rootuss

Gdu

Nov 13th, 2019
243
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. N=4000;
 3. fp=1000;
 4. t=0:1/fp:(N-1)/fp;
 5.  
 6. %sygnał - sinusoida o zmiennej częstotliwości
 7. x=chirp(t, 100, 4.0, 400);
 8. subplot(3,2,1);
 9. plot(t,x);
 10. xlabel('czas[s]');
 11. ylabel('sygnal');
 12.  
 13. %moduł widma
 14. Nf=2^12;
 15. N21=Nf/2+1;
 16. v=fft(x,Nf);
 17. wx=abs(v);
 18. f=linspace(0,fp/2,N21);
 19. subplot(3,2,2);
 20. plot(f,wx(1:N21));
 21. xlabel('czestotliwosc[Hz]');
 22. ylabel('modul widma');
 23.  
 24. %odpowiedź impulsowa
 25. M=201;
 26. h=fir1(M-1,0.5);
 27. th=0:1/fp:(M-1)/fp;
 28. subplot(3,2,3);
 29. plot(th,h);
 30. xlabel('czas[s]');
 31. ylabel('odp. impulsowa');
 32.  
 33. %moduł transmitancji
 34. v=fft(h,Nf);
 35. wh=abs(v);
 36. subplot(3,2,4);
 37. plot(f,wh(1:N21));
 38. xlabel('czestotliwosc[Hz]');
 39. ylabel('modul transmitancji');
 40.  
 41. %sygnał po filtracji
 42. y=filter(h,1,x);
 43. subplot(3,2,5);
 44. plot(t,y);
 45. xlabel('czas[s]');
 46. ylabel('sygnal po filtracji');
 47.  
 48. %widmo amplitudy po filtracji
 49. v=fft(y,Nf);
 50. wy=abs(v);
 51. subplot(3,2,6);
 52. plot(f,wy(1:N21));
 53. xlabel('czestotliwosc[Hz]');
 54. ylabel('widmo aplitudy po filtracji');
 55.  
 56.  
 57.  
 58. %część 2:
 59.  
 60. %[x,fpx]=wavread('/home/c/mbi04czap.wav');
 61. [x,fpx]=audioread('/mbi04czap.wav');
 62. Nx=length(x);
 63. tx=0:1/fpx:(Nx-1)/fpx;
 64. subplot(2,2,1);
 65. plot(tx,x);
 66. xlabel('czas[s]');
 67. ylabel('sygnal');
 68.  
 69. Nfx=2^15;
 70. N21x=Nfx/2+1;
 71. v=fft(x,Nfx);
 72. wx=abs(v);
 73. fx=linspace(0,fpx/2,N21x);
 74. subplot(2,2,2);
 75. plot(fx,wx(1:N21x));
 76. xlabel('czestotliwosc[Hz]');
 77. ylabel('modul widma');
 78.  
 79. dr=8;
 80. y=decimate(x,dr);
 81. Ny=length(y);
 82. fpy=fpx/dr;
 83. ty=0:1/fpy:(Ny-1)/fpy;
 84. subplot(2,2,3);
 85. plot(ty,y);
 86. xlabel('czas[s]')
 87. ylabel('sygnal po decymacji');
 88.  
 89. Nfy=2^13;
 90. N21y=Nfy/2+1;
 91. v=fft(y,Nfy);
 92. wy=abs(v);
 93. fy=linspace(0,fpy/2,N21y);
 94. subplot(2,2,4);
 95. plot(fy,wy(1:N21y));
 96. xlabel('czestotliwosc[Hz]');
 97. ylabel('modul widma sygnalu po decymacji');
 98.  
 99.  
 100.  
 101. %część 3:
 102.  
 103. %sinusoida
 104. N=4000;
 105. fp=10000;
 106. t=0:1/fp:(N-1)/fp;
 107. x=sin(2*pi*740*t);
 108. subplot(331);
 109. plot(t,x);
 110. xlabel('czas[s]');
 111. ylabel('sinus');
 112.  
 113. %histogram x
 114. subplot(332);
 115. nbins=51;
 116. hist(x,nbins);
 117. xlabel('wartosc probki');
 118. ylabel('liczba probek w przedziale');
 119.  
 120. % autokorelacja x
 121. subplot(333);
 122. kmax=1000;
 123. rx=xcorr(x,x,kmax); %(sygnał, sygnał, "jak daleko w przeszłość i przyszłość mamy patrzeć żeby szukać korelacji")
 124. tr=-kmax/fp:1/fp:kmax/fp;
 125. plot(tr,rx);
 126. xlabel('przesuniecie [s]');
 127. ylabel('autokorelacja');
 128.  
 129. %szum o rozkładzie równomiernym
 130. subplot(334);
 131. y=rand(1,N);
 132. plot(t,y);
 133. xlabel('czas[s]');
 134. ylabel('szum rownomierny');
 135.  
 136. %histogram y
 137. subplot(335);
 138. nbins=51;
 139. hist(y,nbins);
 140. xlabel('wartosc probki');
 141. ylabel('liczba probek w przedziale');
 142.  
 143. %autokorelacja y
 144. y=y-mean(y); % e
 145. subplot(336);
 146. ry=xcorr(y,y,kmax);
 147. plot(tr,ry);
 148. xlabel('przesuniecie [s]');
 149. ylabel('autokorelacja');
 150.  
 151. %szum o rozkładzie normalnym, szum Gaussowski
 152. subplot(337);
 153. z=randn(1,N);
 154. plot(t,z);
 155. xlabel('wartosc probki');
 156. ylabel('liczba probek w przedziale');
 157.  
 158. %histogram z
 159. subplot(338);
 160. nbins=51;
 161. hist(z,nbins);
 162. xlabel('wartosc probki');
 163. ylabel('liczba probek w przedziale');
 164.  
 165. %autokorelacja z
 166. subplot(339);
 167. rz=xcorr(z,z,kmax);
 168. plot(tr,rz);
 169. xlabel('wartosc probki');
 170. ylabel('liczba probek w przedziale');
RAW Paste Data