Advertisement
sukma

PortableApps.com Platform 2.0 -Sundanese.locale Update

May 12th, 2011
424
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
INI file 12.37 KB | None | 0 0
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Sundanese
 3. LocalizedName=Basa Sunda
 4. Version=2.0
 5. ContibutedBy=Sukma Gemala
 6. LocaleID=9999
 7. LocaleWinName=LANG_SUNDANESE
 8. LocaleCode2=su
 9. LocaleCode3=sun
 10. LanguageCode=su
 11. Localeglibc=su
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ok
 16. BUTTON_CANCEL=&Bolay
 17. BUTTON_REVERT=&Mulang
 18. BUTTON_YES=&Muhun
 19. BUTTON_NO=&Henteu
 20. BUTTON_REMIND=Ingetan deui
 21. COLOR_PINK=Beureum Ngora
 22. COLOR_RED=Beureum
 23. COLOR_ORANGE=Oranyeu
 24. COLOR_YELLOW=Koneng
 25. COLOR_GREEN=Hejo
 26. COLOR_BLUE=Bulao
 27. COLOR_PURPLE=Ungu
 28. COLOR_VIOLET=Nila
 29. COLOR_BLACK=Hideung
 30. COLOR_WHITE=Bodas
 31. COLOR_GRAY=Kulawu
 32. COLOR_SILVER=Perak
 33. COLOR_BRONZE=Beureum Kolot
 34. COLOR_GOLD=Emas
 35. COLOR_BROWN=Cokelat
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Jalankeun
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Jalankeun salaku Administrator
 40. APP_MENU_RENAME=Robah Ngaran
 41. APP_MENU_HIDE=&Sumputkeun
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Pindah ka Luhur
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Pindah ka Handap
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Tembrakeun Ikon nu Nyumput
 45. APP_MENU_REFRESH=Segerkeun
 46. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Jalankeun Otomatis
 47. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Sungsi di dieu
 48. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Angger tembrakeun Kabeh Aplikasi
 49. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Tembrakeun Kategori dina pidangan Kabeh Aplikasi
 50. APP_MENU_ALL_APPS=Kabeh Aplikasi Portabel
 51. APP_MENU_BACK=Mulang
 52. APP_MENU_CATEGORY=Kategori
 53. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Tambah Kategori Anyar
 54. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Aksesibilitas
 55. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Pamekar
 56. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Atikan
 57. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Kaulinan
 58. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Gambar jeung Grafis
 59. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 60. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musik jeung Video
 61. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantor
 62. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistem Operasi
 63. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Kaamanan
 64. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Parabot
 65. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Liana
 66. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE tina $DRIVETOTAL
 67. ICON_DOCUMENTS=&Dokumen
 68. ICON_MUSIC=&Musik
 69. ICON_PICTURES=&Foto
 70. ICON_VIDEOS=&Video
 71. ICON_EXPLORE=&Sungsi
 72. ICON_BACKUP=&BackUp
 73. ICON_MANAGE_APPS=Ngokolakeun Aplikasi
 74. ICON_OPTIONS=&Pilihan
 75. ICON_HELP=&Pitulung
 76. ICON_SEARCH=&Teangan
 77. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Ganti Path
 78. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Ganti Ikon
 79. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Ganti Path Dokumen
 80. ICON_MENU_RESET=Panataan Awal
 81. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Pariksa Pamutahiran
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Undeur Aplikasi
 83. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Dumasar Kategori
 84. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Dumasar Ngaran
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Aplikasi Anyar
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Anyar keneh dimutahirkeun
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Remen Dipake
 88. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Pasang Aplikasi Sacara Manual
 89. MENU_BACKUP=&BackUp Koropak
 90. MENU_RESTORE=&Pulangkeun tina Backup
 91. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Aksara Leutik
 92. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Aksara Badag
 93. MENU_OPTIONS_UPDATE=Pariksa Pamutahiran
 94. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Pasang Aplikasi
 95. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Pupus Aplikasi
 96. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Segerkeun Ikon Aplikasi
 97. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Undeur Aplikasi...
