SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 18th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --- Anti Exploit 5.0 PROFISSIONAL                                                                                                                                                
 2.                                                                                                                                                                    
 3. function antiexploit(player)
 4.     if player == "Hacker" then
 5.         local hacker = "player"
 6.         hacker = nil
 7.     end
 8. end
 9.  
 10. function antil
 11.     local antiLag = "LAGREMOVER"
 12.     antiLag = nil
 13. end
 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 local qualquercoisa_IIIIIIIllll='2d2dfe7dcc325fe3179155dbee323e68af9904848df99e684b870175873aeac81bea0377e52c0110356dce7bed4279e7521e548c486cc66ca53fd3d9c5dbbb6eee52278153e80d7578b86579c7bef9bf785518ff32'local qualquercoisa_lllIIllIIIlllllIlIl='2f68bebf8ae37f773d089f02561b6ab352c1ebdd18367110b2f2aa790844fc33f761b48068b916622d813acd904a388017e7a5eeaf54d88a34efcdc773478873d02407'local qualquercoisa_IlllIIIllll=523;local qualquercoisa_lIIIIlIIIlIIllIl=14;local qualquercoisa_IIllllIllIlllllIllI=9234629;local qualquercoisa_lIIIIlIlIIlI=5343;local qualquercoisa_IIllllllllII=function()local qualquercoisa_IlIlIlIIII='7a4c245d011ff2941297fa4713cfce740561ce9c85afad1838c1742a257fee63fd9b16f0fc8a9f50215b9e38208a59440305ab309d9738fe9a2683b59e55265078c39f8b'local qualquercoisa_IlIlIIll='4f598c26e5efbe6871e058c2987cfe0d459d84fbfadb21f163751dcbd350e14e0270b5fed7b7d638a637b24f4eeaade19bde5a9758a444165c75b7a8fa10d7b824e37ba043474d760e3dd891e9a618204bf665e0ab6e3e0c3ffaeeebd98450c0dcff'local qualquercoisa_lIIllIlIIII='77639fb7b8d4f0c8147c09d0344cc823695005ba2c470cb091e632c1f821695016fc80c0eb7ebbf0f8a3'local qualquercoisa_lIIlIIlllIIIl='59771c2ac4c6a22efad19d9b7e9a589749e01915a5f2e7a2e062c2161cbb5f19c11df93b2b2e284375817256c3938d5dd6889319c1915feb978aacbe4681e8'local qualquercoisa_lIIlIII='7a768b61d79c6c28d5b3411f72799506905485c449d7d0ecca10eda69625c838caadc54121414c7f6a6e81bfb77ab2'local qualquercoisa_lIIIII='675124399062e9c1b83fe05cd07851779b496fbb98fb1cd2a95dc09674cb71a3fcec10dea5985bc0f0cfad93de02ae24b0e9923551f5722b95b5b13d6bc3ca85e0f3cfefd97ea8864badeba4f328adb27cda7d2b9c2e905ad8aa9ca547e31640'local qualquercoisa_IIllIIllIllIl={LRtAljY,yHBoWYjElwP,jiSSxAD,FcnYaFwpMgNEoSxJdNMxWeXdB,qdSyPG,ELNqk}end;local qualquercoisa_llll='4142caa88e1328684061fda75447a75a01be63d02c0e487985395f085f37d4eeb700894ae0875cfb1e0f7a8b7f44fd7336b7ef7085cc3ecf66b40514a7292ce4'local qualquercoisa_lIIlIIllllIIlI=function()local qualquercoisa_llIIIIllllIllIlIlIll='6b75abc315cdbe84e26b820e57861b39a4d025bce27a6801cc7cb8b2b0376aefd2bc97f39f'local qualquercoisa_IlIIlllllIlIllIlllIllIl='526324651abaffbf92f0304071b4689d7c9159848cf81d2f01d4590e2725abb96116bed8d6c391064e4a733d830671d521029a23306bc771c5d3286a482f2bf62127b9821f27af0504383fd5aea03a2c8544090258fe266a651c47'local qualquercoisa_IlllIll='53660716ce13a50071bee66a0455ef8de61e824a74e04d61718310061d6f23'local qualquercoisa_IlIlllIIIIIIllllIIII='467043809ae941228ce7cfee22556855785ce3c3925c9c1f3fa8e1f2dcb410610e7594785cd1225542432d5964d2376cd77b18bbdbb19c59eec5b5098d272fdefa7527ad32'local qualquercoisa_IlIIlIIlII='484f0674098a5b968e30963abb01b8b4ae5ff737a5f64ad70a9b30aebd329582d75da7bc007549f485c20ebcb02cce31ede68b3f0fbd7a808401596b167d23625f08acee50c96183a9ed'local qualquercoisa_IIIIlIIl='7a62d4d7bb19c5e465793bf6ceaea35d49be34617a9d40d47f051de00c3aa6ea36fccc4099f2c9942847d6be2ed8eb4e295fb013d165728692bb6d43a2e6b99af54670d514df6b6f17fcfc818c41f3574b2e3bec71c794adcca387bccb14e56700053b16'local qualquercoisa_lllIlIIII='4b4106dfe5a4690a4f27cebe4c430827bb0ff44f520d0d7d63042fb3b8818d0f91ee698703aed8'local qualquercoisa_lllIlIlIllI='7956fc61eda72a8944f5c5d281f50119abe6dd7d88f8af22ba72fa177e3d515ff6460fe2a9c06109e651b98aa25fb84475a620010c3fa0300e84f744cb9e1f966f0382176e94'local qualquercoisa_IIIllll={rxrKsnMxlkoLHZoGPJXrRONm,SlMxToOJcOgAjFkyO,JhDhDvLEil,JlRkFy,ENxHpRYsTlvYlQrx,GfPhVuiPZFlzKaLwMo,ZjcKyDsIPppGUDk,HkSbYSaGiuAdVWqQIolSku}end;local qualquercoisa_llllIll=function()local qualquercoisa_IlIIIIlIIIlIIIIIlIlI='797ab54902d5b507cd6090288d71d37649a0db6ed7c6c818efa7e95d2a3625b441e731b331fb6ca3ca4074aa01a83cd7c5fdb23b'local qualquercoisa_lIllllIl='524478d33335e1ce890278831edf80a4d6755238cc91452a267bb02b2b608c7ce76c1c6e289609f99ccf92416dddeda734c356aa46785fd8ee07'local qualquercoisa_III='59781bb7da06a89e3f99e5ba3b5e8880ecc6154d5ed90e9c3bd60ae9283c47b77a52d0'local qualquercoisa_IlllIIIIlI='784a1acbc8e839f5d51156c0cab83d91cbef9c2917aad92cc447481837930fc822c0595407c443844f960d80fe8116e4af53cfc20cd5744f0cf5963b0cb5d9440264bcec8dadd2ed77628bc4e442'local qualquercoisa_IIlllIllIIlIIllIl='4461a1bb5ee818ce0c476ec2e7a3ba414907c7208b885cf33fa48eeebb3681b7d2f8f8d85a9c0fed50e957394d1ee3f63c3944b07c9f29b192c9f4176dee391b7815745ac4ae384ae1ab573e403b5f4238a327c1c8'local qualquercoisa_IIIIIIIlIlIlIllll={WyTWnRdHgEsHOhedDOCemWs,zDqCiPuErQlEQejJvCGl,YIfDNRxJXsTqgyar,MrUQPLrcSnluOQVVvjhPxGc,YqtHLf}end;local qualquercoisa_llllIlllIllII=function()local qualquercoisa_IIIllIllIl='745639c7bfc221f6a0aba34478d0e1278da1c215f715fbc9021fa3d27a77d56d4b3fd3d97e5fa5f7cdf16a337916cfc909879f7305f90945dfba2ebdb4796065ec0da3a47b92edfa1ced3106714826ba5f7333b0c47897e1945f7adbd74dfa99'local qualquercoisa_lllIllIIlIllIIllIIl='6c55103512502ba92440b919458e6b87f6339a4da157a77364f9e1e4b150f3a58e4f06cc9132a24a3eebce54b5f8879830828fec0ea9a757cae230d98a39f0d2f3044b859eed294f9f1b2d9ae66e4f182880e40e'local qualquercoisa_IIIlIlIIIIIIlI='444c581a5865b4e0061c74103e6fde1789472490ce17cd642cfe4235098f41cbac0b1ac2d10422031c6f16c0f095ad13'local qualquercoisa_IllIlllIIIIlIIllI={vXbwfBKGyFkPrYwSB,QUsReLPyPmb,gbtMqXDySX}end;local qualquercoisa_lIllII='6e75100a0a7b'local qualquercoisa_llIlIl=function()local qualquercoisa_IllIIIlIllllIlIl='6158ddf203dbcd97cc95487dca0bd17b6d747d212179b1c4bc2feffd2b0e4e7e7553bada45eb9c2fe84c8a5117739ed71567a6791a586fd5cdce27'local qualquercoisa_lllIlIIlIllIllllI='71782fd761bb24a0219e5e6c11030847a475a9745b7619a12491a1717c5fde8e02446250120c66f0f493345aa5c333159a6dc7cb126dca47490db698da947137c98a6ef953'local qualquercoisa_IIllIllllIllIlI='546a9f78ea94de735be7033db1741ed663e31df39d9bb3fe4412d2a8c59888ec9ef63808ddd21174b88bda970a151f1f1cffcfbc57205ae371d4274d11354cc82f6a85085edb7b14e8'local qualquercoisa_IIIIlllIllIlIllI='5163e7b72653cb3566a27b1639e705710f62714707993f9fb71186756f4ab461f1b2c169a29c03b918'local qualquercoisa_llIllllIIIllllllI='544f4dd7fe8b189fe649fc5c6b69f6b553539f2b10bf910cdff5ff9cd7bdee4c8eb7da753a9f5dca1b6f4536f2f9e23cf1c6d73069700dd0b418fa88dc1f805f49c37f26afb15e8380025aa53625c6e91bae71bee6bf030fdc'local qualquercoisa_lIlIllIlIlIIlII='61492661fe20b9801257213dda0b3b8d061e89138315e015daff1c96828d57c7181c61644f550a635292db62d200249e3f945606d9897fd9c7337692f42ae997829d882503987154b9d29d20a2'local qualquercoisa_lIIlIllllllIllIllll='634295db4e7c4600037d997b032017c1ecfe579aaf5033ee77e964ce607308db36ee42905faed756496f760c50405c3298c1aeadca82343ab538adffc26b352c4ae8c5f5b8'local qualquercoisa_llIlIlIlIIl='564b62805fe80b26f843f15d6b6eb43fdc3250b414803e54822200d5b7d95686deb06480b578dd636d6ded5346aded1a5160d7ff137497856b5dd7ac0bcc983fca134f4146e4ad0c808c58dc06397c8839857fc4355fe539bc'local qualquercoisa_IlllIlIlI='4b52dd5d00f5f06c9e0420d3d817c2afba97fe456b7367a068911a97ee84973804763ea657ce38574af79cd61bd305c4ed315b13e942f6be51b05b5a0c2814a0acb49b05d91d91088db5bb061b969aeb2504c39a'local qualquercoisa_IIlIllIllIIIIIIIIlllIlIl={OFwjYojJSsGGfOxqF,FIbYrZOvIsyIvz,cHvVbKMfFwFvztTInJtTKOcz,gYCfF,jUeNmfolTcKUHFfH,JUEBiFsLzrt,eCnfGzeniMoYIHCHLgRk,zZYIjpTAvYckVRzt,GyNXqTFjZrUmFamlWg}end;local qualquercoisa_lllIIl='756c58785eba2d'local qualquercoisa_lllIIlIlIIlIlIllI=function()local qualquercoisa_IIlIIIlIIIIIllllIl='5470f3fa857986a3cc5e1eb5cc04f7bc214740aba3c7aee282b3246898b7fe02af9ccb604760dd2880be3d50c08542af5a6507a05107dd2f9f81c4bfbf94d3e2880840a42e3ae0a4a10d9b'local qualquercoisa_IIIllII='596b76599558091f0072b9df9f9955be519db58e615d21fa045e6cb63a85dac085c6f0207f0627c52458033fa3e7fbdb7c294bbb390231b41b8b86b9fd12f7400313afddf7bc0784b9f7c2ff7a16ec2ea5c78c5a77be447266'local qualquercoisa_IlllIlllllIIIlIIl='494307265f2ea43db4a76b4d6113c6613e8694f49855222191cf95a6c5e5eb8de411a8f714ab7f66c04c0ac92b24d484a9248b9c25ef74d4d1f83bb13dcf122f69e2'local qualquercoisa_IlI='5372fc8481d6dfa80eaf43dfedf4f63022e9740ad57a5a7a714824ba868d5d3b7ad183598611070d3f1cb9ca91d55e3a93c195c509f03a4f4d1ff56b6842e3533bf0bab6b147ae71b27eced75f8b4246f537df6325dcebc9'local qualquercoisa_IlIIIIIlIIIllIl='786d6de323e060bf9a5568b95ae907c1bb2a5a543c9a8dfc7db50dee2b59380e0aaac98cebb4826f122c31c9b1c207663a134bb67712641c2c1977b3c5bfb509bcb7ce16e2af133585f02b472892aba103aaa04068afdd7eb6955ba5'local qualquercoisa_llI={tJIvL,WLtPibcOUsHaZpYUsTIuf,kxGnLzSyEnTMUv,umQEeK,fIlrZmCWiTAc}end;local qualquercoisa_lIllIllllIIlIIlII='6c65f17817a5'local qualquercoisa_IlIlllIIIIIIlllIll=function()local qualquercoisa_IlIIllIlIIIIlIIIll='4c458b1a96810b99b7b728c2058ac53ecc802240f088f6bfd362226d754930df2ad885180ed1b584ab74f662f69cc991eb181114230102542b84e9167ac7c3'local qualquercoisa_llllIIIlIIIlIllIl='4161de69eb7d558696aa827d5e8f73ef0fa9f70a5408f8e45efc0187168a80c6c19e467e471341de540ba5ebf6acf679e8d72b7a12299028a32058321c330434ad021866d8e7e5e514051b62827525b9ffd2'local qualquercoisa_llI='5474960adb92a8ca3fef7bfc1add34162e1941521d9546de564998b50979ea9c4e134db38e3239dd0b2b0f0aa0bb53fa65c889321da805002c7cd99528e7b6317bf040'local qualquercoisa_IIIIlIlIlIllIIllII='7478dedbfa65e2bfea5f7d5315a2c84c459aa7929a95c4878f9a2e2f61017dd298543a51d6cf629aaf4f45f2'local qualquercoisa_llllllIlIIlIl={eTjWPeTqQuXEhdkYfGhUsR,eMhIvNbQA,wKbCfZiBaCKprCcOZo,MhLcR}end;local qualquercoisa_IIIIIlIIIllllIIIIIl='4572433d0cd3e5'local qualquercoisa_IIIllllllI=function()local qualquercoisa_IIlllIlIlllII='4a76bedfb0f673cfa9df10849e6369db6f3cb1f92077205536d0974940555debaf06e7b0d3b85ca6b606b4805c71a089ea30d512708e1d08b1a395bb1199e38300c4be3cd32e4d92dd'local qualquercoisa_IlIllllIl='4368e878e91252e21bd18893a5316e127972b03b0ea570e6b272d9e30532633c967d95d8cf59f1fb84ef4714a951a22aaa53b646ed4f2320cb3abd97c4e5b31bf391ce'local qualquercoisa_lllIlIlIIllIlIIIlllllI='4e6e781ee802e3b2d674ded64d6f42fead48b8e192447994d69646c8a1f38f'local qualquercoisa_IllIIlIIlIllIIlIlIIll={cvSPqSmBphAmVEFgyNB,QWnUFwzvM,jXdHrRPfRn}end;local qualquercoisa_lIllllIlIlIIIl='556e1ab76559d1c2325c9b5e006a9c6187f1f2bd81adf22ddec7354695074ab7d1135d05'local qualquercoisa_IlllIIlIlIIIIIl='4f6e39b3f9cb8baae2c753bda78991b5168b1300b77c93fc2fb2'local qualquercoisa_IlIIIlIIIIlIIll='4c75fcccd0a20389f311f8524a04d04144cafcab25e5'local qualquercoisa_IIllIIIllIIlI='5468b43936de6d97e3eb85e8174beeadd4bbb886c03a4a8d0081dd1a'local qualquercoisa_lIllIIllllIIllIIl=function()local qualquercoisa_IIIllIll='52789f5504fed6ed4ef3784f5485ff67df8312db4b9431a41304c6c9ff20bfd47da08469c7a2da9f41b89912532cb84d9f189bc3b3897a'local qualquercoisa_IIIIIIlllIlIIlIlIllI='466b4fd32f84553f885348aec1c3614f0bf4d662a846bc660d30ec707adc0563aa202a007d8d4a54516a10d6d20f2ade30839ecff1cba6acaa1e18eeac01607dc50752c9aaf7215b854b809a864d3578c7'local qualquercoisa_IllllIlllI='567107fa1dc066ac92d71add2522e85f7c7f86ca16b6a09859e05cc0db50b9d5047b54da3df59aa52114cffcf03579'local qualquercoisa_IlllllIIll='68590669d4610df833061828384dc09cd945fb880bfab120482ab5193e777edd8c329aa36d8bfd316ff66cce8fda468c6bca2e4aadd9625fbe20c31c9ca0352e52bc3604d5d5868acd75a8118bbdbfa29c44238bf994aaf9b9'local qualquercoisa_llllIIlIlIlIllllIIllIl='6f4b1065856c03355fd9f15392d186682b43b1367463e3eb7274ca7fee5ebfeda781532c101e5651cf3e81d5241f7e'local qualquercoisa_lIllIllIIlIlIIllIll='4662d36108ba502af0a8eb8a8294f5816b20a5265a8fd333339d649abeabb01de61dac061246d040345a2ff2931c8c2ea6ed02a29c17e88817106768fdfc54ebed13f67398d2c916e0103c894e8eefd3c8f160301c6a9c736306b41af9'local qualquercoisa_lllIlIIlIlI='4d4fc8eb139b06a5fd0e85af96e2d74a43d745e5290c8de266831c60ed98a3766be97a5d81d262fb6254667e35ac9d2d89fac0969ff5a200f556be294a8a1e28651cfd1c65a2d9d0602f42d9c53633cdf5dfe433cd3a18d38d77699958'local qualquercoisa_IIlllIlI='7250586937eedf88472882a4c7e3599ac864faaeedddfb3c6bad389e88b00bdb43c59df4eaa8c67d91fd15bbdb93cd004a194dc999d441c4b9'local qualquercoisa_IlI='4963ab7814481c9ddbd8bb23f1c149a78fbdd2dfb810bf7054a9050972f8efc74fcae7678774e0374c17a771974087cd220a84cb283244bb0d6e541c78a617785104fe1d590232a9b7d6f5cde1b3bc76fd6f'local qualquercoisa_lIlIlllIIl={BXesjUJbIHBorHGpnbsOHMySo,rKvnIVuULqBfiMBf,JNeHhwF,xDEaQfYfUkCxOuEo,gQxWjJcdCrIdAWqV,LscXR,jsyxdOQqOedHVHDSoC,mAiFEObjQaUvtI,dOfiDzBKMyLwX}end;local qualquercoisa_lIIllIlIlIlIl;local qualquercoisa_llllIIIllllII;local qualquercoisa_IlIIIIlIIIIIIII;local qualquercoisa_IllllIIllIIIIIIllllI;local qualquercoisa_llIllllIlII;local qualquercoisa_IlIIlII;local qualquercoisa_IIIlIIlIlIII;local qualquercoisa_lIIII;local qualquercoisa_lIIIlllII;local qualquercoisa_Ill;local qualquercoisa_IIIIIIlIlIlIIIIIIllII=setmetatable;local qualquercoisa_lllIllllIlIIIIlIIlI=coroutine;local qualquercoisa_IIlllllIIlllIlII=qualquercoisa_lllIllllIlIIIIlIIlI.create;local qualquercoisa_IlIIIIIlIlIlIlllllIl=qualquercoisa_lllIllllIlIIIIlIIlI.resume;local qualquercoisa_IIIIlllII=string;local qualquercoisa_lIIIIIlIlllllllllII=qualquercoisa_IIIIlllII.char;local qualquercoisa_IIIlIlIIlII=qualquercoisa_IIIIlllII.sub;local qualquercoisa_IIIIllIlI=qualquercoisa_IIIIlllII.len;local qualquercoisa_IIlIIllIlIIIII=getfenv;local qualquercoisa_lIll=tostring;local qualquercoisa_llIllllIlIIllllI=tonumber;local qualquercoisa_llIlllIl;local qualquercoisa_IllIlllIlI;local qualquercoisa_IIIllllIl;local qualquercoisa_IIlllII;local qualquercoisa_IlllIIllllIlIllIlII;local qualquercoisa_IlIIlIllIIIIlllIII=select;local qualquercoisa_lIIlIIIllllIlIllI;local qualquercoisa_lIIIIllIIlIlllII;local qualquercoisa_llIIlllllI;local qualquercoisa_lllIllIIIIIlIl;local qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl;local qualquercoisa_IIllI;local qualquercoisa_lIIIIlllIl;local qualquercoisa_IIlI=function()local qualquercoisa_IIIllll='7444950a4d4aae3bca539b4a78f46c36c3f1ba40277a1b80e13fe76dea9140b26eb3d113a7'local qualquercoisa_IIIllIllIlIlIlllI='746ab55dedc4630a59b3159263b343235d4e02185948f9e44dfbcbd3b999003b75d93f8a80ddc9994bd60a9b6098c7d9c3e9018e92f31cd42d09e6eb0b'local qualquercoisa_IllIllIIlI='63511a2a8cd0329bdfa64320c9286076766731e4e07003b6bab4bddfd64e7f548e945bf50918ab41005b9db3de6ccd0b480f9050b8e21522b8426eff46a38f1c'local qualquercoisa_lllllI='447130e7ddffa696a79eac1321fde31443dd8f02931c8d2ecbd296c45683e1a3e38d39816e0e9a47baf1a7df9472e291bdd073c7f7d3cd28c4a32fdfd64cf34d71d6808713343fa97dbe18fe17249e1c6df86980843373f1'local