Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Sep 18th, 2022
32
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 52.03 KB | None | 0 0
 1.  
 2. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 3.  
 4. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 5.  
 6. (C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastSvc.exe ->) (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswEngSrv.exe
 7. (C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastSvc.exe ->) (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastUI.exe <8>
 8. (C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe ->) (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
 9. (C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe ->) (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDIntelligent.exe
 10. (C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe ->) (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
 11. (C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Chromium\Application\chrome.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
 12. (cmd.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\AppleChromeDAV.exe
 13. (explorer.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudDrive.exe
 14. (explorer.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudPhotos.exe
 15. (explorer.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe
 16. (explorer.exe ->) (The Chromium Authors) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Chromium\Application\chrome.exe <11>
 17. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe
 18. (services.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
 19. (services.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
 20. (services.exe ->) (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\afwServ.exe
 21. (services.exe ->) (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswidsagent.exe
 22. (services.exe ->) (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswToolsSvc.exe
 23. (services.exe ->) (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastSvc.exe
 24. (services.exe ->) (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\Avast Software\Avast\wsc_proxy.exe
 25. (services.exe ->) (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
 26. (services.exe ->) (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd) C:\Program Files\Common Files\Glarysoft\StartupManager\1.0\GUBootService.exe
 27. (svchost.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
 28. (svchost.exe ->) (Apple Inc. -> Apple, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\secd.exe
 29. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
 30. (svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 31.  
 32. ==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 33.  
 34. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 35.  
 36. HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvLaunch.exe [189664 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 37. HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [310640 2022-09-01] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
 38. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender: [DisableAntiSpyware] Ograniczenia <==== UWAGA
 39. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender: [DisableAntiVirus] Ograniczenia <==== UWAGA
 40. HKU\S-1-5-21-3877909765-4122344652-3209703778-1001\...\Run: [iCloudServices] => C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [67384 2020-09-08] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
 41. HKU\S-1-5-21-3877909765-4122344652-3209703778-1001\...\Run: [iCloudDrive] => C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudDrive.exe [110392 2020-09-08] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
 42. HKU\S-1-5-21-3877909765-4122344652-3209703778-1001\...\Run: [iCloudPhotos] => C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudPhotos.exe [356664 2020-09-08] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
 43. BootExecute: autocheck autochk *
 44. HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
 45.  
 46. ==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 47.  
 48. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 49.  
 50. Task: {0298203F-73E4-4FE5-867A-D4BA6F1FA286} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvEmUpdate.exe [4384480 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 51. Task: {0F406C10-EF2B-4DED-B27F-428B3125EC0F} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Printing\PrinterCleanupTask => {C56F065E-DE49-4E42-BE7C-305C45609D25} C:\Windows\System32\PrinterCleanupTask.dll [68096 2022-09-05] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 52. Task: {2085E024-8864-484B-81A1-7A24E4A71AC6} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Shell\ThemesSyncedImageDownload => {79F8E185-4E45-4B74-8182-02AA430661E4} C:\Windows\System32\Themes.SsfDownload.ScheduledTask.dll [109056 2022-07-17] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 53. Task: {5230C647-E378-4E60-B897-72D06E283143} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe [1947984 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
 54. Task: {6B09E02B-7EAA-4CC4-A638-AB8F87C2D5F6} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\AppListBackup\Backup => {E0DCC2CC-3354-45F2-8914-519E07809082} C:\WINDOWS\system32\AppListBackupLauncher.dll [68096 2022-07-31] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 55. Task: {93AC9F73-2B24-463E-8F92-253650404DD1} - System32\Tasks\GlaryOneClickOptimizer 5 => C:\Program Files\Glary Utilities 5\OneClickMaintenance.exe [241424 2022-09-05] (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd)
 56. Task: {DBBCE443-A30D-4C99-9DC8-C34D97BC2CB3} - System32\Tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate => C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [617096 2022-02-25] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
 57.  
 58. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 59.  
 60.  
 61. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 62.  
 63. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 64.  
 65. Winsock: Catalog5 01 %SystemRoot%\system32\napinsp.dll => Brak pliku UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\system32\napinsp.dll"
 66. Winsock: Catalog5 02 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll => Brak pliku UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll"
 67. Winsock: Catalog5 03 %SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll => Brak pliku UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll"
 68. Winsock: Catalog5 04 %SystemRoot%\system32\wshbth.dll => Brak pliku
 69. Winsock: Catalog5 05 %SystemRoot%\system32\NLAapi.dll => Brak pliku UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\system32\NLAapi.dll"
 70. Winsock: Catalog5 06 %SystemRoot%\System32\winrnr.dll => Brak pliku UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll"
 71. Winsock: Catalog5 07 %SystemRoot%\System32\mswsock.dll => Brak pliku UWAGA: LibraryPath powinno kierować na "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll"
 72. Winsock: Catalog5 08 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [122128 2015-08-12] (Apple Inc. -> Apple Inc.)
 73. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.20.10.1
 74. Tcpip\..\Interfaces\{4682ad4a-4bd8-46f2-a311-9c9881b9edab}: [NameServer] 1.1.1.1,9.9.9.9
 75. Tcpip\..\Interfaces\{a854ae6a-d86b-4e6f-979f-d76e42b66412}: [DhcpNameServer] 172.20.10.1
 76. Tcpip\..\Interfaces\{c01775b2-40f7-49e5-8881-6be2cef7b3a3}: [DhcpNameServer] 172.20.10.1
 77.  
 78. Edge:
 79. =======
 80. Edge Profile: C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default [2022-09-16]
 81. Edge Extension: (Click&Clean) - C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Extensions\ghgabhipcejejjmhhchfonmamedcbeod [2022-09-06]
 82.  
 83. ==================== Usługi (filtrowane) ===================
 84.  
 85. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 86.  
 87. S4 AMD External Events Utility; C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe [223256 2015-10-09] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> AMD)
 88. R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswidsagent.exe [7709720 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 89. R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\Avast Software\Avast\AvastSvc.exe [532704 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 90. R2 avast! Firewall; C:\Program Files\Avast Software\Avast\afwServ.exe [1849568 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 91. R2 avast! Tools; C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswToolsSvc.exe [532704 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 92. R2 AvastWscReporter; C:\Program Files\Avast Software\Avast\wsc_proxy.exe [56912 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 93. R2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [119528 2016-08-14] (ELAN Microelectronics Corporation -> ELAN Microelectronics Corp.)
 94. R2 GUBootService; C:\Program Files\Common Files\Glarysoft\StartupManager\1.0\GUBootService.exe [883472 2022-09-05] (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd)
 95. S3 GUPMService; C:\Program Files\Glary Utilities 5\GUPMService.exe [74000 2022-09-05] (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd)
 96. S3 McpManagementService; C:\WINDOWS\System32\McpManagementService.dll [202240 2022-07-17] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 97. S4 uhssvc; C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools\uhssvc.exe [279384 2022-03-23] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 98. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2205.7-0\NisSrv.exe [1924944 2022-08-26] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 99. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2205.7-0\MsMpEng.exe [89704 2022-08-26] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 100.  
 101. ===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 102.  
 103. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 104.  
 105. R3 ACPIVPC; C:\WINDOWS\System32\drivers\AcpiVpc.sys [36176 2015-06-15] (LENOVO -> Lenovo Corporation)
 106. S0 amdkmafd; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmafd.sys [35088 2015-07-28] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 107. S3 amdkmcsp; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmcsp.sys [80232 2017-06-12] (Advanced Micro Devices Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 108. R3 amdkmdag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [19514392 2015-10-09] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 109. R3 AMDKMDAP; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [541208 2015-10-09] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 110. R0 amdkmpfd; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmpfd.sys [77456 2018-10-05] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 111. R1 amdpsp; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdpsp.sys [191848 2017-06-12] (Advanced Micro Devices Inc. -> Advanced Micro Devices, Inc.)
 112. R0 amd_sata; C:\WINDOWS\System32\drivers\amd_sata.sys [82504 2016-01-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices)
 113. R0 amd_xata; C:\WINDOWS\System32\drivers\amd_xata.sys [30272 2016-01-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices)
 114. S3 AppleKmdfFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleKmdfFilter.sys [17952 2020-10-09] (WDKTestCert build,132303256403278908 -> Apple Inc.)
 115. S3 AppleLowerFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleLowerFilter.sys [31344 2020-10-09] (WDKTestCert build,132303256403278908 -> Apple Inc.)
 116. R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [198696 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 117. R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [331200 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 118. R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsh.sys [213952 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 119. R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniv.sys [97216 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 120. R0 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [22480 2022-08-26] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> AVAST Software)
 121. R1 aswKbd; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswKbd.sys [45376 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 122. R1 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [232384 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 123. R1 aswNetHub; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswNetHub.sys [406816 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 124. R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [98816 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 125. R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [77976 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 126. R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [699856 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 127. R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [569032 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 128. R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [167432 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 129. R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [273320 2022-08-26] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
 130. R3 athr; C:\WINDOWS\System32\drivers\athw10.sys [3294600 2020-09-02] (Qualcomm Atheros -> Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
 131. R3 AtiHDAudioService; C:\WINDOWS\system32\drivers\AtihdWT3.sys [90600 2018-07-17] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Advanced Micro Devices)
 132. R3 BtFilter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btfilter.sys [512536 2016-05-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Qualcomm Atheros)
 133. R3 ETD; C:\WINDOWS\System32\drivers\ETD.sys [568408 2016-08-14] (ELAN MICROELECTRONICS CORPORATION -> ELAN Microelectronics Corp.)
