
 23. #define MAXLINE 1024
 24.  
 25.     using namespace std;
 26.  
 27. /*
 28. Spuštění aplikace
 29. Použití: dns [-r] [-x] [-6] -s server [-p port] adresa
 30.  
 31. Pořadí parametrů je libovolné. Popis parametrů:
 32. -r: Požadována rekurze (Recursion Desired = 1), jinak bez rekurze.
 33. -x: Reverzní dotaz místo přímého.
 34. -6: Dotaz typu AAAA místo výchozího A.
 35. -s: IP adresa nebo doménové jméno serveru, kam se má zaslat dotaz.
 36. -p port: Číslo portu, na který se má poslat dotaz, výchozí 53.
 37. adresa: Dotazovaná adresa.
 38. */
 39.  
 40. class DNS
 41. {
 42. public:
 43.     string domainName;
 44.     string IPaddress;
 45.  
 46.     void printname()
 47.     {
 48.         cout << "Domain name is: " << domainName << "\n";
 49.     }
 50.     void printIP()
 51.     {
 52.         cout << "IP address is: " << IPaddress << "\n";
 53.     }
 54. };
 55.  
 56. // GLOBAL VARIABLES
 57. int port = 53;           // Destination port, default value is 53
 58. DNS destinationDNS; // Destination DNS server
 59. bool ipv6 = false;  // Flag IPV4/IPV6
 60. bool reversed = false;
 61. bool recursion = false;
 62. int mySocket;
 63. char buffer[MAXLINE];
 64. string askingFor;
 65. struct sockaddr_in servaddr, cliaddr;
 66.  
 67. int kill(int erNo)
 68. {
 69.     if (erNo == 10)
 70.     {
 71.         fprintf(stderr, "Error: Empty label in the address\n");
 72.     }
 73.     else if (erNo == 11)
 74.     {
 75.         fprintf(stderr, "Error: Label has more than 63 characters\n");
 76.     }
 77.     else if (erNo == 12)
 78.     {
 79.         fprintf(stderr, "Error: Label contains forbidden character\n");
 80.     }
 81.     else if (erNo == 13)
 82.     {
 83.         fprintf(stderr, "Error: Domain name cannot end by dot character\n");
 84.     }
 85.     else if (erNo == 14)
 86.     {
 87.         fprintf(stderr, "Error: Wrong IPv4 format\n");
 88.     }
 89.     else if (erNo == 15)
 90.     {
 91.         fprintf(stderr, "Error: Port must be number\n");
 92.     }
 93.     else if (erNo == 16)
 94.     {
 95.         fprintf(stderr, "Error: No address to be asked for\n");
 96.     }
 97.     else
 98.     {
 99.         fprintf(stderr, "Error: Wrong argument number %d \n", erNo);
 100.     }
 101.     exit(-1);
 102. }
 103.  
 104. bool checkDomainNameSyntax(string probablyDomainName)
 105. {
 106.     /**
 107.      * @brief Function checks whether given string is a domain name.
 108.      * Checks the following rules:
 109.      *  1) Label consists of 1 to 63 characters
 110.      *  2) Full domain name consists of max 253 ASCII characters
 111.      *  3) Domain name is not case-sensitive
 112.      *  
 113.      */
 114.     if (probablyDomainName.back() == '.')
 115.     {
 116.         // Domain name cannot end by dot symbol
 117.         kill(13);
 118.     }
 119.     vector<string> tokens;
 120.     stringstream check1(probablyDomainName);
 121.     string intermediate;
 122.  
 123.     // Split into tokens by dot symbol
 124.     while (getline(check1, intermediate, '.'))
 125.     {
 126.         tokens.push_back(intermediate);
 127.     }
 128.  
 129.     // Looping through the token vector, check each member
 130.     for (int i = 0; i < tokens.size(); i++)
 131.     {
 132.         if (tokens[i].empty())
 133.         {
 134.             //when label is empty
 135.             kill(10);
 136.         }
 137.         else if (tokens[i].size() > 63)
 138.         {
 139.             // when label is too long
 140.             kill(11);
 141.         }
 142.         else if (tokens[i].find_first_not_of("abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890-") != std::string::npos)
 143.         {
 144.             // when label contains forbidden character
 145.             kill(12);
 146.         }
 147.     }
 148.     return true;
 149. }
 150.  
 151. bool checkIPAdressSyntax(string probablyIPAdress)
 152. {
 153.     if (probablyIPAdress.back() == '.')
 154.     {
 155.         // IP address cannot end by dot symbol
 156.         kill(13);
 157.     }
 158.     vector<string> tokens;
 159.     stringstream check1(probablyIPAdress);
 160.     string intermediate;
 161.  
 162.     // Split into tokens by dot symbol
 163.     while (getline(check1, intermediate, '.'))
 164.     {
 165.         tokens.push_back(intermediate);
 166.     }
 167.  
 168.     // Looping through the token vector, check each member
 169.     int IPv4_byte_length, IPv4_byte;
 170.     for (int i = 0; i < tokens.size(); i++)
 171.     {
 172.         IPv4_byte_length = tokens.at(i).length();
 173.         if(IPv4_byte_length > 3){
 174.             return false;
 175.         }else if(tokens[i].find_first_not_of("0123456789") != std::string::npos){
 176.             return false;
 177.         }
 178.         IPv4_byte = stoi(tokens.at(i));
 179.         if( !((IPv4_byte >= 0) && (IPv4_byte <= 255)) ){
 180.             return false;
 181.         }
 182.     std::cout << "Byte " << i << " is: " << tokens.at(i) << IPv4_byte << "\n";
 183.     }
 184.     return true;
 185. }
 186.  
 187. int setDNS(char *probablyServer, int argNo)
 188. {
 189.     /**
 190.      * @brief Function sets the DNS server/IP address. Option is required after -s.
 191.      * @param1 Command line argument after -s option.
 192.      * @param2 Actual position in the array of command line arguments.
 193.      * @return Returns new position in the array of command line arguments.
 194.      */
 195.     int length = strlen(probablyServer);
 196.  
 197.     // converting char* to string variable using std::string::assign
 198.     std::string givenDNS;
 199.     givenDNS.assign(probablyServer, length);
 200.  
 201.     if (checkIPAdressSyntax(givenDNS))
 202.     {
 203.         destinationDNS.IPaddress = givenDNS;
 204.         destinationDNS.printIP();
 205.     }
 206.     else if (checkDomainNameSyntax(givenDNS))
 207.     {
 208.         destinationDNS.domainName = givenDNS;
 209.         destinationDNS.printname();
 210.     }
 211.     argNo++;
 212.     // TODO: nesmí začínat pomlčkou
 213.     return argNo;
 214. }
 215.  
 216. int setPort(char *probablyPort, int argNo)
 217. {
 218.     /**
 219.     * @brief Function sets the destination port number. Default 53, if there is no integer given.
 220.     * @param1 Command line argument after -p option.
 221.     * @param2 Actual position in the array of command line arguments.
 222.     * @return Returns new position in the array of command line arguments. Only increment if port number was given.
 223.     */
 224.     int length = strlen(probablyPort);
 225.     for (int i = 0; i < length; i++)
 226.     {
 227.         if (!isdigit(probablyPort[i]))
 228.         {
 229.             // Argument contains a non-digit character (port number was not specified) -> set default value 53
 230.             kill(15);
 231.         }
 232.     }
 233.     port = atoi(probablyPort);
 234.     argNo++;
 235.     return argNo;
 236. }
 237.  
 238. string changeAddressFormat(string askingFor)
 239. {
 240.     /**
 241.      * @brief Function changed host address format (www.seznam.cz to 3www6seznam2cz0)
 242.      * @param1 Hostname given as argument to be transformed
 243.      * @return Transformed string
 244.      */
 245.     istringstream iss(askingFor);
 246.     vector<string> tokens;
 247.     string token;
 248.     string temporaryQname;
 249.     int tokenLenght;
 250.     string wwwPrefix("www");
 251.  
 252.     auto it = std::mismatch(wwwPrefix.begin(), wwwPrefix.end(), askingFor.begin());
 253.     /*if( !(it.first == wwwPrefix.end()) ){
 254.         // if 'www' is not a prefix of the given host name -> add
 255.         // 3www to the beggining of temporaryQname
 256.         temporaryQname.append("3wwww");
 257.     }*/ TODO:
 258.  
 259.     // split by dot symbol into a string vector
 260.     while (std::getline(iss, token, '.'))
 261.     {
 262.         if (!token.empty()){
 263.             tokens.push_back(token);
 264.         }
 265.     }
 266.  
 267.     for (int i = 0; i < (tokens.capacity()-1); i++)
 268.     {
 269.         if(!tokens[i].empty()){
 270.             tokenLenght = tokens[i].length();
 271.             temporaryQname.append(std::to_string(tokenLenght));
 272.             temporaryQname.append(tokens[i]);
 273.         }
 274.     }
 275.     temporaryQname.append("0"); // has to end by 0
 276.    
 277.     return temporaryQname;
 278. }
 279.  
 280. struct DNS_HEADER
 281. {
 282.     unsigned short id;         // identification number
 283.     unsigned char rd : 1;      // recursion desired
 284.     unsigned char tc : 1;      // truncated message
 285.     unsigned char aa : 1;      // authoritive answer
 286.     unsigned char opcode : 4;  // purpose of message
 287.     unsigned char qr : 1;      // query/response flag
 288.     unsigned char rcode : 4;   // response code
 289.     unsigned char cd : 1;      // checking disabled
 290.     unsigned char ad : 1;      // authenticated data
 291.     unsigned char z : 1;       // its z! reserved
 292.     unsigned char ra : 1;      // recursion available
 293.     unsigned short q_count;    // number of question entries
 294.     unsigned short ans_count;  // number of answer entries
 295.     unsigned short auth_count; // number of authority entries
 296.     unsigned short add_count;  // number of resource entries
 297. };
 298.  
 299. struct QUESTION
 300. {
 301.     unsigned short qtype;
 302.     unsigned short qclass;
 303. };
 304.  
 305. struct R_DATA
 306. {
 307.     unsigned short type;
 308.     unsigned short _class;
 309.     unsigned int ttl;
 310.     unsigned short data_len;
 311. };
 312.  
 313. struct RES_RECORD
 314. {
 315.     unsigned char *name;
 316.     struct R_DATA *resource;
 317.     unsigned char *rdata;
 318. };
 319.  
 320. typedef struct
 321. {
 322.     unsigned char *name;
 323.     struct QUESTION *ques;
 324. } QUERY;
 325.  
 326. int main(int argc, char *argv[])
 327. {
 328.     int option;
 329.     int i = 0;
 330.    
 331.     // duplicate cmd line arguments cause getopt changes order
 332.     vector<string> argVector;
 333.     for(int j = 1; j < argc; j++){
 334.         argVector.push_back(argv[j]);
 335.     }
 336.     /*for (int i = 0; i < argVector.size(); i++)
 337.     {
 338.         cout << argVector[i] << "\n";
 339.     }*/
 340.  
 341.     //printf("Args: %s %s %s %s %s %s %s \n", argv[1], argv[2], argv[3], argv[4], argv[5], argv[6], argv[7]);
 342.     while ((option = getopt(argc, argv, "rx6s:p::")) != -1)
 343.     {
 344.         i++;
 345.         switch (option)
 346.         {
 347.         case 'r':
 348.             //printf("got %d) %c \n", i, option);
 349.             recursion = true;
 350.             break;
 351.         case 'x':
 352.             //printf("got %d) %c \n", i, option);
 353.             reversed = true;
 354.             break;
 355.         case '6':
 356.             //printf("got %d) %c \n", i, option);
 357.             ipv6 = true;
 358.             break;
 359.         case 's':
 360.             // Option -s is followed by IP address or domain name of the server
 361.             //printf("got %d) %c \n", i, option);
 362.             for (int j = 0; j < argc; ++j)
 363.             {
 364.                 if (strcmp(argv[j], "-s") == 0)
 365.                 {
 366.                     //cout << argv[j] << "\n";
 367.                     i = setDNS(argv[j + 1], j);
 368.                 }
 369.             }
 370.             break;
 371.         case 'p':
 372.             // Option -p is followed by port number otherwise its set to 53
 373.             //printf("got %d) %c \n", i, option);
 374.             for (int j = 0; j < argc; ++j)
 375.             {
 376.                 if (strcmp(argv[j], "-p") == 0)
 377.                 {
 378.                     //cout << argv[j] << "\n";
 379.                     i = setPort(argv[j + 1], j);
 380.                 }
 381.             }
 382.             //i = setPort(argv[i + 1], i);
 383.             break;
 384.         case ':':
 385.             fprintf(stderr, "Option requires a value\n");
 386.             kill(i);
 387.             break;
 388.         case '?':
 389.             if (strcmp(argv[i], "-s") == 0)
 390.             {
 391.                 fprintf(stderr, "Option  -s requires a value\n");
 392.                 exit(-1);
 393.             }
 394.             else
 395.             {
 396.                 kill(i);
 397.             }
 398.             break;
 399.         default:
 400.             //printf("got %d) uknown: %c \n", i, option);
 401.             //kill(i);
 402.  
 403.             break;
 404.         }
 405.     }
 406.  
 407.     // Finding requested address to ask for in the command line arguments
 408.     for (int i = 0; i < argVector.size(); i++)
 409.     {
 410.         regex flagFollowed("^-[sp]$");
 411.         regex flagSingle("^-[6rx]$");
 412.         if (regex_match(argVector[i], flagFollowed)) // matches flag with attribute
 413.         {
 414.             i++;
 415.         }
 416.         else if (regex_match(argVector[i], flagSingle)) // matches flag without attribute
 417.         {
 418.             ;
 419.         }
 420.         else
 421.         {
 422.             askingFor = argVector[i];
 423.         }
 424.     }
 425.  
 426.     // Exit when no requested address found or
 427.     if (askingFor.empty())
 428.     {
 429.         kill(16);
 430.     }
 431.  
 432.     // Cheching requested domain name syntax
 433.     checkDomainNameSyntax(askingFor);
 434.  
 435.     printf("!!!RECAP!!!\n");
 436.     printf("Port var: %d\n", port);
 437.     cout << "Asking for: " << askingFor << "\n";
 438.     printf("IPV6: %d\n", (bool)ipv6);
 439.     printf("Reverse: %d\n", (bool)reversed);
 440.     printf("Recursion: %d\n", (bool)recursion);
 441.  
 442.     // Creating socket file descriptor
 443.  
 444. #if defined(WIN32) // TODO:
 445.     WSADATA Data;
 446.     WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &Data); // 2.2 version
 447. #endif
 448.  
 449.     if ((mySocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
 450.     {
 451.         printf("\nSOCKET NA PICU!\n");
 452.         perror("socket creation failed");
 453.         exit(EXIT_FAILURE);
 454.     }
 455.     else
 456.     {
 457.         printf("\nDOBREJ SOCKET PANE!\n");
 458.     }
 459.  
 460.     struct RES_RECORD answers[20], auth[20], addit[20]; //the replies from the DNS server
 461.     struct sockaddr_in servaddr;
 462.  
 463.     unsigned char buf[65536], *qname, *reader;
 464.     struct DNS_HEADER *dns = NULL;
 465.     struct QUESTION *qinfo = NULL;
 466.     dns = (struct DNS_HEADER *)&buf;
 467.  
 468.     memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr));
 469.     // Filling server information
 470.     servaddr.sin_family = AF_INET;
 471.     servaddr.sin_port = htons(53);
 472.     servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("8.8.8.8");
 473.  
 474.     int pid = GetCurrentProcessId();
 475.  
 476.     dns -> id = (unsigned short) htons(pid);
 477.     dns -> rd = recursion; // 1 = "Do query recursively"
 478.     dns -> tc = 0; // 0 = "Message is not truncated"
 479.     dns -> aa = 0; // authoritative answer = false(0)
 480.     dns -> opcode = 0; // 0 = "Standard query"
 481.     dns -> qr = 0;       // 0 = "Message is a query(0)", response(1)
 482.     dns -> rcode = 0; // response code (0=ok, 1=format error, 2=server failure, 3=domain doesnt exist)
 483.     dns -> cd = 0; // chesking disabled
 484.     dns -> ad = 0; // 0 = "Non-authenticated data: Unnacceptable"
 485.     dns -> z = 0; // reserved
 486.     dns -> ra = 0; // recursion available = false
 487.     dns -> q_count = htons(1); // number of questions
 488.  
 489.     dns -> ans_count = 0; // number of answers
 490.     dns -> auth_count = 0; // number of authority entries
 491.     dns -> add_count = 0; // number of resource entries
 492.  
 493.     qname = (unsigned char *)&buf[sizeof(struct DNS_HEADER)];
 494.     string addrDNSFormat = changeAddressFormat(askingFor);
 495.  
 496.     // Converting string to char array
 497.     int length = addrDNSFormat.length();
 498.     char addrChanged[length + 1];
 499.     strcpy(addrChanged, addrDNSFormat.c_str());
 500.  
 501.     // filling the hostname
 502.     qname = (unsigned char *)addrChanged;
 503.     cout << askingFor;
 504.     printf("\nqname: ");
 505.     for (int i = 0; i < strlen((char *)qname); i++)
 506.     {
 507.         printf("%c", qname[i]);
 508.     }
 509.     printf("\n");
 510.     printf("addrChanged: ");
 511.     for (int i = 0; i < strlen((char*)addrChanged); i++)
 512.     {
 513.         printf("%c", addrChanged[i]);
 514.     }
 515.     printf("\n");
 516.  
 517.     qinfo = (struct QUESTION *)&buf[sizeof(struct DNS_HEADER) + (strlen((const char *)qname) + 1)];
 518.  
 519.     qinfo->qtype = htons(1);  // requesting ipv4
 520.     qinfo->qclass = htons(1); // stands for IN
 521.  
 522.     int n, len;
 523.  
 524.     //int bz = sendto(mySocket, hello, strlen(hello), 0, (const struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr));
 525.     //printf("Leti paket neco si prej! %d\n", bz);
 526.  
 527.     int er = sendto(mySocket, (char *)buf, sizeof(struct DNS_HEADER) + (strlen((const char *)qname) + 1) + sizeof(struct QUESTION), 0, (sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr));
 528.     printf("Leti paket neco si prej! %d\n", er);
 529. /*
 530.     int i = sizeof(dest);
 531.     recvfrom(mySocket, (char *)buf, 65536, 0, (sockaddr *)&dest, &i);
 532. */
 533.  
 534.     /*n = recvfrom(mySocket, (char *)buffer, MAXLINE, 1, (struct sockaddr *)&servaddr, &len);
 535.     buffer[n] = '\0';
 536.     printf("Server : %s\n", buffer);*/
 537.  
 538.     close(mySocket);
 539.  
 540. #if defined(WIN32) //TODO:
 541.     WSACleanup();
 542. #endif
 543.     return 0;
 544. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top