qualquercoisa_lllIIIlIlllllIIIlIIIl='526b1c398e1a507d6d2ebc8cc69777ced5ac2118a7d00fa406c12f293bd7b0b8facf1167b9d7625e1c09f1d29271a27f2fdd209a5f50f6d25bcf'local qualquercoisa_lIIlllllIllIlIIll='4d614d22172915ae37b0f0ef7d768d9e8f0aa720e3abe58d9de897d20d6d7459d20cb6e83c422d7c5d067ed5efd923822ee213453d41634ebdbb05825850d1b5edfd5667781583e3f4ca320c19'local qualquercoisa_lIlI={VwnfOtyHcSxIcQHbOWFd,EvxWixKGkFqTPlQhZqHoJ,aQXqTcQwXwSgZrhA,wGvXoTY,ZUljAecsQZGcKTtRb,mCAuYbONeCtVsaZKuVsoGbDr}end;qualquercoisa_Ill=function(qualquercoisa_lIlIlIlllIlIllIlIlII)local qualquercoisa_IIllIIlIII,qualquercoisa_llIIlIlllIIIIIIIIlII=qualquercoisa_IIllllIllIlllllIllI,16384 +qualquercoisa_lIIIIlIlIIlI;return(qualquercoisa_lIlIlIlllIlIllIlIlII:gsub('%x%x',function(qualquercoisa_lIlII)local qualquercoisa_IllIlIlIIIl=qualquercoisa_IIllIIlIII%274877906944;local qualquercoisa_lIIIIlIIIllIlIIlIlIlI=(qualquercoisa_IIllIIlIII-qualquercoisa_IllIlIlIIIl)/274877906944;local qualquercoisa_lIIlIIIII=qualquercoisa_lIIIIlIIIllIlIIlIlIlI%128;qualquercoisa_lIlII=qualquercoisa_llIllllIlIIllllI(qualquercoisa_lIlII,16)local qualquercoisa_IlllIIIlI=(qualquercoisa_lIlII+ (qualquercoisa_lIIIIlIIIllIlIIlIlIlI-qualquercoisa_lIIlIIIII)/128)* (2 *qualquercoisa_lIIlIIIII+1)%256;qualquercoisa_IIllIIlIII=qualquercoisa_IllIlIlIIIl*qualquercoisa_llIIlIlllIIIIIIIIlII+qualquercoisa_lIIIIlIIIllIlIIlIlIlI+qualquercoisa_lIlII+qualquercoisa_IlllIIIlI;return string.char(qualquercoisa_IlllIIIlI)end))end;local qualquercoisa_IIIllllIIIlllllI={}local qualquercoisa_IIlIlI={}local qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI={}local qualquercoisa_IIlllIIllIII={}for i=65,90 do qualquercoisa_IIIllllIIIlllllI[qualquercoisa_Ill(qualquercoisa_lIllII)..i]=i end;for i=97,122 do qualquercoisa_IIlIlI[qualquercoisa_Ill(qualquercoisa_lIllII)..i]=i end;local qualquercoisa_lllllllIlIl=function()local qualquercoisa_IlIllIIlIllllllIII='437495df347a7b89b10812b3defed56b3e6258f7daf2e821cdbfcc9b1a0e838f39'local qualquercoisa_IIllII='6b69431eb4174f4dc004910326a05dbf3eb14739565476558b9582f7dda736f8160e27adb9929be51f19f5ced44cdeb60a603622910265113b20'local qualquercoisa_IllllIllIIIlI='616978fa3cf51524eee02c53440ae1f8daaeea3d011e186e802db3b9a8bb1fe1cbfc74891eb9bebcb4e4bad8'local qualquercoisa_IIIlIllIIIIllI='65450755dfb7edd43880ad027a459359d80bcbfd3f79e5fa5153add2b85536d8274a13fdab202fc534ca490e9a'local qualquercoisa_lIIllI='4e7582a81267843e79e1be63bc696ef80aa7dcbb356ffe2f1c0f1d2968e567e7a6cd692e3eb7bec82fba81e018256807dab8e52b16262affe2ec75b344de95e162870950df1cdfe5593c3084878b'local qualquercoisa_Illlll='496d599426ea07f45a4179f588ef3d336cd9a66177d2f94531f739abdef503f4ed70b638bb113d8fa671cc4c7455eb7d47cdebeb733314631d2d33e6a6b056146b11e924d4'local qualquercoisa_IIIIll='507a3abf6a40668591f9f54672261129bddb65f8dac67e023346497a106ce8a6d28e068f6c46dedc9b91b19faf32c4ebb4529da8e6215afda34ec6c517b05dc67fb0186e3df250fb4af550d2a103886ef85836ee17be5d39b340b2d82c90e3d23b1d'local qualquercoisa_lIlllIIIIllI='74583949fc58e912299836545d4eab9620f1adbb893496a7e639c2a8719a9f81295632e404b2a8afb633cf55d075a6d1f741621067aaf19b4b0bb2f6049f1654be745279ae1b6bcc3d9e'local qualquercoisa_IIIllllIlIIlllIIIIlllI='4248d4facbf60f10544a50f7fe666f0635992b648599d1000b5c47bdaf0fd1ed9a35dd141d838aa449fe3a9325'local qualquercoisa_llIlIlIllIIIIlII='5346aaf65dec64920f49724abf153299cdb3d290e446c8f43155ab6f2c408fd46a0202074059b679d780a3ed875ce19f767e8c7d8ff920e4994b14a9a42532da59fb984f280e0cec88067b6a74403f'local qualquercoisa_IIlIlIIllIIlIlllIIllII={iQDxMjAsGNkJsGlUguRaZe,tHtFnwhIrySPRzBKmEU,ncNjTyzCXyIEcKaaMRI,zLVYkXzeNpQwSMuDfd,SeAnmFaWYtG,PpJbGeUkBwYucKPeQ,ImPxIcObGxEkSIdhD,szqlkWzTdtAJtBiTfAXJRU,osrtVPtQnWtBbPLDRsRf,UaLYfdH}end;local qualquercoisa_lIlIIIllll=function(qualquercoisa_IlIlllIIllIl,qualquercoisa_lIllllIlIIIll)qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI[qualquercoisa_Ill(qualquercoisa_lllIIl)..qualquercoisa_lIIIIIlIlllllllllII(qualquercoisa_lIllllIlIIIll)]=qualquercoisa_lIIIIIlIlllllllllII(qualquercoisa_lIllllIlIIIll)end;local qualquercoisa_Illl=function(qualquercoisa_IlllIIlIII,qualquercoisa_lIIIlIlllIlIlI)qualquercoisa_IIlllIIllIII[qualquercoisa_Ill(qualquercoisa_lIllIllllIIlIIlII)..qualquercoisa_lIIIIIlIlllllllllII(qualquercoisa_lIIIlIlllIlIlI)]=qualquercoisa_lIIIIIlIlllllllllII(qualquercoisa_lIIIlIlllIlIlI)end;table.foreach(qualquercoisa_IIIllllIIIlllllI,qualquercoisa_lIlIIIllll)table.foreach(qualquercoisa_IIlIlI,qualquercoisa_Illl)local qualquercoisa_IIIIlIlIlIIIlIl=function()local qualquercoisa_llIIllIIIllIIlll='764c58bb8ce93efb8f889edc5ee2dd197cd9c2c089aa933bd8d35df8bb839cff4f70efeb497b01aa313f763d8a18b26906ef'local qualquercoisa_lIllIIlllIlIIllIlIll='77538b5d74b38d4b0c746467c6c6522bebe823753c376e8ec4f3d38da5315fd839b3ae622f7972a4153cf6ad2eaff30730859547067c8c8c5c90cc26f4bfae5d04afc78a1bc44feda9aea7cb03'local qualquercoisa_lIlIIlIIl='744a9f39a0f312ce2b4bbc17fda2e320bca66ae46064c711e17c1ef1234f872d2cb831a268e6005d22c5a8cee9a5d1746449071c5527a109ca6eff061692f8824bdc94bfd648e264821e28b7bab97cd618569bec99902907d035487ac7e4944c'local qualquercoisa_lllllIIIlI={rZcPgXjiIJZrC,WzhclKiEyEYAjBGgFtJ,bJvDJniDhMyxhAXJLvXGnc}end;local qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterC;local qualquercoisa_IIlIIlIllIllIIlllIllI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IIlllIIllIII.letterx;local qualquercoisa_llIIII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IIlllIIllIII.letters..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IIlllIIllIII.letterx;local qualquercoisa_IIIlIllll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterM..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterV..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE;local qualquercoisa_llIllIIlllIll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterD..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterK;local qualquercoisa_IIIII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterD..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_IlllIlIIlIlIlI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterD..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterN..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterI..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_lIIlIIlIlllllllIllIII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterG..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterU..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterP..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterV..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_IIllIIlIIlllIllI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterG..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterG..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_IllIll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterG..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE;local qualquercoisa_IIIllIIIlIIIllIl=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterG..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_IlIlllllIllIIlIlllllI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterU..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterP..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterV..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_lIIlllIIIIIIlII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE;local qualquercoisa_lllllIlIlllllIIll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterN..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterW..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE;local qualquercoisa_IIIIIIllllIlIl=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterF;local qualquercoisa_IIllIllllIlIl=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterD..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterD;local qualquercoisa_IllIlIlIllIllllIl=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterU..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterB;local qualquercoisa_IIllIllIlIIIlI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterM..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterU..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_IIlllIIIIIIlll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterD..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterI..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterV;local qualquercoisa_lIIlIIIllIIlllIlI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterM..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterD;local qualquercoisa_IIIlllIllIIIlllI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterP..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterW;local qualquercoisa_lIIIIIllIIIllII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterU..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterN..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterM;local qualquercoisa_lIIIllIlIllIIll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterN..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT;local qualquercoisa_IIlIIIIIIIlll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterN;local qualquercoisa_lIIllIII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterC..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterN..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterC..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT;local qualquercoisa_IllIlIIllllIIIlIIl=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterJ..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterM..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterP;local qualquercoisa_IlIIlIIIIIllllIIIlllI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterQ;local qualquercoisa_lIlllIIlIIIlIlllI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT;local qualquercoisa_IllllllllIllIl=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE;local qualquercoisa_IIIlllIlllIlll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT;local qualquercoisa_lIlllIllIIIlIIII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT;local qualquercoisa_lIlIIlllIIlIlIlI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterC..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_IlllllI=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterI..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterC..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL;local qualquercoisa_lIllllllIIIll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterU..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterN;local qualquercoisa_lIlIlIIlIllIllllIllIIIIIlIIlIII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterF..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterP;local qualquercoisa_IlIllIIIlIlllIIIIll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterF..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterP..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterP;local qualquercoisa_IllllIIlIIlIllIIlllll=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterF..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterP;local qualquercoisa_llllIlIlIII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterI..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterT;local qualquercoisa_IlIIIlIIIIlIllIIllIIl=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterC..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE;local qualquercoisa_lllIIIllIlIlllII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterC..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterL..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterO..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterS..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterU..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterE;local qualquercoisa_lIllllIIIlII=qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterV..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterA..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterR..qualquercoisa_IllIIlIllIIIlIllIIlI.uletterG;local qualquercoisa_lIllIIIllIIIIlllllIll={qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_IIlIIlIllIllIIlllIllI,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_IIlIIlIllIllIIlllIllI,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_IIlIIlIllIllIIlllIllI,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_llIIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_llIIII,qualquercoisa_llIIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII,qualquercoisa_IIlIIlIllIllIIlllIllI,qualquercoisa_lIIlIlIlIIIIIIIIllIII}local qualquercoisa_IIIllIlllllIlII={qualquercoisa_IIIlIllll,qualquercoisa_llIllIIlllIll,qualquercoisa_IIIII,qualquercoisa_IlllIlIIlIlIlI,qualquercoisa_lIIlIIlIlllllllIllIII,qualquercoisa_IIllIIlIIlllIllI,qualquercoisa_IllIll,qualquercoisa_IIIllIIIlIIIllIl,qualquercoisa_IlIlllllIllIIlIlllllI,qualquercoisa_lIIlllIIIIIIlII,qualquercoisa_lllllIlIlllllIIll,qualquercoisa_IIIIIIllllIlIl,qualquercoisa_IIllIllllIlIl,qualquercoisa_IllIlIlIllIllllIl,qualquercoisa_IIllIllIlIIIlI,qualquercoisa_IIlllIIIIIIlll,qualquercoisa_lIIlIIIllIIlllIlI,qualquercoisa_IIIlllIllIIIlllI,qualquercoisa_lIIIIIllIIIllII,qualquercoisa_lIIIllIlIllIIll,qualquercoisa_IIlIIIIIIIlll,qualquercoisa_lIIllIII,qualquercoisa_IllIlIIllllIIIlIIl,qualquercoisa_IlIIlIIIIIllllIIIlllI,qualquercoisa_lIlllIIlIIIlIlllI,qualquercoisa_IllllllllIllIl,qualquercoisa_IIIlllIlllIlll,qualquercoisa_lIlllIllIIIlIIII,qualquercoisa_lIlIIlllIIlIlIlI,qualquercoisa_IlllllI,qualquercoisa_lIllllllIIIll,qualquercoisa_lIlIlIIlIllIllllIllIIIIIlIIlIII,qualquercoisa_IlIllIIIlIlllIIIIll,qualquercoisa_IllllIIlIIlIllIIlllll,qualquercoisa_llllIlIlIII,qualquercoisa_IlIIIlIIIIlIllIIllIIl,qualquercoisa_lllIIIllIlIlllII,qualquercoisa_lIllllIIIlII}local qualquercoisa_lIIIIIlIIlIIlIIIlI=function()local qualquercoisa_IIIIIlllIIllIIllIIIIl='6b4a43262db743f0826f8ffaf1a69e642d731e787579222696e3ec9487c9f71efaa0'local qualquercoisa_llIIlIIIIl='784d1a2271bc6704761a96ff46ea5296e5f253291181bc05c4fe85e860fc88f1d508e56f494a7a9acacbba1986cc96936f73ca4b8adaa1c6386b45f4b08e9cf2814816571e100a6f6b8b2c846df02cbaa99e445f70ef907226499c016b33a02abd'local qualquercoisa_lllIIIIlIlI='647a4ffe509206cf6cc2cc6a91483cb54fb49ece785d814997a00b9ea0f61dd025c0b940b794925d339ea47d7c5973e3bd93'local qualquercoisa_llllIlIlIIIIllIIIII='4975e71eda988309610a02eef56ddcc10b74b0b8c1bbf81dc4ef979d1cea420546a1e9e53dc52cd01a3fa49795d14fa5408d01047eae2a6c6240979591b9ca8765dbac'local qualquercoisa_IIllIlll='696d5935402ee3c3cc7cd5816307bd51cb7008193a1bf5fe16748a51c49671aafa3c65fa74309d7de8d1d04b25b9767294ad4c4c60cdea062f48bfa962d64bd72e4dc67a2aacdf0c1e80a23f89f10b84f265de51cd17e3199f988f1f9d'local qualquercoisa_lIIIIIlIlIlllIlIIIl='6646be59aa44244d38c514327870e05d44824b21d343a605a3d89a0bede79592b829b448b63b8f5e231b63700a'local qualquercoisa_lIIll='576fd49cae7c89b77e9d7075fa19a6f6670236c4e6c8206ec85b67a955e2a00cdc4ce59026d1a9ff31027093c6862202712ddaa70029bec914030d5db9b64b90ebc72dfd38c64c8957e9'local qualquercoisa_lllIIIllll='464d951ad5904af47ece68a15e0f9678038dfaa65544e0fb5d90717a3f5d32c3f953d075cce84925983c25e5dcd4f82a7e50ca06d70fa47fa7f01bed80fb92ccc32781edabe80b537861f7603632a1c60261d061d6a0d62e'local qualquercoisa_IIlIIlIIIlIllIllI='6b68ca121fc36a52c1aad5800dd5e7a848157deeadebbb7c960d058a79fc0db3a200bca2'local qualquercoisa_lIIIlIIIlIlllI='4c4e5894274cd0f066b2be11b74447b0569327070becdf900a30247f3827a879b1b9bcd1ca04a7ec4b177edf22fdd8d886802aa8d73b355045a392175aedaedd1eb9e85243fe1775ae'local qualquercoisa_llIIIIIlII={FfvDiWBkWYrVRrpjAbySjOqTQ,tUQmEiHzBq,yRbOWb,wRdSmGqCzBqQkZZ,djKejLuPiWCOV,agNqIPRlwcTQQ,WVkcjoKaQuEGUUcYhMov,wcjBbJKtKkVfXYB,IPLum,zTwidQwMOZ}end;qualquercoisa_lIIIIllIIlIlllII=function(qualquercoisa_lIIllIIIIlIIlIIIIllII)local qualquercoisa_lllllll=tonumber(qualquercoisa_lIIllIIIIlIIlIIIIllII)local qualquercoisa_IlIllIll=''for i=7,0,-1 do local qualquercoisa_IllIlIlIIlIIIllllIl=math.pow(2,i)if qualquercoisa_lllllll>=qualquercoisa_IllIlIlIIlIIIllllIl then qualquercoisa_IlIllIll=qualquercoisa_IlIllIll..'1'qualquercoisa_lllllll=qualquercoisa_lllllll-qualquercoisa_IllIlIlIIlIIIllllIl else qualquercoisa_IlIllIll=qualquercoisa_IlIllIll..'0'end end;return qualquercoisa_IlIllIll end;qualquercoisa_llIIlllllI=function(qualquercoisa_IllIlIIllIlI)return tonumber(qualquercoisa_IllIlIIllIlI,2)end;qualquercoisa_lllIllIIIIIlIl=function(qualquercoisa_IIIlIlllllIl)local qualquercoisa_IIIlIIlIII=qualquercoisa_IIIlIlllllIl:gsub("%s","")local qualquercoisa_lIIlIIIllIIIlI=qualquercoisa_IIIlIIlIII:gsub("=","")local qualquercoisa_llIIIlIIIII=''local qualquercoisa_llIllIIIlIIlIlI=''for i=1,qualquercoisa_IIIIllIlI(qualquercoisa_lIIlIIIllIIIlI)do local qualquercoisa_IlIllllllI=qualquercoisa_IIIlIlIIlII(qualquercoisa_IIIlIlllllIl,i,i)local qualquercoisa_lIlIllIIllII,qualquercoisa_lIlIIllIlIl=string.find(qualquercoisa_Ill(qualquercoisa_llll),qualquercoisa_IlIllllllI)if qualquercoisa_lIlIllIIllII==nil then error("Invalid character '"..qualquercoisa_IlIllllllI.."' found.")end;qualquercoisa_llIIIlIIIII=qualquercoisa_llIIIlIIIII..qualquercoisa_IIIlIlIIlII(qualquercoisa_lIIIIllIIlIlllII(qualquercoisa_lIlIllIIllII-1),3)end;for i=1,qualquercoisa_IIIIllIlI(qualquercoisa_llIIIlIIIII),8 do local qualquercoisa_llII=qualquercoisa_IIIlIlIIlII(qualquercoisa_llIIIlIIIII,i,i+7)qualquercoisa_llIllIIIlIIlIlI=qualquercoisa_llIllIIIlIIlIlI..qualquercoisa_lIIIIIlIlllllllllII(qualquercoisa_llIIlllllI(qualquercoisa_llII))end;local qualquercoisa_IlllIllllllIIlI=qualquercoisa_IIIlIIlIII:len()-qualquercoisa_lIIlIIIllIIIlI:len()if(qualquercoisa_IlllIllllllIIlI==1 or qualquercoisa_IlllIllllllIIlI==2)then qualquercoisa_llIllIIIlIIlIlI=qualquercoisa_llIllIIIlIIlIlI:sub(1,-2)end;return qualquercoisa_llIllIIIlIIlIlI end;qualquercoisa_lIIlIIIllllIlIllI=function(qualquercoisa_IllIlIIlIIIIlIl)print(qualquercoisa_IllIlIIlIIIIlIl)end;qualquercoisa_IIIllllIl=function(qualquercoisa_llIIIIIIIlll)local qualquercoisa_llllIlIlIIlIIIIIlIlI={}local qualquercoisa_IIIlIlIIIlIlllIllIIIIIll=setmetatable({},qualquercoisa_llllIlIlIIlIIIIIlIlI)function qualquercoisa_llllIlIlIIlIIIIIlIlI:__index(qualquercoisa_IIIlllIlIllllI)local qualquercoisa_lllIlll=qualquercoisa_llIIIIIIIlll(qualquercoisa_IIIlllIlIllllI)qualquercoisa_IIIlIlIIIlIlllIllIIIIIll[qualquercoisa_IIIlllIlIllllI]=qualquercoisa_lllIlll;return qualquercoisa_lllIlll end;return qualquercoisa_IIIlIlIIIlIlllIllIIIIIll end;qualquercoisa_IIlllII=function(qualquercoisa_lIlIllllIIIIllIIIl,qualquercoisa_IlIllIIIlIIIIIIIlIll)local function qualquercoisa_IlI(qualquercoisa_lIIlIIlIllIlI,qualquercoisa_IIIIIllIllIIllII)local qualquercoisa_IlllIlIIllIIIl,qualquercoisa_IlIllIIIl=0,1;while qualquercoisa_lIIlIIlIllIlI~=0 and qualquercoisa_IIIIIllIllIIllII~=0 do local qualquercoisa_llIIllIlIllllllIIIlIIl,qualquercoisa_lIlII=qualquercoisa_lIIlIIlIllIlI%qualquercoisa_IlIllIIIlIIIIIIIlIll,qualquercoisa_IIIIIllIllIIllII%qualquercoisa_IlIllIIIlIIIIIIIlIll;qualquercoisa_IlllIlIIllIIIl=qualquercoisa_IlllIlIIllIIIl+qualquercoisa_lIlIllllIIIIllIIIl[qualquercoisa_llIIllIlIllllllIIIlIIl][qualquercoisa_lIlII]*qualquercoisa_IlIllIIIl;qualquercoisa_lIIlIIlIllIlI=(qualquercoisa_lIIlIIlIllIlI-qualquercoisa_llIIllIlIllllllIIIlIIl)/qualquercoisa_IlIllIIIlIIIIIIIlIll;qualquercoisa_IIIIIllIllIIllII=(qualquercoisa_IIIIIllIllIIllII-qualquercoisa_lIlII)/qualquercoisa_IlIllIIIlIIIIIIIlIll;qualquercoisa_IlIllIIIl=qualquercoisa_IlIllIIIl*qualquercoisa_IlIllIIIlIIIIIIIlIll end;qualquercoisa_IlllIlIIllIIIl=qualquercoisa_IlllIlIIllIIIl+ (qualquercoisa_lIIlIIlIllIlI+qualquercoisa_IIIIIllIllIIllII)*qualquercoisa_IlIllIIIl;return qualquercoisa_IlllIlIIllIIIl end;return qualquercoisa_IlI end;qualquercoisa_IlllIIllllIlIllIlII=function(qualquercoisa_llIlIlIl)local qualquercoisa_llllIIllIlIIIl=qualquercoisa_IIlllII(qualquercoisa_llIlIlIl,2 ^1)local qualquercoisa_IllllIlll=qualquercoisa_IIIllllIl(function(qualquercoisa_IllIlIIIIl)return qualquercoisa_IIIllllIl(function(qualquercoisa_lIIlIIIIII)return qualquercoisa_llllIIllIlIIIl(qualquercoisa_IllIlIIIIl,qualquercoisa_lIIlIIIIII)end)end)return qualquercoisa_IIlllII(qualquercoisa_IllllIlll,2 ^ (qualquercoisa_llIlIlIl.n or 1))end;qualquercoisa_IllIlllIlI=qualquercoisa_IlllIIllllIlIllIlII{[0]={[0]=0,[1]=1},[1]={[0]=1,[1]=0},n=4}qualquercoisa_llIlllIl=function(qualquercoisa_lIlllIIIllIIIllIIlI,qualquercoisa_lllIlIII,qualquercoisa_IlIlIlIlIIII,...)local qualquercoisa_lIIIlIIIIllll;if qualquercoisa_lllIlIII then qualquercoisa_lIlllIIIllIIIllIIlI=qualquercoisa_lIlllIIIllIIIllIIlI%2 ^32;qualquercoisa_lllIlIII=qualquercoisa_lllIlIII%2 ^32;qualquercoisa_lIIIlIIIIllll=qualquercoisa_IllIlllIlI(qualquercoisa_lIlllIIIllIIIllIIlI,qualquercoisa_lllIlIII)if qualquercoisa_IlIlIlIlIIII then qualquercoisa_lIIIlIIIIllll=qualquercoisa_llIlllIl(qualquercoisa_lIIIlIIIIllll,qualquercoisa_IlIlIlIlIIII,...)end;return qualquercoisa_lIIIlIIIIllll elseif qualquercoisa_lIlllIIIllIIIllIIlI then return qualquercoisa_lIlllIIIllIIIllIIlI%MOD else return 0 end end;qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl=function(qualquercoisa_IlIIIIIIlIIIllllIIIll,qualquercoisa_IlIlIllIIllIlIlIIIIl,qualquercoisa_IIllll)if qualquercoisa_IIllll then local qualquercoisa_IIIl=0;local qualquercoisa_IIlIllIIllllIlIlIII=0;for i=qualquercoisa_IlIlIllIIllIlIlIIIIl,qualquercoisa_IIllll do qualquercoisa_IIIl=qualquercoisa_IIIl+2 ^qualquercoisa_IIlIllIIllllIlIlIII*qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_IlIIIIIIlIIIllllIIIll,i)qualquercoisa_IIlIllIIllllIlIlIII=qualquercoisa_IIlIllIIllllIlIlIII+1 end;return qualquercoisa_IIIl else local qualquercoisa_IlllIIlIIlIllllllIlI=2 ^ (qualquercoisa_IlIlIllIIllIlIlIIIIl-1)return(qualquercoisa_IlIIIIIIlIIIllllIIIll% (qualquercoisa_IlllIIlIIlIllllllIlI+qualquercoisa_IlllIIlIIlIllllllIlI)>=qualquercoisa_IlllIIlIIlIllllllIlI)and 1 or 0 end end;qualquercoisa_IIllI=function(qualquercoisa_IlIllIlIlIIlIllIl)local qualquercoisa_lllIllIIIIIll=1;local qualquercoisa_IllIIlIl=''local qualquercoisa_lIIIIlIIIII;local qualquercoisa_IlIlIlIlIIIII=''if(qualquercoisa_IlIllIlIlIIlIllIl==nil)then error("Nil inputs.")else local qualquercoisa_IllllIIllIIllIllIII=1;while qualquercoisa_IllllIIllIIllIllIII<#qualquercoisa_IlIllIlIlIIlIllIl+1 do local qualquercoisa_lIIIlllIIlIlIlIIllllI=qualquercoisa_IIIlIlIIlII(qualquercoisa_IlIllIlIlIIlIllIl,qualquercoisa_IllllIIllIIllIllIII,qualquercoisa_IllllIIllIIllIllIII+3)local qualquercoisa_III=qualquercoisa_lllIllIIIIIlIl(qualquercoisa_lIIIlllIIlIlIlIIllllI)local qualquercoisa_IIlIlIlIII=qualquercoisa_IIIlIIlIlIII(qualquercoisa_III,qualquercoisa_lIIIIlIIIlIIllIl)local qualquercoisa_IlI=qualquercoisa_lIIII(qualquercoisa_IIlIlIlIII,qualquercoisa_IlllIIIllll)qualquercoisa_IlIlIlIlIIIII=qualquercoisa_IlIlIlIlIIIII..qualquercoisa_lIIIIIlIlllllllllII(qualquercoisa_IlI)qualquercoisa_IllllIIllIIllIllIII=qualquercoisa_IllllIIllIIllIllIII+4 end end;local qualquercoisa_llIIIllIlIII=1;local qualquercoisa_IIII=false;local qualquercoisa_llllIlIIlIIIllIII;local qualquercoisa_IlIIlIll;local qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII,qualquercoisa_llIlIIlllIIlII;local qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll,qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI,qualquercoisa_llIIlIlIlIllII,qualquercoisa_llIIlIIllIIIlIl,qualquercoisa_llllIIIll;do function qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()local qualquercoisa_llI=qualquercoisa_IlIlIlIlIIIII:byte(qualquercoisa_llIIIllIlIII,qualquercoisa_llIIIllIlIII)qualquercoisa_llIIIllIlIII=qualquercoisa_llIIIllIlIII+1;return qualquercoisa_llI end;function qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()local qualquercoisa_IIlllIIlIIIllIIIII,qualquercoisa_lIllIIIIlIII,qualquercoisa_lllllIIIlllIlIllIIIlI,qualquercoisa_IIIIIlIIlIIIlllI=qualquercoisa_IlIlIlIlIIIII:byte(qualquercoisa_llIIIllIlIII,qualquercoisa_llIIIllIlIII+3)qualquercoisa_llIIIllIlIII=qualquercoisa_llIIIllIlIII+4;return qualquercoisa_IIIIIlIIlIIIlllI*16777216 +qualquercoisa_lllllIIIlllIlIllIIIlI*65536 +qualquercoisa_lIllIIIIlIII*256 +qualquercoisa_IIlllIIlIIIllIIIII end;function qualquercoisa_llIIlIlIlIllII()local qualquercoisa_IlIll=qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()local qualquercoisa_IIlllIl=qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()return qualquercoisa_IIlllIl*4294967296 +qualquercoisa_IlIll end;function qualquercoisa_llIIlIIllIIIlIl()local qualquercoisa_lIIlIlIlIlllllIllll=qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()local qualquercoisa_lIIlll=qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()return(-2 *qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIIlll,32)+1)* (2 ^ (qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIIlll,21,31)-1023))* ( (qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIIlll,1,20)* (2 ^32)+qualquercoisa_lIIlIlIlIlllllIllll)/ (2 ^52)+1)end;function qualquercoisa_llllIIIll(qualquercoisa_IlIIlIIll)local qualquercoisa_IIllIlIIlIIllllIIIlll;if qualquercoisa_IlIIlIIll then qualquercoisa_IIllIlIIlIIllllIIIlll=qualquercoisa_IlIlIlIlIIIII:sub(qualquercoisa_llIIIllIlIII,qualquercoisa_llIIIllIlIII+qualquercoisa_IlIIlIIll-1)qualquercoisa_llIIIllIlIII=qualquercoisa_llIIIllIlIII+qualquercoisa_IlIIlIIll else qualquercoisa_IlIIlIIll=qualquercoisa_llIlIIlllIIlII()if qualquercoisa_IlIIlIIll==0 then return end;qualquercoisa_IIllIlIIlIIllllIIIlll=qualquercoisa_IlIlIlIlIIIII:sub(qualquercoisa_llIIIllIlIII,qualquercoisa_llIIIllIlIII+qualquercoisa_IlIIlIIll-1)qualquercoisa_llIIIllIlIII=qualquercoisa_llIIIllIlIII+qualquercoisa_IlIIlIIll end;return qualquercoisa_IIllIlIIlIIllllIIIlll end end;local function qualquercoisa_IlIlIIlIlIIIlIIlIl()local qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl;local qualquercoisa_llIIlIllIlIlllIIl={}local qualquercoisa_IlllllII={}local qualquercoisa_IlllllIIllII={}local qualquercoisa_IIllIIlIlIlIlIllllll={lines={}}qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl={instructions=qualquercoisa_llIIlIllIlIlllIIl,constants=qualquercoisa_IlllllII,prototypes=qualquercoisa_IlllllIIllII,debug=qualquercoisa_IIllIIlIlIlIlIllllll}local qualquercoisa_IIIIlIIl;qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.name=qualquercoisa_llllIIIll()qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.first_line=qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII()qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.last_line=qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII()if qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.name then qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.name=qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.name:sub(1,-2)end;qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.upvalues=qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.arguments=qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.varg=qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl.stack=qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()do qualquercoisa_IIIIlIIl=qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII()for i=1,qualquercoisa_IIIIlIIl do local qualquercoisa_IllIIIl={}local qualquercoisa_lIllIIIIIlllII=qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()local qualquercoisa_lllllIIIlIIIIIl=qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIllIIIIIlllII,1,6)local qualquercoisa_lllllIIIlIllIlllIIl=qualquercoisa_lIllIIIllIIIIlllllIll[qualquercoisa_lllllIIIlIIIIIl+1]qualquercoisa_IllIIIl.opcode=qualquercoisa_lllllIIIlIIIIIl;qualquercoisa_IllIIIl.type=qualquercoisa_lllllIIIlIllIlllIIl;qualquercoisa_IllIIIl.A=qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIllIIIIIlllII,7,14)if qualquercoisa_lllllIIIlIllIlllIIl=="ABC"then qualquercoisa_IllIIIl.B=qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIllIIIIIlllII,24,32)qualquercoisa_IllIIIl.C=qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIllIIIIIlllII,15,23)elseif qualquercoisa_lllllIIIlIllIlllIIl=="ABx"then qualquercoisa_IllIIIl.Bx=qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIllIIIIIlllII,15,32)elseif qualquercoisa_lllllIIIlIllIlllIIl=="AsBx"then qualquercoisa_IllIIIl.sBx=qualquercoisa_lllIIIlIIIIlIlIlIlIl(qualquercoisa_lIllIIIIIlllII,15,32)-131071 end;qualquercoisa_llIIlIllIlIlllIIl[i]=qualquercoisa_IllIIIl end end;do qualquercoisa_IIIIlIIl=qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII()for i=1,qualquercoisa_IIIIlIIl do local qualquercoisa_llllIlIIIIlIlIlI={}local qualquercoisa_lIIIIIIl=qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()qualquercoisa_llllIlIIIIlIlIlI.type=qualquercoisa_lIIIIIIl;if qualquercoisa_lIIIIIIl==1 then qualquercoisa_llllIlIIIIlIlIlI.data=(qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()~=0)elseif qualquercoisa_lIIIIIIl==3 then qualquercoisa_llllIlIIIIlIlIlI.data=qualquercoisa_llIIlIIllIIIlIl()elseif qualquercoisa_lIIIIIIl==4 then qualquercoisa_llllIlIIIIlIlIlI.data=qualquercoisa_llllIIIll():sub(1,-2)end;qualquercoisa_IlllllII[i-1]=qualquercoisa_llllIlIIIIlIlIlI end end;do qualquercoisa_IIIIlIIl=qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII()for i=1,qualquercoisa_IIIIlIIl do qualquercoisa_IlllllIIllII[i-1]=qualquercoisa_IlIlIIlIlIIIlIIlIl()end end;do local qualquercoisa_IIlIllllIlIII=qualquercoisa_IIllIIlIlIlIlIllllll.lines;qualquercoisa_IIIIlIIl=qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII()for i=1,qualquercoisa_IIIIlIIl do qualquercoisa_IIlIllllIlIII[i]=qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()end;qualquercoisa_IIIIlIIl=qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII()for