 134. S3 ETDSMBus; C:\WINDOWS\System32\drivers\ETDSMBus.sys [28760 2016-08-14] (ELAN MICROELECTRONICS CORPORATION -> ELAN Microelectronic Corp.)
 135. S3 ew_usbccgpfilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_usbccgpfilter.sys [15360 2022-06-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
 136. R1 GUBootStartup; C:\WINDOWS\System32\drivers\GUBootStartup.sys [44032 2022-09-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Glarysoft Ltd)
 137. S3 HWHandSet; C:\WINDOWS\System32\drivers\hw_quusbmdm.sys [199680 2022-06-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
 138. S3 hwusb_cdcacm; C:\WINDOWS\System32\drivers\hw_cdcacm.sys [113792 2022-06-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
 139. S3 hw_usbdev; C:\WINDOWS\System32\drivers\hw_usbdev.sys [102272 2022-06-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
 140. S3 Netaapl; C:\WINDOWS\System32\drivers\netaapl.sys [18944 2022-01-06] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Apple Inc.)
 141. R3 rt640x86; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x86.sys [984064 2021-09-04] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek)
 142. R3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [311552 2016-03-09] (Realtek Semiconductor Corp -> Realsil Semiconductor Corporation)
 143. R3 rtsuvc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [2005272 2016-07-26] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor Corp.)
 144. R0 stormmc; C:\WINDOWS\System32\drivers\stormmc.sys [40160 2020-09-02] (Advanced Micro Devices, Inc. -> Advanced Micro Devices)
 145. R3 tap0901; C:\WINDOWS\System32\drivers\tap0901.sys [23040 2021-11-04] (OpenVPN Technologies, Inc. -> The OpenVPN Project)
 146. S3 USBAAPL; C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbaapl.sys [45056 2022-01-07] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Apple, Inc.)
 147. S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [40376 2022-08-26] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
 148. S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [355576 2022-08-26] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 149. S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [63736 2022-08-26] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 150. S3 WUDFWpdMtp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [213504 2022-07-31] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 151.  
 152. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 153.  
 154. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 155.  
 156.  
 157. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) (filtrowane) =========
 158.  
 159. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 160.  
 161. 2022-09-18 18:50 - 2022-09-18 18:54 - 000017237 ____C C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\FRST.txt
 162. 2022-09-18 18:50 - 2022-09-18 18:50 - 002074112 ____C (Farbar) C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\FRST (1).exe
 163. 2022-09-18 18:48 - 2022-09-18 18:48 - 002013184 ____C (Farbar) C:\Users\Adamus Lifentas\Downloads\FRST (1).exe
 164. 2022-09-18 18:46 - 2022-09-18 18:50 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\FRST-OlderVersion
 165. 2022-09-18 18:44 - 2022-09-18 18:53 - 000000000 ___DC C:\FRST
 166. 2022-09-18 18:41 - 2022-09-18 18:41 - 002013184 ____C (Farbar) C:\Users\Adamus Lifentas\Downloads\FRST.exe
 167. 2022-09-18 18:28 - 2022-09-18 18:28 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\RapidSolution
 168. 2022-09-18 09:42 - 2022-09-18 15:00 - 000000976 ____C C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Dziś.txt
 169. 2022-09-17 19:13 - 2022-09-17 19:22 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Centrum dowodzenia
 170. 2022-09-16 22:57 - 2022-09-16 22:57 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hasleo Data Recovery
 171. 2022-09-16 22:57 - 2022-09-16 22:57 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Hasleo
 172. 2022-09-16 22:49 - 2022-09-16 22:49 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Wise Data Recovery
 173. 2022-09-16 22:48 - 2022-09-16 22:48 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wise Data Recovery
 174. 2022-09-16 22:48 - 2022-09-16 22:48 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Wise
 175. 2022-09-16 22:07 - 2022-09-17 11:08 - 053215232 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
 176. 2022-09-16 22:07 - 2022-09-17 11:08 - 015204352 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
 177. 2022-09-16 22:07 - 2022-09-17 11:08 - 000376832 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
 178. 2022-09-16 22:07 - 2022-09-17 11:08 - 000040960 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
 179. 2022-09-16 22:07 - 2022-09-17 11:08 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
 180. 2022-09-16 22:05 - 2022-09-05 09:39 - 000035088 ____C (Glarysoft Ltd) C:\WINDOWS\system32\RegBootDefrag.exe
 181. 2022-09-16 21:41 - 2022-09-16 21:41 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes
 182. 2022-09-16 21:39 - 2022-09-16 21:41 - 000000000 ___DC C:\Program Files\iTunes
 183. 2022-09-16 21:20 - 2022-09-16 22:44 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d1fb38
 184. 2022-09-16 21:20 - 2022-09-16 21:20 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Thunderbird
 185. 2022-09-16 21:20 - 2022-09-16 21:20 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Mozilla
 186. 2022-09-16 21:20 - 2022-09-16 21:20 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Thunderbird
 187. 2022-09-16 18:30 - 2022-09-16 18:30 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Glarysoft
 188. 2022-09-16 18:25 - 2022-09-16 18:25 - 000003882 ____C C:\WINDOWS\system32\Tasks\GlaryOneClickOptimizer 5
 189. 2022-09-16 18:23 - 2022-09-16 18:23 - 000001133 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5.lnk
 190. 2022-09-16 18:23 - 2022-09-16 18:23 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Glary Utilities 5
 191. 2022-09-16 18:22 - 2022-09-16 21:53 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Glary Utilities 5
 192. 2022-09-16 18:22 - 2022-09-16 18:22 - 000044032 ____C (Glarysoft Ltd) C:\WINDOWS\system32\Drivers\GUBootStartup.sys
 193. 2022-09-16 18:22 - 2022-09-16 18:22 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\GlarySoft
 194. 2022-09-16 18:22 - 2022-09-16 18:22 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Common Files\Glarysoft
 195. 2022-09-16 17:37 - 2022-09-16 17:37 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Black Bird Cleaner Software
 196. 2022-09-16 17:36 - 2022-09-16 17:56 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Outline
 197. 2022-09-16 17:31 - 2022-09-16 17:31 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\outline-client-updater
 198. 2022-09-16 17:24 - 2022-09-16 18:13 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Tasks\Abelssoft
 199. 2022-09-16 16:46 - 2022-09-16 16:46 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\QILING File Shredder
 200. 2022-09-16 16:46 - 2022-09-16 16:46 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\File Shredder
 201. 2022-09-16 16:46 - 2022-09-16 16:46 - 000000000 ___DC C:\Program Files\QILING
 202. 2022-09-14 22:01 - 2022-09-14 22:01 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\VS Revo Group
 203. 2022-09-14 22:00 - 2022-09-14 22:00 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\VS Revo Group
 204. 2022-09-14 22:00 - 2022-09-14 22:00 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller Pro
 205. 2022-09-14 22:00 - 2009-12-30 11:21 - 000027192 ____C (VS Revo Group) C:\WINDOWS\system32\Drivers\revoflt.sys
 206. 2022-09-14 13:26 - 2022-09-14 13:33 - 000000000 __HDC C:\$WinREAgent
 207. 2022-09-14 12:50 - 2022-09-14 22:06 - 000000000 ___DC C:\Program Files\VS Revo Group
 208. 2022-09-14 12:40 - 2022-09-14 12:40 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\CrashRpt
 209. 2022-09-14 12:23 - 2022-09-18 18:33 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Audials
 210. 2022-09-14 12:23 - 2022-09-14 13:14 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Incomedia
 211. 2022-09-14 11:55 - 2022-09-14 13:00 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Nero
 212. 2022-09-14 11:55 - 2022-09-14 12:29 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Package Cache
 213. 2022-09-12 11:31 - 2022-09-16 18:05 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Glarysoft
 214. 2022-09-12 11:31 - 2022-09-12 11:31 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\DiskDefrag
 215. 2022-09-07 21:18 - 2022-09-07 21:18 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\Piłka nożna
 216. 2022-09-07 15:54 - 2022-09-07 15:54 - 000012872 ____C (SurfRight B.V.) C:\WINDOWS\system32\bootdelete.exe
 217. 2022-09-07 15:54 - 2022-09-07 15:54 - 000008102 ____C C:\WINDOWS\system32\bootdelete.lst
 218. 2022-09-06 15:32 - 2022-09-18 09:57 - 000000043 ____C C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\lotto.txt
 219. 2022-09-06 12:57 - 2022-09-06 13:11 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\mks_vir
 220. 2022-09-06 11:55 - 2022-09-06 11:55 - 000002433 ____C C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chromium.lnk
 221. 2022-09-06 11:53 - 2022-09-06 11:53 - 000000000 __HDC C:\avast! sandbox
 222. 2022-09-06 10:49 - 2022-09-06 10:49 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\SumatraPDF
 223. 2022-09-05 22:56 - 2022-09-05 22:56 - 000045056 ____C C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
 224. 2022-09-05 22:55 - 2022-09-05 22:55 - 000413696 ____C C:\WINDOWS\system32\AzureCheck.dll
 225. 2022-09-05 22:55 - 2022-09-05 22:55 - 000224256 ____C C:\WINDOWS\system32\Windows.Management.InprocObjects.dll
 226. 2022-09-05 22:55 - 2022-09-05 22:55 - 000074240 ____C C:\WINDOWS\system32\Drivers\cimfs.sys
 227. 2022-09-04 19:13 - 2022-09-04 19:13 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Tasks\Apple
 228. 2022-09-04 19:13 - 2022-09-04 19:13 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Apple Software Update
 229. 2022-09-04 19:02 - 2022-09-04 19:02 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Bonjour
 230. 2022-09-04 15:51 - 2022-08-24 22:46 - 000000510 ____C C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\www.txt
 231. 2022-09-04 15:50 - 2022-09-18 10:11 - 000000087 ____C C:\Users\Adamus Lifentas\Desktop\vox FM.txt
 232. 2022-09-02 21:25 - 2022-09-02 21:25 - 000000000 __HDC C:\$AV_ASW
 233. 2022-09-02 21:25 - 2022-09-02 21:25 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\D3DSCache
 234. 2022-09-02 21:14 - 2022-09-06 11:56 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Chromium
 235. 2022-09-01 12:49 - 2022-09-01 12:49 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\AMD
 236. 2022-08-31 20:26 - 2022-08-31 20:26 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools
 237. 2022-08-31 20:08 - 2022-09-15 11:31 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\MRT
 238. 2022-08-28 10:50 - 2022-09-17 16:23 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\LocalLow\Mozilla
 239. 2022-08-28 10:49 - 2022-08-28 10:49 - 000000940 ____C C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Tor Browser.lnk
 240. 2022-08-27 00:01 - 2022-08-27 00:01 - 000000000 __SDC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.13
 241. 2022-08-26 23:03 - 2022-08-26 23:03 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\OpenOffice
 242. 2022-08-26 22:59 - 2022-08-26 22:59 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud
 243. 2022-08-26 22:58 - 2022-09-18 18:22 - 000000000 __RDC C:\Users\Adamus Lifentas\iCloudDrive
 244. 2022-08-26 22:58 - 2022-09-04 20:00 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Apple Inc
 245. 2022-08-26 22:47 - 2022-08-26 22:47 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\gf2engine
 246. 2022-08-26 22:46 - 2022-09-04 20:01 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Apple Computer
 247. 2022-08-26 22:46 - 2022-09-04 19:08 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Apple Computer
 248. 2022-08-26 22:46 - 2022-09-04 19:05 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Apple Computer
 249. 2022-08-26 22:45 - 2022-09-04 19:13 - 000002535 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Apple Software Update.lnk
 250. 2022-08-26 22:45 - 2022-08-26 22:45 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Apple
 251. 2022-08-26 22:45 - 2022-08-26 22:45 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud
 252. 2022-08-26 22:43 - 2022-09-04 19:02 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Common Files\Apple
 253. 2022-08-26 22:38 - 2022-08-26 22:38 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Avast Software
 254. 2022-08-26 22:36 - 2022-08-26 22:36 - 000002164 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Premium Security.lnk
 255. 2022-08-26 22:36 - 2022-08-26 22:36 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Avast Software
 256. 2022-08-26 22:36 - 2022-08-26 22:36 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\CEF
 257. 2022-08-26 22:31 - 2022-09-18 18:24 - 000004264 ____C C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Emergency Update
 258. 2022-08-26 22:31 - 2022-09-10 12:56 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Software
 259. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:30 - 000273320 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
 260. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:30 - 000213952 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsh.sys
 261. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:30 - 000167432 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
 262. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:30 - 000097216 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbuniv.sys
 263. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:30 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Common Files\Avast Software
 264. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000699856 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
 265. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000569032 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
 266. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000406816 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswNetHub.sys
 267. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000331200 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdriver.sys
 268. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000238816 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
 269. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000232384 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
 270. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000198696 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
 271. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000098816 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
 272. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000077976 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
 273. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000045376 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys
 274. 2022-08-26 22:30 - 2022-08-26 22:29 - 000022480 ____C (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswElam.sys
 275. 2022-08-26 22:26 - 2022-08-26 22:26 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Avast Software
 276. 2022-08-26 22:24 - 2022-09-17 11:10 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Avast Software
 277. 2022-08-26 22:10 - 2022-08-26 22:10 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Arcabit
 278. 2022-08-26 22:09 - 2022-08-28 13:45 - 000000000 ___DC C:\Program Files\HitmanPro
 279. 2022-08-26 22:09 - 2022-08-26 22:09 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro
 280. 2022-08-26 22:08 - 2022-09-07 15:54 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\HitmanPro
 281. 2022-08-26 22:06 - 2022-08-26 22:06 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\WinRAR
 282. 2022-08-26 22:06 - 2022-08-26 22:06 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 283. 2022-08-26 22:06 - 2022-08-26 22:06 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 284. 2022-08-26 22:05 - 2022-08-27 00:00 - 000000000 ___DC C:\Program Files\OpenOffice 4
 285. 2022-08-26 22:05 - 2022-08-26 22:06 - 000000000 ___DC C:\Program Files\WinRAR
 286. 2022-08-26 22:04 - 2022-09-17 21:00 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
 287. 2022-08-26 22:02 - 2022-08-26 22:02 - 000001942 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\SumatraPDF.lnk
 288. 2022-08-26 22:02 - 2022-08-26 22:02 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\OneDrive
 289. 2022-08-26 22:02 - 2022-08-26 22:02 - 000000000 ___DC C:\Program Files\SumatraPDF
 290. 2022-08-26 21:59 - 2022-08-26 21:59 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\ProductAuthenticationService
 291. 2022-08-26 21:59 - 2022-08-26 21:59 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6 Progressive
 292. 2022-08-26 21:56 - 2022-08-26 22:53 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\SteamServerBrowser
 293. 2022-08-26 21:56 - 2022-08-26 21:56 - 000000000 ___DC C:\Gry
 294. 2022-08-26 21:52 - 2022-09-04 19:02 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Apple
 295. 2022-08-26 21:52 - 2022-08-26 21:52 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Apple Inc
 296. 2022-08-26 21:43 - 2022-09-06 12:41 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Google
 297. 2022-08-26 21:41 - 2022-09-06 12:43 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Google
 298. 2022-08-26 21:37 - 2022-08-28 14:18 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 299. 2022-08-26 21:36 - 2022-08-26 21:36 - 000000000 ___HC C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
 300. 2022-08-26 20:37 - 2022-08-26 20:37 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Comms
 301. 2022-08-26 20:36 - 2022-09-16 17:14 - 000002922 ____C C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3877909765-4122344652-3209703778-1001
 302. 2022-08-26 20:36 - 2022-08-26 20:36 - 000000000 __RDC C:\Users\Adamus Lifentas\OneDrive
 303. 2022-08-25 20:41 - 2022-08-25 20:41 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\OEM
 304. 2022-08-25 20:40 - 2022-08-25 20:09 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
 305. 2022-08-25 20:34 - 2022-08-25 20:34 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\AMDTAs
 306. 2022-08-25 20:33 - 2022-08-25 20:34 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Elantech
 307. 2022-08-25 20:33 - 2022-08-25 20:33 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\sda
 308. 2022-08-25 20:29 - 2022-08-25 20:29 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
 309. 2022-08-25 20:29 - 2022-08-25 20:29 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Setup
 310. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\XPSViewer
 311. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\OpenSSH
 312. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
 313. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\OCR
 314. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\addins
 315. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\ssh
 316. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Reference Assemblies
 317. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\Program Files\MSBuild
 318. 2022-08-25 20:28 - 2022-08-25 20:11 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
 319. 2022-08-25 20:27 - 2022-09-10 16:18 - 000785414 ____C C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 320. 2022-08-25 20:27 - 2022-09-10 16:18 - 000152274 ____C C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 321. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000343212 ____C C:\WINDOWS\system32\perfi015.dat
