Guest User

Untitled

a guest
Mar 13th, 2015
334
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                        
 2.             // wpisanie poprzednich wartości
 3.             x_pop = x;
 4.                         y_pop = y;
 5.                        
 6.             //Przekonwertowanie wyciagnietych danych z tekstu do postaci double
 7.                         x = Convert.ToDouble(wart_x);
 8.                         y = -Convert.ToDouble(wart_y);
 9.                        
 10.             //oblicza różnice miedzy poprzenimi położeniami i wyznacza ilość kroków
 11.                         roznica_xc = (x_pop-x)/0.1;
 12.                         roznica_yc = (y_pop-y)/0.1;
 13.  
 14.                        
 15.             //zaokrągla, Math.Floor(); zaokrągla do dołu, Ceiling do góry
 16.                         if(roznica_xc > 0 )roznica_x = Convert.ToInt32(Math.Floor(roznica_xc));
 17.                         else roznica_x = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(roznica_xc));
 18.  
 19.                         if (roznica_yc> 0) roznica_y = Convert.ToInt32(Math.Floor(roznica_yc));
 20.                         else roznica_y = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(roznica_yc));
 21.                        
 22.             //wyliczenie częsciowych kroków tzn. z 310,2, wpisuje do buforu 0,2 bo tego nie mogę wykonać
 23.                         bufor_x = bufor_x + (roznica_xc - roznica_x);
 24.                         bufor_y = bufor_y + (roznica_yc - roznica_y);
 25.                        
 26.                      
 27.                        /* wyznaczanie kierunków w których ma się poruszać silnik i zamiana ujemnych
 28.             wartości kroków na dodatnie, bo takie są przesyłane w ramce. Kierunek odpowiada
 29.             za to że bedą kręcić się w drugą stronę */
 30.                         if (roznica_xc < 0)
 31.                         {
 32.                             dir_X = 1;
 33.                             roznica_xc = -roznica_xc;
 34.                         }
 35.                         else dir_X = 0;
 36.                        
 37.                         if (roznica_yc < 0)
 38.                         {
 39.                             dir_Y = 1;
 40.                             roznica_yc = -roznica_yc;
 41.                         }
 42.                         else dir_Y = 0;
 43.                        
 44.                        
 45.             /*Jeśli bufor będzie większy od 1, czyli 1 peły krok, to dodaj do wyniku 1
 46.             Nastepnie albo dodaj do buforu 1 albo odejmij*/
 47.                        if (bufor_x >= 1)
 48.                         {
 49.                             wynikX = roznica_x + 1;
 50.                             bufor_x = bufor_x - 1;
 51.                         }
 52.  
 53.                         else if (bufor_x <= -1)
 54.                         {
 55.                             wynikX = roznica_x - 1;
 56.                             bufor_x = bufor_x + 1;
 57.                         }
 58.  
 59.                         else wynikX = roznica_x;
 60.  
 61.                         if (bufor_y >= 1)
 62.                         {
 63.                             wynikY = roznica_y + 1;
 64.                             bufor_y = bufor_y - 1;
 65.                         }
 66.                         else if (bufor_y <= -1)
 67.                         {
 68.                             wynikY = roznica_y - 1;
 69.                             bufor_y = bufor_y + 1;
 70.                         }
 71.                         else wynikY = roznica_y;
 72.                        
 73.             /*eśli ostatecznie wynik jest ujemny bo w buforze odjelismy 1 od zera, to zmień
 74.             na dodatnią wartość i przypisz kierunkowi 1 */
 75.                        
 76.             if (wynikX < 0) { dir_X = 1; wynikX = -wynikX; }
 77.                         if (wynikY < 0) { dir_Y = 1; wynikY = -wynikY; }
RAW Paste Data