daily pastebin goal
32%
SHARE
TWEET

INTELIGENTNY POKÓJ 1.0

a guest Feb 16th, 2017 2,258 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                                                       //BIBLIOTEKI
 2. #include <SPI.h>                                      //SPI
 3. #include <Ethernet2.h>                                //INTERNET
 4. #include <TimeLib.h>                                  //CZAS
 5. #include <Wire.h>                                     //KOMUNIKACJA CZAS
 6. #include <DS1307RTC.h>                                //ZEGAR
 7. #include <IRremote.h>                                 //WYJŚCIE DIODY IR MEGA PIN 9 (OC2B)
 8.  
 9. IRsend irsend;                                        //AKTYWACJA DIODY IR
 10. byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0x57, 0xB7};    //ADRES MAC
 11. IPAddress ip(192, 168, 0, 120);                       //IP SERWERA
 12. EthernetServer server(80);                            //PORT SERWERA (W TYM WYPADKU HTTP)
 13.  
 14.                                                       //STRING
 15. String dane;                                          //STRING ZAPISUJACY DANE Z SERWERA
 16. String DOOR = "";                                     //STRING CZUJNIK DRZWI
 17. String WINDOWUP = "";                                 //STRING CZUJNIK OKNO DACHOWE
 18. String WINDOW = "";                                   //STRING CZUJNIK OKNO GŁÓWNE
 19. String LIGHT = "";                                    //STRING CZUJNIK ŚWIATŁO
 20. String BIURKO1 = "OFF";                               //STRING STANU ŚWIATŁA BIURKO
 21. String SWIATLO1 = "OFF";                              //STRING STANU ŚWIATŁA OGÓLNEGO
 22. //_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 23. void setup()
 24. {
 25.   pinMode(49, INPUT_PULLUP);                          // WŁĄCZENIE PINU CZUJNIKA DRZWI
 26.   pinMode(47, INPUT_PULLUP);                          // WŁĄCZENIE PINU CZUJNIKA OKNO DACHOWE
 27.   pinMode(45, INPUT_PULLUP);                          // WŁĄCZENIE PINU CZUJNIKA OKNO GÓWNE
 28.   pinMode(43, INPUT_PULLUP);                          // WŁĄCZENIE PINU CZUJNIKA ŚWIATŁO
 29.   pinMode(33, OUTPUT);                                // WŁĄCZENIE PINU BIURKA
 30.   pinMode(31, OUTPUT);                                // WŁĄCZENIE PINU LAMPY
 31.  
 32.   setSyncProvider(RTC.get);                           //ZEBRANIE CZASU
 33.   setTime(20,11,0,16,2,2017);                         //USTAWIENIE CZASU I DATY
 34.   Serial.begin(9600);                                 //SERIAL START
 35.   Ethernet.begin(mac, ip);                            //ETHERNET START
 36.   server.begin();                                     //START SERWERA
 37.   Serial.print("SERWER JEST DOSTEPNY:  ");            //TEST IP
 38.   Serial.println(Ethernet.localIP());                 //TEST IP
 39. }
 40. //_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 41.  
 42. void loop() {
 43. //IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 44. //ODCZYT STANU CZUJNIKOW
 45. int DRZWI= digitalRead(49);                           //ODCZYT STANU CZUJNIKA
 46. int OKNODACH= digitalRead(47);                        //ODCZYT STANU CZUJNIKA
 47. int OKNO= digitalRead(45);                            //ODCZYT STANU CZUJNIKA
 48. int SWIATLO= digitalRead(43);                         //ODCZYT STANU CZUJNIKA  
 49.  
 50. if (DRZWI == HIGH)                                    //WYSWIETLENIE STANU CZUJNIKA DRZWI (PRZYKŁAD)
 51. {                                                     //
 52. DOOR.remove(35);                                      //USUŃ 35 ZNAKÓW ZE STRING CZUJNIK DRZWI
 53. DOOR = "<font color='green'>OTWARTE</font>";          //DODAJ DO STRING CZUJNIK DRZWI FORMUŁĘ OTWARTE W KOLORZE ZIELONY
 54. }                                                     //
 55. else                                                  //W INNYM WYPADKU:
 56. {                                                     //
 57. DOOR.remove(35);                                      //USUŃ 35 ZNAKÓW ZE STRING CZUJNIK DRZWI
 58. DOOR = "ZAMKNIETE";                                   //DODAJ DO STRING CZUJNIK DRZWI FORMUŁĘ ZAMKNIETE
 59. }                                                     //
 60.  
 61. if (OKNODACH == HIGH)
 62. {
 63. WINDOWUP.remove(35);
 64. WINDOWUP = "<font color='green'>OTWARTE</font>";
 65. }
 66. else
 67. {
 68. WINDOWUP.remove(35);
 69. WINDOWUP = "ZAMKNIETE";
 70. }
 71.  
 72. if (OKNO == HIGH)
 73. {
 74. WINDOW.remove(35);
 75. WINDOW = "<font color='green'>OTWARTE</font>";
 76. }
 77. else
 78. {
 79. WINDOW.remove(35);
 80. WINDOW = "ZAMKNIETE";
 81. }
 82.  
 83. if (SWIATLO == HIGH)
 84. {
 85. LIGHT.remove(36);
 86. LIGHT = "ZGASZONE";
 87. }
 88. else
 89. {
 90. LIGHT.remove(36);
 91. LIGHT = "<font color='green'>ZAPALONE</font>";
 92. }
 93. //IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 94. //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 95. //USTAWIENIA CZASOWE
 96. /*if (hour() == godzina && minute() == minuty)
 97. {
 98.  digitalWrite (pin,stan);
 99. }
 100. */
 101. //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 102. //..............................................................................................................................................................................................................................
 103. //INTERNET LAN
 104.   EthernetClient client = server.available();
 105.   if (client) {
 106.     Serial.println("NOWY KLIENT");
 107.     boolean currentLineIsBlank = true;
 108.     while (client.connected())
 109.     {
 110.       if (client.available())
 111.       {
 112.         char c = client.read();                                   // ODBIERANIE DANYCH
 113.         dane += c;                                                // ZAPIS DANYCH
 114.         Serial.write(c);                                          // WYSWIETLANIE DANYCH
 115.         if (c == '\n' && currentLineIsBlank)
 116.         {
 117. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<          
 118. //STANDARTOWA ODPOWIEDŹ BEZ REFRESH          
 119.           client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 120.           client.println("Content-Type: text/html");
 121.           client.println("Connection: close");
 122.           client.println();
 123.           client.println("<!DOCTYPE HTML>");
 124. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<          
 125. //WSTĘP STRONY WWW
 126.           client.println("<head><title>POKOJ</title></head>");
 127.           client.println("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset=iso-8859-2'>");
 128.           client.println("<body bgcolor='black' text='red'>");
 129.           client.println("<form method='get'>");
 130. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 131. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 132. //TABELA 1 DATA GODZINA WŁĄCZNIKI  
 133.           client.println("<table border='1' align='left'>");
 134.          
 135.           client.println("<tr>");
 136.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>DATA:</td>");
 137.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 138.           client.println(year());
 139.           client.println("</td>");
 140.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 141.           client.println(month());
 142.           client.println("</td>");
 143.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 144.           client.println(day());
 145.           client.println("</td>");
 146.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='ON' name='TV'></td>");
 147.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='INPUT' name='TV'></td>");
 148.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='MENU' name='TV'></td>");
 149.           client.println("</tr>");
 150.          
 151.           client.println("<tr>");
 152.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>GODZINA:</td>");
 153.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 154.           client.println(hour());
 155.           client.println("</td>");
 156.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 157.           client.println(minute());
 158.           client.println("</td>");
 159.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 160.           client.println(second());
 161.           client.println("</td>");
 162.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'></td>");
 163.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='GORA' name='TV'></td>");
 164.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'></td>");
 165.           client.println("</tr>");
 166.          
 167.           client.println("<tr>");
 168.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>BIURKO</td>");
 169.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 170.           client.println(BIURKO1);
 171.           client.println("</td>");
 172.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='ON' name='BIURKO'></td>");
 173.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='OFF' name='BIURKO'></td>");
 174.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='LEWA' name='TV'></td>");
 175.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='OK' name='TV'></td>");
 176.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='PRAWA' name='TV'></td>");
 177.           client.println("</tr>");
 178.          
 179.           client.println("<tr>");
 180.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>SWIATLO</td>");
 181.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 182.           client.println(SWIATLO1);
 183.           client.println("</td>");
 184.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='ON' name='SWIATLO'></td>");
 185.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='OFF' name='SWIATLO'></td>");
 186.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'></td>");
 187.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='DOL' name='TV'></td>");
 188.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'><input type='submit' value='EXIT' name='TV'></td>");
 189.           client.println("</tr>");
 190.          
 191.           client.println("</table>");
 192. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 193. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 194. //TEBELA 2 STAN CZUJNIKÓW
 195.           client.println("<table border='1' align='right'>");  
 196.          
 197.           client.println("<tr>");
 198.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>CZUJNIK</td>");
 199.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>STAN</td>");
 200.           client.println("</tr>");
 201.          
 202.           client.println("<tr>");
 203.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>DRZWI</td>");
 204.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 205.           client.println(DOOR);
 206.           client.println("</td>");
 207.           client.println("</tr>");
 208.          
 209.           client.println("<tr>");
 210.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>OKNO DACH</td>");
 211.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 212.           client.println(WINDOWUP);
 213.           client.println("</td>");
 214.           client.println("</tr>");
 215.          
 216.           client.println("<tr>");
 217.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>OKNO</td>");
 218.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 219.           client.println(WINDOW);
 220.           client.println("</td>");
 221.           client.println("</tr>");
 222.          
 223.           client.println("<tr>");
 224.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>SWIATLO</td>");
 225.           client.println("<td align='center' width='150' height='50'>");
 226.           client.println(LIGHT);
 227.           client.println("</td>");
 228.           client.println("</tr>");
 229.          
 230.           client.println("</table>");
 231. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 232. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 233. //KONEC WWW
 234.           client.println("</form></body></html>");      
 235. //<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 236.           break;
 237.         }                                                                             //KONIEC ODPOWIEDZI
 238.        
 239.         if (c == '\n')
 240.         {
 241.                                                                                       //NOWA LINIA
 242.           currentLineIsBlank = true;
 243.         }
 244.         else if (c != '\r')
 245.         {
 246.                                                                                       //NOWY ZNAK
 247.           currentLineIsBlank = false;
 248.         }
 249. }                                                                                     //KONIEC client.available
 250. }                                                                                     //KONIEC client.connected
 251.     delay(1);                                                                         //ODCZEKANIE NA PRZEJŚCIE DANYCH
 252.     client.stop();
 253.     Serial.println("ROZLOCZONO");                                                    
 254. }                                                                                     // KONIEC client
 255. //..............................................................................................................................................................................................................................
 256. //((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 257. //PROGRAM TV
 258. if(dane.indexOf("/?TV=ON HTTP/1.1") > 0)                                              //ZNALEZIENIE FRAGMENTU ZAPYTANIA KTÓRE URUCHAMIA TV (PRZYKŁDOWO)
 259. {                                                                                     //
 260.   for (int i = 0; i < 3; i++)                                                         //PĘTLA POWTÓRZENIA KODU NADANIA IR (EKSPERYMENTALNIE, PRZY 1-KROTNYM URUCHOMIENIU TV NIE ŁAPAŁO)
 261.   {                                                                                   //
 262.   Serial.println("ON");                                                               //TEST SERIAL
 263.   irsend.sendNEC(551489775, 32);                                                      //WYSYŁKA KODU IR
 264.   delay(30);                                                                          //PRZERWA MIEDZY KOLEJNYMI WYSYŁKAMI KODU IR
 265.   }                                                                                   //
 266.   dane="";                                                                            //WYCZYSZCZENIE DANYCH ODEBRANYCH ZE STRONY (BEZ TEGO KOD BYŁ CIĄGLE POWTARZANY GDYŻ W STRING dane DANE CIĄGLE ISTNIAŁY I BYŁY WYKRYWANE)
 267. }                                                                                     //
 268.  
 269. if(dane.indexOf("/?TV=INPUT HTTP/1.1") > 0)
 270. {
 271.   for (int i = 0; i < 3; i++)
 272.   {
 273.   Serial.println("INPUT");
 274.   irsend.sendNEC(551538735, 32);
 275.   delay(30);
 276.   }
 277.   dane="";
 278. }
 279.  
 280. if(dane.indexOf("/?TV=MENU HTTP/1.1") > 0)
 281. {
 282.   for (int i = 0; i < 3; i++)
 283.   {
 284.   Serial.println("MENU");
 285.   irsend.sendNEC(551535165, 32);
 286.   delay(30);
 287.   }
 288.   dane="";
 289. }
 290.  
 291. if(dane.indexOf("/?TV=GORA HTTP/1.1") > 0)
 292. {
 293.   Serial.println("GORA");
 294.   irsend.sendNEC(551486205, 32);
 295.   delay(30);
 296.   dane="";
 297. }
 298.  
 299. if(dane.indexOf("/?TV=DOL HTTP/1.1") > 0)
 300. {
 301.   Serial.println("DOL");
 302.   irsend.sendNEC(551518845, 32);
 303.   delay(30);
 304.   dane="";
 305. }
 306.  
 307. if(dane.indexOf("/?TV=LEWA HTTP/1.1") > 0)
 308. {
 309.   Serial.println("LEWA");
 310.   irsend.sendNEC(551542815, 32);
 311.   delay(30);
 312.   dane="";
 313. }
 314.  
 315. if(dane.indexOf("/?TV=PRAWA HTTP/1.1") > 0)
 316. {
 317.   Serial.println("PRAWA");
 318.   irsend.sendNEC(551510175, 32);
 319.   delay(30);
 320.   dane="";
 321. }
 322.  
 323. if(dane.indexOf("/?TV=OK HTTP/1.1") > 0)
 324. {
 325.   for (int i = 0; i < 3; i++)
 326.   {
 327.   Serial.println("OK");
 328.   irsend.sendNEC(551494365, 32);
 329.   delay(30);
 330.   }
 331.   dane="";
 332. }
 333.  
 334. if(dane.indexOf("/?TV=EXIT HTTP/1.1") > 0)
 335. {
 336.   for (int i = 0; i < 3; i++)
 337.   {
 338.   Serial.println("EXIT");
 339.   irsend.sendNEC(551541285, 32);
 340.   delay(30);
 341.   }
 342.   dane="";
 343. }
 344. //((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 345. //))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 346. //PROGRAM WŁĄCZNIKÓW
 347. if(dane.indexOf("?BIURKO=ON HTTP/1.1") > 0)                //ZNALEZIENIE FRAGMENTU ZAPYTANIA KTÓRE URUCHAMIA LAMPKE NA BIURKU (PRZYKŁDOWO)
 348. {                                                          //
 349.   digitalWrite (33,HIGH);                                  //USTAW PIN LAMPKI NA WYSOKI
 350.   BIURKO1.remove(30);                                      //USUŃ 30 ZNAKÓW ZE STANU ŚWIATŁA BIURKO
 351.   BIURKO1 = "<font color='green'>ON</font>";               //DODAJ DO STRING STANU ŚWIATŁA BIURKO FORMUŁĘ ON W KOLORZE ZIELONY
 352.   delay(1000);                                             //ODCZEKAJ 1 SEKUNDĘ
 353.   Serial.println("BIURKO=ON");                             //TEST SERIAL
 354.   dane="";                                                 //WYCZYŚĆ DANE STRONY WWW
 355. }                                                          //
 356.  
 357. if(dane.indexOf("/?BIURKO=OFF HTTP/1.1") > 0)
 358. {
 359.   digitalWrite (33,LOW);
 360.   BIURKO1.remove(30);
 361.   BIURKO1 = "OFF";
 362.   delay(1000);
 363.   Serial.println("BIURKO=OFF");
 364.   dane="";
 365. }
 366. if(dane.indexOf("/?SWIATLO=ON HTTP/1.1") > 0)
 367. {
 368.   digitalWrite (31,HIGH);
 369.   SWIATLO1.remove(30);
 370.   SWIATLO1 = "<font color='green'>ON</font>";
 371.   delay(1000);
 372.   Serial.println("SWIATLO=ON");
 373.   dane="";
 374. }
 375. if(dane.indexOf("/?SWIATLO=OFF HTTP/1.1") > 0)
 376. {
 377.   digitalWrite (31,LOW);
 378.   SWIATLO1.remove(30);
 379.   SWIATLO1 = "OFF";
 380.   delay(1000);
 381.   Serial.println("SWIATLO=OFF");
 382.   dane="";
 383. }
 384. //))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 385.  
 386. }// KONIEC void loop
RAW Paste Data
Top