SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Allaha slavi i veliča sve što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Vladara, Blagoslovljenoga i Štovanoga, Silnoga i Mudroga. /1/ On je nepismenima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, iako su prije bili u očitoj zabludi, /2/ i drugima koji im se još nisu priključili, On je Silni i Mudri. /3/ To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a Allah je posjednik obilja velikog. /4/ Oni kojima je Tevrat da ga nose dat, pa ga potom ne nose, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši oni koji Allahove ajete i znakove poriču! A Allah neće uputiti na Pravi put ljude zulumćare. /5/ Reci: “O jevreji, ako tvrdite da ste vi od svih ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite.” /6/ A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti; Allah dobro zna zulumćare. /7/ Reci: “Smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete Poznavatelju onoga što je čulima nedokučivo i onoga što je pojavno vraćeni biti i On će vas, o onom što ste radili, obavijestiti.” /8/ O vi koji vjerujete, kad u petak na namaz budete pozvani, požurite na spominjanje Allaha, i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, ako znate! /9/ A kad se namaz završi, onda se po zemlji raziđite i za Allahovim dobrima tragajte i Allaha mnogo spominjite, da biste uspjeli. /10/ Ali, kad oni kakvu robu trgovačku ili zabavu ugledaju, pohrle joj i tebe ostave sama da stojiš. Reci: “Ono što je u Allaha bolje je i od zabave i od trgovine. A Allah je Opskrbitelj najbolji.”1554 /11/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top