Advertisement
Domy131097

lv5_ps2_interrupt.c

Dec 11th, 2020
514
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 11.51 KB | None
 1. #include "stdio.h"
 2. #include "xil_exception.h"
 3. #include "xstatus.h"
 4. //***********************************************TO DO 1*************************************************//
 5. //*************************Uključiti datoteke xparameters.h, xps2.h, xintc.h ****************************//
 6. #include "xparameters.h"
 7. #include "xps2.h"
 8. #include "xintc.h"
 9.  
 10.  
 11.  
 12. //******************************************************************************************************//
 13.  
 14. //***********************************************TO DO 2*************************************************//
 15. //*********************Definirati konstante PS2_DEVICE_ID, INTC_DEVICE_ID i INTR_ID**********************//
 16. #define PS2_DEVICE_ID XPAR_PS2_MOUSE_KEYBOARD_0_DEVICE_ID
 17. #define INTC_DEVICE_ID XPAR_XPS_INTC_0_DEVICE_ID
 18. #define INTR_ID XPAR_INTC_0_PS2_0_VEC_ID
 19.  
 20.  
 21. //******************************************************************************************************//
 22.  
 23. /*************************** Definiranje makroa *****************************/
 24. #define printf xil_printf
 25.  
 26. /************************** Prototipi funkcija ******************************/
 27.  
 28. int Ps2IntrExample(XIntc* IntcInstPtr, XPs2* Ps2InstPtr, u16 Ps2DeviceId, u8 Ps2IntrId);
 29.  
 30. static void Ps2IntrHandler(void *CallBackRef, u32 Event, u32 EventData);
 31.  
 32. static int Ps2SetupIntrSystem(XIntc* IntcInstPtr, XPs2 *Ps2Ptr, u8 IntrId);
 33.  
 34. //***********************************************TO DO 3*************************************************//
 35. //*********************************Deklarirati varijable Ps2Inst i IntcInst******************************//
 36. XPs2 Ps2Inst;
 37. XIntc IntcInst;
 38.  
 39. //******************************************************************************************************//
 40.  
 41. //Varijable koje se koriste u prekidnoj rutini
 42. volatile static int RxDataRecv = FALSE;     /* Flag to indicate Receive Data */
 43. volatile static int RxError = FALSE;        /* Flag to indicate Receive Error */
 44. volatile static int RxOverFlow = FALSE;     /* Flag to indicate Receive Overflow */
 45. volatile static int TxDataSent = FALSE;     /* Flag to indicate Tx Data sent */
 46. volatile static int TxNoAck = FALSE;        /* Flag to indicate Tx No Ack */
 47. volatile static int TimeOut = FALSE;        /* Flag to indicate Watchdog Timeout */
 48. volatile static int TxNumBytes = 0;         /* Number of bytes transmitted */
 49. volatile static int RxNumBytes = 0;         /* Number of bytes received */
 50.  
 51. //***********************************************TO DO 4*************************************************//
 52. //************************************Deklarirati varijablu RxBuffer*************************************//
 53. u8 RxBuffer;
 54. //*******************************************************************************************************//
 55.  
 56. int main(void)
 57. {
 58.     int Status;
 59.  
 60. //***********************************************TO DO 5*************************************************//
 61. //******Pozvati funkciju Ps2IntrExample, povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu Status********//
 62. Status = Ps2IntrExample(&IntcInst, &Ps2Inst, PS2_DEVICE_ID, INTR_ID);
 63.  
 64. //*******************************************************************************************************//
 65.  
 66.     if (Status != XST_SUCCESS) {
 67.         return XST_FAILURE;
 68.     }
 69.  
 70.     return XST_SUCCESS;
 71.  
 72. }
 73.  
 74. /****************************************************************************/
 75. /**
 76. *
 77. * Ova funkcija je primjer inicijalizacije i komunikacije s tipkovnicom u interrupt načinu rada.
 78. * APIs.
 79. *
 80. *
 81. * @param    IntcInstPtr je pokazivač na varijablu tipa XIntc.
 82. * @param    Ps2InstPtr je pokazivač na varijablu tipa XPs2.
 83. * @param    Ps2DeviceId je device id XPS PS2 kontrolera iz datoteke xparameters.h.
 84. * @param    Ps2IntrId je vrijednost konstante XPAR_<INTC_instance>_<PS2_instance>_VEC_ID iz datoteke xparameters.h.
 85. * @return
 86. *       - XST_SUCCESS ako je funkcija završio uspješno.
 87. *       - XST_FAILURE ako je funkcija nije završila uspješno.
 88. *
 89. * @note     Funkcija nikada neće vratiti XST_SUCCESS ukoliko se ne implementira prekid beskonačne petlje.
 90. ****************************************************************************/
 91. int Ps2IntrExample(XIntc* IntcInstPtr, XPs2* Ps2InstPtr,
 92.             u16 Ps2DeviceId, u8 Ps2IntrId)
 93. {
 94.     int Status;
 95.     XPs2_Config *ConfigPtr;
 96.  
