daily pastebin goal
17%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. #include <windows.h>
 4. #include <limits.h>//minimalny i maksymalny zakres liczb calkowitych INT MIN INT MAX
 5. #define czas 9000 //Czas wyƓwietlania wyniku na konsoli
 6. using namespace std;
 7.  
 8. static class OperacjaArytmetyczna
 9. {
 10. public:
 11.     static float silnia(int n) {
 12.         if (n == 0)
 13.         {
 14.             return 1;
 15.         }
 16.         else return n*silnia(n - 1);
 17.     }
 18.     static float dodaj(float a, float b) {
 19.         return a + b;
 20.     }
 21.     static float przeciwny(float b) {
 22.         return -b;
 23.     }
 24.     static float odejmij(float a, float b) {
 25.         return dodaj(a, przeciwny(b));
 26.     }
 27.     static float mnoz(float a, float b) {
 28.         return a*b;
 29.     }
 30.     static int poteguj(float a, int p) {
 31.         if (p == 0) return 1;
 32.         while (p != 0)
 33.             return mnoz(a, poteguj(a, --p));
 34.     }
 35.     static float odwrotny(float b) {
 36.         return 1 / b;
 37.     }
 38.     static float dziel(float a, float b) {
 39.         if (b != 0)
 40.             return mnoz(a, odwrotny(b));
 41.     }
 42. };
 43. class Menu
 44. {
 45. private:
 46.     float x, y;
 47.     int n, wybor;
 48.     OperacjaArytmetyczna* operacja = new OperacjaArytmetyczna();
 49.  
 50.     void podajLiczby()
 51.     {
 52.         cout << "podaj pierwsza liczbe: ";
 53.         cin >> x;
 54.         cout << "podaj druga liczbe: ";
 55.         cin >> y;
 56.     }
 57.     void podajLiczbyDoDzielenia() {
 58.         if (y == 0)
 59.             cout << "nie mozna dzielic przez zero! Sprobuj ponownie\n";
 60.         cout << "podaj pierwsza liczbe: ";
 61.         cin >> x;
 62.         cout << "podaj druga liczbe: ";
 63.         cin >> y;
 64.  
 65.     }
 66.     inline void podajLiczbeDoSilni() {
 67.         cout << "podaj liczbe ktorej silnia zostanie obliczona: ";
 68.         cin >> n;
 69.         n = n%INT_MAX;
 70.     }
 71.     inline void podajLiczbyDoPotegowania() {
 72.  
 73.         cout << "podaj liczbe: ";
 74.         cin >> x;
 75.         cout << "Wykladnik potegi musi byc liczba naturalna\nw przeciwnym przypadku liczba zostanie zastapiona jej czescia calkowita\na dzialanie programu zakonczy sie po podaniu wyniku" << endl;
 76.         cout << "podaj wykladnik potegi: ";
 77.         cin >> n;
 78.         n = n%INT_MAX;//dla opornych jesli chca podac cos innego niz calkowita
 79.     }
 80.     void wyswietlMenu() {
 81.         system("CLS");
 82.         cout << "MENU KAKLULATORA:" << endl;
 83.         cout << "(czas wyswietlanie wyniku ustalony na 3 sekundy)" << endl;
 84.         cout << "------------------------------------------" << endl;
 85.         cout << "1. Operacja dodawania " << endl;
 86.         cout << "2. Operacja odejmowania " << endl;
 87.         cout << "3. Operacja mnozenia " << endl;
 88.         cout << "4. Operacja dzielenia " << endl;
 89.         cout << "5. Operacja potegowania" << endl;
 90.         cout << "6. Silnia" << endl;
 91.         cout << "0. Koniec programu" << endl;
 92.         cout << "------------------------------------------" << endl;
 93.         cout << "Start: ";
 94.     }
 95.  
 96. public:
 97.    
 98.     bool Start()
 99.     {
 100.         wyswietlMenu();
 101.         cin >> wybor;
 102.         switch (wybor)
 103.         {
 104.            
 105.         case 1:
 106.  
 107.             podajLiczby();
 108.             cout << endl << "Wynik: " << operacja->dodaj(x, y) << endl;
 109.             Sleep(czas);
 110.             return true;
 111.         case 2:
 112.             podajLiczby();
 113.             cout << endl << "Wynik: " << operacja->odejmij(x, y) << endl;
 114.             Sleep(czas);
 115.             return true;
 116.         case 3:
 117.             podajLiczby();
 118.             cout << endl << "Wynik: " << operacja->mnoz(x, y) << endl;
 119.             Sleep(czas);
 120.             return true; break;
 121.         case 4:
 122.             podajLiczby();
 123.             while (y == 0) {
 124.                 podajLiczbyDoDzielenia();
 125.             }
 126.             cout << endl << "Wynik: " << operacja->dziel(x, y) << endl;
 127.             Sleep(czas);
 128.             return true;
 129.         case 5:
 130.  
 131.             podajLiczbyDoPotegowania();
 132.             cout << endl << "Wynik: " << operacja->poteguj(x, n) << endl;
 133.             Sleep(czas);
 134.             return true;;
 135.         case 6:
 136.             podajLiczbeDoSilni();
 137.             cout << endl << "Wynik: " << operacja->silnia(n) << endl;
 138.             Sleep(czas);
 139.             return true;
 140.  
 141.         case 0:
 142.             return false;
 143.         }
 144.    
 145.     }
 146. };
 147.  
 148. int main()
 149. {
 150.  
 151.     Menu* menu = new Menu();
 152.     do
 153.     {
 154.            
 155.     }
 156.     while (menu->Start());
 157.  
 158. return 0;
 159. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top