Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Mar 5th, 2013
81
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.34 KB | None | 0 0
 1. # AdwCleaner v2.114 - Log utworzony 05/03/2013 o 19:38:52
 2. # Aktualizacja 05/03/2013 przez Xplode
 3. # System operacyjny : Windows 7 Ultimate (64 bits)
 4. # Użytkownik : DOMOWY - DOMOWY-KOMPUTER
 5. # Tryb uruchomienia : Normalny
 6. # Ścieżka : C:\Users\DOMOWY\Downloads\AdwCleaner.exe
 7. # Opcja [Usuń]
 8.  
 9.  
 10. ***** [Usługi] *****
 11.  
 12.  
 13. ***** [Pliki / Foldery] *****
 14.  
 15. Usunięto po restarcie : C:\ProgramData\InstallMate
 16.  
 17. ***** [Rejestr] *****
 18.  
 19. Klucz Usunięto : HKCU\Software\AppDataLow\SProtector
 20. Klucz Usunięto : HKLM\Software\SP Global
 21. Klucz Usunięto : HKLM\Software\SProtector
 22. Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
 23. Klucz Usunięto : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C3F3165C-74D3-6FDB-3274-14FDA8698CFA}
 24.  
 25. ***** [Przeglądarki Internetowe] *****
 26.  
 27. -\\ Internet Explorer v8.0.7600.16385
 28.  
 29. [OK] Rejestr w porządku.
 30.  
 31. -\\ Mozilla Firefox v19.0 (pl)
 32.  
 33. Plik : C:\Users\DOMOWY\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\w3b7ln7o.default\prefs.js
 34.  
 35. Usunięto : user_pref("aol_toolbar.default.homepage.check", false);
 36. Usunięto : user_pref("aol_toolbar.default.search.check", false);
 37. Usunięto : user_pref("extensions.512fb0b8c4a78.scode", "(function(){try{if('aol.com,mail.google.com,premiumrepo[...]
 38. Usunięto : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 0);
 39. Usunięto : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 0);
 40. Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "");
 41. Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");
 42. Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");
 43. Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "");
 44. Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist", "");
 45. Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_DS", "");
 46. Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_HP", "");
 47. Usunięto : user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "");
 48.  
 49. -\\ Google Chrome v [Nie udało się określić wersji]
 50.  
 51. Plik : C:\Users\DOMOWY\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
 52.  
 53. [OK] Plik w porządku.
 54.  
 55. *************************
 56.  
 57. AdwCleaner[S1].txt - [2232 octets] - [05/03/2013 19:38:52]
 58.  
 59. ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [2292 octets] ##########
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement