daily pastebin goal
26%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 14th, 2018 137 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdio>
 3. using namespace std;
 4. int main(){
 5.     int tab[5][5] = {
 6.     {10, 5, 6, 5, 14},
 7.     {12, 7, 10, 7, 9},
 8.     {14, 12, 10, 12, 8},
 9.     {6, 10, 8, 4, 14},
 10.     {8, 4, 12, 3, 10},
 11.     };
 12.     int tab1[5][3] = {0};  
 13.     int tab2[5][3] = {0};
 14.     // w = {2,3,1}
 15.     int wybor = 1;
 16.     int maszyna = 0;
 17.     int j,k = 0;
 18.     int what = 0;
 19.     // to tylko funkcja wyswietlajaca
 20.     for(int p=0; p<5; p++){
 21.             for(int o=0; o<3; o++){
 22.                 cout << tab1[p][o]  << " ";
 23.             }
 24.             cout << endl;
 25.         }  
 26.     do{
 27.         maszyna = 0;
 28.         cout << " 0 - powtorz" << endl;
 29.         cin >> wybor;
 30.         cout << "Podaj maszyne" << endl;
 31.         do{
 32.         cin >> maszyna;    //sprawdza czy nie przekroczyles macierzy, jak sie przekroczy to wpisuje smieci do tablicy :(
 33.         }while(maszyna>3);
 34.         maszyna -= 1; // -1, bo od 0 w Cpp, kapppi
 35.         j=0;
 36.         k=0;
 37.         // Tutaj standardowo wiersze pierwsze, kolumny drugie, czyli analogicznie 8, 6;
 38.         for(int z = 0; z < 5; z++){
 39.             for(int x = 0; x < 3; x++){
 40.                 if(tab1[z][x] != 0){
 41.                 j++;
 42.                     if(j%5==0) // wartosc i(wierszy), zawartego w tab >>>[i]<<< [] - w tym wypadku 8, bo tab1[8][6];
 43.                     k++;
 44.                 }
 45.             }
 46.                
 47.         }
 48.         cout << "J: "<< j << endl;
 49.         cout << "K: "<< k << endl;
 50.         // Tutaj standardowo wiersze pierwsze, kolumny drugie, (anal)ogicznie 8, 6;
 51.         for(int m = 0; m < 5; m++){
 52.             for(int n = 0; n < 3; n++){
 53.                 tab1[m][k] = tab[m][maszyna]; // m - od petli, standardzik,
 54.                 //k - to zmienna z inkrementacja, ktora zwieksza sie wraz z modulo = 0, gdy dzielimy przez liczbe wierszy (zmienna pomocnicza, aby program wiedzial w ktorej kolumnie zapisac dane(poczawszy od 0);
 55.                 // maszyna - numer maszyny
 56.             }
 57.         }
 58.             // to tylko funkcja wyswietlajaca
 59.             for(int p=0; p<5; p++){
 60.             for(int o=0; o<3; o++){
 61.                 cout << tab1[p][o]  << "\t ";
 62.             }
 63.             cout << endl;
 64.         }
 65.        
 66.     }while(wybor != 0);
 67.     cout << "Wyswietalnie sumy"<<endl;
 68.     cin >> what;
 69.     if(what = 1){
 70.     int p1=0;
 71.     int k1=tab1[0][0];
 72.     int l1=0;
 73.     for(int i=0; i<5; i++){
 74.         for(int j=0; j<3; j++){
 75.             if(j==0){
 76.                 p1 = p1 + tab1[i][0];
 77.                 tab2[i][0]=p1;
 78.             }
 79.             else if(i==0 && j!=0){
 80.             k1 = k1 + tab1[0][j];
 81.                 tab2[0][j]=k1;
 82.             }
 83.             else{
 84.                 if(tab2[i-1][j]<=tab2[i][j-1]){
 85.                     l1 = tab2[i][j-1]+tab1[i][j];
 86.                     tab2[i][j]=l1;
 87.                 }
 88.                 else{
 89.                     l1 = tab2[i-1][j] + tab1[i][j];
 90.                     tab2[i][j]=l1;
 91.                    
 92.                 }
 93.             }
 94.         }
 95.     }
 96.      // to tylko funkcja wyswietlajaca
 97.             for(int p=0; p<5; p++){
 98.             for(int o=0; o<3; o++){
 99.                 cout << tab2[p][o]  << "\t ";
 100.             }
 101.             cout << endl;
 102.         }
 103.     }
 104. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top