Guest User

Untitled

a guest
Jan 14th, 2020
75
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # coding: utf-8
 2. # Prosta implementacja drzewa binarnego w oparciu o dodatkowa klase Node
 3. # Nie ma zaimplementowanego wstawwiania -  to jest zalezna od zastosowan
 4. # Prosze samemu uzupelnic te implemetacje o inne operacje na drzewie
 5. # Michal Baczynski (AiSD wyklad)
 6.  
 7. #importujemy plik z naszą klasa kolejki FIFO (np. opartej na liscie dowiazanej)
 8. import FIFO_queue_ver_04_linked_list_poprawne
 9.  
 10. # dla ułatienia odwolania się do naszej kolejki tworzymy alias
 11. Kolejka = FIFO_queue_ver_04_linked_list_poprawne.Queue
 12.  
 13. class Node:
 14.     """Klasa Node - do pamietania pojedynczego wezla w drzewie"""
 15.     def __init__(self, dane=None, left=None, right=None):
 16.         # konstruktor
 17.         # pole "dane" bedzie zawieralo nasze dane np. liczby, napisy lub inne rekordy badz klasy
 18.         # left_node bedzie wskazywalo na lewy wezel
 19.         # right_node bedzie wskazywalo na prawy wezel
 20.         self.dane = dane
 21.         self.left_node  = left
 22.         self.right_node = right
 23.  
 24. class binaryTree:
 25.     """Klasa drzewo binarne - istotna dana jest tylko korzen"""
 26.     def __init__(self):
 27.         self.korzen = None
 28.  
 29.     def _inorder(self,drzewo):
 30.         #Wypisywanie drzewa w sposob inorder - procedura wewnetrzna
 31.         if drzewo is not None:
 32.             self._inorder(drzewo.left_node)
 33.             print(drzewo.dane)
 34.             self._inorder(drzewo.right_node)
 35.  
 36.     def inorder(self):
 37.         #Wypisywanie w porzadku inorder dla korzenia - procedura zeewnetrzna
 38.         self._inorder(self.korzen)
 39.  
 40.  
 41.     def _postorder(self,drzewo):
 42.         # Wypisywanie w porzadku postorder dla korzenia - procedura wewnetrzna
 43.         if drzewo is not None:
 44.             self._postorder(drzewo.left_node)
 45.             self._postorder(drzewo.right_node)
 46.             print(drzewo.dane)
 47.  
 48.     def postorder(self):
 49.         #Wypisywanie w porzadku postorder dla korzenia - procedura zeewnetrzna
 50.         self._postorder(self.korzen)
 51.  
 52.  
 53.     def _breadthFirst(self,drzewo):
 54.         # Wypisywanie metoda przeszukiwania wszerz - procedura wewnetrzna
 55.         # korzystamy z kolejki FIFO (nieistotne jak zaimplementowanej!)
 56.         q = Kolejka()
 57.         # wkladamy do naszej kolejki FIFO korzen
 58.         q.enqueue(drzewo)
 59.  
 60.         # odwiedzamy kazdy wezel w drzewie
 61.         while not q.isEmpty():
 62.             # wypisujemy i usuwamy to co jest na poczatku kolejki
 63.             node = q.first()
 64.             q.dequeue()
 65.             print(node.dane)
 66.             # i dodajemy dzieci tego wezla do kolejki o ile nie sa puste (czyli "Nonami")
 67.             if node.left_node is not None:
 68.                 q.enqueue(node.left_node)
 69.             if node.right_node is not None:
 70.                 q.enqueue(node.right_node)
 71.  
 72.     def breadthFirst(self):
 73.         # Wypisywanie metoda przeszukiwania wszerz - procedura zewnetrzna
 74.         self._breadthFirst(self.korzen)
 75.        
 76.     def _breadthFirst222(self,drzewo):
 77.         # Wypisywanie metoda przeszukiwania wszerz - procedura wewnetrzna
 78.         # korzystamy z kolejki FIFO (nieistotne jak zaimplementowanej!)
 79.         q = Stack()
 80.         # wkladamy do naszej kolejki FIFO korzen
 81.         q.push(drzewo)
 82.  
 83.         # odwiedzamy kazdy wezel w drzewie
 84.         while not q.isEmpty():
 85.             # wypisujemy i usuwamy to co jest na poczatku kolejki
 86.             node = q.top()
 87.             q.pop()
 88.             print(node.dane)
 89.             # i dodajemy dzieci tego wezla do kolejki o ile nie sa puste (czyli "Nonami")
 90.             if node.left_node is not None:
 91.                 q.push(node.left_node)
 92.             if node.right_node is not None:
 93.                 q.push(node.right_node)
 94.  
 95.     def breadthFirst222(self):
 96.         # Wypisywanie metoda przeszukiwania wszerz - procedura zewnetrzna
 97.         self._breadthFirst222(self.korzen)
 98.  
 99.     def _height(self,drzewo):
 100.         if drzewo is None:
 101.             return -1
 102.         return max(self._height(drzewo.left_node),self._height(drzewo.right_node))+1
 103.  
 104.     def height(self):
 105.         return self._height(self.korzen)
 106.    
 107.     def _waga(self, drzewo):
 108.         if drzewo is None:
 109.             return 0
 110.         suma = self._waga(drzewo.left_node) + self._waga(drzewo.right_node) + 1
 111.         return suma
 112.    
 113.     def waga(self):
 114.         return self._waga(self.korzen)
 115.    
 116.     def _level0(self, drzewo):
 117.         """PROCEDURA WEWNETRZNA"""        
 118.         if drzewo is None:
 119.             return 0
 120.         elif (drzewo.left_node is None and drzewo.right_node is None):
 121.             return 1
 122.         else:
 123.             return self._level0(drzewo.left_node) + self._level0(drzewo.right_node)
 124.        
 125.     def level0(self):
 126.         """PROCEDURA ZEWNETRZNA"""
 127.         return self._level0(self.korzen)
 128.    
 129.     def _level2(self, drzewo):
 130.         """PROCEDURA WEWNETRZNA"""        
 131.         if (drzewo.left_node is None and drzewo.right_node is not None):
 132.             return 1 + self._level2(drzewo.left_node) + self.level2(drzewo.right_node)
 133.         else:
 134.             return 0
 135.        
 136.     def level2(self):
 137.         """PROCEDURA ZEWNETRZNA"""
 138.         return self._level2(self.korzen)
 139.        
 140.        
 141.        
 142.    
 143.    
 144.        
 145.            
 146.    
 147.                    
 148.  
 149. # Przykladowe drzewo
 150. r1 = binaryTree()
 151. r1.korzen = Node("T")
 152. r1.korzen.left_node =Node("X")
 153. r1.korzen.left_node.left_node =Node("B")
 154. r1.korzen.left_node.right_node=Node("G")
 155. r1.korzen.left_node.right_node.left_node=Node("Z")
 156. r1.korzen.right_node =Node("C")
 157. r1.korzen.right_node.left_node =Node("J")
 158. r1.korzen.right_node.right_node =Node("R")
 159. r1.korzen.right_node.right_node.left_node =Node("K")
 160. r1.korzen.right_node.right_node.left_node.left_node =Node("A")
 161. r1.korzen.right_node.right_node.right_node=Node("M")
 162.  
 163. print("Porzadek Inorder")
 164. r1.inorder()
 165.  
 166. print("Porzadek Postorder")
 167. r1.postorder()
 168.  
 169. print("Przeszukiwanie wszerz")
 170. r1.breadthFirst()
 171.  
 172. print("Przeszukiwanie wszerz222")
 173. r1.breadthFirst222()
RAW Paste Data