SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 21st, 2020 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Kedves Ágota,
 2.  
 3. Összefoglalom észrevételeimet a fellebbezéssel kapcsolatban.
 4. Egyeztessünk, hogy részemről van-e még szükség valamire, illetve kérdés
 5. esetén bátran keressen, hogy szükség esetén ki tudjuk egészíteni. Ami
 6. még esetleg eszembe jut, azt a továbbiakban küldöm.
 7.  
 8. A fellebbezés alapjaként benyújtott "magán szakértői vélemény és lelet"
 9. egy nyilvánvalóan manipulált, megrendelésre elkészített, csúsztatásoktól
 10. és a valóságot nem fedő állításoktól hemzsegő pamflet, mely nem
 11. tekinthető bizonyítéknak egy bírósági eljárás során, de még csak
 12. megfontolás tárgyát képező tényezőnek sem.
 13.  
 14. Elkészültének körülményei jóval túlmutatnak jelen polgári peres eljárás
 15. keretein, azok ugyanis már büntetőjogi kategóriába esnek.
 16.  
 17. Nevezetesen:
 18.  
 19. Csernay Ákos "szakértő" minimum szakmai vétséget, de vélelmezhetően
 20. bűncselekményt valósított meg akkor, amikor a felperesi apa írásos
 21. beleegyező nyilatkozatának bekérése nélkül, és annak hiányában a
 22. jelenleg közös nevelésben lévő perbéli gyermekeket, Dórát és Bencét
 23. pszichológiai vizsgálatnak vetette alá. Ennek okán felperes indokoltnak
 24. tartja Csernay Ákos "szakértő" elleni jogi eljárás indítását jelen
 25. eljárástól függetlenül.
 26. Érdemes azonban vizsgálni a "szakértői vélemény" tartalmát abból a
 27. szempontból, hogy több ponton maga fedi fel saját manipulatív szándékát
 28. és jogszerűtlenségét, illetőleg az alapos okot arra, hogy a perbéli
 29. gyermekek az alperesi környezetből minél előbb kikerüljenek.
 30.  
 31. Állításomat alátámasztó példák:
 32.  
 33. Dóra explorációja: azon kérdést követően, mi szerint "ki Adina igazi
 34. anyukája?", Dóra hátatfordít és sírva fakad. Ez két dolgot is világosan
 35. elárul. 1: Dóra a vélhetően alapos felkészítés és agymosás ellenére
 36. olyan kérdéssel szembesült, amire nem számított, ami összezavarta.
 37. Ismerve őt, röviden lefuttatthatta magában a válaszlehetőségeket, de nem
 38. tudta közülük kiválasztani azt, amelyet az alperesi anya elvárt volna,
 39. és félve a szembeszegülésként értelmezett rossz válasz
 40. következményeitől, illetve a vele szemben támasztott elvárástól
 41. frusztrálódott, lefagyott, és begubózással reagált, hogy a kérdést
 42. elhárítsa. 2: Dóra reakciója alátámasztja a két korábbi szakértői
 43. véleményben már feltárt, és a pszichológiai gondozását indokló
 44. problémáját (a kihívásoktól, feladatoktól frusztrálódik, megijed),
 45. melynek megoldása kulcsfontosságú lenne az iskolai teljesítményét és
 46. későbbi előmenetelét illetően.
 47.  
 48. Bence explorációja: erősen kihangsúlyozódik a büntetés-orientált
 49. nevelési módszer, amely bizonyíthatóan nem tesz jót a gyermek lelki
 50. fejlődésének, és Bence esetében már bizonyítottan károkat okozott
 51. (szeparációs szorongás).
 52.  
 53. Csernay Ákos "szakértő" állítása, mely szerint Dórának minél előbb meg
 54. kell tudnia, hogy biológiailag nem a felperesi apától származik, még
 55. laikus számára is gyomorforgatóan szakmaiatlan, a gyermekre nézve pedig
 56. egyenesen embertelen és veszélyes. Minden eddig megkérdezett valódi
 57. pszichológus egyöntetűen hangoztatja, hogy ez a jelenlegi helyzet
 58. rendezését, Dóra pszichológiai gondozását követően, az életkorának
 59. megfelelő módszerekkel, szakember bevonásával valósítható meg oly módon,
 60. hogy a gyermek ezt ne fenyegetésként élje meg, ne sérüljön, és ne érezze
 61. úgy, hogy kihúzták a talajt a lába alól (újra). Dórának egyetlen szerető
 62. apja van, a felperesi apa, biológiai származástól függetlenül. A
 63. "szakértő" ezen állításával egyenesen veszélyeztetésre buzdítja az
 64. alperesi anyát, márpedig a gyermek veszélyeztetése bűncselekmény.
 65. Emellett a veszélyeztetés tényállása a hivatalos, Bíróság által
 66. elrendelt szakértői vizsgálat óta (legalább) kétszer is megvalósult az
 67. alperesi anya részéről. 1: Dóra továbbra sem kapta meg a számára - két
 68. szakértői véleménnyel alátámasztottan - szükséges pszichológusi
 69. támogatást. Érthetetlen a felperes számára, hogy egy teljesen fölösleges
 70. és értelmetlen procedúrának, mint ez a "szakértő vizsgálat" hogyan
 71. lehettek alávetve a gyerekek, ha közben Dóri pszichológiai kezelését az
 72. alperesi anya "egészségügyi állapotára hivatkozva" szabotálta. 2: Az
 73. alperesi anya tavaly nyári esküvőjéről a gyerekek egyetlen dolgot
 74. tartottak említésre méltónak, ez volt az egyetlen dolog, amiről
 75. beszámoltak: a családi verekedés, melynek résztvevői az alperesi anya
 76. családtagjai voltak. Az a tény, hogy ezt a gyerekek testközelből látták,
 77. már önmagában is kimeríti a veszélyeztetés fogalmát.
 78.  
 79. Csernay Ákos "szakértő" a honlapján az "A vizsgálatról" rovatban a
 80. következőt állítja:
 81. "(4) A szakértő a szülői elidegenítési szindrómát (PAS-szindrómát) nem
 82. vizsgálja, ugyanakkor igyekszik feltárni a gyermekre irányuló,
 83. véleménynyilvánítását befolyásolni törekvő direkt és indirekt ráhatásokat."
 84. Felperes e ponton megjegyzi, hogy a "szakértő" vagy nem igyekezett, vagy
 85. nem sikerült feltárnia a gyermekre irányuló, véleménynyilvánítását
 86. befolyásolni törekvő direkt és indirekt ráhatásokat, holott ezek a
 87. "szakértői véleményből" azonnal kitűnnek még önmagában vizsgálva is, a
 88. korábbi szakértői véleménnyel összehasonlítva pedig egyértelműen rámutat
 89. a befolyásoló törekvésre, például a családi rajz elkészítésénél és a
 90. gyermekek kérdésekre adott válaszainál.
 91.  
 92. A "szakértői vizsgálatnak" nem volt részese továbbá a felperesi apa,
 93. mint hogy az tudta és beleegyezése, ily módon jelenléte nélkül készült.
 94.  
 95. 4:164. § [A szülői felügyelet közös gyakorlása] kimondja, hogy
 96. (3) Azonnali intézkedést igénylő esetben a szülő a gyermek érdekében - a
 97. másik szülő késedelem nélkül történő értesítése mellett - közös szülői
 98. felügyelet esetén is önállóan dönthet.
 99.  
 100. Ennek fényében mind az alperes, mind a "szakértő" két okból is jogsértő
 101. magatartást tanúsított:
 102. 1: Nem állt fent azonnali intézkedést igénylő helyzet.
 103. 2: Nem történt értesítés.
 104.  
 105. A felperesi apa nem kíván reagálni az alperes elismételt rágalmaira,
 106. csúsztatásaira és valóságot nem fedő állításaira, mivel ezekre szükség
 107. szerint már reagált a bírósági eljárás korábbi szakaszában.
 108.  
 109. Felperes kiemelné, hogy Jacsó József nyilatkozatában nem tagadta Bence
 110. bántalmazását (ellenben felháborodott azon, hogy felperes ezt szóvá
 111. tette), és figyelmeztetésül közli, hogy a gyermekbántalmazás bűncselekmény.
 112.  
 113. Felperes hangsúlyozza, hogy alperes a gyermekeket kizárólag önös
 114. éredekei biztosítása miatt kívánja felhasználni, úgy mint anyagi és
 115. életviteli státuszának megőrzése:
 116. - A gyermekek után kapott szociális juttatások haszonélvezete,
 117. - A gyermekekre a felperes által önszorgalomból jelenleg is fizetett
 118. gyerektartás haszonélvezete,
 119. - A munka elkerülése,
 120. - Az állam által többgyermekes családok részére biztosított kedvezmények
 121. és juttatások, valamint pénzügyi lehetőségek (pl. CSOK) megszerzése.
 122.  
 123. Felperes rá kíván mutatni, hogy alperes "alkalmazkodásnak" titulált
 124. disszimulációjával szemben felperes valóban a meglévő helyzethez és
 125. körülményekhez alkalmazkodik (mind a gyerektartás fizetésével, mind a
 126. gyerekekkel való rendszeres kapcsolattartással) - kényszerűségből, de a
 127. gyermekek érdekében, miközben alperes olyan látványhelyzeteket teremt,
 128. amelyekkel igazolni próbálja vélt alkalmazkodását.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top