 98. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Panata Basa
 99. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Tembrakeun Ikon PortableApps.com
 100. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Sumputkeun Ikon Desktop
 101. MENU_OPTIONS_THEME=&Jejer
 102. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Tambahkeun Jejer Anyar
 103. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Jejer awal PortableApps.com
 104. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparansi
 105. MENU_HELP_ABOUT=&Ngeunaan
 106. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Pariksa Pamutahiran
 107. MENU_SEARCH_DRIVE=Sungsi Drive
 108. MENU_SEARCH_COMPUTER=Sungsi Komputer
 109. MENU_SEARCH_WEB=Sungsi Internet
 110. MENU_TRAY_EJECT=Leupaskeun
 111. MENU_TRAY_EXIT=Kaluar
 112. DIALOG_EJECT_FAIL=Aplikasi Portable di handap ieu hurung keneh:%RUNNINGAPPS%Tutup sakabeh Aplikasi Portabel samemeh ngaleupaskeun parabot.
 113. INVALID_INSTALLER=Pamasang ieu henteu dina format PortableApps.com.  Aplikasi portabel ieu kawasna geus dirobah atawa teu sapinuhna portabel jeung alusna mah ulah digunakeun tanpa mariksa sumber ieu koropak.  Angger rek dipasangkeun ?
 114. CHECK_DRIVE=&Pariksa Kasalahan dina Drive
 115. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% ...
 116. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Peringatan: Autorun Berubah
 117. AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform geus ngadeteksi ayana parobahan dina panataan file autorun din parabot ieu.  Parobahan ieu bisa wae ku lantaran infeksi virus atawa spyware atawa aplikasi sejen ngamodifikasi file autorun ieu. Lamun anjeun teu rumasa nglakukeun parobahan ku sorangan , alusna pariksa heula parabot ieu pikeun ngadeteksi virus jeung spyware ayeuna pisan.
 118. APP_MENU_FAVORITE=Karesep
 119.  
 120. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 121. SHOW_PLATFORM=&Tembrakeun Platform PortableApps.com
 122. ALWAYS_ON_TOP=Angger di Hareup
 123. HIDE_ICON=&Sumputkeun Ikon Ieu
 124.  
 125. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 126. CAPTION=Robah Ngaran
 127. LABEL_ORIGINAL=Ngaran Asli
 128. LABEL_CUSTOM=Ngaran Kustom
 129.  
 130. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 131. TITLE=Ngaleupaskeun %APPNAME%?
 132. MESSAGE=PERINGATAN: Ngaleupaskeun hartina bakal mupus Aplikasi Portable jeung sakabeh panataan  (preferensi, panuduh , jsb).  Dokumen atawa koropak nu diteundeun dina folder Dokumen atawa dina folder liana teu kapangaruhan , tapi sakabeh file bakal dipupus tina direktori ieu:
 133. QUESTION=Yakin anjeun rek ngaleupaskeun %APPNAME%?
 134. FAILMESSAGE=Teu bisa ngaleupaskeun %APPNAME%.
 135.  
 136. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 137. TITLE=Ngaleupaskeun %APPNAME%
 138. MESSAGE=Ngaleupaskeun %APPNAME%.  Tungguan...
 139.  
 140. [FORM_UPDATE]
 141. LABEL_UPDATE=Pamutahiran
 142. LABEL_CHECK_INQUIRY=Rek mariksa versi Platform PortableApps.com panganyarna?
 143. LABEL_CHECKING=Mariksa Pamutahiran...
 144. LABEL_UP_TO_DATE=Taya pamutahiran anyar.
 145. LABEL_DOWNLOADING=Ngunjal Pamutahiran...
 146. LABEL_UPDATED=Platform PortableApps.com rengse dimutahirkeun
 147.  
 148. [FORM_OPTIONS]
 149. FORM_NAME=Pilihan
 150. TAB_GENERAL=Umum
 151. TAB_THEMES=Jejer
 152. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Gawebareng Koropak
 153. TAB_FONTS=Aksara
 154. TAB_ADVANCED=Maher
 155. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Pilihan Pidangan
 156. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Font Badag
 157. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Transparasi Menu
 158. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Pareum (100% Opasitas)
 159. GENERAL_LANGUAGE=Basa
 160. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Pake basa ini pikeun sakabeh Aplikasi Portable
 161. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Daptar kumpulan Aplikasi
 162. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Cerdas dumasar Kategori - Aplikasi favorit jeung nu anyar keneh digunakeun dina layar kahiji.  Kabeh Aplikasi dumasar Kategori dina layar kadua.
 163. GENERAL_SMART_ALPHA=Cerdas dumasar Abjad - Aplikasi favorit jeung anyar keneh dipake dina layar kahiji.  Kabeh Aplikasi dumasar Abjad dina layar kadua.
 164. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Tembrakeun kabeh dumasar Kategori - Aplikasi Favorit dina runtuyan kahiji jeung sakabeh Aplikasi sejen digundukeun dumasar Kategori.
 165. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Tembrakeun kabeh dumasar Abjad - Aplikasi Favorit dina runtuyan kahiji jeung sakabeh Aplikasi sejen disortir dumasar Abjad.
 166. THEMES_THEME_PREVIEW=Pratembrak Jejer
 167. THEMES_ADD_THEME=Tambah Jejer
 168. THEMES_GET_THEMES=Undeur Jejer
 169. THEMES_USE_THEME=Pake Jejer
 170. THEMES_REMOVE_THEME=Pupus Jejer
 171. THEMES_CUSTOM_COLOR=Kelir Kustom
 172. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Pratembrak Kelir Kustom
 173. THEMES_BEVELED=Tatahan
 174. THEMES_FLAT=Rata
 175. THEMES_LIGHT=Cerah
 176. THEMES_DARK=Gelap
 177. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Tipe Koropak
 178. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Buka Ku
 179. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikon
 180. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Tambah Tipe Koropak
 181. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Robah Tipe Koropak
 182. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Pupus Tipe Koropak
 183. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Leungitkeun Gawebareng Koropak
 184. FONTS_NAME=Ngaran Font
 185. FONTS_FILE=Ngaran Koropak
 186. FONTS_ADD=Tambah Font
 187. FONTS_REMOVE=Pupus Font
 188. FONTS_DISABLE=Leungitkeun Font Portabel
 189. ADVANCED_UPDATER=Panataan Pamutahiran
 190. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Pariksa Pamutahiran...
 191. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Nalika Platform di jalankan
 192. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Unggal Poe
 193. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Unggal Jam
 194. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Ukur dina waktu kuring ngaklik Pariksa Pamutahiran
 195. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Ulah disumptkeun Menu nalika teu fokus
 196. ADVANCED_START_MINIMIZED=Mimitian ku Menu Minimal
 197. ADVANCED_FADE_MENU=Fade Menu Asup jeung Kaluar
 198. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Sumputkeun Ikon Desktop nalika dijalankeun
 199. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=ukur nunjuk hiji Ikon pikeun Aplikasi jeung sababaraha Ikon
 200.  
 201. [UPDATER]
 202. COLUMN_APP=Aplikasi Portabel
 203. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Unjal
 204. COLUMN_INSTALL_SIZE=Pasang
 205. COLUMN_DESCRIPTION=Katerangan
 206. COLUMN_APP_TYPE=tipe Aplikasi
 207. COLUMN_CATEGORY=Kategori
 208. COLUMN_SUBCATEGORY=Sub-Kategori
 209. COLUMN_RELEASE_DATE=Dirilis dina
 210. COLUMN_UPDATED_DATE=Diperbarui dina
 211. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 212. INTRO_WAIT=Mariksa PortableApps.com pikeun Aplikasi...
 213. INTRO_UPTODATE=Kabeh Aplikasi Portabel geus mutahir.
 214. SELECTION_HEADING_NEW=Unjal Aplikasi Portabel anyar
 215. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Pilih Aplikasi Portabel nu rek dipasangkeu ku anjeun pasang jeung klik %NEXT%
 216. SELECTION_HEADING_UPDATE=Mutahirkeun Aplikasi Portabel
 217. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Pamutahiran geus sayagi pikeun Aplikasi Portable ieu
 218. DOWNLOAD_HEADING=Ngunjal jeung Masang
 219. DOWNLOAD_SUBHEADING=Tungguan , Aplikasi Portabel keur diunjal jeung dipasangkeun
 220. FINISH_HEADING_NEW=Aplikasi Portabel ditambahkeun
 221. FINISH_TEXT_NEW=Aplikasi Portable anyar anjeun geus dipasangkeun jeung sayagi dina Menu PortableApps.com.
 222. FINISH_HEADING_UPDATE=Pamutahiran Rengse
 223. FINISH_TEXT_UPDATE=Aplikasi portable anjeun geus dimutahirkeun jeung sayagi dina Menu PortableApps.com.
 224. FINISH_HEADING_FAIL=Kasalahan
 225. FINISH_TEXT_FAIL=Pamutahiran PortableApps.com can rengse. Cobaan sababaraha waktu deui.
 226. ERROR_NOCONNECTION=Teu bisa nyambung jeung PortableApps.com pikeun nyokot Aplikasi Portabel. Cobaan sababaraha waktu deui.
 227. FIRSTRUN=Anjeun miharep Platform PortableApps.com pikeun mariksa pamutahiran sacara otomatis nalika di jalankeun ?
 228. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Platform Perlu Dimutahirkeun
 229. DOWNLOADING_X_OF_Y=Ngunjal %CURRENTAPP% ti %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 230. DOWNLOADREMAINING=Nu nyesa
 231. DOWNLOADCONNECTING=Nyambungkeun...
 232. DOWNLOADSECOND=Detik
 233. DOWNLOADHOUR=Jam
 234. DOWNLOADMINUTE=Menit
 235. DOWNLOADPLURAL=s
 236. DOWNLOADERROR=Ngunjal Gagal: %ERROR% dina koropak %FILE%
 237. DOWNLOADINVALID=Ngunjal tironan ti %CURRENTAPPNAME% teu lumaku jeung teu bisa dipasangkeun. Hal ieu kulantaran pangunjalan nu teu rengsei atawa lantaran rereged jaringan liana. Jalankeun deui Pamutahiran mun rengse.
 238. INSTALLING_X_OF_Y=Masang %CURRENTAPP% ti %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 239.  
 240. [SUBCATEGORIES]
 241. Magnification=Suryakanta
 242. On-Screen Keyboards=Keyboard dina Layar
 243. Database=Database
 244. Packaging=Pamaketan
 245. Portablization=Portbelisasi
 246. Programming Environment=Lingkungan Pemrograman
 247. Servers=Server
 248. Text Editors and IDEs=Panyusun Text jeung IDEs
 249. Web Editors=Panyusun Kaca Web
 250. Astronomy=Astronomi
 251. Dictionaries=Kamus
 252. Geography=Geografi
 253. Genealogy=Pancakaki
 254. Memorization=Panginget
 255. Religion=Agama
 256. Technical Computing=Tehnik Komputer
 257. Typing=Pangetik
 258. Action=Aksi
 259. Adventure=Lalampahan
 260. Arcade=Tunggal
 261. Board=Papan
 262. Card=Kartu
 263. Emulators=Emulasi
 264. Music=Musik
 265. Puzzle=Tarucing
 266. Racing=Balap
 267. Role-Playing=Kaulinan Bagilir
 268. Strategy=Strategi
 269. Diagramming=Diagram
 270. Image Editors=Panyusun Gambar
 271. Image Viewers=Panembrak Gambar
 272. Rendering=Render
 273. Vector Graphics=Gambar Vector
 274. Browsers=Panyungsi-loka
 275. Chat=Ngadu Bako
 276. Download Managers=Pangokola Unjalan
 277. Email=Surat Elektronik
 278. File Sharing=Babagi Pake Koropak
 279. FTP Clients=Klien FTP
 280. Podcast Receivers=Panerima Podcast
 281. RSS Readers=Pamaca RSS
 282. Telnet and SSH=Telnet jeung SSH
 283. Audio Editors and Converters=Panyusun jeung Pangonversi Sora
 284. CD/DVD Burning and Authoring=Pameuleum jeung Parabot CD/DVD
 285. Media Players=Pamuter Media
 286. Music Creation and Notation=Parabot jeung Panotasi Musik
 287. Video Editors=Panyusun Video
 288. Document Viewers=Panembrak Dokumen
 289. Calculators=Kalkulator
 290. Financial=Finansial
 291. Journaling=Pawarta
 292. Office Suites=Pakantoran
 293. Organization=Organisasi
 294. Presentations=Presentasi
 295. Sticky Notes=Catetan
 296. Document Tools=Parabot Dokumen
 297. Presentations=Presentasi
 298. Spreadsheets=Spreadsheet
 299. Word Processors=Pangolah Kecap
 300. Antivirus and Antispyware=Antivirus jeung Antispyware
 301. Password Managers=Pangokola Sandi-Kecap
 302. Secure File Deletion=Pamupus Aman Koropak
 303. Disk Tools=Parabot Disk
 304. File Comparison=Pangompresi Koropak
 305. File Compression and Packaging=Pamaket jeung Pangompres Koropak
 306. File Managers=Pangokola Koropak
 307. Networking=Jaringan
 308. Remote Connectivity=Sambungan
 309. Synchronization=Sinkronisasi
 310. Task Managers=Pangokola Task
 311. Time Wasters=Waktu Luang
 312. Timers=Pangitung Waktu
 313. Desktop Enhancement=Kalengkepan Desktop
 314. Clipboard Enhancement=Kalengkepan Papan Klip
 315. Uninstallers=Pangleupas Program
 316. Screenshot Tools=Parabot Screenshot
 317. Consoles=Konsol
 318. Unit Conversion=Unit Konversi
 319. Miscellaneous=Rupa-rupa
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement