Guest User

Untitled

a guest
Apr 24th, 2019
73
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7. namespace Naloga4._1
 8. {
 9. public enum Prehranjevanje { rastlinojedec, mesojedec, vsejedec };
 10. public enum Spol { moski, zenska };
 11. public enum Status { študent, upokojenec, zaposlen };
 12.  
 13.  
 14.  
 15. interface IPRODAJNI
 16. {
 17. void ProdajKarto(Termin termin, Obiskovalec obiskovalec);
 18. void PrekliciKarto(Termin termin, Obiskovalec obiskovalec);
 19. //bool MestoProsto(Termin termin);
 20. double IzračunajCeno(Obiskovalec obiskovalec);
 21. }
 22.  
 23. class Izlet:IPRODAJNI
 24. {
 25. private string naziv;
 26. private double cena;
 27.  
 28. //Ne pozabi da si spremenil na static
 29. private int trajanjeIzleta;
 30.  
 31. private static Termin[] termini;
 32.  
 33. public string Naziv
 34. {
 35. get { return naziv; }
 36. set { naziv = value; }
 37. }
 38. public double Cena
 39. {
 40. get { return cena; }
 41. set { cena = value; }
 42. }
 43. public int TrajanjeIzleta
 44. {
 45. get { return trajanjeIzleta; }
 46. set { trajanjeIzleta = value; }
 47. }
 48. public Termin[] Termini
 49. {
 50. get { return termini; }
 51. set { termini = value; }
 52.  
 53. }
 54.  
 55. public Izlet(string _naziv, double _cena, int _trajanjeIzleta, Termin[] _termini)
 56. {
 57. Naziv = _naziv;
 58. Cena = _cena;
 59. TrajanjeIzleta = _trajanjeIzleta;
 60. Termini = _termini;
 61. }
 62. //METODA: ProdajKarto
 63. public void ProdajKarto(Termin termin, Obiskovalec obiskovalec)
 64. {
 65. Termin t = najdiTermin(termin);
 66. if (t != null)
 67. {
 68. t.PrijaviObiskovalca(obiskovalec);
 69. }
 70. else
 71. {
 72. Console.WriteLine("Termin ne obstaja");
 73. }
 74.  
 75. }
 76. //METODA:PrekliciKarto
 77. public void PrekliciKarto(Termin termin, Obiskovalec obiskovalec)
 78. {
 79. Termin t = najdiTermin(termin);
 80. if (t != null)
 81. {
 82. t.OdjaviObiskovalca(obiskovalec);
 83. Console.WriteLine("Obiskovalec {0} {1} je odjavljen s seznama.", obiskovalec.Ime, obiskovalec.Priimek);
 84. }
 85. else
 86. {
 87. Console.WriteLine("Obiskovalec ni na seznamu.");
 88. }
 89. }
 90.  
 91.  
 92. ///POMOŽNA METODA
 93. public Termin najdiTermin(Termin t)
 94. {
 95. for(int i = 0; i <termini.Length; i++)
 96. {
 97. if(termini[i].ZačetekOgleda==t.ZačetekOgleda && termini[i].KonecOgleda == t.KonecOgleda)
 98. {
 99. return termini[i];
 100. }
 101. }
 102. return null;
 103. }
 104. //INTERFACE metoda IzračunajCeno
 105. public double IzračunajCeno(Obiskovalec obiskovalec)
 106. {
 107. double cena = Cena;
 108.  
 109. if (obiskovalec.Status == Status.upokojenec)
 110. {
 111. return cena = cena * 0.90;
 112. }
 113. else if (obiskovalec.Status == Status.študent)
 114. {
 115. return cena = cena * 0.85;
 116.  
 117. }
 118. else
 119. return cena;
 120. }
 121.  
 122. public bool MestoProsto(Termin termin)
 123. {
 124. Termin t = najdiTermin(termin);
 125.  
 126. if (t != null)
 127. {
 128. return t.prostoMesto();
 129. }
 130. else
 131. {
 132. Console.WriteLine("Termin ne obstaja");
 133. return false;
 134. }
 135.  
 136. }
 137.  
 138. /// POMOŽNA METODA
 139. public static void Temp()
 140. {
 141. foreach(Termin t in termini)
 142. {
 143. Console.WriteLine(t.ZačetekOgleda + "" + t.KonecOgleda);
 144. }
 145. }
 146.  
 147. }
 148.  
 149. class Termin
 150. {
 151. private DateTime začetekOgleda;
 152. private DateTime konecOgleda;
 153. private Zival dodeljenaŽival;
 154.  
 155. public DateTime ZačetekOgleda
 156. {
 157. get { return začetekOgleda; }
 158. set { začetekOgleda = value; }
 159. }
 160. public DateTime KonecOgleda
 161. {
 162. get { return konecOgleda; }
 163. set { konecOgleda = value; }
 164. }
 165. public Zival DodeljenaŽival
 166. {
 167. get { return dodeljenaŽival; }
 168. set { dodeljenaŽival = value; }
 169. }
 170.  
 171. public Termin(DateTime _začetekOgleda, DateTime _konecOgleda, Zival _dodeljenaZival)
 172. {
 173. ZačetekOgleda = _začetekOgleda;
 174. KonecOgleda = _konecOgleda;
 175. DodeljenaŽival = _dodeljenaZival;
 176. }
 177.  
 178. //Seznam na izlet prijavljenih obiskovalcev
 179. public Obiskovalec[] seznam = new Obiskovalec[5];
 180.  
 181. private int steviloPrijavljenih = 0;
 182.  
 183. ///Helper metoda za INTERFACE ProdajKarto
 184. public void PrijaviObiskovalca(Obiskovalec novObiskovalec)
 185. {
 186. //mislim da je seznam.Length-1 napaka, sm dal stran
 187. if (steviloPrijavljenih == seznam.Length)
 188. {
 189. Console.WriteLine("Seznam je poln");
 190. }
 191. else
 192. {
 193. seznam[steviloPrijavljenih] = novObiskovalec;
 194. steviloPrijavljenih++;
 195. Console.WriteLine("Obiskovalec {0} {1} je dodan na seznam", novObiskovalec.Ime, novObiskovalec.Priimek);
 196. }
 197. }
 198.  
 199. ///Helper metoda za INTERFACE PrekliciKarto
 200. public void OdjaviObiskovalca(Obiskovalec obiskovalec)
 201. {
 202. for(int i = 0; i < seznam.Length; i++)
 203. {
 204. if (seznam[i].Email == obiskovalec.Email)
 205. {
 206. seznam[i] = null;
 207. steviloPrijavljenih--;
 208. break;
 209. }
 210. }
 211. Obiskovalec[] novSeznam = new Obiskovalec[seznam.Length];
 212. for(int i = 0; i < novSeznam.Length; i++)
 213. {
 214. if (seznam[i] != null)
 215. {
 216. novSeznam[i] = seznam[i];
 217. }
 218. }
 219. seznam = novSeznam;
 220.  
 221. }
 222. ///Helper metoda za INTERFACE MestoProsto
 223. public bool prostoMesto()
 224. {
 225. return seznam.Length > steviloPrijavljenih + 1;
 226. }
 227.  
 228.  
 229.  
 230.  
 231.  
 232. }
 233.  
 234. class Obiskovalec
 235. {
 236. private string ime;
 237. private string priimek;
 238. private Spol spol;
 239. private DateTime datumRojstva;
 240. private string email;
 241. private Status status;
 242.  
 243. public string Ime
 244. {
 245. get { return ime; }
 246. set { ime = value; }
 247. }
 248. public string Priimek
 249. {
 250. get { return priimek; }
 251. set { priimek = value; }
 252. }
 253. public Spol Spol
 254. {
 255. get { return spol; }
 256. set { spol = value; }
 257. }
 258. public DateTime DatumRojstva
 259. {
 260. get { return datumRojstva; }
 261. set { datumRojstva = value; }
 262. }
 263. public string Email
 264. {
 265. get { return email; }
 266. set { email = value; }
 267. }
 268. public Status Status
 269. {
 270. get { return status; }
 271. set { status = value; }
 272. }
 273.  
 274. public Obiskovalec(string _ime, string _priimek, Spol _spol, DateTime _datumRojstva, string _email, Status _status)
 275. {
 276. Ime = _ime;
 277. Priimek = _priimek;
 278. Spol = _spol;
 279. DatumRojstva = _datumRojstva;
 280. Email = _email;
 281. Status = _status;
 282. }
 283.  
 284. public bool Enakost(Obiskovalec ob1, Obiskovalec ob2)
 285. {
 286. if (ob1.ime == ob2.ime && ob1.priimek == ob2.priimek && ob1.spol == ob2.spol && ob1.DatumRojstva == ob2.DatumRojstva)
 287. {
 288. Console.WriteLine("Osebi sta enaki");
 289. return true;
 290. }
 291. else
 292. {
 293. Console.WriteLine("Osebi sta različni");
 294. return false;
 295. }
 296. }
 297.  
 298.  
 299.  
 300. }
 301.  
 302. class Zival
 303. {
 304. private string poreklo;
 305. private int starost;
 306. private double teza;
 307. private Kartoteka kartoteka;
 308. private DnevnikHranjenja dnevnik;
 309. private Spol spol;
 310.  
 311. //Getterji setterji
 312. public Spol _spol
 313. {
 314. get { return spol; }
 315. set { spol = value; }
 316. }
 317. public Kartoteka _kartoteka
 318. {
 319. get { return kartoteka; }
 320. set { kartoteka = value; }
 321. }
 322. public DnevnikHranjenja _dnevnik
 323. {
 324. get { return dnevnik; }
 325. set { dnevnik = value; }
 326. }
 327. public int _starost
 328. {
 329. get { return starost; }
 330. set { starost = value; }
 331. }
 332. public double _teza
 333. {
 334. get { return teza; }
 335. set { teza = value; }
 336. }
 337. public string _poreklo
 338. {
 339. get { return poreklo; }
 340. set { poreklo = value; }
 341. }
 342.  
 343. public Zival()
 344. {
 345.  
 346. }
 347.  
 348. public Zival(string _poreklo, int _starost, double _teza, Spol Sp, Kartoteka Kart)
 349. {
 350. poreklo = _poreklo;
 351. starost = _starost;
 352. teza = _teza;
 353. _spol = Sp;
 354. _kartoteka = Kart;
 355.  
 356.  
 357.  
 358. }
 359. ////3. Konstruktor
 360. //public Zival(Spol spol,string _poreklo, int _starost, double _teza, Kartoteka _kartoteka, DnevnikHranjenja _dnevnik) : this(_poreklo, _starost, _teza)
 361. //{
 362. // kartoteka = _kartoteka;
 363. // dnevnik = _dnevnik;
 364. // spol = _spol;
 365. //}
 366.  
 367. //Virtualna metoda, ki jo predefiniramo v izpeljanih razredih
 368.  
 369. public virtual void Izpis()
 370. {
 371. Console.WriteLine("\nPoreklo: {0}, starost {1}, teza {2},\nKartoteka: Opis težav: {3}, " +
 372. "Datum pregleda: {4}", poreklo, starost,
 373. teza, kartoteka._opisTezav, kartoteka._datum);
 374. }
 375.  
 376.  
 377. }
 378. class OdraslaZival : Zival
 379. {
 380. private int steviloPotomcev;
 381. public int _steviloPotomcev
 382. {
 383. get { return steviloPotomcev; }
 384. set { steviloPotomcev = value; }
 385. }
 386. //public OdraslaZival(int potomci, string _poreklo, int _starost, double _teza, Kartoteka _kartoteka, DnevnikHranjenja _dnevnik, Spol _spol)
 387. // :base(_spol, _poreklo, _starost, _teza, _kartoteka, _dnevnik)
 388. //{
 389. // _steviloPotomcev = potomci;
 390.  
 391. // //Kaj je praviln način nastavljanja vrednosti v konstruktorju?
 392. // /*Popravi poimenovanja v vseh tak ko si tu naredo */
 393.  
 394. //}
 395.  
 396. public OdraslaZival(int SteviloPotomcev, string _poreklo, int _starost, double _teza, Spol Sp, Kartoteka Kart)
 397. : base(_poreklo, _starost, _teza, Sp, Kart)
 398. {
 399. _steviloPotomcev = SteviloPotomcev;
 400. }
 401.  
 402. /*3 naloga*/
 403. public sealed override void Izpis()
 404. {
 405. base.Izpis();
 406. Console.WriteLine("Potomci: {0} \n", _steviloPotomcev);
 407.  
 408. }
 409. }
 410. class Mladic : Zival
 411. {
 412. private Prehranjevanje prehranjevanje;
 413. public Prehranjevanje _prehranjevanje
 414. {
 415. get { return prehranjevanje; }
 416. set { prehranjevanje = value; }
 417. }
 418.  
 419. public Mladic(Prehranjevanje Hranjenje, string _poreklo, int _starost, double _teza, Spol Sp, Kartoteka _kartoteka)
 420. : base(_poreklo, _starost, _teza, Sp, _kartoteka)
 421. {
 422. _prehranjevanje = Hranjenje;
 423.  
 424. }
 425.  
 426. //public Mladic(Prehranjevanje hrana, string _poreklo, int _starost, double _teza, Kartoteka _kartoteka, DnevnikHranjenja _dnevnik, Spol _spol)
 427. // : base(_spol,_poreklo, _starost, _teza, _kartoteka, _dnevnik)
 428. //{
 429. // hrana = _prehranjevanje;
 430. //}
 431.  
 432. public override void Izpis()
 433. {
 434. base.Izpis();
 435. Console.WriteLine("Žival je {0}\n ", _prehranjevanje);
 436. }
 437.  
 438.  
 439.  
 440.  
 441. }
 442. class Kartoteka
 443. {
 444. private DateTime datum;
 445. private string opisTezav;
 446.  
 447. public DateTime _datum
 448. {
 449. get { return datum; }
 450. set { datum = value; }
 451. }
 452. public string _opisTezav
 453. {
 454. get { return opisTezav; }
 455. set { opisTezav = value; }
 456. }
 457.  
 458. //default constructor
 459. public Kartoteka()
 460. {
 461.  
 462. }
 463.  
 464. public Kartoteka(DateTime _datum, string _opisTezav)
 465. {
 466. datum = _datum;
 467. opisTezav = _opisTezav;
 468. }
 469.  
 470. public void Izpis()
 471. {
 472. Console.WriteLine("Datum: {0}, opis težav: {1}", datum, opisTezav);
 473. }
 474.  
 475. }
 476.  
 477. abstract class DnevnikHranjenja
 478. {
 479. private double kolicinaObroka;
 480. private DateTime datumObroka;
 481. private decimal porabaVode;
 482.  
 483. public decimal _porabaVode
 484. {
 485. get { return porabaVode; }
 486. set { porabaVode = value; }
 487. }
 488.  
 489. //Getterji setterji
 490. public double _kolicinaObroka
 491. {
 492. get { return kolicinaObroka; }
 493. set { kolicinaObroka = value; }
 494. }
 495. public DateTime _datumObroka
 496. {
 497. get { return datumObroka; }
 498. set { datumObroka = value; }
 499. }
 500.  
 501. //Privzeti konstruktor
 502. public DnevnikHranjenja()
 503. {
 504.  
 505. }
 506. //Drugi konstruktor
 507. public DnevnikHranjenja(double _kolicinaObroka, DateTime _datumObroka)
 508. {
 509. kolicinaObroka = _kolicinaObroka;
 510. datumObroka = _datumObroka;
 511. }
 512.  
 513. public void Izpis()
 514. {
 515. Console.WriteLine("Količina: {0}, datum obroka {1}", kolicinaObroka, datumObroka);
 516. }
 517.  
 518. ///Metoda za izračun porabljene vode glede na datum
 519. public decimal porabljenaVoda(DateTime zacetek, DateTime konec)
 520. {
 521. double razlika = (konec - zacetek).TotalDays;
 522. decimal poraba = (decimal)razlika * 10;
 523. //shranimo porabo v _porabaVode
 524. _porabaVode = poraba;
 525.  
 526. return poraba;
 527. }
 528.  
 529. ///Metoda za izračun porabljene vode glede na datum in vreme
 530. public decimal porabljenaVoda(DateTime zacetek, DateTime konec, string pogoji)
 531. {
 532. //shranimo klic prejsnje funkcije v porabo
 533. decimal poraba = porabljenaVoda(zacetek, konec);
 534.  
 535.  
 536. if (pogoji.ToLower() == "sončno" || pogoji.ToLower() == "soncno")
 537. {
 538. decimal rezultat = (poraba * 150) / 100;
 539.  
 540. _porabaVode = rezultat;
 541. Console.WriteLine("Poraba v sončnem vremenu je {0} litrov", rezultat);
 542. return rezultat;
 543. }
 544. else
 545. {
 546. decimal rezultat = (poraba * 90) / 100;
 547. _porabaVode = rezultat;
 548. Console.WriteLine("Poraba deževnem vremenu je {0} litrov", rezultat);
 549. return rezultat;
 550. }
 551.  
 552. }
 553.  
 554. ///Abstraktna metoda
 555. public abstract void izracunajKalorijeObroka();
 556.  
 557. }
 558. class Zajtrk : DnevnikHranjenja
 559. {
 560. private double beljakovine;
 561. private double ogljikoviHidrati;
 562.  
 563. //get set
 564. public double _beljakovine
 565. {
 566. get { return beljakovine; }
 567. set { beljakovine = value; }
 568. }
 569. public double _ogljikoviHidrati
 570. {
 571. get { return ogljikoviHidrati; }
 572. set { ogljikoviHidrati = value; }
 573. }
 574.  
 575. public Zajtrk(double Beljakovine, double OgljikoviHidrati, double _kolicinaObroka, DateTime _datumObroka)
 576. : base(_kolicinaObroka, _datumObroka)
 577. {
 578. _beljakovine = Beljakovine;
 579. _ogljikoviHidrati = OgljikoviHidrati;
 580. }
 581.  
 582. //Prekrijemo metodo nadrazreda
 583. public new void Izpis()
 584. {
 585. Console.WriteLine("Beljakovine: {0}g, OgljikoviHidrati: {1}g", _beljakovine, _ogljikoviHidrati);
 586. }
 587.  
 588. public override void izracunajKalorijeObroka()
 589. {
 590. double skupneCal = _beljakovine * 4.0 + _ogljikoviHidrati * 4.1;
 591. Console.WriteLine("Skupaj: {0} kalorij", skupneCal);
 592. }
 593.  
 594.  
 595.  
 596. }
 597. class Vecerja : DnevnikHranjenja
 598. {
 599. private double beljakovine;
 600. private double ogljikoviHidrati;
 601. private double mascobe;
 602.  
 603. public double _beljakovine
 604. {
 605. get { return beljakovine; }
 606. set { beljakovine = value; }
 607. }
 608. public double _ogljikoviHidrati
 609. {
 610. get { return ogljikoviHidrati; }
 611. set { ogljikoviHidrati = value; }
 612. }
 613. public double _mascobe
 614. {
 615. get { return mascobe; }
 616. set { mascobe = value; }
 617. }
 618.  
 619. public Vecerja(double Beljakovine, double OgljikoviHidrati, double Mascobe, double _kolicinaObroka, DateTime _datumObroka)
 620. : base(_kolicinaObroka, _datumObroka)
 621. {
 622. _beljakovine = Beljakovine;
 623. _ogljikoviHidrati = OgljikoviHidrati;
 624. _mascobe = Mascobe;
 625. }
 626.  
 627. public new void Izpis()
 628. {
 629. Console.WriteLine("Beljakovine: {0}g, OgljikoviHidrati: {1}g", _beljakovine, _ogljikoviHidrati);
 630. }
 631.  
 632. public override void izracunajKalorijeObroka()
 633. {
 634. double skupneCal = _beljakovine * 4.0 + _ogljikoviHidrati * 4.1 + _mascobe * 9.0;
 635. Console.WriteLine("Skupaj: {0} kalorij", skupneCal);
 636. }
 637. }
 638.  
 639. class Program
 640. {
 641. static void Main(string[] args)
 642. {
 643. #region
 644. //zival1.Izpis();
 645.  
 646. ////zival2.Izpis();
 647. //Console.WriteLine("");
 648. ////zival3.Izpis();
 649. //Console.WriteLine("");
 650.  
 651. /*--- DRUGA NALOGA---*/
 652. //dnevnik1.porabljenaVoda(new DateTime(2019, 3, 20), new DateTime(2019, 3, 27));
 653. //dnevnik1.porabljenaVoda(new DateTime(2019, 3, 20), new DateTime(2019, 3, 27), "slabo");
 654. //dnevnik2.porabljenaVoda(new DateTime(2019, 5, 10), new DateTime(2019, 6, 27), "sončno");
 655.  
 656. /*-- PRVA NALOGA-- */
 657. //DnevnikHranjenja dnevnik1 = new DnevnikHranjenja(3, new DateTime(2019, 3, 4));
 658.  
 659. //Zival zival1 = new Zival(Spol.moski,"Afrika", 22, 150, kartoteka1, dnevnik1);
 660.  
 661. //DnevnikHranjenja dnevnik2 = new DnevnikHranjenja(10, new DateTime(2019, 3, 4));
 662.  
 663. //Zival zival2 = new Zival(Spol.zenska,"Afrika", 32, 400, kartoteka2, dnevnik2);
 664.  
 665. //DnevnikHranjenja dnevnik3 = new DnevnikHranjenja(2, new DateTime(2019, 3, 4));
 666.  
 667. //Zival zival3 = new Zival(Spol.zenska,"Afrika", 5, 22, kartoteka3, dnevnik3);
 668.  
 669.  
 670. /*--- TRETJA NALOGA---*/
 671. //Kartoteka kartoteka1 = new Kartoteka(new DateTime(2014, 4, 21), "Klopni menigitis");
 672. //Kartoteka kartoteka2 = new Kartoteka(new DateTime(2013, 4, 10), "Pljučnica");
 673. //Kartoteka kartoteka3 = new Kartoteka(new DateTime(2012, 3, 5), "Depresija");
 674.  
 675. //Zajtrk zajtrk = new Zajtrk(50, 200, 0.5, new DateTime(2019, 3, 4));
 676. //Vecerja vecerja = new Vecerja(40, 60, 20, 0.3, new DateTime(2019, 3, 4));
 677.  
 678. //OdraslaZival odraslaZival = new OdraslaZival(4, "Azije", 28, 80, Spol.moski, kartoteka1);
 679. //Mladic mladic = new Mladic(Prehranjevanje.vsejedec, "Azija", 3, 10, Spol.zenska, kartoteka2);
 680.  
 681.  
 682. ////zajtrk.Izpis();
 683. ////vecerja.Izpis();
 684.  
 685. //odraslaZival.Izpis();
 686. //mladic.Izpis();
 687.  
 688. //zajtrk.izracunajKalorijeObroka();
 689. //vecerja.izracunajKalorijeObroka();
 690. #endregion
 691. Kartoteka k1 = new Kartoteka(new DateTime(2019, 9, 9), "Bronhitis");
 692. Zival zival1 = new Zival("Severna Amerika", 18, 240, Spol.moski, k1);
 693.  
 694. Obiskovalec obiskovalec1 = new Obiskovalec("Miha", "Novak", Spol.moski, new DateTime(1999, 08, 30), "miha@yahoo.com", Status.študent);
 695. Obiskovalec obiskovalec2 = new Obiskovalec("Jona", "Potrč", Spol.zenska, new DateTime(1996, 02, 19), "jona@yahoo.com", Status.študent);
 696. Obiskovalec obiskovalec3 = new Obiskovalec("Jure", "Meh", Spol.moski, new DateTime(1990, 02, 22), "jure@yahoo.com", Status.zaposlen);
 697. Obiskovalec obiskovalec4 = new Obiskovalec("Žiga", "Petelin", Spol.zenska, new DateTime(2000, 08, 19), "ziga@yahoo.com", Status.zaposlen);
 698. Obiskovalec obiskovalec5 = new Obiskovalec("Janez", "Novak", Spol.moski, new DateTime(1912, 03, 19), "janez@yahoo.com", Status.upokojenec);
 699. Obiskovalec obiskovalec6 = new Obiskovalec("Tadej", "Tomič", Spol.moski, new DateTime(1992, 05, 19), "tadej@yahoo.com", Status.študent);
 700.  
 701.  
 702. Termin termin1 = new Termin(new DateTime(2012, 12, 19), new DateTime(2012, 12, 19), zival1);
 703. Termin termin2 = new Termin(new DateTime(2019, 5, 5), new DateTime(2019, 5, 6), zival1);
 704. Termin termin3 = new Termin(new DateTime(2019, 5, 6), new DateTime(2019, 5, 7), zival1);
 705. Termin termin4 = new Termin(new DateTime(2019, 5, 7), new DateTime(2019, 5, 8), zival1);
 706. Termin termin5 = new Termin(new DateTime(2019, 5, 9), new DateTime(2019, 5, 10), zival1);
 707.  
 708. Termin termin6 = new Termin(new DateTime(2019, 8, 8), new DateTime(2019, 8, 9), zival1);
 709.  
 710. Termin[] terminiIzletov = new Termin[5];
 711. terminiIzletov[0] = termin1;
 712. terminiIzletov[1] = termin2;
 713. terminiIzletov[2] = termin3;
 714. terminiIzletov[3] = termin4;
 715. terminiIzletov[4] = termin5;
 716.  
 717.  
 718. Izlet izlet1 = new Izlet("Ogled grizzlijev", 80, 12, terminiIzletov);
 719.  
 720.  
 721. obiskovalec1.Enakost(obiskovalec2, obiskovalec1);
 722. obiskovalec1.Enakost(obiskovalec1, obiskovalec1);
 723.  
 724. //Tu bo obvestilo o napačnem terminu
 725. izlet1.ProdajKarto(termin6,obiskovalec1);
 726.  
 727. //Prodaj karto
 728. izlet1.ProdajKarto(termin1,obiskovalec1);
 729. izlet1.ProdajKarto(termin1,obiskovalec2);
 730. izlet1.ProdajKarto(termin1,obiskovalec3);
 731. izlet1.ProdajKarto(termin1,obiskovalec4);
 732. izlet1.ProdajKarto(termin1,obiskovalec5);
 733. izlet1.ProdajKarto(termin1,obiskovalec5);
 734.  
 735. //Prekliči karto
 736. //izlet1.PrekliciKarto(termin1, obiskovalec1);
 737.  
 738. //Izračunaj ceno
 739. double cena=izlet1.IzračunajCeno(obiskovalec1);
 740. Console.WriteLine(cena);
 741.  
 742. //Prosto mesto
 743. Console.WriteLine(izlet1.MestoProsto(termin1));
 744. Console.WriteLine(izlet1.MestoProsto(termin2));
 745.  
 746. Console.WriteLine("Prosto mesto: {0}", termin2.prostoMesto() ? "Da" : "Ne");
 747.  
 748.  
 749.  
 750.  
 751.  
 752.  
 753.  
 754.  
 755.  
 756.  
 757.  
 758. //Izlet.Temp();
 759.  
 760.  
 761.  
 762.  
 763. Console.ReadLine();
 764.  
 765.  
 766. }
 767. }
 768. }
RAW Paste Data