MinerPL

mighty army

May 14th, 2018
2,469
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. <size=200%><align=center>Witaj na <color=white>pol</color><color=red>skim</color> serwerze</size>
  2. <size=400%> <b><color=yellow>Mighty Army</color></b></size>
  3. <size-300%<b>Regulamin serwera znajduje się <link="https://pastebin.com/5ruW0fwF">TUTAJ</link>
  4. <size=200%><b>Rożne informacje na temat serwera znajdziesz na naszym <link="https://discord.gg/WM9efdd"><color=blue><u>Discordzie</u></color></link></b></size>
  5. <size=200%><b><color=red>-NIEZNAJOMOŚĆ REGULAMINU NIE ZWALNIA Z JEGO PRZESTRZEGANIA!!!-</color></b></align></size>
RAW Paste Data