i=1,qualquercoisa_IIIIlIIl do qualquercoisa_llllIIIll():sub(1,-2)qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI()end;qualquercoisa_IIIIlIIl=qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII()for i=1,qualquercoisa_IIIIlIIl do qualquercoisa_llllIIIll()end end;return qualquercoisa_IlllllIlIIIllllIl end;do assert(qualquercoisa_llllIIIll(4)=="\27Lua",qualquercoisa_Ill(qualquercoisa_IlIIIlIIIIlIIll))assert(qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()==0x51,qualquercoisa_Ill(qualquercoisa_IlllIIlIlIIIIIl))qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()qualquercoisa_IIII=(qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()==0)qualquercoisa_llllIlIIlIIIllIII=qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()qualquercoisa_IlIIlIll=qualquercoisa_IlllIIIIIlIllIIll()if qualquercoisa_llllIlIIlIIIllIII==4 then qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII=qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI elseif qualquercoisa_llllIlIIlIIIllIII==8 then qualquercoisa_IIIlIIIlIllllIIII=qualquercoisa_llIIlIlIlIllII else error(qualquercoisa_lIllllIlIlIIIl)end;if qualquercoisa_IlIIlIll==4 then qualquercoisa_llIlIIlllIIlII=qualquercoisa_IlIIIllIIllIIlIlllI elseif qualquercoisa_IlIIlIll==8 then qualquercoisa_llIlIIlllIIlII=qualquercoisa_llIIlIlIlIllII else error(qualquercoisa_Ill(qualquercoisa_lIllllIlIlIIIl))end;assert(qualquercoisa_llllIIIll(3)=="\4\8\0",qualquercoisa_lIllllIlIlIIIl)end;return qualquercoisa_IlIlIIlIlIIIlIIlIl()end;local function qualquercoisa_IIIIIlllI(...)local qualquercoisa_lIIllIIlIIIll=select("#",...)local qualquercoisa_IllIlII={...}return qualquercoisa_lIIllIIlIIIll,qualquercoisa_IllIlII end;qualquercoisa_lIIIIlllIl=function(qualquercoisa_lIlll,qualquercoisa_IIIllIlIIIIlIIIllll)local qualquercoisa_lllIIllllIllIlllIlIll=qualquercoisa_lIlll.instructions;local qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl=qualquercoisa_lIlll.constants;local qualquercoisa_lIIlllIlllIllllIlI=qualquercoisa_lIlll.prototypes;local qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll;local qualquercoisa_llllIlllIlIlIIlIll;local qualquercoisa_llII=1;local qualquercoisa_lIllllIlIl,qualquercoisa_IlIIllIlI;local qualquercoisa_IIIIIIllllIll={[0]=function(qualquercoisa_lIllIlIIl)qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIllIlIIl.A]=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIllIlIIl.B]end,[1]=function(qualquercoisa_lIIlllIIlllI)qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIIlllIIlllI.A]=qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl[qualquercoisa_lIIlllIIlllI.Bx].data end,[2]=function(qualquercoisa_IlIIl)qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_IlIIl.A]=qualquercoisa_IlIIl.B~=0;if qualquercoisa_IlIIl.C~=0 then qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1 end end,[3]=function(qualquercoisa_IlllIIIllIlIlIlI)local qualquercoisa_llIIllIlIIIIl=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;for i=qualquercoisa_IlllIIIllIlIlIlI.A,qualquercoisa_IlllIIIllIlIlIlI.B do qualquercoisa_llIIllIlIIIIl[i]=nil end end,[4]=function(qualquercoisa_lIIIlllIIIlllIIIIlIlIllIlll)qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIIIlllIIIlllIIIIlIlIllIlll.A]=qualquercoisa_IIIllIlIIIIlIIIllll[qualquercoisa_lIIIlllIIIlllIIIIlIlIllIlll.B]end,[5]=function(qualquercoisa_lIlIIIIlllIl)local qualquercoisa_lIlIlllllIlIllllIl=qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl[qualquercoisa_lIlIIIIlllIl.Bx].data;qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIlIIIIlllIl.A]=qualquercoisa_llllIlllIlIlIIlIll[qualquercoisa_lIlIlllllIlIllllIl]end,[6]=function(qualquercoisa_lIIIllIIIIllIIllll)local qualquercoisa_IIlIIIlIIIIl=qualquercoisa_lIIIllIIIIllIIllll.C;local qualquercoisa_lIIIlIIllI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;qualquercoisa_IIlIIIlIIIIl=qualquercoisa_IIlIIIlIIIIl>255 and qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl[qualquercoisa_IIlIIIlIIIIl-256].data or qualquercoisa_lIIIlIIllI[qualquercoisa_IIlIIIlIIIIl]qualquercoisa_lIIIlIIllI[qualquercoisa_lIIIllIIIIllIIllll.A]=qualquercoisa_lIIIlIIllI[qualquercoisa_lIIIllIIIIllIIllll.B][qualquercoisa_IIlIIIlIIIIl]end,[7]=function(qualquercoisa_lIIIlIlIIIIllIIll)local qualquercoisa_IIllllIllIIllII=qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl[qualquercoisa_lIIIlIlIIIIllIIll.Bx].data;qualquercoisa_llllIlllIlIlIIlIll[qualquercoisa_IIllllIllIIllII]=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIIIlIlIIIIllIIll.A]end,[8]=function(qualquercoisa_IlIIllII)qualquercoisa_IIIllIlIIIIlIIIllll[qualquercoisa_IlIIllII.B]=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_IlIIllII.A]end,[9]=function(qualquercoisa_IlIIlllIIIllIllIlIIll)local qualquercoisa_lllIIIllIlI=qualquercoisa_IlIIlllIIIllIllIlIIll.B;local qualquercoisa_lllllIlIIIlllIllllIlI=qualquercoisa_IlIIlllIIIllIllIlIIll.C;local qualquercoisa_lIIIII,qualquercoisa_IIllIlllI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_lllIIIllIlI=qualquercoisa_lllIIIllIlI>255 and qualquercoisa_IIllIlllI[qualquercoisa_lllIIIllIlI-256].data or qualquercoisa_lIIIII[qualquercoisa_lllIIIllIlI]qualquercoisa_lllllIlIIIlllIllllIlI=qualquercoisa_lllllIlIIIlllIllllIlI>255 and qualquercoisa_IIllIlllI[qualquercoisa_lllllIlIIIlllIllllIlI-256].data or qualquercoisa_lIIIII[qualquercoisa_lllllIlIIIlllIllllIlI]qualquercoisa_lIIIII[qualquercoisa_IlIIlllIIIllIllIlIIll.A][qualquercoisa_lllIIIllIlI]=qualquercoisa_lllllIlIIIlllIllllIlI end,[10]=function(qualquercoisa_lllllIIIIIIIIlIlIIII)qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lllllIIIIIIIIlIlIIII.A]={}end,[11]=function(qualquercoisa_lllllIIllIIII)local qualquercoisa_IIlIlII=qualquercoisa_lllllIIllIIII.A;local qualquercoisa_IllI=qualquercoisa_lllllIIllIIII.B;local qualquercoisa_llllIIIIIIlIIIlIIlll=qualquercoisa_lllllIIllIIII.C;local qualquercoisa_llIllIIlII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;qualquercoisa_IllI=qualquercoisa_llIllIIlII[qualquercoisa_IllI]qualquercoisa_llllIIIIIIlIIIlIIlll=qualquercoisa_llllIIIIIIlIIIlIIlll>255 and qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl[qualquercoisa_llllIIIIIIlIIIlIIlll-256].data or qualquercoisa_llIllIIlII[qualquercoisa_llllIIIIIIlIIIlIIlll]qualquercoisa_llIllIIlII[qualquercoisa_IIlIlII+1]=qualquercoisa_IllI;qualquercoisa_llIllIIlII[qualquercoisa_IIlIlII]=qualquercoisa_IllI[qualquercoisa_llllIIIIIIlIIIlIIlll]end,[12]=function(qualquercoisa_lllllIIlIIIIl)local qualquercoisa_llIllIIIllllIlllI=qualquercoisa_lllllIIlIIIIl.B;local qualquercoisa_IIIIIII=qualquercoisa_lllllIIlIIIIl.C;local qualquercoisa_IIlIIlIIIl,qualquercoisa_llIIlIlIIIIll=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_llIllIIIllllIlllI=qualquercoisa_llIllIIIllllIlllI>255 and qualquercoisa_llIIlIlIIIIll[qualquercoisa_llIllIIIllllIlllI-256].data or qualquercoisa_IIlIIlIIIl[qualquercoisa_llIllIIIllllIlllI]qualquercoisa_IIIIIII=qualquercoisa_IIIIIII>255 and qualquercoisa_llIIlIlIIIIll[qualquercoisa_IIIIIII-256].data or qualquercoisa_IIlIIlIIIl[qualquercoisa_IIIIIII]qualquercoisa_IIlIIlIIIl[qualquercoisa_lllllIIlIIIIl.A]=qualquercoisa_llIllIIIllllIlllI+qualquercoisa_IIIIIII end,[13]=function(qualquercoisa_lllllIIIllIIIlll)local qualquercoisa_lllllIlIlIlIllIl=qualquercoisa_lllllIIIllIIIlll.B;local qualquercoisa_llIlIlIIlIllIlllII=qualquercoisa_lllllIIIllIIIlll.C;local