Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Jan 12th, 2014
92
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.41 KB | None | 0 0
 1. <p>Ahoj, takto dáš nejaký ten odstavec</p>
 2.  
 3. <p>a ak by si chcel, tu je ešte jeden</p>
 4.  
 5. <p>samozrejme ľahko pridáš odkaz, ako napríklad <a href="http://knihy.rs-design.sk">knihy</a> či môžeš niečo zvýrazniť <b>hrubým písmom</b>.</p>
 6.  
 7. <p>Ešte sa môže sem tam použiť nejaký ten zoznam, napríklad niečo takéto:</p>
 8.  
 9. <ul>
 10. <li>Linux</li>
 11. <li>Windows</li>
 12. <li>Mac</li>
 13. <li>FreeBSD</li>
 14. </ul>
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement