Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 13th, 2018 69 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. /*****************************************
 2. Erik Lindgren, eln17011
 3. Programmering, DVA117
 4. Laboration Lab5
 5. *****************************************/
 6.  
 7.  
 8. #include <stdio.h>
 9. #include <stdlib.h>
 10. #include <ctype.h>
 11. #include <string.h>
 12.  
 13. #define arrsize 30
 14.  
 15. //namnen på strukturerna följer mallen fuctionname+shopping, så jag vet vilket struct jag jobbar med och vad jag kallar på
 16.  
 17. struct foodtype
 18. {
 19.     char food[arrsize];
 20.     char unit_type[arrsize];
 21.     char weight_number[arrsize];
 22. };
 23.  
 24. void print_options(); //printar ut de val man kan göra i programmet
 25. int checkUnit(struct foodtype *checkShopping, int number_of_entries); //kvalitetskontroll för unit_type, kollar t.ex efter alfabetiska tecken
 26. int checkWeight(struct foodtype *checkShopping,int number_of_entries); // kvalitetskontroll för weight_number, kollar t.ex så det bara finns siffror
 27. void add_food(struct foodtype *addshopping,int number_of_entries);  //lägger till ett mat item
 28. void add_unit(struct foodtype *addshopping,int number_of_entries); //lägger till en enhet
 29. float add_weight(struct foodtype *addshopping,int number_of_entries, float *converted_float); // lägger till en kvantitet
 30. void printShoppinglist(struct foodtype *printshopping,int number_of_entries, float converted_float); //printar hela listan
 31. void add_memory(struct foodtype **addfood, int number_of_entries); //lägger till extra minne för ett nytt objekt
 32. void remove_memory(struct foodtype **removefood, int number_of_entries); //tar bort minne när ett objekt tas bort
 33. void addItem(struct foodtype *addshopping,int number_of_entries, float *converted_float); //kallar på alla add_item-funktioner
 34. void modifyItem(struct foodtype *modifyshopping, int number_of_entries, float *converted_float); //låter dig ändra ett objekt
 35. int removeItem(struct foodtype *removeshopping, int number_of_entries, float converted_float); //tar bort ett objekt
 36. void saveToFile(struct foodtype *saveshopping, int number_of_entries); //sparar till en binär fil
 37. void loadFromFile(struct foodtype **loadshopping, int *number_of_entries, float *converted_float); ////laddar in en redan sparad fil
 38.  
 39. int main()
 40. {
 41.  
 42.     int number_of_entries=0, choose_starting_options;
 43.     struct foodtype *mainfood;
 44.     float converted_float;
 45.     mainfood = (struct foodtype*)malloc(sizeof(struct foodtype)*0);
 46.     printf("Welcome to your shoppinglist!");
 47.     do
 48.     {
 49.         choose_starting_options = 0;
 50.         print_options();
 51.         printf("What would you like to do? ");
 52.         scanf("%d", &choose_starting_options);
 53.         while(getchar()!='\n'); //rensar läsbuffert så att fel inmatning inte ger en oändlig loop
 54.         switch(choose_starting_options)
 55.         {
 56.         case 1:
 57.             system("cls");
 58.             add_memory(&mainfood, number_of_entries);
 59.             addItem(mainfood, number_of_entries, &converted_float);
 60.             number_of_entries++;
 61.             system("cls");
 62.             break;
 63.         case 2:
 64.             system("cls");
 65.             printShoppinglist(mainfood, number_of_entries, converted_float);
 66.             break;
 67.         case 3:
 68.             system("cls");
 69.             modifyItem(mainfood, number_of_entries, &converted_float);
 70.             break;
 71.         case 4:
 72.             system("cls");
 73.             number_of_entries = removeItem(mainfood, number_of_entries, converted_float);
 74.             break;
 75.         case 5:
 76.             system("cls");
 77.             loadFromFile(&mainfood, &number_of_entries, &converted_float);
 78.             break;
 79.         case 6:
 80.             system("cls");
 81.             saveToFile(mainfood, number_of_entries);
 82.             break;
 83.         case 7:
 84.             system("cls");
 85.             printf("\nThank you for using the program\n");
 86.             free(mainfood);
 87.             break;
 88.         default:
 89.             system("cls");
 90.             printf("\nThere is no function for that statement\n");
 91.             break;
 92.         }
 93.  
 94.     }
 95.     while(choose_starting_options!=7);
 96.  
 97.  
 98.     return 0;
 99. }
 100.  
 101. void print_options()
 102. {
 103.     printf("\n*-----------------------------------*\n1 - Add a food item\n2 - Print your current shopping list\n3 - Modify an object\n4 - Remove an object\n5 - Load from file\n6 - Save to file\n7 - Terminate the program\n*-----------------------------------*\n");
 104. }
 105. int checkUnit(struct foodtype *checkShopping, int number_of_entries) //Kollar ifall unit_number är något annat än en siffra, och om den inte är det, returnerna 0, annars returnera 1
 106. {
 107.  
 108.     int j,i, checkdigit=0;
 109.  
 110.     char checker[50] = {NULL};
 111.     for(j=0; j<strlen(checkShopping[number_of_entries].unit_type); j++)
 112.     {
 113.         checker[j] = checkShopping[number_of_entries].unit_type[j]; //lägger arrayen i en med kortare namn för lättare kod
 114.     }
 115.  
 116.     for(i=0; i<strlen(checker); i++)
 117.     {
 118.  
 119.         if(isalpha(checker[i])==0)
 120.         {
 121.             checkdigit++;
 122.         }
 123.     }
 124.     if(checkdigit>0)
 125.     {
 126.  
 127.         return 0;
 128.     }
 129.     else if(checkdigit==0)
 130.     {
 131.  
 132.         return 1;
 133.     }
 134.     return 3;
 135. }
 136.  
 137. int checkWeight(struct foodtype *checkShopping,int number_of_entries)
 138. {
 139.  
 140.     int k, j, i, checknondigit=0;
 141.     char checker[50] = {NULL};
 142.     for(j=0; j<strlen(checkShopping[number_of_entries].weight_number); j++)
 143.     {
 144.         checker[j] = checkShopping[number_of_entries].weight_number[j]; //lägger arrayen i en med kortare namn för lättare kod
 145.  
 146.     }
 147.     for(i=0; i<strlen(checker); i++)
 148.     {
 149.         if(checker[i]==',')
 150.         {
 151.             checker[i]='.';
 152.         }
 153.     }
 154.  
 155.     for(k=0; k<strlen(checker); k++)
 156.     {
 157.  
 158.         if(checker[k]=='-') //så negativa tal ej är tillåtna
 159.         {
 160.             checknondigit = checknondigit + 2;
 161.         }
 162.         else if((checker[k]=='.'||checker[k]==',')&&isdigit(checker[k-1])==1&&isdigit(checker[k+1])==1)
 163.         {
 164.             checknondigit = checknondigit + 1;
 165.         }
 166.  
 167.         else if(isdigit(checker[k])==0) //ifall en icke siffra stöts på, minska size variabeln
 168.         {
 169.  
 170.             checknondigit = checknondigit+2;
 171.         }
 172.  
 173.     }
 174.     if(checknondigit>1)
 175.     {
 176.         return 0;
 177.     }
 178.     else
 179.     {
 180.         return 1;
 181.     }
 182.  
 183.  
 184.     return 3;
 185. }
 186.  
 187.  
 188.  
 189. void add_food(struct foodtype *addshopping,int number_of_entries)
 190. {
 191.  
 192.     printf("Enter a food: ");
 193.     gets(addshopping[number_of_entries].food);
 194.  
 195. }
 196.  
 197. void add_unit(struct foodtype *addshopping,int number_of_entries)
 198. {
 199.  
 200.     int k;
 201.  
 202.     do
 203.     {
 204.         printf("Enter a unit type: ");
 205.         gets(addshopping[number_of_entries].unit_type);
 206.         k=checkUnit(addshopping, number_of_entries);
 207.         if(k==1)
 208.         {
 209.  
 210.  
 211.         }
 212.         else if(k==0)
 213.         {
 214.  
 215.             printf("That is not a valid entry, please use only alphabetical characters\n");
 216.         }
 217.     }
 218.     while(k==0);
 219.  
 220. }
 221.  
 222. float add_weight(struct foodtype *addshopping,int number_of_entries, float *converted_float)
 223. {
 224.  
 225.     int i;
 226.     do
 227.     {
 228.         printf("Enter a quantity of the food: ");
 229.         gets(addshopping[number_of_entries].weight_number);
 230.         i = checkWeight(addshopping, number_of_entries);
 231.         if(i==1)
 232.         {
 233.             *converted_float = atof(addshopping->weight_number);
 234.         }
 235.         else if(i==0)
 236.         {
 237.             printf("You did not write a valid entry, try again\n");
 238.  
 239.         }
 240.  
 241.     }
 242.     while(i==0);
 243.     return *converted_float;
 244. }
 245.  
 246.  
 247.  
 248. void printShoppinglist(struct foodtype *printshopping,int number_of_entries, float converted_float)
 249. {
 250.     int i;
 251.     if(number_of_entries<1)
 252.     {
 253.         printf("\n*------------------------------*\n\n");
 254.         printf("Your shopping list is empty\n\n");
 255.         printf("*------------------------------*\n\n");
 256.     }
 257.     else
 258.     {
 259.         printf("\nYour shopping list contains:\n");
 260.         printf("*------------------------------*\n");
 261.         for(i=0; i<(number_of_entries); i++)
 262.         {
 263.             printf("Nr: %d - %.2f",(i+1), converted_float);
 264.             printf(" %s", printshopping[i].unit_type);
 265.             printf(" %s\n", printshopping[i].food);
 266.  
 267.  
 268.  
 269.         }
 270.         printf("*------------------------------*\n\n");
 271.     }
 272. }
 273.  
 274.  
 275. void add_memory(struct foodtype **addfood, int number_of_entries)
 276. {
 277.  
 278.     struct foodtype *temp = (struct foodtype*)realloc(*addfood,sizeof(struct foodtype)*(number_of_entries+1));
 279.  
 280.     if(temp==NULL)
 281.     {
 282.         printf("ERROR WITH MEMORY\n");
 283.     }
 284.     else
 285.     {
 286.         *addfood = temp;
 287.     }
 288. }
 289.  
 290. void remove_memory(struct foodtype **removefood, int number_of_entries)
 291. {
 292.  
 293.     if(number_of_entries==0)
 294.     {
 295.         *removefood = (struct foodtype*)malloc(sizeof(struct foodtype)*1);
 296.     }
 297.     else
 298.     {
 299.         struct foodtype *temp = (struct foodtype*)realloc(*removefood,sizeof(struct foodtype)*(number_of_entries));
 300.  
 301.         if(temp==NULL)
 302.         {
 303.             printf("ERROR WITH MEMORY\n");
 304.         }
 305.         else
 306.         {
 307.             *removefood = temp;
 308.         }
 309.     }
 310.  
 311. }
 312.  
 313.  
 314. void addItem(struct foodtype *addshopping,int number_of_entries, float *converted_float)
 315. {
 316.     printf("\n");
 317.     add_food(addshopping, number_of_entries);
 318.     add_weight(addshopping, number_of_entries, converted_float);
 319.     add_unit(addshopping, number_of_entries);
 320.  
 321. }
 322.  
 323. void modifyItem(struct foodtype *modifyshopping, int number_of_entries, float *converted_float)
 324. {
 325.     if(number_of_entries<1)
 326.     {
 327.         printf("\nYour shoppinglist is empty, there is nothing to modify\n");
 328.     }
 329.     else
 330.     {
 331.         int object_to_modify, i, quality_check=0;
 332.         printShoppinglist(modifyshopping, number_of_entries, *converted_float);
 333.         do
 334.         {
 335.             printf("Which entry would you like to modify? ");
 336.             i = scanf("%d", &object_to_modify);
 337.             if(i==1&&object_to_modify>0&&object_to_modify<=number_of_entries)
 338.             {
 339.                 object_to_modify = object_to_modify - 1;
 340.                 while(getchar()!='\n');
 341.                 add_weight(modifyshopping, object_to_modify, converted_float);
 342.                 quality_check = 1;
 343.             }
 344.  
 345.             else
 346.             {
 347.                 printf("That is not an allowed entry, please try again...\n");
 348.                 while(getchar()!='\n');
 349.  
 350.             }
 351.  
 352.         }
 353.         while(quality_check==0);
 354.     }
 355. }
 356.  
 357. int removeItem(struct foodtype *removeshopping, int number_of_entries, float converted_float)
 358. {
 359.  
 360.     int i, entry_to_remove, quality_check=0;
 361.  
 362.     if(number_of_entries<1)
 363.     {
 364.         printf("\nYour shoppinglist is empty, there is nothing to remove\n");
 365.     }
 366.     else
 367.     {
 368.         printShoppinglist(removeshopping, number_of_entries, converted_float);
 369.         do
 370.         {
 371.             if(number_of_entries==0)
 372.             {
 373.                 printf("Your shoppinglist is empty, there is nothing to remove...");
 374.             }
 375.             printf("Which object would you like to remove? ");
 376.             scanf("%d", &entry_to_remove);
 377.             if(entry_to_remove>=1&&entry_to_remove<=number_of_entries)
 378.             {
 379.                 entry_to_remove--;
 380.                 for(i=entry_to_remove; i<number_of_entries; i++)
 381.                 {
 382.                     removeshopping[i]=removeshopping[i+1];
 383.                 }
 384.                 number_of_entries = number_of_entries-1;
 385.                 remove_memory(&removeshopping,number_of_entries);
 386.                 quality_check = 1;
 387.             }
 388.             else
 389.             {
 390.                 printf("Not an allowed entry, please try again.\n");
 391.                 while(getchar()!='\n');
 392.             }
 393.  
 394.         }
 395.         while(quality_check==0);
 396.     }
 397.  
 398.  
 399.     return number_of_entries;
 400. }
 401.  
 402. void saveToFile(struct foodtype *saveshopping, int number_of_entries)
 403. {
 404.  
 405.     FILE *fp;
 406.     char filename[50];
 407.     printf("Name of file to be saved: ");
 408.     gets(filename);
 409.     fp = fopen(filename, "wb");
 410.  
 411.     if(fp!=NULL)
 412.     {
 413.         fwrite(&number_of_entries,sizeof(int),1,fp);
 414.         fwrite(saveshopping,sizeof(struct foodtype),number_of_entries,fp);
 415.         printf("File %s was saved successfully!\n", filename);
 416.     }
 417.  
 418.     else
 419.     {
 420.         printf("File was NOT successfully saved!\n");
 421.     }
 422.  
 423.     fclose(fp);
 424.  
 425. }
 426.  
 427. void loadFromFile(struct foodtype **loadshopping, int *number_of_entries, float *converted_float)
 428. {
 429.     int quality=0;
 430.     FILE *fp;
 431.     char filename[50];
 432.     char y;
 433.     if(*number_of_entries>0){
 434.         printf("You currently have an unsaved shoppinglist, would you like to save it? If you do not, it will be removed.\n(Enter y to save): ");
 435.         scanf(" %c", &y);
 436.         while(getchar()!='\n');
 437.         if(y=='y'){
 438.             saveToFile(*loadshopping,*number_of_entries);
 439.         }
 440.         else{
 441.             printf("File was not saved!\n");
 442.  
 443.         }
 444.  
 445.     }
 446.  
 447.     free(loadshopping);
 448.     *loadshopping = (struct foodtype*)malloc(sizeof(struct foodtype)*1);
 449.     do{
 450.     printf("Enter a filename to open: ");
 451.     gets(filename);
 452.     fp = fopen(filename,"rb");
 453.     if(fp!=NULL)
 454.     {
 455.         fread(number_of_entries,sizeof(int),1,fp);
 456.         //printf("%d\n", number_of_entries);
 457.         *loadshopping = (struct foodtype*)realloc(*loadshopping, sizeof(struct foodtype)*(*number_of_entries));
 458.         fread(*loadshopping, sizeof(struct foodtype), *number_of_entries,fp);
 459.         *converted_float = atof((*loadshopping)->weight_number);
 460.         quality=1;
 461.     }
 462.     else
 463.     {
 464.         printf("File could not be opened, try again..\n");
 465.     }
 466.     fclose(fp);
 467.     }while(quality==0);
 468.  
 469. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top