SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 2nd, 2019 165 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. I Cześć pierwsza. Przygotowanie źródeł
 2.  
 3.  
 4.  
 5. - 1. Zainstaluj zależności
 6. sudo apt install build-essential libtool autotools-dev automake pkg-config libssl-dev libboost-dev libevent-dev bsdmainutils
 7.  
 8.  
 9. sudo apt install libboost-all-dev software-properties-common
 10.  
 11. sudo apt install libqt4-dev libprotobuf-dev protobuf-compiler
 12.  
 13. sudo apt install libqt5gui5 libqt5core5a libqt5dbus5 qttools5-dev qttools5-dev-tools
 14.  
 15. sudo apt install libzmq3-dev
 16.  
 17. sudo apt-add-repository ppa:bitcoin/bitcoin
 18.  
 19. sudo apt update
 20.  
 21. sudo apt install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev
 22.  
 23. sudo apt install libminiupnpc-dev
 24.  
 25.  
 26.  
 27. - 2. Pobierz i rozpakuj źródła LiteCoin
 28. wget https://github.com/litecoin-project/litecoin/archive/v0.8.7.4.tar.gz,
 29. tar xf v0.8.7.4.tar.gz
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34. 3. Przemianuj katalog na bstcoin
 35. mv litecoin-0.8.7.4 zipcoin
 36.  cd zipcoin
 37.  mv bitcoin-qt.pro zipcoin-qt.pro
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42. - 4. Dostosuj źródła tak aby program się kompilował
 43.  
 44.  - cd src
 45. mousepad rpcrawtransaction.cpp &
 46.  
 47. linia 242 (skrót klawiaturowy Ctrl-L) powinna mieć postać:
 48.  
 49. const CScriptID& hash = boost::get<CScriptID>(address);
 50.  
 51. zapisanie
 52.  
 53. cd ..
 54.  
 55.  
 56.  
 57. 5. Zatąp teksty litecoin na zipcoin.
 58. W katalogu bstcoin wykonaj
 59.  
 60.  
 61.  
 62. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/litecoin/zipcoin/g'
 63.  
 64. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/Litecoin/Zipcoin/g'
 65.  
 66. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/litecoind/zipcoind/g'
 67.  
 68. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/LITECOIN/ZIPCOIN/g'
 69.  
 70. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/LTC/ZIP/g'
 71.  
 72.  
 73.  
 74. i kompilacja komendą
 75. - cd src
 76. , make -f makefile.unix
 77. (przerwa na kawę)
 78.  
 79.  
 80.  
 81. II Część druga. Zmiana parametrów sieci P2P
 82.  
 83.  
 84.  
 85. 1. Zmiana portów których używa nasza sieć P2P
 86.  
 87.  
 88.  
 89. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/9333/2333/g'
 90.  
 91. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/19333/12333/g'
 92.  
 93. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/9332/2332/g'
 94.  
 95. find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/19332/12332/g'
 96.  
 97.  
 98.  
 99. 2. Zmiana prefixu adresu BitCoin
 100.  
 101. plik base58.h, linie 275 i 277
 102.  Zmieniamy prefixy 'L' (48) na 'Z' (80) i
 103. 'l' (111) na 'z' (142),
 104. wartości prefiksów na https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_address_prefixes
 105.  
 106.  
 107.  
 108. 3. Podmiania kluczy służących do rozłaszania komunikatów w sieci
 109.  
 110.  
 111. a) generujemy klucze
 112.  
 113. openssl ecparam -genkey -name secp256k1 -out alertkey.pem
 114.  
 115. openssl ec -in alertkey.pem -text > alertkey.hex
 116.  
 117.  
 118. openssl ecparam -genkey -name secp256k1 -out testnetalertkey.pem
 119.  
 120. openssl ec -in testnetalertkey.pem -text > testnetalertkey.hex
 121.  
 122.  
 123.  
 124. b) bierzemy pliki hex do edycji i usuwamy ':' z kluczy publicznych
 125.  
 126.  
 127.  
 128. c) bierzemy do edycji plik alert.cpp i podmieniamy wartość kluczy (linie 22 i 23)
 129. wstawiamy wszyscy to samo żeby być w tej samej sieci
 130. /*
 131.  
 132.  
 133. static const char* pszMainKey = "040184710fa689ad5023690c80f3a49c8f13f8d45b8c857fbcbc8bc4a8e4d3eb4b10f4d4604fa08dce601aaf0f470216fe1b51850b4acf21b179c45070ac7b03a9";
 134.  
 135.  
 136. static const char* pszTestKey = "04302390343f91cc401d56d68b123028bf52e5fca1939df127f63c6467cdf9c8e2c14b61104cf817d0b780da337893ecc4aaff1309e536162dabbdb45200ca2b0a";
 137. */
 138.  
 139.  
 140. static const char* pszMainKey = "04920d437e71911ab2720653dcd381511893d32c1cf5054f97a498b67f53de42984ba57b73f78dfcb061109aa57633d542cc4c23b46ab9365da98416bf528f5194";
 141.  
 142.  
 143. static const char* pszTestKey = "048a0da6e7eec861a2ad30ba16edefcab9086c8da8bcab50348435a4eae4b3b7f41478783c09561e89749068f360a3d8a4e24b78be717cbaeb5fe5097c4ab725b9";
 144.  
 145.  
 146.  
 147.  
 148. 3. Zmiana parametrów sieci,
 149.  
 150.  
 151.  
 152. a) podmiana klucza publicznego, edycja pliku main.cpp
 153. openssl ecparam -genkey -name secp256k1 -out genesiskey.pem
 154. openssl ec -in genesiskey.pem -text > genesiskey.hex
 155. i podmiana w pliku main.cpp, linia 2788, ma być
 156. txNew.vout[0].scriptPubKey = CScript() << ParseHex("0414fe835e7f7a86e1910a2f4b9a6f1b56dcba8e219d626f84cdc03a5e8dc609722ce3a26b785b6c9b0309dd40e10419f088dfd448807f258448b6059660659ce8") << OP_CHECKSIG;
 157.  
 158.  
 159.  
 160. b) Podmiana bajtów nagłówka komunikatu: 0xf0, 0xc1, 0xb2, 0xd3, linie 2745-2748 oraz linia 3082, plik main.cpp
 161.  
 162.  
 163.  
 164. c) Podmiana domyślnych adresów węzłów, plik net.cpp, linia 1175
 165. * w tablicach strMainNetDNSSeed i strTestNetDNSSeed kasujemy wszystkie wpisy za wyjątkiem pustego (NULL,NULL)
 166. * poniżej w tablicy pnSeed kasujemy wszystko i wstawiamy wpis 0x00000000,
 167.  
 168.  
 169.  
 170.  
 171. III Część trzecia. Zmiana parametrów kryptowaluty
 172.  
 173.  
 174.  
 175. 1. Generacja monet
 176. main.cpp,
 177.  
 178.  
 179. linia 39, początkowa trudność znajdowania bloków
 180. static CBigNum bnProofOfWorkLimit(~uint256(0) >> 10);  
 181.  
 182.  
 183. linia 1099, częstotliwość generacji bloków
 184.  static const int64 nTargetSpacing = 60 ; // Bstcoin: nowy blok co minutę
 185. linia 1090, nagroda za nowy blok
 186. int64 nSubsidy = 10 * COIN; // Nagroda za blok: 10 monet
 187.  
 188.  
 189. linia 1093, liczba bloków w roku 365*24*60=525600
 190. nSubsidy >>= (nHeight / 525600); // Bstcoin: nagroda maleje o połowę w każdym kolejnym roku
 191.  
