SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 15th, 2018 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //luodaan ohjelma, joka kysyy käyttäjältä merkkijonoa ja etsii siitä käyttäjän antaman toisen merkkijonon esiintymiä
 2. import java.util.*;
 3. public class SubstringFinderZ {
 4.     public static void main(String[] args) {
 5.         String VIRHE = "Error!";
 6.         char JATKETAAN = 'y';
 7.         char LOPETETAAN = 'n';
 8.         char JOKERI = '*';
 9.         boolean lopetus = false;
 10.         boolean alkupaasta = false;
 11.         boolean lopusta = false;
 12.         boolean eiTahtea = true;
 13.         String siistiOsamjono = "";
 14.         String osamerkkijono = "";
 15.         //alustetaan muuttujat, jotka näkyvät koko main-operaatioon
 16.         System.out.println("Hello! I find substrings.");
 17.         //tervehditään käyttäjää
 18.         while(!lopetus) {
 19.             boolean tulikoVirhe = true;
 20.             boolean osaMjonoOK = false;
 21.             System.out.println("Please, enter a string:");
 22.             String merkkijono = In.readString();
 23.             //luetaan käyttäjältä merkkijono, jota tarkastellaan
 24.             while(!osaMjonoOK) {
 25.                 siistiOsamjono = ""; //tyhjennetään siistiOsamjono, jos se ei ole jo tyhjä.
 26.                 System.out.println("Please, enter a substring:");
 27.                 osamerkkijono = In.readString();
 28.                 //luetaan käyttäjältä osamerkkijono, jonka esiintymiä pidemmässä mjonossa tarkastellaan
 29.                 char ekaMerkki = osamerkkijono.charAt(0);
 30.                 char vikaMerkki = osamerkkijono.charAt(osamerkkijono.length() - 1);
 31.  
 32.                 //tarkastetaan, onko keskellä osamerkkijonoa eksynyt tähti
 33.                 boolean eksynytTahti = false;
 34.                 for (int i = 1; i < osamerkkijono.length() - 1; i ++) {
 35.                     if (osamerkkijono.charAt(i) == JOKERI) {
 36.                         eksynytTahti = true;
 37.                     }
 38.                 }
 39.  
 40.                 //tarkastetaan, onko keskellä merkkijonoa eksynyt tähti
 41.                 for (int i = 1; i < merkkijono.length() - 1; i ++) {
 42.                     if (merkkijono.charAt(i) == JOKERI) {
 43.                         eksynytTahti = true;
 44.                     }
 45.                 }
 46.  
 47.                 if (osamerkkijono.length() > merkkijono.length() || osamerkkijono.equals("*")
 48.                 || (ekaMerkki == (JOKERI) && vikaMerkki == (JOKERI))
 49.                 || eksynytTahti) {
 50.                     System.out.println(VIRHE);
 51.                     //tarkastetaan, onko syöte oikeanlainen
 52.                 }
 53.                
 54.                 if (ekaMerkki == (JOKERI)) {
 55.                     lopusta = true;
 56.                     eiTahtea = false;
 57.                     alkupaasta = false;
 58.                     for (int i = 1; i < osamerkkijono.length(); i++) {
 59.                         siistiOsamjono += osamerkkijono.charAt(i);
 60.                     }
 61.                     osaMjonoOK = true;
 62.                 } else if (vikaMerkki == (JOKERI)) {
 63.                     alkupaasta = true;
 64.                     eiTahtea = false;
 65.                     lopusta = false;
 66.                     for (int i = 0; i < osamerkkijono.length() - 1; i++) {
 67.                         siistiOsamjono += osamerkkijono.charAt(i);
 68.                     }
 69.                     osaMjonoOK = true;
 70.                     //tarkastellaan, esiintyykö tähteä, ja jos esiintyy, siistitään se pois osamjonosta
 71.                 } else {
 72.                     osaMjonoOK = true;
 73.                     eiTahtea = true;
 74.                     alkupaasta = false;
 75.                     lopusta = false;
 76.                     siistiOsamjono = osamerkkijono;
 77.                 }
 78.                 //tarkastetaan onko osamerkkijono OK, jos ei, kysytään uutta ja jos on, jatketaan
 79.             }
 80.  
 81.         int kierroslaskuri = 0;
 82.         int alkuindeksi = 0;
 83.         int loppuindeksi = 0;
 84.         String tempMerkkijono = "";
 85.         String tulostettava = "";
 86.         //alustetaan muuttujia
 87.         if (eiTahtea) { //jos osamerkkijonossa ei ole tähteä
 88.             loppuindeksi = merkkijono.length() - siistiOsamjono.length();
 89.         } else if (alkupaasta) { //jos etsitään merkkijonon alkupäästä
 90.             loppuindeksi = merkkijono.length() / 2 - 1;                
 91.         } else if (lopusta) { //jos etsitään merkkijonon lopusta
 92.             kierroslaskuri = merkkijono.length() / 2;
 93.             loppuindeksi = merkkijono.length() - 1;
 94.         }
 95.        
 96.         //alla etsitään osamjonon esiintymiä mjonosta, ja tulostetaan ne
 97.         while((alkuindeksi + kierroslaskuri) < loppuindeksi + 1) {
 98.             tempMerkkijono = "";
 99.             for(int i = alkuindeksi + kierroslaskuri; i < siistiOsamjono.length() + kierroslaskuri; i++) {
 100.                 tempMerkkijono += merkkijono.charAt(i);
 101.             }
 102.             if (siistiOsamjono.equals(tempMerkkijono)) {
 103.                 for (int x = 0; x < kierroslaskuri; x++) {//lisätään viivat ennen esiintymää
 104.                     tulostettava += "-";
 105.                 }
 106.                 tulostettava += tempMerkkijono; //lisätään tulosteeseen esiintymä
 107.                 for (int i = tulostettava.length(); i < merkkijono.length(); i++) {
 108.                     //lisätään viivat esiintymän jälkeen
 109.                     tulostettava += "-";
 110.                 }
 111.                 System.out.println(tulostettava); //tulostetaan esiintymä viivoineen
 112.                 tulostettava = "";
 113.             }
 114.  
 115.             kierroslaskuri++;
 116.         }
 117.  
 118.         //luuppi, jossa kysytään haluaako käyttäjä jatkaa, ja katsotaan, kertooko hän sen oikein
 119.         while (tulikoVirhe) {
 120.             System.out.println("Continue (y/n)?");
 121.             char jatketaanko = In.readChar();
 122.             //kysytään käyttäjältä, haluaako hän jatkaa
 123.             if (jatketaanko == (JATKETAAN)) {
 124.                 lopetus = false;
 125.                 tulikoVirhe = false;
 126.             } else if (jatketaanko == (LOPETETAAN)) {
 127.                 System.out.println("See you soon.");
 128.                 lopetus = true;
 129.                 tulikoVirhe = false;
 130.             } else {
 131.                 System.out.println(VIRHE);
 132.             }
 133.         }
 134.         }
 135.     }
 136. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top