Advertisement
Guest User

Age After X Years

a guest
Apr 5th, 2015
294
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C# 11.12 KB | None | 0 0
 1. using System;
 2.  
 3. public class HappyBirthday
 4. {
 5.     public static void Main()
 6.     {
 7.         string AgeNowStr; // Тук потребителя въвежда на колко години е в момента//
 8.         int AgeNow; // При коректно въведено число, то се задава на тази променлива//
 9.         int AgeLater; // Това ще е възрастта му след X години//
 10.         string BirthdayAlready;// Тук потребителят въвежда дали вече е имал рожден ден през тази година//
 11.         int HasOrNot = -1; // Това ще е стойност 0 ако е имал рожден ден през тази година и стойност 1 ако е имал рожден ден през тази година//
 12.         // -1 тук ще значи, че още не сме й присвоили стойност
 13.         int XYears; // Това ще е КОРЕКТНИЯТ на потребителя за колко години да се пресметне//
 14.         string XYearsStr; //Това ще е изборът на потребителя за колко години да се пресметне//
 15.         bool isNumber; // Проверка дали въведеното от потребителя е число//
 16.  
 17.         Console.WriteLine("Здравейте!");   //Поздравяваме потребителя//
 18.  
 19.         //AskAgeAgain:    // Тук ще го връщаме, докато се научи да познава числата//
 20.         do
 21.         {
 22.             AskForAge(out AgeNowStr, out AgeNow, out isNumber);
 23.  
 24.             // Проверяваме дали е число и ако е, го задаваме като стойност на AgeNow//
 25.             if (!isNumber)
 26.             {
 27.                 Console.WriteLine("Хайде да не се бъзикаме от самото начало? Годините се въвеждат с числа!");
 28.             }
 29.  
 30.             else if (isNumber && AgeNow <= 0 && AgeNow >= -40)  // Проверяваме дали не е въведено отрицателно число в границата до -40 //
 31.             {
 32.                 Console.WriteLine("Вероятно още сте в студентските гащи на баща си. Вижте си ЕГН-то и въведете отново!");  // Ако се е объркал го подсещаме //
 33.                 //goto AskAgeAgain; // И го връщаме да пробва пак //
 34.             }
 35.  
 36.             // Явно става все по-умен, нека върви напред! //
 37.             else if (AgeNow <= 7 && AgeNow >= 1)   // Проверяваме дали не е прекалено малък за да може да пише (7 е примерна година) //
 38.             {
 39.                 Console.WriteLine("Малкия, още не си се научил да четеш, а вече пишеш! Вашите ще ти се карат, кажи на кака ти да седне пред компютъра!");                
 40.                 //goto AskAgeAgain;
 41.             }
 42.             else if (AgeNow >= 99 && AgeNow <= 100)   // Проверяваме дали не е столетник //
 43.             {
 44.                 Console.WriteLine("Евала! На тези години, с тази пенсия и пред компютър? Страхотно! Сигурно ли е, че имате пулс?");
 45.                 //goto AskAgeAgain; // Връщаме го да си преброи годините пак //
 46.             }
 47.             else if (AgeNow <= -41 || AgeNow >= 101)  // Проверяваме дали не е въведено прекалено голямо число (отрицателно или положително и е примерно) //
 48.             {
 49.                 Console.WriteLine("Сигурни ли сте, че можете да броите до толкова? Ако цифрата е вярна, щяхте да сте в Гинес, а не пред компютъра!");  // Ако се е объркал го подсещаме //
 50.                 //goto AskAgeAgain; // И го връщаме да пробва пак //
 51.             }
 52.             else if (AgeNow < int.MinValue || AgeNow > int.MaxValue )
 53.             {
 54.                 Console.WriteLine("Струва си и за този случай да се измисли някакво оригинално съобщение :) ");
 55.             }
 56.  
 57.             //goto AskAgeAgain; // Връщаме потребителя в началото докато не въведе число //
 58.         } while (!isNumber || AgeNow < 7 || AgeNow > 98);
 59.  
 60.         // AskBirthAgain:  // Тук ще го връщаме, когато натисне нещо различно от Y или N! //
 61.         BirthdayAlready = AskForBirthday();
 62.        
 63.         if (BirthdayAlready == "Y") // Проверяваме дали е натиснал Y //
 64.         {
 65.             HasOrNot = 0;  // goto WrongLimit;
 66.         } // Ако го е направил, задаваме стойност 0 на HasOrNot, защото пресметнатите години ще са валидни за цялата търсена година //
 67.         else if (BirthdayAlready == "N") // Проверяваме дали е натиснал N //
 68.         {
 69.             HasOrNot = 1; // goto WrongLimit;
 70.         }      // Задаваме стойност  1 за да я ползваме като добавка при пресмятането след избраните години. Като добавим 1 ще покажм на колко ще е в края на търсената година, а не просто по същото време//
 71.         else
 72.         {
 73.             Console.Write("Изрично упоменах Y или N! Я, да опитаме пак дали познаваш буквите!"); // Подсещаме го, че трябва да натисне Y или N //
 74.             BirthdayAlready = AskForBirthday();
 75.             //goto AskBirthAgain; // И го връщаме обратно //
 76.         }
 77.  
 78.         //WrongLimit: // Тук ще го връщаме ако въведе некоректни стойности //
 79.         do
 80.         {
 81.             isNumber = AgeAfterXYears(isNumber, out XYears, out XYearsStr);
 82.             if (!isNumber)          // Тук правим проверка дали изобщо е въвел число//
 83.             {
 84.                 Console.WriteLine("Май споменах число? Опитайте пак!");;
 85.                 //goto WrongLimit; // Връщаме потребителя в началото докато не въведе число //
 86.             }
 87.  
 88.             else if (XYears >= 100)         // Проверка дали не иска да живее прекалено дълго:) //
 89.             {
 90.                 Console.WriteLine("Не че съм песимист ама след толкова години дали ще си пишем отново за да видим дали съм сметнал вярно? Хайде от мен да мине столетнико!");
 91.             }
 92.  
 93.             else if (XYears < 0)         // Проверка дали не иска да се подмлади :) //
 94.             {
 95.                 Console.WriteLine("Не че съм песимист ама ... и тук едно оригинално съобщение");
 96.             }
 97.  
 98.         } while (!isNumber || XYears < 0);
 99.                        
 100.             if (HasOrNot == 1)            // роверка дали ще има рожден ден в тази година след пресмятането или ще е минал! //
 101.             {
 102.                 AgeLater = AgeNow + XYears;   // Задаваме възраст по същото време след избраните години //
 103.                 Console.WriteLine("След " + XYears + " години по същото време ще сте на " + AgeLater + " години.");
 104.                 AgeLater = AgeNow + XYears + HasOrNot;     // Добавяме 1-ца за да му кажем на колко ще е в края на годината //
 105.                 Console.WriteLine("Все пак в края на годината ще сте на " + AgeLater + " години, така че не забравяйте да почерпите!");
 106.                 Console.WriteLine("Сега Ви благодаря, че ми загубихте времето с тази толкова важна за Вас информация. Хайде със здраве!");    // Вадим съобщение и го изпращаме по живо, по здраво //
 107.             }
 108.             else if (HasOrNot == 0)
 109.             {
 110.                 AgeLater = AgeNow + XYears;        // Задаваме възраст по същото време след избраните години. Няма да събираме с нищо,зщото по това време рождения му ден ще е минал //
 111.                 Console.WriteLine("След " + XYears + " години по същото време ще сте на " + AgeLater + " години.");
 112.                 Console.WriteLine("Сега Ви благодаря, че ми загубихте времето с тази толкова важна за Вас информация. Хайде със здраве!");
 113.             }
 114.     }
 115.  
 116.     private static string AskForBirthday()
 117.     {
 118.         string BirthdayAlready;
 119.         Console.Write(" Имахте ли вече ЧРД тази година? Въведете Y за ДА  или N  за НЕ "); // Питаме дали вече е имал ЧРД за да изведем точни години по-късно //
 120.         BirthdayAlready = Console.ReadLine();    // Задаваме въведеното на BirthdayAlready //
 121.         return BirthdayAlready;
 122.     }
 123.  
 124.     private static void AskForAge(out string AgeNowStr, out int AgeNow, out bool isNumber)
 125.     {
 126.         Console.Write(" На колко години сте? Не се притеснявайте, няма да кажа на никого! ");    // Искаме от потребителя да въведе възрастта си//
 127.         AgeNowStr = Console.ReadLine();       // Задаваме въведената информация на string AgeNowStr//
 128.         isNumber = int.TryParse(AgeNowStr, out AgeNow);
 129.     }
 130.  
 131.     private static bool AgeAfterXYears(bool isNumber, out int XYears, out string XYearsStr)
 132.     {
 133.         Console.Write("След колко години искате да пресметна възрастта Ви? "); // Очакваме избора на потребителя за колко време да пресметнем //
 134.         XYearsStr = Console.ReadLine(); // Задаваме на XYearsStr въведеното от него//
 135.         isNumber = int.TryParse(XYearsStr, out XYears); // Проверяваме дали е число и ако да - задаваме го на XYears //
 136.         return isNumber;
 137.     }
 138. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement