febbe

PlantCell.cpp

May 13th, 2021
455
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "PlantCell.h"
 2.  
 3. PlantCell::PlantCell(const string &id, const int &initialEnergy) : Cell("PC" + id, initialEnergy, 7)
 4. {
 5.  
 6. }
 7.  
 8. Cell *PlantCell::reproduce()
 9. {
 10.     if(getEnergy() > 400 && getAge() > 3){ //do reprodukcji dojdzie tylko wtedy, gdy komorka jest zywa i posiada dostatecznie duzo energii
 11.         int finalEnergy = getEnergy()/2; //nowo utworzona komorka bedzie posiadala polowe posiadanej przez rodzica energii
 12.         setEnergy(finalEnergy); //pomniejszamy energie komorki o polowe
 13.         setChildCount(getChildCount()+1); //zwiekszamy ilosc dzieci o jeden
 14.         return new PlantCell(getName() + ":" + to_string(getChildCount()), finalEnergy); //zwracamy wskaznik na nowa komorke
 15.     }
 16.     else {
 17.         return nullptr; //w przeciwnym wypadku zwracamy pusty wskaznik - nie zostala stworzona zadna nowa komorka
 18.     }
 19. }
 20.  
 21. void PlantCell::gainEnergy()
 22. {
 23.     beginPhotosynthesis(); //komorka roslinna pozyskuje energie przez fotosynteze
 24. }
 25. void PlantCell::beginPhotosynthesis()
 26. {
 27.     //duuuzo reakcji z wieloma skladnikami
 28.     int energy = getEnergy() + ((rand() % 600 + 70));
 29.     setEnergy(energy); //przyjmujemy ze ilosc energii byla zalezna od wieluu czynnikow
 30.     //skorzystamy wiec z bliblioteki rand, aby wygenerowala losowa ilosc energii od 40 do 400 jednostek
 31. }
 32.  
RAW Paste Data