daily pastebin goal
18%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package brukere;
 2.  
 3. import java.io.*;
 4.  
 5. import javax.faces.bean.ManagedBean;
 6. import javax.faces.bean.SessionScoped;
 7.  
 8. @ManagedBean(name="alleBrukere")  
 9. @SessionScoped
 10. public class AlleBrukere {
 11.     private final String FILNAVN = "brukere.txt";
 12.     private java.util.ArrayList<Bruker> alleBrukere = new java.util.ArrayList<Bruker>();
 13.    
 14.     public AlleBrukere(){
 15.         lesBrukereFraFil();
 16.     }
 17.    
 18.     public Tilbakemelding loggInn(String brukernavn, String passord){
 19.         for(Bruker a: alleBrukere){
 20.             if(a.getBrukernavn().equals(brukernavn)){
 21.                 if(a.getPassord().equals(passord)){
 22.                     return Tilbakemelding.innloggingOk;
 23.                 }
 24.                 return Tilbakemelding.feil;
 25.             }
 26.         }
 27.         return Tilbakemelding.feil;
 28.     }
 29.    
 30.     public Tilbakemelding registrerNyBruker(Bruker nyBruker, String passord2){
 31.         if(nyBruker.getBrukernavn()!=null&&nyBruker.getEpost()!=null&&nyBruker.getPassord()!=null){
 32.             if(nyBruker.getPassord().equals(passord2)&&nyBruker.getPassord().length()>5){
 33.                 lagrePåFil(nyBruker);
 34.                 return Tilbakemelding.nyBrukerOk;
 35.             }else{
 36.                 System.out.println("Passordfeil");
 37.                 return Tilbakemelding.feil;
 38.             }
 39.         }else{
 40.          System.out.println("Brukerfeil");
 41.          return Tilbakemelding.feil;
 42.         }
 43.     }
 44.     public Tilbakemelding finnPassord(String epost){
 45.         for(Bruker a: alleBrukere){
 46.             if(a.getEpost().equals(epost)){
 47.                 sendEpost(a);
 48.                 return Tilbakemelding.epostGlemtPassordOk;
 49.             }
 50.         }
 51.         return Tilbakemelding.feil;
 52.     }
 53.        
 54.     private void sendEpost(Bruker bruker){
 55.        
 56.     }
 57.    
 58. /**
 59.  *  Leser fra fil
 60.  */
 61.       private synchronized void lesBrukereFraFil() {
 62.           try {
 63.           BufferedReader leser = new BufferedReader(new FileReader(FILNAVN));
 64.           String bruker =  leser.readLine().trim();
 65.           System.out.println("Starter innlesing av data fra fil.");
 66.           while (bruker != null) {
 67.             bruker = bruker.trim();
 68.             String passord = leser.readLine().trim();
 69.             String epost = leser.readLine().trim();
 70.             System.out.println("Bruker " + bruker + " lest inn fra fil.");
 71.             alleBrukere.add(new Bruker(bruker, passord, epost));
 72.             bruker =  leser.readLine();
 73.           }
 74.         } catch (FileNotFoundException e) {
 75.           System.out.println("Filen eksisterer ikke. Blir opprettet når første bruker skal lagres.");
 76.         } catch (IOException e) {
 77.           System.out.println("Feil ved lesing fra fil: " + e);
 78.           e.printStackTrace();
 79.         }
 80.       }
 81.  
 82.  
 83. /**
 84.  * Skriver bruker til fil
 85.  * @param enBruker
 86.  */
 87.       private synchronized void lagrePåFil(Bruker enBruker) {
 88.         String utskrift = enBruker.getBrukernavn() + "\n" + enBruker.getPassord() + "\n"
 89.                                   + enBruker.getEpost() + "\n";
 90.         try {
 91.           PrintWriter skriver = new PrintWriter(new BufferedWriter(new FileWriter(FILNAVN, true)));
 92.           skriver.print(utskrift);
 93.           System.out.println("Ny bruker lagret: " + utskrift);
 94.           skriver.close();
 95.         } catch (IOException e) {
 96.           System.out.println("Feil ved skriving fil: " + e);
 97.           System.out.println("Teksten som skulle vært skrevet ut: " + utskrift);
 98.           e.printStackTrace();
 99.         }
 100.      }
 101. }
RAW Paste Data
Top