SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 2.3 Charakteristika používateľa
  2.  
  3. V systéme bude len jeden druh používateľa, ktorý bude mať prístup  ku všetkým funkciám softvéru.
  4. Softvér je určený pre autorov, ktorí chcú mať svoju záverečnú prácu chránenú pred plagiátorstvom a pre čitateľov, ktorí chcú záverečné práce iba prehľadať.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top