SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.3.)Stubišta, gazišta i ljestve
 2. 1.3.1.) Stubišta
 3. Stubišta su konstrukcije osmišljene za savladavanje visinskih razlika na nekom području ili unutar nekog prostora. Njihovom primjenom se vertikalna udaljenost dijeli na manje udaljenosti, koje su prosječnom čovjeku pogodne za kretanje. Kod građevina  sa više etaža, stubišta predstavljaju nužan element jer se koriste za njihovo međusobno povezivanje.
 4. Stubišta je moguće podijeliti prema mjestu upotrebe (unutarnja ili vanjska), obliku (ravna ili zakrivljena), materijalu (armiranobetonska, metalna, drvena,...), itd.
 5. Moderni  zahtjevi za vizualno što atraktivnijim građevinama i njihovom unutrašnjosti izravno su utjecali i na dizajn stubišta kao neizostavnog elementa. Stoga se danas prilikom izrade stubišta primjenjuje širok spektar materijala; od metala, preko keramika i kompozitnih materijala do hibrida.
 6. Kovinoelektra d.o.o. pruža mogućnost izrade i montaže klasičnih i suvremenih modernih stubišta atraktivnog dizajna, visoke kvalitete i pouzdanosti.
 7.  
 8. 1.3.3.) Gazišta
 9. Gazišta su horizontalne površine a ujedno i glavni elementi svakog stubišta. Osim ove funkcije, koriste se i kao pokrov šupljina, kanala i otvora na horizontalnim površinama koje su namijenjene za kretanje ljudi, transport strojeva, transport namještaja, a nerijetko i promet vozila.
 10. Gazišta danas kao i stubišta prilikom dizajniranja i izrade omogućavaju primjenu širokog spektra materijala. Ovisno o prednostima i nedostacima pojedinih materijala, otpornosti na vremenske utjecaje, mjestu primjene, uvjetima čvrstoće, dimenzijskim ograničenjima, potrebnim i dovoljnim trenjem između  gazne površine i površine materijala koja se nalazi u kontaktu sa njom,  itd., odabire se materijal koji zadovoljava sve navedene kriterije i koji kao takav predstavlja optimalno rješenje.
 11. Zbog navedenih zadataka i funkcija koje gazišta obavljaju, cilj pri konstruiranju ovih elemenata je ostvariti što veću nosivost uz što manju masu. Potrebno je biti na oprezu pri dizajniranju i izradi jer bilo kakav lom može dovesti do izravne opasnosti za ljudske živote.
 12. Kovinoelektra d.o.o. proizvodi metalna rešetkasta gazišta standardnog i originalnog dizajna, protuklizna gazišta, ravna ili profilirana metalna gazišta te podloge, okvire i adaptere za spajanje ili prihvat gazišta na nosivu konstrukciju.
 13. 1.3.3.1.) Rešetkasta gazišta
 14. Rešetkasta gazišta su gazišta koja su građena od skupine pravilno raspoređenih istih ili sličnih elemenata koji tvore karakterističan uzorak ili oblik. Glavni dijelovi rešetkastog gazišta su ispuna i okvir. Ispunu čine jedna ili više vrsta punih ili profiliranih međusobno paralelnih elemenata formiranih u grupe koje se meuđsobno sijeku ili isprepleću. Ispune se najčešće izrađuju ili od jedne grupe paralelnih elemenata u jednom smjeru, ili od dvije grupe elemenata koje se sijeku pod pravim kutem. Okvir služi za obuhvaćanje krajeva ispune, ostvarivanje kontakta sa naslonom odnosno nosivom podlogom te prijenos opterećenja sa ispune na podlogu.
 15. Varijacijom oblika i dimenzija elemenata ispune i okvira te međusobne udaljenosti između elemenata ispune moguće je dizajnirati rešetkasta gazišta na način da uz što manju masu podnesu zadano opterećenje što predstavlja optimalno rješenje.
 16.  
 17. 1.3.3.2.) Protuklizna gazišta
 18. Ova gazišta se upotrebljavaju u slučajevima kada je potrebno osigurati dodatno trenje između materijala podloge i materijala koji se nalazi u kontaktu sa njima kako ne bi došlo do proklizavanja uslijed nastanka nepovoljnih uvjeta.
 19. Najčešće se primijenjuju kod ljestvi za bazene ili ulazu i izlazu iz mora, odnosno na mjestima na kojima se često ili stalno pojavljuje voda, vlaga ili neki drugi medij koji smanjuje navedeno trenje.
 20. Protuklizna svojstva kod metalnih gazišta najčešće se postižu oscilirajućom promjenom vertikalne dimenzije poprečnog presijeka profila i povećanjem hrapavosti površine.
 21. Moderna stubišta su zbog svoje kompleksne geometrije imala direktan utjecaj na složenost oblika gazišta, stoga se sve češće za izradu ovih elemenata primijenjuju moderne tehnologije rezanja i obrade metala pomoću kompjuterski upravljanih strojeva (CNC).
 22.  
 23.  
 24.  
 25. 1.3.2.) Ljestve
 26. Kada kut nagiba stubišta prijeđe 75 stupnjeva mjereno od horizontalne površine, konstrukcije koje se tada dizajniraju za svladavanje visinskih razlika se zovu ljestve. Ljestve se uglavnom sastoje od dviju uzdužnih tetiva pruženih u smjeru kretanja i poprečnih profila koji povezuju dvije tetive u jednu kompaktnu cjelinu. Tetive ujedno imaju ulogu rukohvata a poprečni profili služe kao gazišta. U odnosu na stubišta, ljestve dopuštaju veće vertikalne udaljenosti između pojedinih gazišta i primjenu smanjenih dimenzija samih gazišta.
 27. Ljestve se mogu podijeliti prema materijalu od kojeg su izrađene (metalne, drvene,...), načinu izrade (jednodijelne ili višedjelne), izvedbi (prenosive ili montažne), mjestu primijene (za bazene, za more, za brodove, za pogone, za potkrovlja ili tavane,...), načinu primijene (standardne ili sigurnosne),...
 28. Kovinoelektra d.o.o. omogućava izradu visokokvalitetnih metalnih ljestvi za raznoliku primjenu.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top