Guest User

Untitled

a guest
Jun 18th, 2019
47
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. options:
 2. tag: &8[&cOX&8]
 3. command /ox [<text>] [<text>]:
 4. permission: admin.ox
 5. permission message: &cNie posiadasz uprawnien!
 6. trigger:
 7. if arg 1 is not set:
 8. send "&8» &c/ox ustaw lobby &8- &7Ustawia lobby dla graczy!"
 9. send "&8» &c/ox ustaw czerwone/biale/zielone &8- &7Ustawia pole czerwone/biale/zielone"
 10. send "&8» &c/ox reset &8- &7Resetuje pola OX"
 11. send "&8» &c/ox tak/nie <pytanie> &8- &7Rozpoczyna OX pytaniem"
 12. stop
 13. if arg 1 is not "ustaw" or "tak" or "nie" or "reset":
 14. send "&8» &c/ox ustaw lobby &8- &7Ustawia lobby dla graczy!"
 15. send "&8» &c/ox ustaw czerwone/biale/zielone &8- &7Ustawia pole czerwone/biale/zielone"
 16. send "&8» &c/ox reset &8- &7Resetuje pola OX"
 17. send "&8» &c/ox tak/nie <pytanie> &8- &7Rozpoczyna OX pytaniem"
 18. stop
 19. if arg 1 is "ustaw":
 20. if arg 2 is "lobby":
 21. set {ox.lobby} to location of player
 22. send "{@tag} &7Poprawnie ustawiono &clobby &7dla graczy na wspolrzednych: &c%location of player%"
 23. stop
 24. if arg 2 is "czerwone" or "biale" or "zielone":
 25. loop blocks within {ox.pos1} to {ox.pos2}:
 26. add loop-block to {ox.bloki.%arg 2%::*}
 27. send "{@tag} &7Poprawnie stworzono &c%arg 2% &7pole"
 28. else if arg 2 is not "czerwone" or "biale" or "zielone" or "lobby":
 29. send "&8» &c/ox ustaw lobby &8- &7Ustawia lobby dla graczy!"
 30. send "&8» &c/ox ustaw czerwone/biale/zielone &8- &7Ustawia pole czerwone/biale/zielone"
 31. send "&8» &c/ox reset &8- &7Resetuje pola OX"
 32. send "&8» &c/ox tak/nie <pytanie> &8- &7Rozpoczyna OX pytaniem"
 33. stop
 34. if arg 1 is "reset":
 35. clear {ox.bloki.biale::*}
 36. clear {ox.bloki.czerwone::*}
 37. clear {ox.bloki.zielone::*}
 38. clear {ox.spawn}
 39. clear {ox.lobby}
 40. clear {ox.pos1}
 41. clear {ox.pos2}
 42. clear {ox.ilosc}
 43. send "{@tag} &7Pomyslnie zresetowano zmienne OX!"
 44. stop
 45. if arg 1 is "tak" or "nie":
 46. broadcast " "
 47. broadcast " "
 48. broadcast "{@tag} &7Pytanie&8: &c%arg 2%"
 49. broadcast " "
 50. broadcast " "
 51. wait 2 second
 52. broadcast "{@tag} &7Biale pole zniknie za &c3 &7..."
 53. wait 1 second
 54. broadcast "{@tag} &7Biale pole zniknie za &c2 &7..."
 55. wait 1 second
 56. broadcast "{@tag} &7Biale pole zniknie za &c1 &7..."
 57. wait 1 second
 58. loop blocks at {ox.bloki.biale::*}:
 59. set loop-block to air
 60. wait 2 second
 61. broadcast " "
 62. broadcast " "
 63. if arg 1 is "tak":
 64. broadcast "{@tag} &7Poprawna odpowiedz to &aTAK"
 65. loop blocks at {ox.bloki.czerwone::*}:
 66. set loop-block to air
 67. else if arg 1 is "nie":
 68. broadcast "{@tag} &7Poprawna odpowiedz to &cNIE"
 69. loop blocks at {ox.bloki.zielone::*}:
 70. set loop-block to air
 71. broadcast " "
 72. broadcast " "
 73. wait 10 second
 74. loop blocks at {ox.bloki.biale::*}:
 75. set loop-block to white wool
 76. wait 1 second
 77. if arg 1 is "tak":
 78. loop blocks at {ox.bloki.czerwone::*}:
 79. set loop-block to red wool
 80. else if arg 1 is "nie":
 81. loop blocks at {ox.bloki.zielone::*}:
 82. set loop-block to 35:5
 83. on walk on water:
 84. if block 2 under player is command block:
 85. teleport player to {ox.lobby}
 86. send "{@tag} &7Przegrales! Moze nastepnym razem Ci sie uda!"
 87. stop
 88. on leftclick with Blaze Rod:
 89. if player have permission "admin.ox":
 90. cancel event
 91. set {ox.pos1} to location of event-block
 92. send "{@tag} &7Wspolrzedne pozycji 1 to &c%{ox.pos1}%"
 93. stop
 94. stop
 95. on rightclick with Blaze Rod:
 96. if player have permission "admin.ox":
 97. cancel event
 98. set {ox.pos2} to location of event-block
 99. set {ox.ilosc} to 0
 100. loop blocks within {ox.pos1} to {ox.pos2}:
 101. add 1 to {ox.ilosc}
 102. if {ox.ilosc} is 3000000:
 103. send "{@tag} &7Przekroczono ilosc blokow! Zaznacz mniejszy obszar!"
 104. stop
 105. send "{@tag} &7Pomyslnie zaznaczono obszar!"
 106. send "&8» &7Pozycja 1&8: &c%{ox.pos1}%"
 107. send "&8» &7Pozycja 2&8: &c%{ox.pos2}%"
 108. send "&8» &7Ilosc zaznaczonych blokow&8: &c%{ox.ilosc}%"
 109. stop
 110. stop
 111. command /fake:
 112. permission: ox.extras
 113. permission message: "&4Nie Masz Permisji albo nie ma takiej komendy"
 114. trigger:
 115. open chest with 1 rows to all players
 116. bc "&eNotch joined to the game" to all players
RAW Paste Data