daily pastebin goal
64%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 16th, 2018 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?
 2.     case 'dopisz':
 3.     //dodawanie newsa
 4.     //sprawdzanie poprawności
 5.     $info='';
 6.     if($_POST['tytul']=='' || $_POST['tresc']=='')
 7.     {
 8.         //$_SESSION['info_pola']='Wypełnij wszystkie pola!';
 9.         //$_SESSION['news']='błąd';
 10.         //header('Location: index.php?p=newsy');
 11.         $info.='Wypełnij wszystkie pola!<br />';
 12.     }
 13.  
 14.     if($_POST['zrodlo_adres']!='' && !preg_match('/(https?|ftp|file):\/\/[-A-Z0-9+&@#\\/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#\/%=~_|]/i',$_POST['zrodlo_adres']))
 15.         {
 16.             //$_SESSION['info']='Niepoprawny adres źródła!';
 17.             //$_SESSION['news']='błąd';
 18.             //header('Location: index.php?p=newsy');
 19.             $info.='Niepoprawny adres źródła!<br />';
 20.         }
 21.  
 22.     if($_POST['obrazek']!='' && !preg_match('/(https?|ftp|file):\/\/[-A-Z0-9+&@#\\/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#\/%=~_|]/i',$_POST['obrazek']))
 23.         {
 24.             //$_SESSION['info']='Niepoprawny adres obrazka!';
 25.             //$_SESSION['news']='błąd';
 26.             //header('Location: index.php?p=newsy');
 27.             $info.='Niepoprawny adres obrazka!';
 28.         }
 29.  
 30.     if($info=='')
 31.     {
 32.         $autor=$_SESSION['nick'];
 33.         $data=time();
 34.         $tytul=validate($_POST['tytul']);
 35.         $kategoria=$_POST['kategoria'];
 36.         $tresc=validate($_POST['tresc']);
 37.         $roz=validate($_POST['roz']);
 38.         $adres_zrodla=$_POST['zrodlo_adres'];
 39.         $nazwa_zrodla=validate($_POST['zrodlo_nazwa']);
 40.         $obrazek=$_POST['obrazek'];
 41.  
 42.         mysql_query('INSERT INTO zac_newsy VALUES(NULL,'.$data.',"'.$tytul.'","'.$kategoria.'","'.$tresc.'","'.$obrazek.'","'.$autor.'","'.$adres_zrodla.'","'.$nazwa_zrodla.'","'.$roz.'")');
 43.         $_SESSION['info']='News został dodany do bazy!';
 44.         header('Location: index.php?p=newsy');
 45.         break;
 46.     }
 47.  
 48.  
 49.     default:
 50.     //formularz dodawania
 51.     ?>
 52.     <h2>Dodaj nowego newsa:</h2>
 53.     <?
 54.     echo '<p><b>'.$info.'</b></p>';
 55.     if(isset($_SESSION['info']))
 56.     {
 57.         echo '<p><b>'.$_SESSION['info'].'</b></p>';
 58.         unset($_SESSION['info']);
 59.         //unset($_SESSION['news']);
 60.     }
 61.     ?>
 62. #### formularz dodawania newsa
RAW Paste Data
Top