SHARE
TWEET

Regulamin

a guest Jan 20th, 2019 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Regulamin Wirtualnej Firmy Schödi Transport z fikcyjną siedzibą we Wrocławiu
 2.  
 3. Wstęp
 4.  
 5. §1.0 Wszyscy pracownicy należący do Schödi Transport oraz osoby na okresie rekrutacyjnym zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. §1.1 W przypadku nie przestrzegania przez pracowników oraz osób przebywających na okresie rekrutacyjnym niniejszego regulaminu, zarząd Schödi Transport będzie wyciągał stosowne konsekwencje. (3 ostrzeżenia skutkują zwolnieniem)
 7.  
 8. §1.2 W Schödi Transport obowiązują :
 9. - Prędkość km/h (kilometr na godzinę)  dla ETS2
 10. - Objętość l (litr) dla ETS2
 11. - Waluta PLN (Złotówki) dla ETS2
 12. - Realistyczne spalanie paliwa (dot. również osób przebywających na okresie rekrutacyjnym).
 13.  
 14. II. Postanowienia Ogólne
 15. §1.3 Każdy pracownik zobowiązany jest do założenia konta na stronie virtualtruckingmanager.com
 16. §1.4 Wirtualna firma Schödi Transport zapewnia każdemu oficjalnie zatrudnionemu pracownikowi na terenie Europy (ETS2) pojazd firmowy.
 17. §1.5 Pracownik na niższym stanowisku nie może bezpodstawnie podważać słowa pracownika na wyższym stanowisku, wyjątkiem jest merytoryczna dyskusja.
 18. §1.6 Zarząd firmy Schödi Transport ma całkowity zakaz przekazywania informacji oznaczonych jako „poufne” pracownikom na niższym szczeblu oraz poza Firmę.
 19. §1.7 O zmianę Nicku należny poinformować zarząd
 20.  
 21. III. Zobowiązania pracowników
 22. §1.8 Każdy pracownik zatrudniony w Schödi Transport zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 23. §1.9 Każdy pracownik zatrudniony w Schödi Transport zobowiązany jest do raportowania przejazdów w dzienniczku zgodnie z zasadami panującymi w firmie Schödi Transport
 24. §2.0 Każdy pracownik zatrudniony w Schödi Transport zobowiązany jest do przestrzegania przejazdu minimalnego limitu kilometrów łącznie w wysokości 2 500 km tygodniowo (ETS2). W uzasadnionych przypadkach limit może być zmniejszony.
 25.  
 26. IV. Rekrutacja
 27. §2.1 Osobą rekrutującą oraz opiniującą Rekruta jest Rekrutant oraz Szefostwo.
 28. §2.2 Okres rekrutacji trwa do 14 dni. W tym czasie pracownik powinien wyrobić 5 000 km. Okres rekrutacji, w uzasadnionych przypadkach decyzją Zarządu, może zostać skrócony lub wydłużony.
 29. §2.3 Osoba na okresie testowym nie może posiadać oficjalnego malowania wirtualnej firmy Schödi Transport
 30.  
 31. V. Raporty
 32. §2.4 Dodawanie raportów odbywa się poprzez system na stronie virtualtruckingmanager.com
 33. §2.5 Raporty ze złym wyborem w jakimkolwiek polu, bez komentarza zawierającego 2 zrzuty ekranu (wysłane na platformę imgur, które powinny zawierać widoczną tabelkę pod F6, i "podsumowanie" trasy) lub z uszkodzeniami przekraczającymi 25% będą z góry odrzucane.
 34. §2.6 Podanie niepoprawnych danych skutkuje odrzuceniem raportu i ostrzeżeniem.
 35. §2.7 Do poprawnego dodanie raportu wymagane jest posiadanie dwóch zrzutów ekranu. Jednego z ekranu wyboru zlecenia, a drugiego z ekranu podsumowania po oddaniu ładunku.
 36.  
 37. VI. Postanowienia końcowe
 38. §2.8 Zarząd wirtualnej firmy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili, bez wcześniejszego informowania o tym podległych pracowników.
 39. §2.9 W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem, należy niezwłocznie skontaktować się z Zarządem wirtualnej firmy  Schödi Transport
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top