SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 26th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Elokuvaohjaus
 2. VALINTAKOKEEN 2. OSA
 3. TEHTÄVÄ 1: VALOKUVAUSTEHTÄVÄ
 4. Maanantai 6.6.2016 klo 8.30-16
 5. Lähde pois koululta ja etsi kolme sinulle ennestään tuntematonta, mielenkiintoisen näköistä, erilaista
 6. aikuista ihmistä teemalla ”Jotain meneillään?” Ota heistä kustakin vähintään kolme valokuvaa käyttäen eri
 7. kuvakokoja.
 8. Toteutustapa: Valokuvakamera/puhelin. Valitse kustakin kolmesta henkilöstä kolmen kuvan sarja, jonka
 9. palautat valintakoevalvojalle muistitikulla.
 10. Arviointiperusteet: Kontaktikyky, havaintokyky, visuaalinen hahmotus ja tarinankerronta.
 11. TEHTÄVÄ 2: KIRJOITUSTEHTÄVÄ
 12. Maanantai 6.6.2016, klo 8.30-16
 13. Kirjoita novelli käyttäen inspiraaationa ja päähenkilönä jotakuta tehtävässä 1 valokuvaamaasi henkilöä.
 14. Toteutustapa: Kirjoita tehtävä tietokoneella, palauta tehtävä valintakoevalvojalle muistitikulla.
 15. Arviointiperusteet: Tarinanhahmotus- ja kerrontakyky.
 16. TEHTÄVÄ 3: OHJAUSTEHTÄVÄ
 17. Tiistai 7.6.2016, klo 9-16 välillä, erillisen aikataulun mukaan.
 18. Sinulla on käytössäsi kaksi näyttelijää ja annettu kohtausteksti, jonka ohjaat. Ratkaise henkilöiden välinen
 19. suhde, kohtauksen tilanne, toiminta, ja kameran sijainti.
 20. Toteutustapa: Ryhmätyöskentely. Kohtaukset taltioidaan jalustalta, yhdellä liikkumattomalla
 21. masterkuvalla. Pieni panorointi tai tilttaus kuvan korjaamiseksi on sallittua.
 22. Arviointiperusteet: Draamallisen tilanteen jäsentäminen. Kommmunikointitaidot, henkilöiden
 23. karakterisointikyky, visuaalinen hahmotus.
 24. TEHTÄVÄ 4: KIRJOITUSTEHTÄVÄ
 25. Tiistai 7.6.2016, klo 9–16
 26. Sovita novellistasi max 1,5 sivun mittainen kohtaus kahdelle henkilölle, naiselle ja miehelle molemmat n.
 27. 30 v.
 28. Toteutustapa: Kirjoita tehtävä tietokoneella, palauta valintakoeavustajalle muistitikulla
 29. Arviointiperusteet: Draamallisen ajattelun ja kohtauksen hahmotuskyky. Kyky rajata ja pelkistää
 30. olennaiseen.
 31. TEHTÄVÄ 5: MOODBOARD-TEHTÄVÄ
 32. Tiistai 7.6.2016 klo 9-16
 33. Etsi kuvia jotka kuvastavat aiempien kirjoitustehtäviesi pohjalta suunnittelemaasi elokuvaa. Valikoi kuvista
 34. parhaat, ja sommittele niistä elokuvasi visuaalista maailmaa ja tunnelmaa kuvaava ”tunnelmataulu” eli
 35. moodboard.
 36. Toteutustapa: Kollaasi/sekatekniikka. Etsi netistä, printtaa, leikkaa, sommittele ja liimaa kuvasi A3-
 37. kokoiselle paperille. Voit käyttää piirtämistä lisänä halutessasi. Kirjoita nimesi kuvan taakse. Kirjoita kuvan
 38. taakse myös unelmiesi casting-ehdotus elokuvasi päärooleihin: a) suomalaisista näyttelijöistä b) maailman
 39. kaikista näyttelijöistä.
 40. Arviointiperusteet: Rajaus-, määrittely- ja visualisointikyky, ideointikyky.
 41. VALINTAKOKEEN 3. OSA
 42. TEHTÄVÄ 6: MYKKÄELOKUVA
 43. Keskiviikko 8.6.2016, klo 9-16
 44. Suunnittele ja toteuta koulun tiloissa tai lähistöllä max minuutin pituinen, yhden esiintyjän mykkäelokuva
 45. teemalla ”Elämä on ihanaa”. Sinulle määrätty pari kuvaa elokuvasi, ja sinä hänen.
 46. Toteutustapa: Kokelaat jaetaan työpareiksi. Työparit ja esiintyjät sopivat aikataulunsa. Jokainen
 47. suunnittelee itse oman elokuvansa. Kullakin työparilla on käytössään yksi näyttelijä, joka esiintyy
 48. molemmissa elokuvissa. Elokuva kuvataan kuvat katselujärjestyksessä, eikä sitä saa editoida. Valmiit
 49. elokuvat palautetaan valintakoeavustajalle muistikortilla.
 50. Arviointiperusteet: Sosiaaliset taidot, organisointikyky, kyky kertoa olennainen, visuaalinen hahmotuskyky.
 51. TEHTÄVÄ 7: KIRJOITUSTEHTÄVÄ
 52. Keskiviikko 8.6.2016, klo 9-16
 53. Kirjoita max 2 sivun teksti aiheesta ”Suomalaisen elokuvan nykytilanne ja tulevaisuus, ja minun roolini
 54. siinä”.
 55. Toteutustapa: Kirjoita tietokoneella, palautus valintakoeavustajalle muistitikulla.
 56. Arviointiperusteet: Elokuvallinen yleissivistys, kyky hahmottaa ja sanoittaa todellisuutta, innovaatiokyky,
 57. motivaatiotaso.
 58. TEHTÄVÄ 8: OHJAUSTEHTÄVÄ
 59. Torstai 9.6.2016, klo 9-16, erillisen aikataulun mukaan.
 60. Suunnittele ja ohjaa aiempaan tehtävään kirjoittamasi kahden hengen kohtaus.
 61. Toteutustapa: Taustoita näyttelijöille lyhyesti henkilöiden suhde toisiinsa, määrittele tilanne ja fyysinen
 62. toiminta. Ohjaa kameran sijoittelu. Toteuta kohtaus yhdellä masterkuvalla, käsivarakameralla. Käytössäsi
 63. on kuvaaja. Lavastus tehtävään on viitteellinen.
 64. Arviointiperusteet: Kommunikaatiokyky, ohjaustilanteen hahmotuskyky, visuaalinen hahmotuskyky,
 65. soveltamiskykyTEHTÄVÄ 9: KIRJOITUSTEHTÄVÄ
 66. Torstai 9.6.2016 klo 9-16
 67. Kirjoita vähintään kolme elokuvaideaa. Anna elokuva-ideoillesi työnimet ja merkitse niiden suunniteltu
 68. kesto. Kirjoitelman yhteispituus max 2 sivua.
 69. Toteutustapa: Kirjoita tietokoneella ja palauta valintakoeavustajalle muistitikulla.
 70. Arviointiperusteet: Ideointikyky ja tarinankerronta.
 71. TEHTÄVÄ 10: SARJAKUVATEHTÄVÄ
 72. Torstai 9.6.2016 klo 9-16
 73. Piirrä kolmen kuvan sarja, jossa hyödynnetään kuvan syvyyttä seuraavasti:
 74. Kuva 1: piirrä ihminen haluamassasi asennossa ja ilmaisussa.
 75. Kuva 2: piirrä saman ihmisen taustalle, eli kuvan taka-alalle, jotain mikä määrittelee tilanteen tarkemmin.
 76. Kuva 3: piirrä edelleen sama ihminen ja sama taka-ala, ja lisää uutena elementtinä kuvaan myös etuala,
 77. joka tuo kuvaan uuden ulottuvuuden.
 78. Toteutustapa: Haluamallasi kynällä A3-paperille. Kirjoita kuvan taakse nimesi. Palautus
 79. valintakoeavustajalle.
 80. Arviointiperusteet: Ideointikyky, visuaalinen hahmotus, kyky kertoa tarinaa kuvalla, kuvan syvyyden
 81. hahmotuskyky. HUOM piirrustustaidon merkitys arvioinnissa vähäinen.
 82. TEHTÄVÄ 11: KIRJOITUSTEHTÄVÄ
 83. Perjantai 10.6.2016 klo 9-12
 84. Kirjoita ylös asioita valintakoeviikon päivistä ja tehtävistä, ja omista tuntemuksistasi kunkin päivän kohdalla.
 85. Kirjoitelman kokonaiskesto max 2 sivua.
 86. Toteutustapa: Kirjoita tietokoneella ja palauta valintakoeavustajalle muistitikulla.
 87. Arviointiperusteet: Itsereflektio- ja analysointikyly.
 88. TEHTÄVÄ 12: HAASTATTELU
 89. Perjantai 10.6.2016 klo 9-12, erillisen aikataulun mukaan
 90. Valintaryhmän haastattelu.
 91. Toteutustapa: Henkilökohtainen keskustelu luokkatilassa.
 92. Arviointiperusteet: Kyky oman toiminnan analyysiin, kyky ottaa vastaan palautetta, motivaatio,
 93. paineensieto, opiskeluvalmiudet.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top