SHARE
TWEET

assembly

a guest Dec 3rd, 2019 122 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .include "m16def.inc"
 2. ; omada 07
 3.  
 4. #define first_key (1 << 1)
 5. #define second_key (1 << 4)
 6. #define one r3
 7. #define zero r2
 8. #define tmp r30
 9.  
 10. ldi r24, low(RAMEND)
 11. out SPL, r24
 12. ldi r24, high(RAMEND)
 13. out SPH, r24 ; αρχικοποίηση stack pointer
 14.  
 15. ser r24
 16. out DDRD,r24 ; αρχικοποίηση PORTD που συνδέεται η οθόνη, ως έξοδος
 17. out DDRB,r24 ; r24 έξοδος
 18.  
 19. clr r2; 0
 20. clr r3
 21. dec r3; 0xff
 22.  
 23. ldi r24 ,(1 << PC7) | (1 << PC6) | (1 << PC5) | (1 << PC4) ; θέτει ως εξόδους τα 4 MSB
 24. out DDRC ,r24 ; της θύρας PORTC
 25.  
 26.  
 27. loop:
 28.     rcall scan_key
 29.     cpi r24,first_key
 30.     brne one_remainning
 31.     rcall scan_key
 32.     cpi r24,second_key
 33.     brne wrong
 34. correct:
 35.     ldi r24,LOW(4000)
 36.     ldi r25,HIGH(4000)
 37.     out PORTB,one
 38.     rcall wait_msec
 39.     out PORTB,zero
 40.     jmp loop
 41. one_remainning:
 42.     rcall scan_key
 43. wrong:
 44.    
 45.  
 46.     ldi tmp,8
 47. times8:
 48.  
 49.     out PORTB,one
 50.     ldi r24,LOW(250)
 51.     ldi r25,HIGH(250)
 52.     rcall wait_msec
 53.     out PORTB,zero
 54.     ldi r24,LOW(250)
 55.     ldi r25,HIGH(250)
 56.     rcall wait_msec
 57.     dec tmp
 58.     brne times8
 59.     jmp loop
 60.  
 61.  
 62. scan_key:
 63.     ldi r24,20; ms για σπινθιρισμό
 64.     rcall scan_keypad_rising_edge
 65.     clr tmp
 66.     or tmp,r24
 67.     or tmp,r25
 68.     cpi tmp,0
 69.     breq scan_key
 70.     ret
 71.  
 72.  
 73. scan_row:
 74.     ldi r25 , 0x08 ; αρχικοποίηση με ‘0000 1000’ 
 75. back_:
 76.     lsl r25 ; αριστερή ολίσθηση του ‘1’ τόσες θέσεις
 77.     dec r24 ; όσος είναι ο αριθμός της γραμμής
 78.     brne back_
 79.     out PORTC , r25 ; η αντίστοιχη γραμμή τίθεται στο λογικό ‘1’
 80.     nop
 81.     nop ; καθυστέρηση για να προλάβει να γίνει η αλλαγή κατάστασης
 82.     in r24 , PINC ; επιστρέφουν οι θέσεις (στήλες) των διακοπτών που είναι πιεσμένοι
 83.     andi r24 ,0x0f ; απομονώνονται τα 4 LSB όπου τα ‘1’ δείχνουν που είναι πατημένοι
 84.     ret ; οι διακόπτες.
 85.  
 86. scan_keypad:
 87.     ldi r24 , 0x01 ; έλεγξε την πρώτη γραμμή του πληκτρολογίου
 88.     rcall scan_row
 89.     swap r24 ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα
 90.     mov r27 , r24 ; στα 4 msb του r27
 91.     ldi r24 ,0x02 ; έλεγξε τη δεύτερη γραμμή του πληκτρολογίου
 92.     rcall scan_row
 93.     add r27 , r24 ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα στα 4 lsb του r27
 94.     ldi r24 , 0x03 ; έλεγξε την τρίτη γραμμή του πληκτρολογίου
 95.     rcall scan_row
 96.     swap r24 ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα
 97.     mov r26 , r24 ; στα 4 msb του r26
 98.     ldi r24 ,0x04 ; έλεγξε την τέταρτη γραμμή του πληκτρολογίου
 99.     rcall scan_row
 100.     add r26 , r24 ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα στα 4 lsb του r26
 101.     movw r24 , r26 ; μετέφερε το αποτέλεσμα στους καταχωρητές r25:r24
 102.     ret
 103.  
 104. .DSEG
 105. _tmp_: .byte 2
 106. ; ---- Τέλος τμήματος δεδομένων
 107. .CSEG
 108. scan_keypad_rising_edge:
 109.     mov r22 ,r24 ; αποθήκευσε το χρόνο σπινθηρισμού στον r22
 110.     rcall scan_keypad ; έλεγξε το πληκτρολόγιο για πιεσμένους διακόπτες
 111.     push r24 ; και αποθήκευσε το αποτέλεσμα
 112.     push r25
 113.     mov r24 ,r22 ; καθυστέρησε r22 ms (τυπικές τιμές 10-20 msec που καθορίζεται από τον
 114.     ldi r25 ,0 ; κατασκευαστή του πληκτρολογίου – χρονοδιάρκεια σπινθηρισμών)
 115.     rcall wait_msec
 116.     rcall scan_keypad ; έλεγξε το πληκτρολόγιο ξανά και απόρριψε
 117.     pop r23 ; όσα πλήκτρα εμφανίζουν σπινθηρισμό
 118.     pop r22
 119.     and r24 ,r22
 120.     and r25 ,r23
 121.     ldi r26 ,low(_tmp_) ; φόρτωσε την κατάσταση των διακοπτών στην
 122.     ldi r27 ,high(_tmp_) ; προηγούμενη κλήση της ρουτίνας στους r27:r26
 123.     ld r23 ,X+
 124.     ld r22 ,X
 125.     st X ,r24 ; αποθήκευσε στη RAM τη νέα κατάσταση
 126.     st -X ,r25 ; των διακοπτών
 127.     com r23
 128.     com r22 ; βρες τους διακόπτες που έχουν «μόλις» πατηθεί
 129.     and r24 ,r22
 130.     and r25,r23
 131.     ret
 132.  
 133.  
 134. ; ------------------------------------------
 135. ; LCD functions
 136. ; ------------------------------------------
 137.  
 138. write_2_nibbles:
 139.     push r24 ; στέλνει τα 4 MSB
 140.     in r25 ,PIND ; διαβάζονται τα 4 LSB και τα ξαναστέλνουμε
 141.     andi r25 ,0x0f ; για να μην χαλάσουμε την όποια προηγούμενη κατάσταση
 142.     andi r24 ,0xf0 ; απομονώνονται τα 4 MSB και
 143.     add r24 ,r25 ; συνδυάζονται με τα προϋπάρχοντα 4 LSB
 144.     out PORTD ,r24 ; και δίνονται στην έξοδο
 145.     sbi PORTD ,PD3 ; δημιουργείται παλμός Enable στον ακροδέκτη PD3
 146.     cbi PORTD ,PD3 ; PD3=1 και μετά PD3=0
 147.     pop r24 ; στέλνει τα 4 LSB. Ανακτάται το byte.
 148.     swap r24 ; εναλλάσσονται τα 4 MSB με τα 4 LSB
 149.     andi r24 ,0xf0 ; που με την σειρά τους αποστέλλονται
 150.     add r24 ,r25
 151.     out PORTD ,r24
 152.     sbi PORTD ,PD3 ; Νέος παλμός Enable
 153.     cbi PORTD ,PD3
 154.     ret
 155.  
 156.  
 157. lcd_data:
 158.     sbi PORTD ,PD2 ; επιλογή του καταχωρητή δεδομένων (PD2=1)
 159.     rcall write_2_nibbles ; αποστολή του byte
 160.     ldi r24 ,43 ; αναμονή 43μsec μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη
 161.     ldi r25 ,0 ; των δεδομένων από τον ελεγκτή της lcd
 162.     rcall wait_usec
 163.     ret
 164.  
 165. lcd_command:
 166.     cbi PORTD ,PD2 ; επιλογή του καταχωρητή εντολών (PD2=1)
 167.     rcall write_2_nibbles ; αποστολή της εντολής και αναμονή 39μsec
 168.     ldi r24 ,39 ; για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της από τον ελεγκτή της lcd.
 169.     ldi r25 ,0 ; ΣΗΜ.: υπάρχουν δύο εντολές, οι clear display και return home,
 170.     rcall wait_usec ; που απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 171.     ret
 172.  
 173. lcd_init:
 174.     ldi r24 ,40 ; Όταν ο ελεγκτής της lcd τροφοδοτείται με
 175.     ldi r25 ,0 ; ρεύμα εκτελεί την δική του αρχικοποίηση.
 176.     rcall wait_msec ; Αναμονή 40 msec μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί.
 177.     ldi r24 ,0x30 ; εντολή μετάβασης σε 8 bit mode
 178.     out PORTD ,r24 ; επειδή δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι
 179.     sbi PORTD ,PD3 ; για τη διαμόρφωση εισόδου του ελεγκτή
 180.     cbi PORTD ,PD3 ; της οθόνης, η εντολή αποστέλλεται δύο φορές
 181.     ldi r24 ,39
 182.     ldi r25 ,0 ; εάν ο ελεγκτής της οθόνης βρίσκεται σε 8-bit mode
 183.     rcall wait_usec ; δεν θα συμβεί τίποτα, αλλά αν ο ελεγκτής έχει διαμόρφωση
 184.     ; εισόδου 4 bit θα μεταβεί σε διαμόρφωση 8 bit
 185.     ldi r24 ,0x30
 186.     out PORTD ,r24
 187.     sbi PORTD ,PD3
 188.     cbi PORTD ,PD3
 189.     ldi r24 ,39
 190.     ldi r25 ,0
 191.     rcall wait_usec
 192.     ldi r24 ,0x20 ; αλλαγή σε 4-bit mode
 193.     out PORTD ,r24
 194.     sbi PORTD ,PD3
 195.     cbi PORTD ,PD3
 196.     ldi r24 ,39
 197.     ldi r25 ,0
 198.     rcall wait_usec
 199.     ldi r24 ,0x28 ; επιλογή χαρακτήρων μεγέθους 5x8 κουκίδων
 200.     rcall lcd_command ; και εμφάνιση δύο γραμμών στην οθόνη
 201.     ldi r24 ,0x0c ; ενεργοποίηση της οθόνης, απόκρυψη του κέρσορα
 202.     rcall lcd_command
 203.     ldi r24 ,0x01 ; καθαρισμός της οθόνης
 204.     rcall lcd_command
 205.     ldi r24 ,low(1530)
 206.     ldi r25 ,high(1530)
 207.     rcall wait_usec
 208.     ldi r24 ,0x06 ; ενεργοποίηση αυτόματης αύξησης κατά 1 της διεύθυνσης
 209.     rcall lcd_command ; που είναι αποθηκευμένη στον μετρητή διευθύνσεων και
 210.     ; απενεργοποίηση της ολίσθησης ολόκληρης της οθόνης
 211.     ret
 212.  
 213.  
 214. wait_msec:
 215.     ;ret ;DEGUG
 216.     push r24
 217.     push r25
 218.     ldi r24 , low(998)
 219.     ldi r25 , high(998)
 220.     rcall wait_usec
 221.     pop r25
 222.     pop r24
 223.     sbiw r24 , 1
 224.     brne wait_msec
 225.     ret
 226. wait_usec:
 227.     sbiw r24 ,1
 228.     nop
 229.     nop
 230.     nop
 231.     nop
 232.     brne wait_usec
 233.     ret
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top