 97.     //***********************************************TO DO 6*************************************************//
 98.     //******Dohvatiti konfiguraciju PS2 sučelja, povratnu vrijednost spremiti u varijablu ConfigPtr**********//
 99.     ConfigPtr = XPs2_LookupConfig(Ps2DeviceId);
 100.  
 101.     //*******************************************************************************************************//
 102.     if (ConfigPtr == NULL) {
 103.         return XST_FAILURE;
 104.     }
 105.  
 106.     //***********************************************TO DO 7*************************************************//
 107.     //*************************************Inicijalizirati PS2 kontroler*************************************//
 108.     XPs2_CfgInitialize(Ps2InstPtr, ConfigPtr, ConfigPtr->BaseAddress);
 109.  
 110.     //*******************************************************************************************************//
 111.  
 112.     //Self Test PS/2 uređaja
 113.     Status = XPs2_SelfTest(Ps2InstPtr);
 114.     if (Status != XST_SUCCESS) {
 115.         return XST_FAILURE;
 116.     }
 117.  
 118.     //***********************************************TO DO 8*************************************************//
 119.     //*******Pozvati funkciju Ps2SetupIntrSystem, povratnu vrijednost spremiti u varijablu Status************//
 120.     Status = Ps2SetupIntrSystem(IntcInstPtr,Ps2InstPtr ,INTR_ID);
 121.  
 122.     //*******************************************************************************************************//
 123.     if (Status != XST_SUCCESS) {
 124.         return XST_FAILURE;
 125.     }
 126.  
 127.     //Postavljanje prekidne rutine
 128.     XPs2_SetHandler(&Ps2Inst, (XPs2_Handler)Ps2IntrHandler, &Ps2Inst);
 129.  
 130.     //***********************************************TO DO 9*************************************************//
 131.     //******Omogućiti prekide za prijem podataka i globalno omogućiti prekide u XPS PS2 kontroleru***********//
 132.     XPs2_IntrEnable(Ps2InstPtr, XPS2_IPIXR_RX_ALL);
 133.     XPs2_IntrGetEnabled(Ps2InstPtr);
 134.  
 135.  
 136.     //*******************************************************************************************************//
 137.  
 138.     printf("\r\n Press Keys on the keyboard \r\n");
 139.  
 140.     //Beskonačna petlja
 141.     while(1)
 142.     {
 143.  
 144.     }
 145.  
 146.     //Onemogućavanje prekida za prijem i globalno onemogućavanje prekida u XPS PS2 kontroleru
 147.     //XPs2_IntrDisable(&Ps2Inst, XPS2_IPIXR_ALL);
 148.     //XPs2_IntrGlobalDisable(&Ps2Inst);
 149.  
 150.     return XST_SUCCESS;
 151. }
 152.  
 153. /*****************************************************************************/
 154. /**
 155. * Prekidna rutina koja se poziva od strane procesora u slučajevima kada XPS PS2
 156. * kontroler generira jedan od sljedećih prekida:
 157. *   - Primanje podataka     (Receive Data Interrupt)
 158. *   - Primanje pogreške    (Receive Error Interrupt)
 159. *   - Primanje prelijevanja (Receive Overflow Interrupt)
 160. *   - Slanje podataka       (Transmit Data Interrupt)
 161. *   - Ne primanje ACK       (Transmit No ACK Interrupt)
 162. *   - Watchdog timeout      (Watchdog Timeout Interrupt)
 163. *
 164. * @param    CallBackRef je callback referenca koja se prosljeđuje u prekidnu
 165. *           rutinu.
 166. * @param    IntrMask je maska koja govori koji je događaj izazvao prekid.
 167. *           U datoteci xps2_l.h se nalaze konstante XPS2_IPIXR_* kojima se
 168. *           objašnjavaju događaji koji su izazvali prekid:
 169. *       - XPS2_IPIXR_RX_FULL za Primanje podataka
 170. *       - XPS2_IPIXR_RX_ERR za Primanje pogreške
 171. *       - XPS2_IPIXR_RX_OVF za Primanje prelijevanja
 172. *       - XPS2_IPIXR_TX_ACK za Slanje podataka
 173. *       - XPS2_IPIXR_TX_NOACK za Ne primanje ACK
 174. *       - XPS2_IPIXR_WDT_TOUT za Watchdog timeout
 175. * @param    ByteCount sadrži broj bytova koji su primljeni ili poslani u
 176. *           trenutku poziva.
 177. *
 178. * @return   None.
 179. *
 180. * @note     None.*
 181. ******************************************************************************/
 182. static void Ps2IntrHandler(void *CallBackRef, u32 IntrMask, u32 ByteCount)
 183. {
 184.     //***********************************************TO DO 10*************************************************//
 185.     //********************************Primiti 1 byte podataka putem PS2 sucelja*******************************//
 186.     RxBuffer = XPs2_Recv(&Ps2Inst, &RxBuffer, 1);
 187.  
 188.     //********************************************************************************************************//
 189.  
 190.     //Podatak je primljen.
 191.     if (IntrMask & XPS2_IPIXR_RX_FULL) {
 192.  
 193.         RxDataRecv = TRUE;
 194.         RxNumBytes = ByteCount;
 195.  
 196.         printf("%x\r\n", RxBuffer);
 197.         //printf ("Interrupt mask: XPS2_IPIXR_RX_FULL\r\n");
 198.     }
 199.  
 200.     //Primljena je pogreška.
 201.     if (IntrMask & XPS2_IPIXR_RX_ERR) {
 202.  
 203.         RxError = TRUE;
 204.         //printf ("Interrupt mask: XPS2_IPIXR_RX_ERR\r\n");
 205.     }
 206.  
 207.     //Primljen prelijev.
 208.     if (IntrMask & XPS2_IPIXR_RX_OVF) {
 209.  
 210.         RxOverFlow = TRUE;
 211.         //printf ("Interrupt mask: XPS2_IPIXR_RX_OVF\r\n");
 212.     }
 213.  
 214.     //Transmission of the specified data is completed.
 215.     if (IntrMask & XPS2_IPIXR_TX_ACK) {
 216.  
 217.         TxDataSent = TRUE;
 218.         TxNumBytes = ByteCount;
 219.         //printf ("Interrupt mask: XPS2_IPIXR_TX_ACK\r\n");
 220.     }
 221.  
 222.     //Nije poslan ACK.
 223.     if (IntrMask & XPS2_IPIXR_TX_NOACK) {
 224.  
 225.         TxNoAck = TRUE;
 226.         //printf ("Interrupt mask: XPS2_IPIXR_TX_NOACK\r\n");
 227.     }
 228.  
 229.     //Timeout slanaja.
 230.     if (IntrMask & XPS2_IPIXR_WDT_TOUT) {
 231.  
 232.         TimeOut = TRUE;
 233.         //printf ("Interrupt mask: XPS2_IPIXR_WDT_TOUT\r\n");
 234.     }
 235. }
 236.  
 237. /****************************************************************************/
 238. /**
 239. * Funkcija za postaljanje sustava prekida tako da se oni mogu dogoditi za
 240. * XPS PS2 kontroler.
 241. *
 242. * @param    IntcInstPtr je pokazivač na varijablu tipa XIntc.
 243. * @param    Ps2Ptr je pokazivač na varijablu tipa XPs2 koja će biti povezana
 244. *           s upravljačem prekida.
 245. * @param    IntrId je konstanta XPAR_<INTC_instance>_<PS2_instance>_VEC_ID iz
 246. *           datoteke xparameters.h.
 247. *
 248. * @return   XST_SUCCESS ako je uspješno završena ili XST_FAILURE u suprotnom.
 249. *
 250. * @note     None.
 251. *
 252. ****************************************************************************/
 253. static int Ps2SetupIntrSystem(XIntc* IntcInstPtr, XPs2 *Ps2Ptr, u8 IntrId )
 254. {
 255.     int Status;
 256.  
 257.  
 258.     //**********************************************TO DO 11*************************************************//
 259.     //****Inicijalizirati upravljač prekidima, povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu Status******//
 260.     Status = XIntc_Initialize(IntcInstPtr,INTC_DEVICE_ID);
 261.  
 262.     //*******************************************************************************************************//
 263.     if (Status != XST_SUCCESS) {
 264.         return XST_FAILURE;
 265.     }
 266.  
 267.     //Povezivanje kontrolera s prekidnom rutinom
 268.     Status = XIntc_Connect(IntcInstPtr,
 269.                 IntrId,
 270.                 (XInterruptHandler) XPs2_IntrHandler,
 271.                 Ps2Ptr);
 272.     if (Status != XST_SUCCESS) {
 273.         return XST_FAILURE;
 274.     }
 275.  
 276.     //***********************************************TO DO 12*****************************+****************//
 277.     //***Postaviti mod rada upravljača prekida, povratnu vrijednost funkcije spremiti u varijablu Status***//
 278.     Status = XIntc_Start(IntcInstPtr, XIN_REAL_MODE);
 279.  
 280.     //*****************************************************************************************************//
 281.     if (Status != XST_SUCCESS) {
 282.         return XST_FAILURE;
 283.     }
 284.  
 285.     //**********************************************TO DO 13******************************+****************//
 286.     //*********************************Omogućiti rad upravljača prekidima**********************************//
 287.     XIntc_Enable(IntcInstPtr, IntrId);
 288.  
 289.     //*****************************************************************************************************//
 290.  
 291.     //Inicijalizacija iznimaka
 292.     Xil_ExceptionInit();
 293.  
 294.     //Povezivanje prekidne rutine s iznimkama
 295.     Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
 296.                 (Xil_ExceptionHandler) XIntc_InterruptHandler,
 297.                 IntcInstPtr);
 298.  
 299.     //Omogućavanje iznimki
 300.     Xil_ExceptionEnable();
 301.  
 302.     return XST_SUCCESS;
 303. }
 304.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement