Monn_9999

XML2

Jan 3rd, 2021
1,035
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. 1. Utworzyć XML (wyeksportować dane) na podstawie danych o produktach z tabeli Production.Products
 3. zawierające productname, z category name, z supplier companyname i dodatkowo dane o liczbie zamówień dla tego produktu oraz wartości tych zamówień.
 4. 2. Zaimportować dane produktów na podstawie XML (z informacjami jak w zad. 1 oczywiście zignorować liczbę i wartość zamówień).
 5. Gdy productname jest w bazie zrobić update rekordu używając nowych danych z XML, w przeciwnym wypadku dodać nowy produkt (można zastosować MERGE).
 6. Gdy nie ma companyname w Production.Suppliers zignorować dodanie (aktualizację) produktu.
 7. Gdy nie ma categoryname w Production.Categories dodać nową kategorię z dodaniem (aktualizacją) produktu.
 8. */
 9.  
 10. -- Zadanie #1
 11. USE TSQL2012
 12. GO
 13.  
 14. SELECT
 15.     pp.productname,
 16.     pc.categoryname,
 17.     ps.companyname,
 18.     COUNT(pp.productid) AS [Total products],
 19.     SUM(sod.qty * sod.unitprice) AS [Total Value]
 20. FROM Production.Products pp, Production.Categories pc, Production.Suppliers ps, Sales.OrderDetails sod
 21. WHERE pc.categoryid = pp.categoryid AND pp.supplierid = ps.supplierid AND pp.productid = sod.productid
 22. GROUP BY pp.productname, pc.categoryname, ps.companyname
 23. ORDER BY SUM(sod.qty * sod.unitprice) DESC
 24. FOR XML AUTO
 25.  
 26. -- Zadanie #2
RAW Paste Data