SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 3rd, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="pl">
 3. <head>
 4.     <meta charset="UTF-8">
 5.     <title>Kontakt - Świat zwierząt</title>
 6.     <meta content="Formularz kontaktowy z autorami strony." name="description">
 7.     <meta content="kontakt, komentarz, wiadomość, uwagi" name="keywords">
 8.     <link href="style.css" rel="Stylesheet" type="text/css">
 9. </head>
 10.  
 11. <body>
 12. <header>
 13.     <h1 id="main-header"><a href="index.html">Świat zwierząt</a></h1>
 14.     <nav class="nav-container">
 15.         <ul>
 16.             <li>Komponenty
 17.                 <ul>
 18.                     <li>Podstawowe
 19.                         <ul>
 20.                             <li><a href="tekst.html">Tekst</a></li>
 21.                             <li><a href="linki.html">Odnośniki</a></li>
 22.                             <li><a href="liczby.html">Tabela</a></li>
 23.                         </ul>
 24.                     </li>
 25.                     <li>Formularze
 26.                         <ul>
 27.                             <li><a href="formularz_osobowy.html">Osobowy</a></li>
 28.                             <li><a href="formularz_dodatkowe.html">Dodatkowy</a></li>
 29.                         </ul>
 30.                     </li>
 31.                 </ul>
 32.             </li>
 33.             <li>Kategorie
 34.                 <ul>
 35.                     <li>
 36.                         ZOO
 37.                         <ul>
 38.                             <li><a href="zoo.html">ZOO Wrocław</a></li>
 39.                             <li><a href="maskotka.html">Maskotka</a></li>
 40.                         </ul>
 41.                     </li>
 42.                     <li>Pozostałe
 43.                         <ul>
 44.                             <li><a href="intro.html">Wprowadzenie</a></li>
 45.                             <li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
 46.                             <li><a href="stawonogi.html">Stawonogi</a></li>
 47.                             <li><a href="strunowce.html">Strunowce</a></li>
 48.                         </ul>
 49.                     </li>
 50.                 </ul>
 51.             </li>
 52.             <li>Wszystko
 53.                 <ul>
 54.                     <li>
 55.                         A-M
 56.                         <ul>
 57.                             <li><a href="formularz_osobowy.html">Formularz os.</a></li>
 58.                             <li><a href="formularz_dodatkowe.html">Formularz dod.</a></li>
 59.                             <li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
 60.                             <li><a href="liczby.html">Liczby</a></li>
 61.                             <li><a href="maskotka.html">Maskotka</a></li>
 62.                         </ul>
 63.                     <li>
 64.                         N-Ź
 65.                         <ul>
 66.                             <li><a href="linki.html">Odnośniki</a></li>
 67.                             <li><a href="stawonogi.html">Stawonogi</a></li>
 68.                             <li><a href="index.html">Strona główna</a></li>
 69.                             <li><a href="strunowce.html">Strunowce</a></li>
 70.                             <li><a href="intro.html">Wprowadzenie</a></li>
 71.                             <li><a href="zoo.html">ZOO Wrocław</a></li>
 72.                         </ul>
 73.                     </li>
 74.                 </ul>
 75.             </li>
 76.         </ul>
 77.     </nav>
 78. </header>
 79.  
 80. <h2>Kontakt</h2>
 81. <?php
 82. define("THANKYOU_GENERIC", "Dziękujemy za wiadomość!");
 83. $thankyou = array(
 84.     "s-blad" => "Dziękujemy za zgłoszenie błędu!",
 85.     "s-uwagi" => "Dziękujemy za uwagi dotyczące strony!",
 86.     "k-*" => "Dziękujemy za komentarz!"
 87. );
 88. $fieldNames = array(
 89.     "from" => "Autor",
 90.     "tel" => "Telefon",
 91.     "category" => "Kategoria",
 92.     "subject" => "Temat",
 93.     "message" => "Treść",
 94.     "rating" => "Ocena strony",
 95.     "rodo" => "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych",
 96.     "pub" => "Zgoda na publikację",
 97.     "respond" => "Odpowiedź na e-mail"
 98. );
 99. $checkBoxes = array("rodo", "pub", "respond");
 100. $requiredFields = array("from", "tel", "category", "subject", "message", "rating", "rodo");
 101. $categoryNames = array(
 102.     "s-pochwala" => "Pochwała",
 103.     "s-uwagi" => "Uwagi",
 104.     "s-blad" => "Zgłoszenie błędu",
 105.     "k-ulubione" => "Ulubione zwierzęta",
 106.     "k-moje" => "Moje zwierzaki",
 107.     "i-inne" => "Inne"
 108. );
 109.  
 110. function dieError($error) {
 111.     die("<strong>Błąd:</strong> $error </body></html>");
 112. }
 113.  
 114. function validateOrDie($formName, $friendlyName) {
 115.     if (!isset($_POST[$formName]) || empty($_POST[$formName])) {
 116.         dieError("Nie wypełniono pola $friendlyName.");
 117.     }
 118. }
 119.  
 120. if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] !== "POST") {
 121.     dieError('Formularz został wysłany w nieprawidłowy sposób. <a href="kontakt.html">Spróbuj ponownie</a>');
 122. }
 123.  
 124. foreach ($requiredFields as $requiredField) {
 125.     validateOrDie($requiredField, $fieldNames[$requiredField]);
 126. }
 127.  
 128. if (!preg_match("/\\d{3}-\\d{3}-\\d{3}/", $_POST["tel"])) {
 129.     dieError("Niepoprawny format numeru telefonu.");
 130. } else if (strcmp($_POST["tel"], "737-523-461") == 0){
 131.     $msg = "Telefon zastrzeżony! Kod błędu: ";
 132.     $five = "5";
 133.     $num = (5+5*$five);
 134.     $finalmsg = $msg . $num;
 135.     dieError($finalmsg);
 136. } else {
 137.     echo("Wypełniono " . count($requiredFields) . " wymaganych pól:" . '<br />');
 138.     while ($field = current($requiredFields)) {
 139.    
 140.         echo key($requiredFields) . '. ' . current($requiredFields) .'<br />';
 141.     next($requiredFields);
 142.     }
 143.     reset($requiredFields);
 144.     echo ("Zaczynając od: " . current($requiredFields). '<br />');
 145.    
 146.     echo ("Mogłeś zaznaczyć także: " . '<br />');
 147.     $size = sizeOf($checkBoxes);
 148.     for ($i = 0; $i < $size; $i++) {
 149.         echo $checkBoxes[$i] . " ";
 150.     }
 151. }
 152.  
 153. $category = $_POST["category"];
 154. $categoryBase = preg_replace("/-.+/", "-*", $category);
 155.  
 156. echo("<h3>");
 157. if (key_exists($category, $thankyou)) {
 158.     echo($thankyou[$category]);
 159. } else if (key_exists($categoryBase, $thankyou)) {
 160.     echo($thankyou[$categoryBase]);
 161. } else {
 162.     echo(THANKYOU_GENERIC);
 163. }
 164. echo("</h3>");
 165. ?>
 166. <p>Wysłana wiadomość pomoże nam w dalszym rozwoju strony.</p>
 167. <?php if ((int)$_POST["rating"] < 3): ?>
 168. <p>Przykro nam, że strona się nie spodobała. Twój kometarz zostanie wykorzystany do jej poprawienia.</p>
 169. <?php endif; ?>
 170. <h3>Wysłane informacje</h3>
 171. <ul>
 172. <?php
 173. foreach ($fieldNames as $formName => $friendlyName) {
 174.     echo("<li><strong>$friendlyName:</strong> ");
 175.     if (in_array($formName, $checkBoxes)) {
 176.         if (key_exists($formName, $_POST)) {
 177.             echo("TAK");
 178.         } else {
 179.             echo("NIE");
 180.         }
 181.     } else if ($formName === "category") {
 182.         echo($categoryNames[$_POST[$formName]]);
 183.     } else {
 184.         echo($_POST[$formName]);
 185.     }
 186.     echo('</li>');
 187. }
 188. echo('<li><strong>Adres IP:</strong> ' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '</li>');
 189. ?>
 190. </ul>
 191. </body>
 192. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top