SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 17th, 2019 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //wylaczanie bledow odnosnie bezpieczenstwa fopen
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <string.h>
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.  
 9.     char plikzrodlowy[256] = "macierz.txt"; // zmienna przechowujaca nazwe pliku zrodlowego
 10.     char plikzrodlowy2[256] = "macierz2.txt"; // zmienna przechowujaca nazwe pliku zrodlowego2
 11.     char plikdocelowy[256] = "macierzwynikowa.txt"; // zmienna przechowujaca nazwe pliku do ktorego kopiujemy
 12.  
 13.     FILE *oplikzrodlowy; //wskazniki
 14.     FILE *zplikdocelowy;
 15.     FILE *sprawdzenie;
 16.  
 17.     /*char linia[256]; //utworzenie zmiennych przechowujacych linie (bufor) ktore beda przechowywac kopiowany tekst
 18.     char liniakopiowana[256];
 19.     /*
 20.     printf("Podaj nazwe pliku zrodlowego: ");
 21.     scanf_s("%s", &plikzrodlowy, 255);//podajemy nazwe pliku zrodlowego
 22.     fflush(stdin);
 23.  
 24.     printf("Podaj nazwe pliku docelowego: ");
 25.     scanf_s("%s", &plikdocelowy, 255); // podajemy nazwe pliku docelowego
 26.     fflush(stdin);
 27.     */
 28.     oplikzrodlowy = fopen(plikzrodlowy, "r");   //otwieranie pliku zrodlowego do odczytu (r)
 29.     sprawdzenie = fopen(plikdocelowy, "r");  //otwieranie pliku docelowego w celu sprawdzenia jego istnienia (dlatego tylko w trybie r - read)
 30.    
 31.    
 32.     if (sprawdzenie == NULL && oplikzrodlowy != NULL) //sprawdzamy czy sprawdzenie czyli plik docelowy istnieje, jesli nie otrzymujemy wartosc NULL - warunek spełniony oraz czy plik zrodlowy jest niepusty/czy istnieje, jesli tak warunek spelniony
 33.     {
 34.         int znak;
 35.         int m, n;
 36.         int **tab;
 37.        
 38.         int licznik = 0;
 39.         znak = getc(oplikzrodlowy);
 40.         while (znak != EOF)                  //pętla odczytująca po jednym znaku z pliku
 41.         {
 42.             znak = getc(oplikzrodlowy);
 43.             if (licznik == 0)
 44.             {
 45.                 m = znak;
 46.             }
 47.             else if (licznik == 4)
 48.             {
 49.                 n = znak;
 50.             }
 51.  
 52.             else if (licznik > 4)
 53.             {
 54.                 tab =(int**)malloc(m * sizeof(int *));
 55.                 for (int i = 0; i < n; i++)
 56.                 {
 57.                     tab[i] = (int*)malloc(m * sizeof(int));
 58.                 }
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.             }
 68.             licznik++;
 69.         }
 70.        
 71.  
 72.  
 73.  
 74. //      fclose(zplikdocelowy); //zamknij plik docelowy
 75.         fclose(oplikzrodlowy); //zamknij plik zrodlowy
 76.        
 77.     }
 78.     else //warunek pierwszy niespelniony z powodu napisanego ponizej
 79.     {
 80.         printf("Blad - istnieje plik docelowy lub nie istnieje plik zrodlowy");
 81.     }
 82.     return 0;
 83.     return 0;
 84. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top