SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Izpisi vse jedi restavracije Mak, ki so na veljavnem meniju in ne vsebujejo glutena.
 2.  
 3. db.Meni.aggregate([
 4.     // pridobim veljavni meni
 5.     {"$match":
 6.     {
 7.         "veljavnost": 1
 8.     }},
 9.     {"$lookup":
 10.         {
 11.             from: "Restavracija",
 12.             localField: "restavracijaId",
 13.             foreignField: "_id",
 14.             as: "restavracijaId.Restavracija"
 15.     }},
 16.     // Filtriram glede na restavracijo MAK
 17.     {"$match":
 18.     {
 19.         "restavracijaId.Restavracija.ime" : "Restavracija Mak"
 20.     }},
 21.     // Pridobim kategorija in filtiram ven samo "glavne jedi" kategorijo
 22.     {"$lookup":
 23.     {
 24.         from: "KategorijaMeni",
 25.         localField: "_id",
 26.         foreignField: "meniId",
 27.         as: "meniId.Menu"
 28.     }},
 29.     {"$unwind": "$meniId.Menu"},
 30.     {"$match":
 31.     {
 32.         "meniId.Menu.naziv": "Glavne jedi"
 33.     }},
 34.     // Pridobim glavne jedi in sfiltriram ven jedi
 35.     {"$unwind": "$meniId.Menu.jedId"},
 36.     {"$lookup":
 37.     {
 38.         from: "Jed",
 39.         localField: "meniId.Menu.jedId.id",
 40.         foreignField: "_id",
 41.         as: "meniId.Menu.jedId.Jedi"
 42.     }},
 43.     // sfiltriram glede na alergene
 44.     {"$unwind": "$meniId.Menu.jedId.Jedi"},
 45.     {"$lookup":
 46.       {
 47.         from: "Alergen",
 48.         localField: "meniId.Menu.jedId.Jedi.alergenId.tipId",
 49.         foreignField: "_id",
 50.         as: "meniId.Menu.jedId.Jedi.alergenId.tipId.Alergen"
 51.       }},
 52.       {"$match": {
 53.         "meniId.Menu.jedId.Jedi.alergenId.tipId.Alergen.naziv": {"$ne": "Gluten"}
 54.       }},
 55.  
 56.     {"$unwind": "$meniId.Menu.jedId.Jedi"},
 57.     {"$group": {
 58.     _id: "$_id",
 59.     rastavracija: {"$first": "$restavracijaId.Restavracija.ime"},
 60.     jed: { "$push": "$meniId.Menu.jedId.Jedi.naziv" }
 61.   }},
 62. ])
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top