SHARE
TWEET

algo do wyznaczania pierwiastkow

hanelolo Apr 4th, 2014 12 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. //kod wyjęty żywcem z upraszczacza; wersja surowa, więc daj sobie siana ze zgłaszaniem, jakich to on przypadków nie obsłuży bo ja to wiem
 6.  
 7. double bezwzgledna(double wejscie){return ((wejscie<0) ? wejscie*(-1) : wejscie);}
 8.  
 9. double potegowanie(double podstawa, int wykladnik){
 10.         double wynik=1.0;
 11.         bool licz=true;
 12.         bool czy_blad=false;
 13.         bool odwroc_wynik=false;
 14.         if(podstawa==0&&wykladnik==0) {czy_blad=true;licz=false;}
 15.         if(podstawa==0) {wynik=0;licz=false;}
 16.         if(podstawa!=0&&wykladnik==0) {wynik=1;licz=false;}
 17.         if(podstawa!=0&&wykladnik<0) {wykladnik=wykladnik*(-1);odwroc_wynik=true;}
 18.         if(licz==true) {
 19.                 for(int i=1;i<=wykladnik;i++) {
 20.                         wynik=wynik*podstawa;
 21.                 }
 22.                 if(odwroc_wynik==true) {wynik=1/wynik;}
 23.         } else {
 24.                 if(czy_blad==true) {
 25.                         return false;
 26.                 }
 27.         }
 28.         return wynik;
 29. }
 30.  
 31. double pierwiastkowanie(int stopien, double wejscie, int precyzja){
 32.         if(stopien<=1) return false;
 33.         if(stopien%2==0&&wejscie<0) return false;
 34.         bool wynik_ze_znakiem=false;
 35.         if(wejscie<0) wynik_ze_znakiem=true;
 36.         int j=0;
 37.         double prec=1;
 38.         double seek=0.0;
 39.         while(1) {
 40.                 if(potegowanie(j,stopien)>bezwzgledna(wejscie)) break;
 41.                 j+=1;
 42.         }
 43.         j-=1;
 44.         seek=j;
 45.         for(int i=0;i<precyzja;i++){
 46.                 prec=prec*0.1;
 47.                 while(1){
 48.                         seek+=prec;
 49.                         if(potegowanie(seek,stopien)>bezwzgledna(wejscie)) break;
 50.                 }
 51.                 seek-=prec;
 52.         }
 53.         return ((wynik_ze_znakiem==true) ? seek*(-1) : seek);
 54. }
 55.  
 56. int main(){
 57.         for(;;){
 58.                 float wejscie=0.0;
 59.                 int wykl=0;
 60.                 cout << "\n Podaj liczbe podpierwiastkowa: ";
 61.                 cin >> wejscie;
 62.                 cout << "\n Podaj stopien pierwiastka: ";
 63.                 cin >> wykl;
 64.                 cout << "\n Pierwiastek stopnia " << wykl << ". z liczby " << wejscie << " wynosi (ok.) " << pierwiastkowanie(wykl,wejscie,10);
 65.         }
 66. }
RAW Paste Data
Top