SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 11th, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. #informatii despre un nod din arborele de parcurgere (nu din graful initial)
 4. class NodParcurgere:
 5.     def __init__(self, id, info, parinte):
 6.         self.id=id # este indicele din vectorul de noduri
 7.         self.info=info
 8.         self.parinte=parinte #parintele din arborele de parcurgere
 9.  
 10.     def obtineDrum(self):
 11.         l=[self.info]; #lista care incepe cu nodul dat
 12.         nod=self
 13.         while nod.parinte is not None: #parcurg toate nodurile din drum
 14.             l.insert(0, nod.parinte.info)
 15.             nod=nod.parinte
 16.         return l
 17.        
 18.     def afisDrum(self): #returneaza si lungimea drumului
 19.         l = self.obtineDrum()
 20.         print("->".join(l)) #pt [a, b, f] o sa afiseze a->b->f
 21.         return len(l)
 22.  
 23.     def contineInDrum(self, infoNodNou):
 24.         nodDrum = self
 25.         while nodDrum is not None:
 26.             if infoNodNou == nodDrum.info:
 27.                 return True
 28.             nodDrum=nodDrum.parinte
 29.        
 30.         return False
 31.        
 32.     def __repr__(self):
 33.         sir=""     
 34.         sir+=self.info+"("
 35.         sir+="id = {}, ".format(self.id)
 36.         sir+="drum="
 37.         drum=self.obtineDrum()
 38.         sir+=("->").join(drum)
 39.         sir+=")"
 40.         return(sir)
 41.        
 42.  
 43. class Graph: #graful problemei
 44.     def __init__(self, start, scopuri):
 45.         self.nrStive = len(start)
 46.         self.start=start
 47.         self.scopuri=scopuri
 48.  
 49.     #va genera succesorii sub forma de noduri in arborele de parcurgere
 50.     def genereazaSuccesori(self, nodCurent):
 51.         listaSuccesori = []  # pornesc cu lista vida de succesori
 52.         # pentru fiecare stiva i vreau sa incerc sa iau un bloc
 53.         for i in range(self.nrStive):
 54.             # test sa vad daca pot extrage bloc
 55.             if len(nodCurent.info[i]) > 0:
 56.                 # mai jos copiez informatia nodului curent in nodul intermediar
 57.                 infoIntermediar = copy.deepcopy(
 58.                     nodCurent.info)  # face exact ce face for-ul de pe tabla, dar e mai compact
 59.                 nodIntermediar = NodParcurgere(infoIntermediar,
 60.                                                nodCurent)  # fac un nod parcurgere nou daca vreau sa afisez si starea intermediara (fara bloc)
 61.                 # iau primul bloc din stiva i
 62.                 bloc = nodIntermediar.info[i].pop(0)
 63.                 # reparcurg stivele incercand sa pun blocul la loc
 64.                 # pentru fiecare stiva j diferita de stiva i (ca sa nu ajung la starea de dinainte)
 65.                 for j in range(self.nrStive):
 66.                     if i != j:
 67.                         # creez un NodParcurgere nou pentru punerea blocului
 68.                         infoNou = copy.deepcopy(nodIntermediar.info)
 69.                         nodSuccesor = NodParcurgere(infoNou,
 70.                                                     nodIntermediar)  # sau pot pune nodCurent ca parinte daca nu vreau sa afisez si pasii intermediari
 71.                         # actualizez nodul, punand blocul lipsa pe stiva j
 72.                         nodSuccesor.info[j].insert(0, bloc)
 73.                         # adaug nodul succesor in lista de succesori
 74.                         listaSuccesori.append(nodSuccesor)
 75.         return listaSuccesori
 76.        
 77.     def __repr__(self):
 78.         sir = ""
 79.         for (k,v) in self.__dict__.items(): #creez un dictionar(metoda predefinita)
 80.             sir+="{} = {}\n".format(k, v) # {} este echivalent cu %s din C
 81.         return(sir)
 82.        
 83.        
 84.  
 85. ############################################################################################## 
 86. #                                 Initializare problema                                      #
 87. ##############################################################################################     
 88.  
 89. #pozitia i din vectorul de noduri da si numarul liniei/coloanei corespunzatoare din matricea de adiacenta      
 90.  
 91.  
 92. start=[["a"],["b","c"],["d"]]
 93. scopuri=[["c","b"],[],["a","d"]]
 94. gr=Graph(start, scopuri)
 95.  
 96.  
 97.  
 98. #### algoritm BF
 99. #presupunem ca vrem mai multe solutii (un numar fix)
 100. #daca vrem doar o solutie, renuntam la variabila nrSolutiiCautate
 101. #si doar oprim algoritmul la afisarea primei solutii
 102. nrSolutiiCautate=4
 103.  
 104. def breadth_first(gr):
 105.     global nrSolutiiCautate #folosesc global pt a putea folosi variabila globala
 106.     #in coada vom avea doar noduri de tip NodParcurgere (nodurile din arborele de parcurgere)
 107.     c = [NodParcurgere(gr.noduri.index(start), start, None)]
 108.     continua = True #variabila pe care o setez la false cand consider ca s-au afisat suficiente solutii
 109.     while len(c) > 0 and continua:
 110.         print("Coada actuala: " + str(c))
 111.         input()
 112.         nodCurent = c.pop(0)
 113.         print("Se extinde nodul ", nodCurent.info, " din drumul ", end="")
 114.         nodCurent.afisDrum()
 115.  
 116.         if nodCurent.info in scopuri:
 117.             print("----> Solutie: ", end="")
 118.             l = nodCurent.afisDrum()
 119.             print("Lungime solutie:", l)
 120.             nrSolutiiCautate -= 1
 121.             if nrSolutiiCautate == 0:
 122.                 continua = False
 123.         lSuccesori = gr.genereazaSuccesori(nodCurent)
 124.         c.extend(lSuccesori) #adaug in finalul cozii
 125.         print("Se adauga in coada: ", end="")
 126.         if len(lSuccesori) > 0:
 127.             for nod in lSuccesori:
 128.                 print(nod.info, end=" ")
 129.         else:
 130.             print("nimic")
 131.         print("")
 132.  
 133.  
 134. breadth_first(gr)
 135. #bonus: sa afiseze solutia in momentu expandarii
 136. #ca sa nu puna newline: print("fdsf", end="")
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top