Guest User

Untitled

a guest
Oct 21st, 2019
69
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. $wiersz = file("wyniki.txt");
 3. echo $wiersz[5];
 4.  
 5. $sumaHEX = 0;
 6. $suma_a = 0;
 7.  
 8. for ($i=0;$i<count($wiersz);$i++){
 9. if(is_numeric($wiersz[$i][0])){ // sprawdzenie czy pierwszy znak z wiersza to liczba
 10. $sumaHEX += explode(chr(9), $wiersz[$i])[2]; // 0,1,2 - hexdec
 11. $suma_a += explode(chr(9), $wiersz[$i])[3]; // ...3 - a[i]
 12. }
 13. }
 14. $sumaHEX /= 41;
 15. $suma_a /= 41;
 16.  
 17. echo "<p> Średnia hex, wynosi: $sumaHEX <br>";
 18. echo "Średnia a, wynosi: $suma_a </p>";
 19.  
 20. $suma_a /= $sumaHEX;
 21. $suma_a *= 1E6;
 22. echo "<p> Przeskalowany stosunek średnich wynosi: $suma_a </p>";
RAW Paste Data