Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Feb 17th, 2021
693
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.18 KB | None | 0 0
 1. Lol.i, Shota, Cub a nasz Regulamin.
 2.  
 3. Lol.i - dziewczyna rysowana w stylu anime/mangi, która jest przedstawiona w erotycznym^ lub pornograficznym^^ kontekście i jednocześnie spełnia jeden z tych warunków:
 4. 1. W swoim uniwersum jest niepełnoletnia (<18)
 5. 2. Wygląda na niepełnoletnią (<18)
 6.  
 7. Shota - chłopak rysowany w stylu anime/mangi, który jest przedstawiony w erotycznym^ lub pornograficznym^^ kontekście i jednocześnie spełnia jeden z tych warunków:
 8. 1. W swoim uniwersum jest niepełnoletni (<18)
 9. 2. Wygląda na niepełnoletniego (<18)
 10.  
 11. Cub - antropomorficzne zwierzę, które w swoim uniwersum jest niepełnoletnie lub wygląda na niepełnoletnie.
 12.  
 13. ^przykład erotycznego kontekstu: dziewczyna/chłopak z widoczną bielizną
 14. ^^przykład pornograficznego kontekstu: dziewczyna/chłopak z widocznymi częściami intymnymi
 15.  
 16. To czy postać wygląda na niepełnoletnią ustala członek ST po konsultacji z przynajmniej 1 inną osobą z administracji.
 17.  
 18. Za Lol.i i Shota zawsze dajemy najwyższy możliwy wymiar kary, czyli ban, a także zgłaszamy wiadomość z taką treścią do Supportu Discorda.
 19.  
 20. Pamiętaj: Discord za Lol.i, Shota lub Cub może skasować twoje konto.
 21.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement