Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 12th, 2018 54 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. \documentclass{article}
 2.  
 3. \usepackage
 4.     [dutch]
 5.     {babel}
 6. \usepackage
 7.     [UTF8]
 8.     {inputenc}
 9. \usepackage
 10.     {hyperref}
 11. \usepackage
 12.     {graphicx}
 13.     %Graphicx moet met een x, commentaar typ je met een %
 14.  
 15. \title{Les 1}
 16. \author{Ward Lanssens}
 17.  
 18. \begin{document}
 19. \maketitle
 20. %geen inhoudstabel, figurentabel of tabellentabel op korte verslagen!!!!
 21. \tableofcontents
 22. \listoffigures
 23. \listoftables
 24.  
 25. \section*{inleiding}
 26. In deze tekst verkennen we de mogelijkheden van LaTeX.
 27.  
 28. Eerst leggen we de documentstructuur uit (Hoofdstuk \ref{sec: document} op pagina \pageref{sec: document}),
 29. daarna bekijken we hoe figuren worden ingevoerd (Hoofdstuk \ref{sec: afbeeldingen} op pagina \pageref{sec: afbeeldingen}),
 30. om tot slot iets te zeggen over tabellen (Hoofdstuk \ref{sec: tabellen}).
 31.  
 32. \section{Documentstructuur}
 33. \label{sec: document}
 34. Hoofdstukken maak je met het section-commando, die je kan onderverdelen in subsections.
 35.  
 36. \subsection{Een onderverdeling}
 37. Om een sectie zonder nummering te maken, zet je een * voor de accolades.
 38.  
 39. \subsection{Nog een onderverdeling}
 40. Deze onderverdelingen maak je met het subsection-commando
 41.  
 42. \subsubsection{Sub-subsectie}
 43. Met het subsubsection-commando kan je ook onderverdelingen bij de onderverdelingen maken
 44.  
 45. \subsection{Lijsten}
 46.  
 47. \subsubsection{Genummerde lijst}
 48.  
 49. \begin{enumerate}
 50.     \item Eerste item uit deze lijst
 51.     \item Tweede Item uit deze lijst
 52. \end{enumerate}
 53.  
 54. \subsubsection{Ongenummerde lijst}
 55. \begin{itemize}
 56.     \item Eerste element
 57.     \item Tweede element
 58. \end{itemize}
 59.  
 60. \subsubsection{Description}
 61. \begin{description}
 62.     \item[enumerate] maakt genummerde lijsten
 63.     \item[itemize] maakt ongenummerde lijten
 64.     \item[description] maakt defenitielijsten
 65. \end{description}
 66.  
 67. \section{Afbeeldingen}
 68. \label{sec: afbeeldingen}
 69. In figuur \ref{fig: vis} is een afbeelding van een SQLvis te zien.
 70. \begin{figure}
 71. \centering
 72. \includegraphics
 73.     [width = .5\textwidth] %De helft van de beschikbare breedte
 74.     {vis}
 75.     \caption{Een SQLvis}
 76.     \label{fig: vis}
 77. \end{figure}
 78.  
 79.  
 80. \section{Tabellen}
 81. \label{sec: tabellen}
 82. \begin{table}
 83. \caption{Een tabel van de studenten in de klas}
 84. \centering
 85.  
 86. \begin{tabular}{r||c|c} %right, center, center van uitlijning
 87. %horizontale lijnen met \hline
 88. % met een ampersand spring je naar de volgende cel, met een dubbele backslash naar de volgende rij
 89. & Man & Vrouw \\
 90. \hline\hline
 91. Fysica & 11 & 2 \\
 92. \hline
 93. Informatica & 9 & 0 \\
 94. \hline
 95. Wiskunde & 7 & 2 \\
 96. \end{tabular}
 97.  
 98. \end{table}
 99.  
 100. \section{Vreemde symbolen}
 101. Je kan niet zomaar ampersands of procenten typen
 102. er moet een backslash voor.
 103.  
 104. \section*{Besluit}
 105. Dit is het besluit.
 106.  
 107.  
 108. \end{document}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top