SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 21st, 2018 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. #define ROZMIAR 4
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     int podejscia;
 10.     cin>>podejscia;
 11.     for(int x=0; x<podejscia; x++)
 12.     {
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.     int ile_liczb=4;
 20.  
 21.     int gruszka=0;
 22.     float tablica [gruszka];
 23.  
 24.     float liczba;
 25.  
 26.  
 27.  
 28.     //11cout<<"Podaj ile liczb w ciagu: ";
 29.     cin>>gruszka;
 30.  
 31. //tworzymy tablice na liczby
 32.     for (int i=0; i<gruszka; i++)
 33.     {
 34.         cin>>liczba;
 35.         tablica [i]=liczba;
 36.     }
 37. // liczymy srednia
 38.     float srednia;
 39.     float suma=0;
 40.  
 41.     for (int j=0; j<gruszka; j++)
 42.     {
 43.         suma+=tablica[j];
 44.     }
 45.  
 46.     srednia=suma/gruszka;
 47.     //`````````````````````````cout<<"Srednia to "<<srednia<<endl;
 48.  
 49. // sprawdzamy ktora jest najblizej sredniej
 50. // w tej tablicy zapisujemy wszystkie roznice miedzy wpisanymi wartosciamy w tablica a srednia
 51.     float tablicaS[gruszka];
 52.     for (int k=0; k<gruszka; k++)
 53.     {
 54.         tablicaS[k]=abs(srednia-tablica[k]);
 55.         //111cout<<"Pierwsza wartosc tablicys --->"<<tablicaS[k]<<endl;
 56.     }
 57. //szukanie najmniejszej roznicy
 58.     float szuflada_trik=tablicaS[0];
 59.     for (int m=0; m<gruszka; m++)
 60.     {
 61.  
 62.         if (tablicaS[m]<szuflada_trik)
 63.         {
 64.             szuflada_trik=tablicaS[m];
 65.  
 66.         }
 67.     } //111cout<<"szuflada trik to "<<szuflada_trik<<endl;
 68.  
 69.     float wynik;
 70.  
 71.     for (int n=0; n<gruszka; n++)
 72.     {
 73.         if(szuflada_trik==tablicaS[n]) //wynik=tablica[n];
 74.         {
 75.             wynik=tablica[n];
 76.             n=gruszka;
 77.         }
 78.     }
 79.  
 80.     //cout<<"wynik to "<<wynik<<endl;
 81.     cout<<wynik<<endl;
 82.  
 83.  
 84.  
 85.     } //uwaga
 86.  
 87.     return 0;
 88. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top