drakon-firestone

Untitled

Sep 17th, 2021
732
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Threading;
 3.  
 4. class Program
 5. {
 6.     static void Main(string[] args)
 7.     {
 8.         // Punkt 1
 9.         // zmienne mówiące ile oczek wyrzucił gracz i przeciwnik w każdej rundzie
 10.         int wyrzuconeOczkaGracza = 0;
 11.         int wyrzuconeOczkaPrzeciwnika = 0;
 12.  
 13.         // Punkt 1.1
 14.         // zmienne mówiące o ilości wygranych gracza i przeciwnika
 15.         int wygraneGracza = 0;
 16.         int wygraneKomputera = 0;
 17.  
 18.         // Punkt 1.2
 19.         // ilość rund potrzebna jest do określenia po ilu turach następuje koniec gry
 20.         int runda = 0;
 21.  
 22.         // Punkt 1.3
 23.         // Wypisujemy na konsoli informację o rozpoczęciu gry
 24.         Console.WriteLine("Cześć, może szybka partyjka w kości?");
 25.         Console.WriteLine("Wciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć...");
 26.  
 27.         // Punkt 1.4
 28.         // ReadKey wstrzymuje działąnie programu do momentu naciśnięcia klawisza
 29.         Console.ReadKey();
 30.  
 31.         do
 32.         {
 33.             // Punkt 2
 34.             // W każdym kolejnym wykonaniu pętli tzw. iteracji zwiększamy zmienną runda o 1
 35.  
 36.  
 37.             Console.WriteLine($"Runda {runda}");
 38.             Console.WriteLine($"Twój rzut");
 39.             Console.ReadKey();
 40.             Console.Clear();
 41.  
 42.             wyrzuconeOczkaGracza = RzutKośćmi();
 43.             Console.WriteLine($"Twój wynik to: {wyrzuconeOczkaGracza}");
 44.             Console.ReadKey();
 45.             Console.Clear();
 46.  
 47.             Console.WriteLine($"Runda {runda}");
 48.             Console.WriteLine($"Moja kolej :)");
 49.             Console.ReadKey();
 50.             Console.Clear();
 51.  
 52.             wyrzuconeOczkaPrzeciwnika = RzutKośćmi();
 53.  
 54.             Console.WriteLine($"Mój wynik: {wyrzuconeOczkaPrzeciwnika}");
 55.             Console.ReadKey();
 56.             Console.Clear();
 57.  
 58.             Console.WriteLine($"Zobaczmy kto wygrał tę rundę....");
 59.             Console.ReadKey();
 60.             Console.Clear();
 61.  
 62.             // Punkt 3
 63.             // Sprawdzamy kto wygrał daną rundę i na tej podstawie wyświetlamy odpowiedni komunikat i aktualizujemy punkty
 64.             // Najpierw sprawdzamy, czy gracz wygrał
 65.  
 66.  
 67.             // Punkt 3.1
 68.             // kolej na sprawdzenie czy komputer wygrał
 69.  
 70.  
 71.             // Punkt 3.2
 72.             // Jeśli nikt nie wygrał, to mamy remis
 73.  
 74.  
 75.             Console.WriteLine($"Sprawdźmy wynik: Ty - {wygraneGracza} : {wygraneKomputera} - Ja");
 76.             Console.ReadKey();
 77.             Console.Clear();
 78.  
 79.             // Pierwszy if sprawdza, czy skończyliśmy już ostatnią rundę
 80.             if (runda == 5)
 81.             {
 82.                 // Najpierw sprawdzamy, czy gracz wygrał
 83.                 if (wygraneGracza > wygraneKomputera)
 84.                 {
 85.                     Console.WriteLine("Gratulacje, wygrałeś!");
 86.                 }
 87.                 // kolej na sprawdzenie czy komputer wygrał
 88.                 else if (wygraneGracza < wygraneKomputera)
 89.                 {
 90.                     Console.WriteLine("Niestety, przegrałeś!");
 91.                 }
 92.                 // Jeśli nikt nie wygrał, to mamy remis
 93.                 else
 94.                 {
 95.                     Console.WriteLine("Mamy Remis!");
 96.                 }
 97.                 Console.ReadKey();
 98.             }      
 99.  
 100.         } while (runda < 5);
 101.     }
 102.  
 103.     // metoda do losowania ilości punktów w jednym rzucie
 104.     // to kawałek kodu wspólny dla gracza i przeciwnika, więc zamiast //pisać 2 razy tworzymy metodę
 105.     static int RzutKośćmi()
 106.     {
 107.         // klasa Random, jest to generator liczb pseudolosowych
 108.         // wylosowanie liczby jest oparte o czas systemowy
 109.         Random random = new Random();
 110.        
 111.         // tworzymy zmienną pomocniczą, do przechowania wyniku
 112.         // metoda Next przyjmuje minimalną  i maksymalną granicę przedziału losowania,
 113.         // przy czym maksymalna wartosc nie jest brana pod uwagę
 114.         // rzucamy 3 kośćmi, stąd min = 3, max = 19
 115.         int wylosowanePunkty = random.Next(3, 19);
 116.         return wylosowanePunkty;
 117.     }
 118. }
RAW Paste Data