daily pastebin goal
26%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 9th, 2017 120 in 14 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  09.09.2017 10:27:58 local 3 http://forum.ixbt.com/lang_ru.js
 2. ContentMaster: Удаление элементов и блокирование по URL Файл AntiAd: /reklamk?+a\.
 3.  
 4. Фрагмент:
 5.  
 6. <a href="http://www.ixbt.com/reklama.shtml">Размещение рекламы</a>
 7.  
 8. Заменен на:
 9.  
 10. <a style="display:none!important;"></a>
 11.  
 12. ContentMaster: Удаление элементов и блокирование по URL Файл AntiAd: /banner(?>[-_]++[^/?.]++)?+\.(?>gif|jpg|png|swf)
 13.  
 14. Фрагмент:
 15.  
 16. <img src="http://images.rambler.ru/top100/banner-88x31-rambler-gray2.gif" alt="Rambler\'s Top100" width=88 height=31 border=0>
 17.  
 18. Заменен на:
 19.  
 20. <img style="display:none!important;"></img>
 21.  
 22. AutoCollapse
 23.  
 24. Фрагмент:
 25.  
 26. <a href="http://top100.rambler.ru/resStats/338594/" target=_blank><img src="http://images.rambler.ru/top100/banner-88x31-rambler-gray2.gif" alt="Rambler\'s Top100" width=88 height=31 border=0></a>
 27.  
 28. Заменен на:
 29.  
 30. <a style="display:none!important;"></a>
RAW Paste Data
Top