SHARE
TWEET

Resonant Cell Control (OpenComputers)

Armander May 19th, 2019 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --Tylko monitor w=5, h=3 (width, height)
 2. API = require("buttonAPI")
 3. local component = require("component")
 4. local term = require("term")
 5. local event = require("event")
 6. local keyboard = require("keyboard")
 7. local sides = require("sides")
 8. local computer = require("computer")
 9. term.clear() --Czyszczenie napisow wstepnych
 10.  
 11. local kolor = { pomaranczowy = 0xEBB329, zielony = 0x008000, czerwony = 0xFF0000, czarny = 0x000000, bialy = 0xFFFFFF, niebieski = 0x0000FF, szary = 0x808080, morski = 0x008080, zolty = 0xFFFF00, fioletowy = 0x800080, cyjan = 0x00FFFF, fuksja = 0xFF00FF, limonka = 0x00FF00, wisniowy = 0x800000, granatowy = 0x000080, oliwkowy = 0x808000, srebrny = 0xC0C0C0}
 12.  
 13. --Zmienne urzadzen
 14. local screen = component.proxy(component.list("screen")())
 15. local gpu = component.proxy(component.list("gpu")())
 16. local rs = component.proxy(component.list("redstone")())
 17.  
 18. --Pojemniki na energie
 19. local acell = component.proxy("cea06e0f-4403-4059-9c63-b044ba6c11ca")
 20. local bcell = component.proxy("5ea0c33b-49b6-463c-ae08-ec9b2ed3a5ca")
 21. local ccell = component.proxy("ccb99ddc-d82c-4e79-9fd1-0921004880f3")
 22. local dcell = component.proxy("ea95d063-e8b1-4344-b6c1-c477547ee9da")
 23. local ecell = component.proxy("eab4e092-6d51-4304-b1ca-648a5da03e39")
 24.  
 25. local aredstone = component.proxy("baf998e6-968c-4089-b7ea-6e9c247ebfda")
 26. local bredstone = component.proxy("c7c26a9b-0f69-4fe0-a32b-de00d94467da")
 27. local credstone = component.proxy("bf1cdb44-d497-46fc-9ba5-80a3678868df")
 28. local dredstone = component.proxy("d6e88e76-bafa-44da-83ac-c6d7d45dd34b")
 29. local eredstone = component.proxy("47516274-8453-43a3-98b3-84371b276da9")
 30.  
 31. function round(val, decimal)
 32.     if (decimal) then
 33.         return math.floor((val*10^decimal)+0.5)/(10^decimal)
 34.     else
 35.         return math.floor(val+0.5)
 36.     end
 37. end
 38.  
 39. function adjustUnit(value) --Funkcja do wyzszych jednostek
 40.     if value >= 1000000000000 then
 41.         return tostring(round(value/1000000000000, 2) .. " TRF")
 42.     elseif value >= 1000000000 then
 43.         return tostring(round(value/1000000000, 2) .. " GRF")
 44.     elseif value >= 1000000 then
 45.         return tostring(round(value/1000000, 2) .. " MRF")
 46.     elseif value >= 1000 then
 47.         return tostring(round(value/1000, 2) .. " kRF")
 48.     else
 49.     return tostring(round(value) .. " RF")
 50.   end
 51. end
 52.  
 53. function hBar(x, y, size, val, maxval) --Pasek postepu (poziomy)
 54.     val = tonumber(val)
 55.     maxval = tonumber(maxval)
 56.  
 57.     if val < 0 then val = 0 end
 58.     if val > maxval then val = maxval end
 59.  
 60.     local pct = round((val/maxval)*100, 1)
 61.     local scale = 100/size
 62.     local fill = pct/scale
 63.     local spos = math.floor(fill)
 64.  
 65.     for i = 1, spos do
 66.         gpu.setBackground(kolor.czerwony) -- Kolor wypelnienia wartosci
 67.         gpu.set(x+i, y, " ")
 68.         gpu.setBackground(kolor.czarny)
 69.     end
 70.  
 71.     for i = spos + 1, size do
 72.         gpu.setBackground(kolor.szary) -- Kolor wypelnienia reszty
 73.         gpu.set(x + i, y, " ")
 74.         gpu.setBackground(kolor.czarny)
 75.     end
 76.     gpu.set(x + size + 1, y, string.rep(" ", 4 - string.len(pct)) .. string.format(pct) .. "%")
 77. end
 78.  
 79. function drawScreen() --Ramka na dane
 80.     gpu.setResolution(104, 30)
 81.     gpu.setBackground(kolor.szary)
 82.     x, y = gpu.getResolution()
 83.  
 84.     for i = 1, x do
 85.         gpu.set(i, 1, " ")
 86.     end
 87.     for i = 1, y do
 88.         gpu.set(1, i, " ")
 89.     end
 90.     for i = 1, x do
 91.         gpu.set(i, y, " ")
 92.     end
 93.     for i = 1, y do
 94.         gpu.set(x, i, " ")
 95.     end
 96.     for i = 1, y do
 97.         gpu.set(math.floor(x/3), i, " ")
 98.     end
 99.     for i = 1,y do
 100.         gpu.set(math.floor(x/1.5), i, " ")
 101.     end
 102.     for i = 1,x do
 103.         gpu.set(i, math.floor(y/2), " ")
 104.     end
 105. end
 106.  
 107. function aredstoneOn() --Wlaczanie przesylu energii
 108.     aredstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 109. end
 110.  
 111. function bredstoneOn()
 112.     bredstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 113. end
 114.  
 115. function credstoneOn()
 116.     credstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 117. end
 118.  
 119. function dredstoneOn()
 120.     dredstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 121. end
 122.  
 123. function eredstoneOn()
 124.     eredstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 125. end
 126.  
 127. function aredstoneOff() --Wylaczanie przesylu energii
 128.     aredstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 129. end
 130.  
 131. function bredstoneOff()
 132.     bredstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 133. end
 134.  
 135. function credstoneOff()
 136.     credstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 137. end
 138.  
 139. function dredstoneOff()
 140.     dredstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 141. end
 142.  
 143. function eredstoneOff()
 144.     eredstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 145. end
 146.  
 147. function allredstoneOn()
 148.     aredstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 149.     bredstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 150.     credstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 151.     dredstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 152.     eredstone.setOutput(sides.bottom, 15)
 153. end
 154.  
 155. function allredstoneOff()
 156.     aredstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 157.     bredstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 158.     credstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 159.     dredstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 160.     eredstone.setOutput(sides.bottom, 0)
 161. end
 162.  
 163. function setButtons() --Funkcja do wyswietlania przyciskow
 164.     API.setTable("aredstoneOn", aredstoneOn, 3, 11, 15, 13,"ON", {on = kolor.zielony, off = kolor.zielony})
 165.     API.setTable("aredstoneOff", aredstoneOff, 20, 11, 32, 13,"OFF", {on = kolor.czerwony, off = kolor.czerwony})
 166.     API.setTable("bredstoneOn", bredstoneOn, 36, 11, 49, 13,"ON", {on = kolor.zielony, off = kolor.zielony})
 167.     API.setTable("bredstoneOff", bredstoneOff, 54, 11, 67, 13,"OFF", {on = kolor.czerwony, off = kolor.czerwony})
 168.     API.setTable("credstoneOn", credstoneOn, 71, 11, 84, 13,"ON", {on = kolor.zielony, off = kolor.zielony})
 169.     API.setTable("credstoneOff", credstoneOff, 89, 11, 102, 13,"OFF", {on = kolor.czerwony, off = kolor.czerwony})
 170.     API.setTable("dredstoneOn", dredstoneOn, 3, 26, 15, 28,"ON", {on = kolor.zielony, off = kolor.zielony})
 171.     API.setTable("dredstoneOff", dredstoneOff, 20, 26, 32, 28,"OFF", {on = kolor.czerwony, off = kolor.czerwony})
 172.     API.setTable("eredstoneOn", eredstoneOn, 36, 26, 49, 28,"ON", {on = kolor.zielony, off = kolor.zielony})
 173.     API.setTable("eredstoneOff", eredstoneOff, 54, 26, 67, 28,"OFF", {on = kolor.czerwony, off = kolor.czerwony})
 174.     API.setTable("allredstoneOn", allredstoneOn, 71, 26, 84, 28,"ON", {on = kolor.zielony, off = kolor.zielony})
 175.     API.setTable("allredstoneOff", allredstoneOff, 89, 26, 102, 28,"OFF", {on = kolor.czerwony, off = kolor.czerwony})
 176. end
 177.  
 178. function drawData() --Wyƛwietlanie danych
 179.  
 180. gpu.setBackground(kolor.czarny)
 181.  
 182. local astorage = acell.getEnergyStored()
 183. local amstorage = acell.getMaxEnergyStored()
 184.  
 185. local bstorage = bcell.getEnergyStored()
 186. local bmstorage = bcell.getMaxEnergyStored()
 187.  
 188. local cstorage = ccell.getEnergyStored()
 189. local cmstorage = ccell.getMaxEnergyStored()
 190.  
 191. local dstorage = dcell.getEnergyStored()
 192. local dmstorage = dcell.getMaxEnergyStored()
 193.  
 194. local estorage = ecell.getEnergyStored()
 195. local emstorage = ecell.getMaxEnergyStored()
 196.  
 197. local sumstorage = math.floor(astorage+bstorage+cstorage+dstorage+estorage)
 198. local summstorage = math.floor(amstorage+bmstorage+cmstorage+dmstorage+emstorage)
 199.  
 200. --Tekst z danymi
 201.     gpu.set(10, 2, "BANK ENERGII #1")
 202.     gpu.set(43, 2, "BANK ENERGII #2")
 203.     gpu.set(79, 2, "BANK ENERGII #3")
 204.     gpu.set(10, 16, "BANK ENERGII #4")
 205.     gpu.set(43, 16, "BANK ENERGII #5")
 206.     gpu.set(75, 16, "WSZYSTKIE BANKI ENERGII")
 207.  
 208.     gpu.set(4, 5, "POJEMNOSC: ".. string.rep(" ", 9 - string.len(adjustUnit(astorage)))..adjustUnit(astorage))
 209.     gpu.set(37, 5, "POJEMNOSC: ".. string.rep(" ", 9 - string.len(adjustUnit(bstorage)))..adjustUnit(bstorage))
 210.     gpu.set(72, 5, "POJEMNOSC: ".. string.rep(" ", 9 - string.len(adjustUnit(cstorage)))..adjustUnit(cstorage))
 211.     gpu.set(4, 19, "POJEMNOSC: ".. string.rep(" ", 9 - string.len(adjustUnit(dstorage)))..adjustUnit(dstorage))
 212.     gpu.set(37, 19, "POJEMNOSC: ".. string.rep(" ", 9 - string.len(adjustUnit(estorage)))..adjustUnit(estorage))
 213.  
 214.     gpu.set(4, 7, "MAKS. POJEMNOSC: "..adjustUnit(amstorage))
 215.     gpu.set(37, 7, "MAKS. POJEMNOSC: "..adjustUnit(bmstorage))
 216.     gpu.set(72, 7, "MAKS. POJEMNOSC: "..adjustUnit(cmstorage))
 217.     gpu.set(4, 21, "MAKS. POJEMNOSC: "..adjustUnit(dmstorage))
 218.     gpu.set(37, 21, "MAKS. POJEMNOSC: "..adjustUnit(emstorage))
 219.  
 220.     gpu.set(72, 19, "POJEMNOSC: ".. string.rep(" ", 9 - string.len(sumstorage))..adjustUnit(sumstorage))
 221.     gpu.set(72, 21, "MAKS. POJEMNOSC: "..adjustUnit(summstorage))
 222.  
 223.     hBar(4, 9, 20, astorage, amstorage)
 224.     hBar(37, 9, 20, bstorage, bmstorage)
 225.     hBar(72, 9, 20, cstorage, cmstorage)
 226.     hBar(4, 23, 20, dstorage, dmstorage)
 227.     hBar(37, 23, 20, estorage, emstorage)
 228.  
 229.     hBar(72, 23, 20, sumstorage, summstorage)
 230. end
 231.  
 232. while true do --Petla wyswietlajaca
 233.     drawScreen()
 234.     setButtons()
 235.     API.screen()
 236.     event.listen("touch", API.checkxy)
 237.     drawData()
 238.  
 239.     local event, address, arg1, arg2, arg3 = event.pull(1) --Wyjscie z programu za pomoca "Q"
 240.     if type(address) == "string" and component.isPrimary(address) then
 241.     if event == "key_down" and arg2 == keyboard.keys.q then
 242.             term.clear()
 243.             os.exit()
 244.         end
 245.     end
 246. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top