Advertisement
NPantev

Untitled

Jun 26th, 2022
650
130 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.46 KB | None
 1. /*
 2. 9) Направете нa нула битовете в числа, намиращи се на
 3. позиции между 3 и 7. (0b00000111 ?)
 4. */
 5.  
 6. #include <stdio.h>
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     int mask = 0b00000111; // binary of 7
 11.    
 12.     int five = 0b00000101; // binary of five
 13.     printf("five = %d\n", five);
 14.     printf("---------------\n");
 15.  
 16.     int result = five | mask;
 17.    
 18.     printf("five | mask = %d\n", result);
 19.  
 20.    
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.     return 0;
 26. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement