viteka32

Struktury

Oct 18th, 2021
920
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h> // sqrt
 3.  
 4. // vytvoreni struktur pro vypocet kvadraticke rovnice
 5. typedef struct {
 6.     float a;
 7.     float b;
 8.     float c;
 9. } koefKvadRovnice;
 10.  
 11. typedef struct{
 12.     float realnaSlozka;
 13.     float imaginarniSlozka;
 14. } komplexniCislo;
 15.  
 16. typedef struct{
 17.     komplexniCislo koren1;
 18.     komplexniCislo koren2;
 19. } korenyKvadRovnice;
 20.  
 21. // deklarace a definice funkce
 22. void vypisKvadRovnice(koefKvadRovnice rovnice)
 23. {
 24.     printf("%fx^2 + (%fx) + (%f) = 0\n", rovnice.a, rovnice.b, rovnice.c);
 25. }
 26.  
 27. korenyKvadRovnice vypocetKvadRovnice(koefKvadRovnice rovnice)
 28. {
 29.     // b^2 - 4 * a * c
 30.     float D = rovnice.b * rovnice.b - (4 * rovnice.a * rovnice.c);
 31.     // 2 * a
 32.     float doubleA = 2 * rovnice.a;
 33.     korenyKvadRovnice vysledek;
 34.     // vypocet korenu kvadraticke rovnice
 35.     if(D > 0){
 36.         vysledek.koren1.imaginarniSlozka = 0;
 37.         vysledek.koren2.imaginarniSlozka = 0;
 38.         vysledek.koren1.realnaSlozka = (-rovnice.b + sqrt(D))/doubleA;
 39.         vysledek.koren2.realnaSlozka = (-rovnice.b - sqrt(D))/doubleA;
 40.     }else if(D < 0){
 41.         // dodelat
 42.     }else
 43.     {
 44.         // D == 0
 45.         // dodelat
 46.     }
 47.     // navrat vysledku z funkce
 48.     return vysledek;
 49. }
 50.  
 51. void vypisKorenu(korenyKvadRovnice koreny)
 52. {
 53.     if(fabs(koreny.koren1.imaginarniSlozka) > 0)
 54.     {
 55.         printf("r1 = %f + %fi\n"
 56.                "r2 = %f - %fi\n\n",
 57.                koreny.koren1.realnaSlozka,
 58.                fabs(koreny.koren1.imaginarniSlozka),
 59.                koreny.koren2.realnaSlozka,
 60.                fabs(koreny.koren2.imaginarniSlozka));
 61.     }else{
 62.         printf("r1 = %f\n"
 63.                "r2 = %f\n\n", koreny.koren1.realnaSlozka,
 64.                koreny.koren2.realnaSlozka);
 65.     }
 66. }
 67.  
 68. int main()
 69. {
 70.     koefKvadRovnice rovnice[3] = {{1, 7, 12}, {1, -10, 25}, {1, 1, 1}};
 71.     // naplneni pres jednotlive prvky struktury
 72.     rovnice[0].a = 1;
 73.     rovnice[0].b = 7;
 74.     rovnice[0].c = 12;
 75.  
 76.     // sizeof(rovnice)/sizeof(rovnice[0])
 77.     // size of vraci velikost operandu v bytech, vyraz v podmince cyklu provede
 78.     // 36 / 12 = 3
 79.     // koefKvadRovnice se sklada 3x float = 3*4 = 12
 80.     // pole rovnice je 3*12 = 36
 81.     for(int i = 0; i < sizeof(rovnice)/sizeof(koefKvadRovnice); i++)
 82.     {
 83.     // vypis rovnice do konzole
 84.     vypisKvadRovnice(rovnice[i]);
 85.     // vypocitani kvad rovnice
 86.     korenyKvadRovnice vysledek = vypocetKvadRovnice(rovnice[i]);
 87.     // vypsani korenu do konzole
 88.     vypisKorenu(vysledek);
 89.     }
 90.  
 91.     return 0;
 92. }
RAW Paste Data