viteka32

Proměnné

Oct 11th, 2021
716
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdbool.h>
 3.  
 4. #define PI 3.14
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.     // jednoduchy jednoradkovy komentar
 9.     int a;
 10.     a = 55;
 11.     /*viceradkovy komentar
 12.      promena b je celociselneho datoveho typu
 13.      znamenkova
 14.     */
 15.     int b = 100;
 16.  
 17.     int vysledek = a*b;
 18.  
 19.     // datova operace modulo
 20.     int vysledekModulo = b%a;
 21.  
 22.  
 23.     printf("Vysledek a*b je: %d\n", vysledek);
 24.     printf("Vysledek modulo ab je: %d\n", vysledekModulo);
 25.  
 26.     // 1 bajtova znamenkova promenna
 27.     // -128, 127
 28.     char znak;
 29.     // signed znací, že se jedná o znaménkovou proměnnou
 30.     signed char znak2;
 31.     // unsignet znaci vytvoreni beznamenkove promenne
 32.     // unsigned char nabyva hodnot 0-255
 33.     unsigned char znak3;
 34.  
 35.     znak = -10;
 36.     znak2 = 50;
 37.  
 38.     printf("Vysledek souctu znak a znak2 je: %d \n", znak+znak2);
 39.  
 40.     znak3 = 66;
 41.     printf("Vypis znaku %c je hodnota %d \n", znak3, znak3);
 42.  
 43.     // datovy typ pro ulozeni cisel s desetinymi misty
 44.     float cislo1 = 150.54;
 45.     float cislo2 = 20.75;
 46.  
 47.     float vysledekDeleni = cislo1/cislo2;
 48.     printf("Vysledek deleni: %f \n", vysledekDeleni);
 49.  
 50.     // deleni int bez desenitnych mist
 51.     // vysledek je take bez desetinych mist
 52.     float vysledekDeleniInt = b/a;
 53.     printf("Vysledek deleni b/a: %f \n", vysledekDeleniInt);
 54.  
 55.     // retypovani delitele na desetinne cislo
 56.     // pote se jiz pracuje s vysledkem jako desetinne cislo
 57.     vysledekDeleniInt = b/(float)a;
 58.     printf("Vysledek deleni b/a: %f \n", vysledekDeleniInt);
 59.  
 60.     // pouziti konstanty
 61.     printf("Pouziti konstanty: %f \n", cislo1*PI);
 62.  
 63.     // vytvoreni bool datoveho typu
 64.     // ulozeni true - reprezentuje cislo 1
 65.     bool stav = true;
 66.     // ulozeni false - reprezentuje cislo 0
 67.     bool stav1 = false;
 68.  
 69.     return 0;
 70. }
RAW Paste Data