 322. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000041370 ____C C:\WINDOWS\system32\perfd015.dat
 323. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\winrm
 324. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\WCN
 325. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\slmgr
 326. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
 327. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\pl
 328. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\0409
 329. 2022-08-25 20:27 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\DigitalLocker
 330. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-18 18:41 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 331. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-18 13:11 - 000000000 __HDC C:\Program Files\WindowsApps
 332. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-18 13:11 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\AppReadiness
 333. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-16 21:56 - 000000000 __SDC C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
 334. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-14 20:23 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\setup
 335. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-14 20:23 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\bcastdvr
 336. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-12 10:36 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\ServiceState
 337. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-05 23:56 - 000000000 __RDC C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
 338. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-05 23:56 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\SystemResources
 339. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-05 23:56 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
 340. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-05 23:56 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Dism
 341. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-05 23:56 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\DDFs
 342. 2022-08-25 20:21 - 2022-09-05 23:56 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Provisioning
 343. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-27 20:57 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
 344. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-27 20:49 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\appcompat
 345. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-26 22:30 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\ELAMBKUP
 346. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-26 22:01 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
 347. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-26 21:51 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Windows Defender
 348. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-26 20:33 - 000000000 __RDC C:\WINDOWS\PrintDialog
 349. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:38 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
 350. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:29 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
 351. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugins
 352. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\MUI
 353. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:28 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
 354. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 __SDC C:\WINDOWS\system32\F12
 355. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 __SDC C:\WINDOWS\system32\dsc
 356. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 __SDC C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
 357. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
 358. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Sysprep
 359. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation
 360. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\oobe
 361. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\migwiz
 362. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Com
 363. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\IME
 364. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Help
 365. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Windows Photo Viewer
 366. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:27 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Common Files\System
 367. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 _SHDC C:\Program Files\Windows Sidebar
 368. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 _RHDC C:\Users\Public\Libraries
 369. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 __SDC C:\WINDOWS\system32\UNP
 370. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 __SDC C:\WINDOWS\system32\Nui
 371. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 __SDC C:\WINDOWS\system32\Configuration
 372. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 __RDC C:\WINDOWS\Offline Web Pages
 373. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\LanguageOverlayCache
 374. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Web
 375. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\WaaS
 376. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Vss
 377. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\tracing
 378. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\TAPI
 379. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\SystemTemp
 380. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\SystemApps
 381. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\winevt
 382. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ti-et
 383. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ta-lk
 384. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ta-in
 385. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\si-lk
 386. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ShellExperiences
 387. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ras
 388. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
 389. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\PointOfService
 390. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\osa-Osge-001
 391. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\NDF
 392. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\my-mm
 393. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\MsDtc
 394. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Macromed
 395. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Keywords
 396. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Ipmi
 397. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\InputMethod
 398. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\inetsrv
 399. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\IME
 400. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\icsxml
 401. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ias
 402. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
 403. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
 404. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ff-Adlm-SN
 405. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\DriverState
 406. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Drivers\DriverData
 407. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\downlevel
 408. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\ContainerSettingsProviders
 409. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
 410. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
 411. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\config\Journal
 412. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Bthprops
 413. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\appraiser
 414. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\AppLocker
 415. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\am-et
 416. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
 417. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\System
 418. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\SKB
 419. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\ShellExperiences
 420. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\ShellComponents
 421. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\security
 422. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\schemas
 423. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\SchCache
 424. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Resources
 425. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\rescache
 426. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Registration
 427. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\PLA
 428. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Performance
 429. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\ModemLogs
 430. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Media
 431. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\LiveKernelReports
 432. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\L2Schemas
 433. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\InputMethod
 434. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\IdentityCRL
 435. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Globalization
 436. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
 437. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\DiagTrack
 438. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Cursors
 439. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Branding
 440. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\USOShared
 441. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Windows Security
 442. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Windows Portable Devices
 443. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
 444. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\Program Files\ModifiableWindowsApps
 445. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Common Files\Services
 446. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000215943 ____C C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
 447. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000020908 ____C C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
 448. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000017635 ____C C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
 449. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000003683 ____C C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
 450. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000003103 ____C C:\WINDOWS\system32\mmc.exe.config
 451. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000002577 ____C C:\WINDOWS\system32\config.nt
 452. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000001688 ____C C:\WINDOWS\system32\autoexec.nt
 453. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000001358 ____C C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
 454. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000000858 ____C C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
 455. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000000741 ____C C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
 456. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000000407 ____C C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
 457. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000000219 ____C C:\WINDOWS\system.ini
 458. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:17 - 000000092 ____C C:\WINDOWS\win.ini
 459. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:15 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\USOPrivate
 460. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:11 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\spool
 461. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Windows NT
 462. 2022-08-25 20:21 - 2022-08-25 19:53 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\config\TxR
 463. 2022-08-25 20:18 - 2022-09-16 17:33 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\INF
 464. 2022-08-25 20:16 - 2022-08-25 20:16 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
 465. 2022-08-25 20:14 - 2022-09-06 20:02 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Packages
 466. 2022-08-25 20:14 - 2022-08-28 10:55 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Packages
 467. 2022-08-25 20:14 - 2022-08-25 20:14 - 000000000 _RHDC C:\Users\Public\AccountPictures
 468. 2022-08-25 20:14 - 2022-08-25 20:14 - 000000000 __RDC C:\Users\Adamus Lifentas\3D Objects
 469. 2022-08-25 20:14 - 2022-08-25 20:14 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Adobe
 470. 2022-08-25 20:14 - 2022-08-25 20:14 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Publishers
 471. 2022-08-25 20:13 - 2022-09-16 22:07 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas
 472. 2022-08-25 20:13 - 2022-09-16 13:03 - 000002441 ____C C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 473. 2022-08-25 20:13 - 2022-09-10 16:18 - 001767980 ____C C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 474. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:14 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 475. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000020 __SHC C:\Users\Adamus Lifentas\ntuser.ini
 476. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\Ustawienia lokalne
 477. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\Szablony
 478. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\Moje dokumenty
 479. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\Menu Start
 480. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\Documents\Moje wideo
 481. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\Documents\Moje obrazy
 482. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\Documents\Moja muzyka
 483. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\Dane aplikacji
 484. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 485. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
 486. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Historia
 487. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 SHDCL C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\Dane aplikacji
 488. 2022-08-25 20:13 - 2022-08-25 20:13 - 000000000 ___DC C:\Users\Adamus Lifentas\AppData\Local\VirtualStore
 489. 2022-08-25 20:10 - 2022-09-15 11:35 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\CbsTemp
 490. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
 491. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
 492. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
 493. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
 494. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\Szablony
 495. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\Moje dokumenty
 496. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\Menu Start
 497. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
 498. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
 499. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
 500. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\Dane aplikacji
 501. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 502. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
 503. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
 504. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
 505. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\Default User
 506. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Users\All Users
 507. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\ProgramData\Szablony
 508. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\ProgramData\Pulpit
 509. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 510. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\ProgramData\Menu Start
 511. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\ProgramData\Dokumenty
 512. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\ProgramData\Dane aplikacji
 513. 2022-08-25 20:08 - 2022-08-25 20:08 - 000000000 SHDCL C:\Documents and Settings
 514. 2022-08-25 20:07 - 2022-09-17 11:08 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 515. 2022-08-25 20:07 - 2022-09-16 22:07 - 053215232 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE.gu.bak
 516. 2022-08-25 20:07 - 2022-09-16 22:07 - 015204352 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM.gu.bak
 517. 2022-08-25 20:07 - 2022-09-16 22:07 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.gu.bak
 518. 2022-08-25 20:07 - 2022-09-16 22:06 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT.gu.bak
 519. 2022-08-25 20:07 - 2022-09-16 22:06 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM.gu.bak
 520. 2022-08-25 20:07 - 2022-08-31 20:58 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\servicing
 521. 2022-08-25 20:07 - 2022-08-26 21:48 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
 522. 2022-08-25 20:07 - 2022-08-25 20:21 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\SMI
 523. 2022-08-25 19:58 - 2022-08-25 19:58 - 000000000 ___HC C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
 524. 2022-08-25 19:57 - 2022-09-17 21:39 - 000002394 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
 525. 2022-08-25 19:57 - 2022-09-17 11:07 - 000065536 ____C C:\WINDOWS\system32\spu_storage.bin
 526. 2022-08-25 19:57 - 2022-08-25 19:57 - 000000000 ___HC C:\ProgramData\DP45977C.lfl
 527. 2022-08-25 19:57 - 2022-08-25 19:57 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Conexant
 528. 2022-08-25 19:57 - 2022-08-25 19:57 - 000000000 ___DC C:\Program Files\CONEXANT
 529. 2022-08-25 19:57 - 2022-08-25 19:57 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
 530. 2022-08-25 19:57 - 2022-08-25 19:57 - 000000000 ___DC C:\Program Files\AMD
 531. 2022-08-25 19:57 - 2022-08-25 19:57 - 000000000 ____C C:\WINDOWS\ativpsrm.bin
 532. 2022-08-25 19:56 - 2022-09-16 17:14 - 000003542 ____C C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
 533. 2022-08-25 19:56 - 2022-08-25 19:56 - 000000000 ___HC C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_amdpsp_01011.Wdf
 534. 2022-08-25 19:56 - 2022-08-25 19:56 - 000000000 ___DC C:\Program Files\Common Files\Atheros
 535. 2022-08-25 19:55 - 2022-09-16 17:14 - 000003318 ____C C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
 536. 2022-08-25 19:55 - 2022-08-26 21:54 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 537. 2022-08-25 19:54 - 2022-09-17 11:09 - 000000006 ___HC C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 538. 2022-08-25 19:54 - 2022-08-25 19:55 - 000026736 ____C C:\WINDOWS\system32\rootpa.e2e
 539. 2022-08-25 19:54 - 2022-08-25 19:54 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\tbaseregistry
 540. 2022-08-25 19:53 - 2022-09-18 14:48 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 541. 2022-08-25 19:53 - 2022-09-17 11:08 - 000008192 ___SH C:\DumpStack.log.tmp
 542. 2022-08-25 19:53 - 2022-09-16 21:47 - 000298464 ____C C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 543. 2022-08-25 19:53 - 2022-08-25 19:53 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\ServiceProfiles
 544. 2022-08-25 18:17 - 2022-08-25 20:42 - 000000000 __HDC C:\$SysReset
 545.  
 546. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 547.  
 548. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 549.  
 550.  
 551. ==================== SigCheck ============================
 552.  
 553. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 554.  
 555. ==================== Koniec FRST.txt ========================
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement