SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 21st, 2020 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. //
 3. // Program wyswietlajacy szescian w rzucie perspektywicznym. Dlugosc boku szescianu
 4. // moze byc interaktywnie zmieniana za pomoca klwiszy '+' i '-'.
 5. //
 6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 7. #include <GL/glut.h>
 8. #include <math.h>
 9.  
 10. GLfloat M_PI = 3.14159265359;
 11.  
 12. // Definicja stalych
 13. #define DLUGOSC_BOKU            3.0
 14. #define OBSERWATOR_FOV_Y        30.0
 15.  
 16. #define MAX 64.0
 17. #define MIN 4.0
 18.  
 19. #define MIN_ODL -5.0
 20. #define MAX_ODL -180.0
 21.  
 22. GLfloat rotObsY = 20.0;
 23. GLfloat rotObsX = 20.0;
 24. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 25. GLfloat obsOdl = -30.0;
 26.  
 27. GLfloat slacks = 15.0;
 28. GLfloat stacks = 15.0;
 29.  
 30. // Zmienne globalne
 31. double  bok           = DLUGOSC_BOKU; // Dlugosc boku szescianu
 32. int     szerokoscOkna = 800;
 33. int     wysokoscOkna  = 600;
 34.  
 35. GLfloat R = 5.0;
 36. GLfloat r = 25.0;
 37. GLfloat h = 25.0;
 38.  
 39. GLfloat xd1 = 20.0, xd2 = 20.0;
 40.  
 41.  
 42. float deg_rad(int x)
 43. {
 44.     return x * M_PI / 180.0;
 45. }
 46.  
 47. // Prototypy funkcji
 48. void RysujSzescian(double a);
 49. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys);
 50. void WyswietlObraz(void);
 51. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y);
 52.  
 53.  
 54. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 55. // Funkcja rysujaca szescian o boku "a" w trybie GL_QUAD_STRIP.
 56. // Srodek szescianu znajduje się w punkcie (0,0,0).
 57. void RysujSzescian(double a)
 58. {
 59.   // Sciany boczne
 60.   glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 61.     glVertex3f(a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 62.     glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 63.     glVertex3f(a/2.0, a/2.0, -a/2.0);
 64.     glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, -a/2.0);
 65.  
 66.     glVertex3f(-a/2.0, a/2.0, -a/2.0);
 67.     glVertex3f(-a/2.0, -a/2.0, -a/2.0);
 68.  
 69.     glVertex3f(-a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 70.     glVertex3f(-a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 71.  
 72.     glVertex3f(a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 73.     glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 74.   glEnd();
 75.  
 76.   // Gorna sciana
 77.   glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 78.     glVertex3f(-a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 79.     glVertex3f(a/2.0, a/2.0, a/2.0);
 80.     glVertex3f(-a/2.0, a/2.0, -a/2.0);
 81.     glVertex3f(a/2.0, a/2.0, -a/2.0);
 82.   glEnd();
 83.  
 84.   // Dolna sciana
 85.   glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 86.     glVertex3f(-a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 87.     glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, a/2.0);
 88.     glVertex3f(-a/2.0, -a/2.0, -a/2.0);
 89.     glVertex3f(a/2.0, -a/2.0, -a/2.0);
 90.   glEnd();
 91.  
 92. }
 93.  
 94. void rysujStozek(GLfloat radiusTop, GLfloat radiusBottom, GLfloat h)
 95. {
 96.     double dAlfa = 360.0 / slacks;
 97.     double tangens = (radiusTop - radiusBottom) / h;
 98.  
 99.     double jump = h / stacks;
 100.     // PODSTAWA DOLNA
 101.     glColor3f(1, 1, 1);
 102.     glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 103.     glVertex3f(0, 0, 0);
 104.     for (int i = 0; i * dAlfa <= 360.0; i++)
 105.     {
 106.         glVertex3f(radiusBottom * cos(deg_rad(i * dAlfa)), 0, radiusBottom * sin(deg_rad(i * dAlfa)));
 107.     }
 108.     glEnd();
 109.  
 110.     // PODSTAWA GORNA
 111.  
 112.     glColor3f(1.0, 0.0, 1.0);
 113.     glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 114.  
 115.     glVertex3f(0, h, 0);
 116.  
 117.     for (int i = 0; i * dAlfa <= 360.0; i++)
 118.     {
 119.         glVertex3f(radiusTop * cos(deg_rad(i * dAlfa)), h, radiusTop * sin(deg_rad(i * dAlfa)));
 120.     }
 121.     glEnd();
 122.  
 123.  
 124.     // SCIANY BOCZNE
 125.     glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
 126.     glBegin(GL_QUADS);
 127.     for (int i = 0; i * dAlfa <= 360.0; i++)
 128.     {
 129.         for (int x = 0; x < stacks; x++)
 130.         {
 131.             float hPom = (x + 1) * jump;
 132.             float rBottom = radiusBottom + tangens * x * jump;
 133.             float rTop = radiusBottom + tangens * hPom;
 134.             glVertex3f(rBottom * cos(deg_rad(i * dAlfa)), x * jump, rBottom * sin(deg_rad(i * dAlfa)));
 135.             glVertex3f(rTop * cos(deg_rad(i * dAlfa)), hPom, rTop * sin(deg_rad(i * dAlfa)));
 136.             glVertex3f(rTop * cos(deg_rad((i + 1) * dAlfa)), hPom, rTop * sin(deg_rad((i + 1) * dAlfa)));
 137.             glVertex3f(rBottom * cos(deg_rad((i + 1) * dAlfa)), x * jump, rBottom * sin(deg_rad((i + 1) * dAlfa)));
 138.         }
 139.     }
 140.  
 141.     glEnd();
 142.  
 143. }
 144.  
 145. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 146. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu. Powinna
 147. // być wywolywana kazdorazowo po zmianie rozmiarow okna programu.
 148. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys)
 149. {
 150.   // Zapamietanie wielkosci widoku
 151.   szerokoscOkna = szer;
 152.   wysokoscOkna  = wys;
 153.  
 154.   // Ustawienie parametrow viewportu
 155.   glViewport(0, 0, szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 156.  
 157.   // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 158.   glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 159.   glLoadIdentity();
 160.   gluPerspective(OBSERWATOR_FOV_Y, (float)szerokoscOkna/(float)wysokoscOkna, 1.0, 1000.0);
 161. }
 162.  
 163.  
 164. GLfloat OX(GLfloat r, GLfloat fi, GLfloat teta)
 165. {
 166.     return r * cos(M_PI / 2 - fi) * cos(teta);
 167. }
 168.  
 169. GLfloat OY(GLfloat r, GLfloat fi, GLfloat teta)
 170. {
 171.     return r * cos(M_PI / 2 - fi) * sin(teta);
 172. }
 173.  
 174. GLfloat OZ(GLfloat r, GLfloat fi)
 175. {
 176.     return r * sin(M_PI / 2 - fi);
 177. }
 178.  
 179.  
 180. void sfera(GLfloat radius, GLfloat slices, GLfloat stacks) {
 181.     GLfloat slcInc = 2 * M_PI / slices;
 182.     GLfloat stkInc = M_PI / stacks;
 183.  
 184.     glPushMatrix();
 185.     glRotatef(-90, 1, 0, 0);
 186.  
 187.     glColor3f(1, 1, 1);
 188.     glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
 189.     int z = 0;
 190.     for (int i = 0; i < stacks; i++, z++) {
 191.         for (int j = 0; j < slices; j++) {
 192.             glVertex3f(OX(radius, i * stkInc, j * slcInc), OY(radius, i * stkInc, j * slcInc), OZ(radius, i * stkInc));
 193.             glVertex3f(OX(radius, (i + 1) * stkInc, j * slcInc), OY(radius, (i + 1) * stkInc, j * slcInc), OZ(radius, (i + 1) * stkInc));
 194.             glVertex3f(OX(radius, i * stkInc, (j + 1) * slcInc), OY(radius, i * stkInc, (j + 1) * slcInc), OZ(radius, i * stkInc));
 195.             glVertex3f(OX(radius, (i + 1) * stkInc, (j + 1) * slcInc), OY(radius, (i + 1) * stkInc, (j + 1) * slcInc), OZ(radius, (i + 1) * stkInc));
 196.         }
 197.     }
 198.     glEnd();
 199.     glPopMatrix();
 200. }
 201.  
 202. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 203. // Funkcja wyswietlajaca pojedyncza klatke animacji
 204. void WyswietlObraz(void)
 205. {
 206.   // Wyczyszczenie bufora koloru i bufora glebokosci
 207.   glClear(0);
 208.  
 209.   glBegin(GL_LINES);
 210.  
 211.   // Os X
 212.   glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 213.  
 214.   glVertex3f(-50.0, 0.0, 0.0);
 215.   glVertex3f(50.0, 0.0, 0.0);
 216.  
 217.   // Os Y
 218.   glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
 219.   glVertex3f(0.0, -50.0, 0.0);
 220.   glVertex3f(0.0, 50.0, 0.0);
 221.  
 222.   // Os Z
 223.   glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
 224.   glVertex3f(0.0, 0.0, -50.0);
 225.   glVertex3f(0.0, 0.0, 50.0);
 226.  
 227.   // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 228.   glEnd();
 229.  
 230.   glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 231.  
 232.   // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 233.   glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 234.  
 235.   // Zastapienie aktywnej macierzy macierza jednostkowa
 236.   glLoadIdentity();
 237.  
 238.   // Ustalenie polozenia obserwatora
 239.   glTranslatef(0, 0, obsOdl);
 240.   glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 241.   glRotatef(rotObsY, 0, 1, 0);
 242.   glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 243.  
 244.   // Narysowanie szescianu
 245.   //RysujSzescian(bok);
 246.   //rysujStozek(r, R, h);
 247.  sfera(3, slacks, stacks);
 248.   // Przelaczenie buforow ramki
 249.   glutSwapBuffers();
 250. }
 251.  
 252.  
 253.  
 254.  
 255. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 256. // Funkcja obslugi klawiatury
 257. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 258. {
 259.     switch (klawisz)
 260.     {
 261.         case '+':
 262.             obsOdl = obsOdl < MIN_ODL ? obsOdl + 1.0 : MIN_ODL;
 263.             break;
 264.         case '-':
 265.             obsOdl = obsOdl > MAX_ODL ? obsOdl - 1.0 : MAX_ODL;
 266.             break;
 267.  
 268.         case 27:
 269.             exit(0);
 270.     }
 271. }
 272.  
 273. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 274. {
 275.     switch (klawisz)
 276.     {
 277.     case GLUT_KEY_UP:
 278.         rotObsX++;
 279.         break;
 280.  
 281.     case GLUT_KEY_DOWN:
 282.         rotObsX--;
 283.         break;
 284.  
 285.     case GLUT_KEY_LEFT:
 286.         rotObsY++;
 287.         break;
 288.  
 289.     case GLUT_KEY_RIGHT:
 290.         rotObsY--;
 291.         break;
 292.  
 293.     case GLUT_KEY_F1:
 294.         rotObsZ--;
 295.         break;
 296.  
 297.     case GLUT_KEY_F2:
 298.         rotObsZ++;
 299.         break;
 300.  
 301.     case GLUT_KEY_F3:
 302.         slacks = slacks > MIN ? slacks - 1.0 : MIN;
 303.         break;
 304.  
 305.     case GLUT_KEY_F4:
 306.         slacks = slacks < MAX ? slacks + 1.0 : MAX;
 307.         break;
 308.  
 309.     case GLUT_KEY_F5:
 310.         stacks = stacks > MIN ? stacks - 1.0 : MIN;
 311.         break;
 312.  
 313.     case GLUT_KEY_F6:
 314.         stacks = stacks < MAX ? stacks + 1.0 : MAX;
 315.         break;
 316.  
 317.     case GLUT_KEY_F7:
 318.         xd1 = xd1 > MIN ? xd1 - 1.0 : MIN;
 319.         break;
 320.  
 321.     case GLUT_KEY_F8:
 322.         xd1 = xd1 < MAX ? xd1 + 1.0 : MAX;
 323.         break;
 324.  
 325.     case GLUT_KEY_F9:
 326.         xd2 = xd2 > MIN ? xd2 - 1.0 : MIN;
 327.         break;
 328.  
 329.     case GLUT_KEY_F10:
 330.         xd2 = xd2 < MAX ? xd2 + 1.0 : MAX;
 331.         break;
 332.  
 333.     }
 334. }
 335.  
 336. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 337. // Glowna funkcja programu
 338. int  main(int argc, char **argv)
 339. {
 340.   // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 341.   glutInit(&argc, argv);
 342.  
 343.   // Ustawienie trybu wyswietlania
 344.   glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB|GLUT_DEPTH);
 345.  
 346.   // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 347.   glutInitWindowPosition(100, 100);
 348.  
 349.   // Ustawienie rozmiarow okna
 350.   glutInitWindowSize(szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 351.  
 352.   // Utworzenie okna
 353.   glutCreateWindow("Szescian");
 354.  
 355.   // Odblokowanie bufora glebokosci
 356.   glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 357.  
 358.   // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 359.   glClearDepth(1000.0);
 360.  
 361.   // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 362.   glClearColor (0.0f, 0.0f, 0.3f, 0.0f);
 363.  
 364.   // Wlaczenie wyswietlania wielokatow w postaci obrysow (przydatne w celach diagnostycznych).
 365.   glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 366.  
 367.   // Zarejestrowanie funkcji (callback) odpowiedzialnej za
 368.   glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 369.  
 370.   // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 371.   // zmieniane sa rozmiary okna
 372.   glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 373.  
 374.     // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 375.   glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 376.   glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 377.  
 378.   // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 379.   // zadnych zadan
 380.   glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 381.  
 382.   // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 383.   // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 384.   glutMainLoop();
 385.  
 386.   return 0;
 387. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top