daily pastebin goal
14%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 19th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. double calnum(double (*f)(double), double a, double b, int n)
 2. {
 3.        int i;
 4.        double krok = (b-a)/n; //wysokość każdego z trapezów
 5.        double wynik = 0;
 6.        for (i=0; i<n; i++) //zaczynam od zerowego wyrazu
 7.            wynik += ((f(x)+f(x+1))*krok)/2; //Pole to wartość z x dodana do wartości z następnego punktu pomnożone przez
 8.                                          //pomnożone przez krok, czyli szerokość jednego "bloczka i wszystko podzielone na 2
 9.            x += krok;
 10.            }
 11.            return wynik;
 12. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top