 192. linia 1098, aktualizacja trudności obliczeń co jeden dzień
 193.  
 194. static const int64 nTargetTimespan = 24 * 60 * 60; // Bstcoin: one day
 195.  
 196. main.h
 197.  
 198.  
 199. linia 55, całkowita liczba monet 525600 * 10 * 2 = 10512000
 200.  
 201. static const int64 MAX_MONEY = 10512000 * COIN;
 202.  
 203.  
 204. linia 58, liczba bloków które muszą leżeć ponad blokiem z transakcją aby była ważna
 205. static const int COINBASE_MATURITY = 5 ;
 206. linia 627, liczba bloków w czasie zadanego poziomu trudności: u nas liczba minut w ciągu dnia 24*60=1440
 207. return dPriority > COIN * 1440 / 250;
 208.  
 209. 2. Generacja skrótu (hashMerkleRoot) treści bloku genesis
 210.  
 211. a) main.cpp,
 212. linia 2787, ustawić nagrodę w coinbase na 10 coins
 213. txNew.vout[0].nValue = 10 * COIN ;
 214.  
 215.  
 216.  
 217. b) main.cpp,
 218. linia 2782, zmiana zawartości bloku
 219. const char* pszTimestamp = "ZIP has project on 2019.03.03" ;
 220.  
 221. c) main.cpp, linia 2794 i 2800, wykonać date +%s i wkleić wynik
 222. block.nTime=1550943934 ;
 223.  
 224.  
 225.  
 226. d) main.cpp, linia 2796 i 2801,
 227. block.nNonce=0 ;
 228.  
 229.  
 230.  
 231. e) main.cpp, linia 2809, skasować zawartość MerkleRoot
 232. assert(block.hashMerkleRoot == uint256("0x"));
 233.  
 234.  
 235.  
 236. f) kompilacja i uruchomienie ./zipcoind
 237.  
 238.  
 239.  
 240. g) pobranie z ~/.zipcoin/debug.log wartości hashMerkleRoot i aktualizacja
 241. main.cpp, linia 2809, przenieść liczbę z ostatniego wpisu w pliku dziennika
 242.  
 243.  
 244.  
 245.  
 246. 3. Generacja skrótu nagłówka bloku genesis
 247.  
 248.  
 249.  
 250. a) Wyszukać w main.cpp zmienna hashGenesisBlock i usunąć przypisane wartości
 251.  
 252. linia 38, 2749
 253.  
 254.  
 255. b) w main.cpp w linii 2803 wstawić poniższy kod generujący skrót nagłówka bloku genesis
 256. /* ********************************* generacja skrótu nagłówka bloku genesis ***************** */
 257.    
 258. if (true && block.GetHash() != hashGenesisBlock)
 259.        
 260. {
 261.             printf("Searching for genesis block...\n");
 262.             // This will figure out a valid hash and Nonce if you're
 263.             // creating a different genesis block:
 264.             uint256 hashTarget = CBigNum().SetCompact(block.nBits).getuint256();
 265.             uint256 thash;
 266.             char scratchpad[SCRYPT_SCRATCHPAD_SIZE];
 267.  
 268.             loop
 269.             {
 270.                 scrypt_1024_1_1_256_sp(BEGIN(block.nVersion), BEGIN(thash), scratchpad);
 271.                 if (thash <= hashTarget)
 272.                     break;
 273.                 if ((block.nNonce & 0xFFF) == 0)
 274.                 {
 275.                     printf("nonce %08X: hash = %s (target = %s)\n", block.nNonce, thash.ToString().c_str(), hashTarget.ToString().c_str());
 276.                 }
 277.                 ++block.nNonce;
 278.                 if (block.nNonce == 0)
 279.                 {
 280.                     printf("NONCE WRAPPED, incrementing time\n");
 281.                     ++block.nTime;
 282.                 }
 283.             }
 284.             printf("block.nTime = %u \n", block.nTime);
 285.             printf("block.nNonce = %u \n", block.nNonce);
 286.             printf("block.GetHash = %s\n", block.GetHash().ToString().c_str());
 287.            
 288.             }
 289. /* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ generacja skrótu nagłówka bloku genesis ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ */
 290.  
 291.  
 292.  
 293. c) kompilacja
 294. make -f makefile.unix
 295.  
 296.  
 297.  
 298. d) generacja bloku genesis
 299. * w terminalu
 300. tail -f ~/.zipcoin/debug.log
 301. * uruchomienie ./zipcoind
 302. i czekamy aż się dokopie
 303.  
 304.  
 305.  
 306. e) pobieramy z pliku debug.log wartość nNonce 1821026
 307. i wpisujemy do pliku main.cpp linie 2796 i 2801
 308. oraz skrót bloku genesis
 309. block.GetHash = a5e01ea1c77838753df640e742bebe17f7d245bbf634cd20989ac5f13aabafcb
 310. i wstawiamy do main.cpp, linie 38 oraz 2749
 311.  
 312.  
 313.  
 314. g) w main.cpp linia 2804 wpisujemy wyłączamy generację bloku genesis
 315.     if (false    && block.GetHash() != hashGenesisBlock)
 316.  
 317.  
 318.  
 319. h) usuwamy bloki kontrolne blockchainu zaszyte na stałe w źródłach
 320. plik checkpoints.cpp, linia 38,
 321.  
 322. * kasujemy wszystkie z wyjątkiem pierwszego,
 323. jako pierwszy blok kontrolny ustawiamy blok genesis: 1500 zastępujemy przez 0,
 324. a skrót w źródłach skrótem bloku genesis z debug.log
 325.  
 326. * poniżej w strukturze CCheckpointData wstwiamy własny timestamp
 327. linia 42, w linii 43 wstwiamy 0 a w linii 44 1.0
 328.     static const CCheckpointData data = {
 329.         &mapCheckpoints,
 330.         1550943934, // * UNIX timestamp of last checkpoint block
 331.         0,    // * total number of transactions between genesis and last checkpoint
 332.                     //   (the tx=... number in the SetBestChain debug.log lines)
 333.         1.0     // * estimated number of transactions per day after checkpoint
 334.     };
 335.  
 336. * to samo w liniach 48 i 52
 337.     static MapCheckpoints mapCheckpointsTestnet =
 338.         boost::assign::map_list_of
 339.         (   0, uint256("0xbfde53e52461f94f9e50633b3bb18d92b2dbc5388b81fc5027dcadab81892c95"))
 340.         ;
 341.     static const CCheckpointData dataTestnet = {
 342.         &mapCheckpointsTestnet,
 343.         1519886682,
 344.         0,
 345.         1.0
 346.     };
 347.  
 348. * kompilacja
 349.  
 350.  
 351.  
 352.  
 353. IV. Część czwarta. Kompilacja i uruchomienie węzła z interfejsem graficznym
 354.  
 355.  
 356. 1. kompilacja
 357. qmake
 358. make
 359.  
 360.  
 361. 2. Konfiguracja serwera.
 362. W katalogu domowym tworzymy katalog .zipcoin
 363. a w nim plik zipcoin.conf o treści
 364. ########## zipcoin.conf
 365. listen=1
 366. server=1
 367. rpcuser=user
 368. rpcpassword=password
 369. ##########
 370.  
 371.  
 372. 3. Konfiguracja klienta
 373. W katalogu domowym
 374. W katalogu domowym tworzymy katalog .zipcoin
 375. a w nim plik zipcoin.conf o treści
 376. ########## zipcoin.conf
 377. addnode=157.158.24.137
 378. ##########
 379.  
 380.  
 381.  
 382. 4. Kopanie aktywujemy komendą
 383. Pomoc->Okno debugowania | Konsola
 384. help
 385. setgenerate true
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top