qualquercoisa_lllIIlIIIlI,qualquercoisa_IlllIlIlIIllIlllllIII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_lllllIlIlIlIllIl=qualquercoisa_lllllIlIlIlIllIl>255 and qualquercoisa_IlllIlIlIIllIlllllIII[qualquercoisa_lllllIlIlIlIllIl-256].data or qualquercoisa_lllIIlIIIlI[qualquercoisa_lllllIlIlIlIllIl]qualquercoisa_llIlIlIIlIllIlllII=qualquercoisa_llIlIlIIlIllIlllII>255 and qualquercoisa_IlllIlIlIIllIlllllIII[qualquercoisa_llIlIlIIlIllIlllII-256].data or qualquercoisa_lllIIlIIIlI[qualquercoisa_llIlIlIIlIllIlllII]qualquercoisa_lllIIlIIIlI[qualquercoisa_lllllIIIllIIIlll.A]=qualquercoisa_lllllIlIlIlIllIl-qualquercoisa_llIlIlIIlIllIlllII end,[14]=function(qualquercoisa_IllIIIlIIlIIllllllI)local qualquercoisa_IIIllIIIlIlIlllIlIlII=qualquercoisa_IllIIIlIIlIIllllllI.B;local qualquercoisa_lIIIIlIIIIlll=qualquercoisa_IllIIIlIIlIIllllllI.C;local qualquercoisa_IllIIIlIlIIlll,qualquercoisa_IllIIIIIllIIIlllllllI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_IIIllIIIlIlIlllIlIlII=qualquercoisa_IIIllIIIlIlIlllIlIlII>255 and qualquercoisa_IllIIIIIllIIIlllllllI[qualquercoisa_IIIllIIIlIlIlllIlIlII-256].data or qualquercoisa_IllIIIlIlIIlll[qualquercoisa_IIIllIIIlIlIlllIlIlII]qualquercoisa_lIIIIlIIIIlll=qualquercoisa_lIIIIlIIIIlll>255 and qualquercoisa_IllIIIIIllIIIlllllllI[qualquercoisa_lIIIIlIIIIlll-256].data or qualquercoisa_IllIIIlIlIIlll[qualquercoisa_lIIIIlIIIIlll]qualquercoisa_IllIIIlIlIIlll[qualquercoisa_IllIIIlIIlIIllllllI.A]=qualquercoisa_IIIllIIIlIlIlllIlIlII*qualquercoisa_lIIIIlIIIIlll end,[15]=function(qualquercoisa_llllIlIlIIl)local qualquercoisa_IlIllIlII=qualquercoisa_llllIlIlIIl.B;local qualquercoisa_lIllI=qualquercoisa_llllIlIlIIl.C;local qualquercoisa_IIIIIIlIlIIIIlI,qualquercoisa_lIIIIII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_IlIllIlII=qualquercoisa_IlIllIlII>255 and qualquercoisa_lIIIIII[qualquercoisa_IlIllIlII-256].data or qualquercoisa_IIIIIIlIlIIIIlI[qualquercoisa_IlIllIlII]qualquercoisa_lIllI=qualquercoisa_lIllI>255 and qualquercoisa_lIIIIII[qualquercoisa_lIllI-256].data or qualquercoisa_IIIIIIlIlIIIIlI[qualquercoisa_lIllI]qualquercoisa_IIIIIIlIlIIIIlI[qualquercoisa_llllIlIlIIl.A]=qualquercoisa_IlIllIlII/qualquercoisa_lIllI end,[16]=function(qualquercoisa_IIllIllIIlIIIlIllIlIl)local qualquercoisa_lIIIIlIIIIllIIIlI=qualquercoisa_IIllIllIIlIIIlIllIlIl.B;local qualquercoisa_IIllIllIllIllIlIll=qualquercoisa_IIllIllIIlIIIlIllIlIl.C;local qualquercoisa_lIIIIlIIIIIlIlIlIllIl,qualquercoisa_lIlIIlllllIlIIIIIll=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_lIIIIlIIIIllIIIlI=qualquercoisa_lIIIIlIIIIllIIIlI>255 and qualquercoisa_lIlIIlllllIlIIIIIll[qualquercoisa_lIIIIlIIIIllIIIlI-256].data or qualquercoisa_lIIIIlIIIIIlIlIlIllIl[qualquercoisa_lIIIIlIIIIllIIIlI]qualquercoisa_IIllIllIllIllIlIll=qualquercoisa_IIllIllIllIllIlIll>255 and qualquercoisa_lIlIIlllllIlIIIIIll[qualquercoisa_IIllIllIllIllIlIll-256].data or qualquercoisa_lIIIIlIIIIIlIlIlIllIl[qualquercoisa_IIllIllIllIllIlIll]qualquercoisa_lIIIIlIIIIIlIlIlIllIl[qualquercoisa_IIllIllIIlIIIlIllIlIl.A]=qualquercoisa_lIIIIlIIIIllIIIlI%qualquercoisa_IIllIllIllIllIlIll end,[17]=function(qualquercoisa_llllllllIl)local qualquercoisa_IlIIIllIllllIIIIllI=qualquercoisa_llllllllIl.B;local qualquercoisa_IlllIlIIIIIIIlIll=qualquercoisa_llllllllIl.C;local qualquercoisa_IIIIIIIIlIIlIIIIll,qualquercoisa_IIIIIIlIlIlIIlIlI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_IlIIIllIllllIIIIllI=qualquercoisa_IlIIIllIllllIIIIllI>255 and qualquercoisa_IIIIIIlIlIlIIlIlI[qualquercoisa_IlIIIllIllllIIIIllI-256].data or qualquercoisa_IIIIIIIIlIIlIIIIll[qualquercoisa_IlIIIllIllllIIIIllI]qualquercoisa_IlllIlIIIIIIIlIll=qualquercoisa_IlllIlIIIIIIIlIll>255 and qualquercoisa_IIIIIIlIlIlIIlIlI[qualquercoisa_IlllIlIIIIIIIlIll-256].data or qualquercoisa_IIIIIIIIlIIlIIIIll[qualquercoisa_IlllIlIIIIIIIlIll]qualquercoisa_IIIIIIIIlIIlIIIIll[qualquercoisa_llllllllIl.A]=qualquercoisa_IlIIIllIllllIIIIllI^qualquercoisa_IlllIlIIIIIIIlIll end,[18]=function(qualquercoisa_lIIIllllIIlIIlIIIllIlIl)qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIIIllllIIlIIlIIIllIlIl.A]=-qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIIIllllIIlIIlIIIllIlIl.B]end,[19]=function(qualquercoisa_lllIlIIIlll)qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lllIlIIIlll.A]=not qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lllIlIIIlll.B]end,[20]=function(qualquercoisa_IlIlllllIIIlIl)qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_IlIlllllIIIlIl.A]=#qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_IlIlllllIIIlIl.B]end,[21]=function(qualquercoisa_lIlllllllIIllIlllIIl)local qualquercoisa_IllllI=qualquercoisa_lIlllllllIIllIlllIIl.B;local qualquercoisa_IlIIIlllIlIlIIIIlII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_IllllI]for i=qualquercoisa_IllllI+1,qualquercoisa_lIlllllllIIllIlllIIl.C do qualquercoisa_IlIIIlllIlIlIIIIlII=qualquercoisa_IlIIIlllIlIlIIIIlII..qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[i]end;qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_lIlllllllIIllIlllIIl.A]=qualquercoisa_IlIIIlllIlIlIIIIlII end,[22]=function(qualquercoisa_IIIIlIIlI)qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+qualquercoisa_IIIIlIIlI.sBx end,[23]=function(qualquercoisa_IlllII)local qualquercoisa_IIlllIlIlIlllIIlIlll=qualquercoisa_IlllII.A;local qualquercoisa_llllllIllll=qualquercoisa_IlllII.B;local qualquercoisa_IIlIIlllllIIlIl=qualquercoisa_IlllII.C;local qualquercoisa_IIlIllIIIIlIIIll,qualquercoisa_IllllIIIllllI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_IIlllIlIlIlllIIlIlll=qualquercoisa_IIlllIlIlIlllIIlIlll~=0;qualquercoisa_llllllIllll=qualquercoisa_llllllIllll>255 and qualquercoisa_IllllIIIllllI[qualquercoisa_llllllIllll-256].data or qualquercoisa_IIlIllIIIIlIIIll[qualquercoisa_llllllIllll]qualquercoisa_IIlIIlllllIIlIl=qualquercoisa_IIlIIlllllIIlIl>255 and qualquercoisa_IllllIIIllllI[qualquercoisa_IIlIIlllllIIlIl-256].data or qualquercoisa_IIlIllIIIIlIIIll[qualquercoisa_IIlIIlllllIIlIl]if(qualquercoisa_llllllIllll==qualquercoisa_IIlIIlllllIIlIl)~=qualquercoisa_IIlllIlIlIlllIIlIlll then qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1 end end,[24]=function(qualquercoisa_IIIlllllIIll)local qualquercoisa_IIIIIIIllIIIIllllIIl=qualquercoisa_IIIlllllIIll.A;local qualquercoisa_IlIl=qualquercoisa_IIIlllllIIll.B;local qualquercoisa_lIIIIIllllllI=qualquercoisa_IIIlllllIIll.C;local qualquercoisa_III,qualquercoisa_IIIIIlllIlllllIlII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_IIIIIIIllIIIIllllIIl=qualquercoisa_IIIIIIIllIIIIllllIIl~=0;qualquercoisa_IlIl=qualquercoisa_IlIl>255 and qualquercoisa_IIIIIlllIlllllIlII[qualquercoisa_IlIl-256].data or qualquercoisa_III[qualquercoisa_IlIl]qualquercoisa_lIIIIIllllllI=qualquercoisa_lIIIIIllllllI>255 and qualquercoisa_IIIIIlllIlllllIlII[qualquercoisa_lIIIIIllllllI-256].data or qualquercoisa_III[qualquercoisa_lIIIIIllllllI]if(qualquercoisa_IlIl<qualquercoisa_lIIIIIllllllI)~=qualquercoisa_IIIIIIIllIIIIllllIIl then qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1 end end,[25]=function(qualquercoisa_lllIlIlllIllll)local qualquercoisa_III=qualquercoisa_lllIlIlllIllll.A;local qualquercoisa_lIlIIIIIIIIIlIlIllll=qualquercoisa_lllIlIlllIllll.B;local qualquercoisa_IlIll=qualquercoisa_lllIlIlllIllll.C;local qualquercoisa_IIllIllllllIIlIIlllIl,qualquercoisa_llIIIIIl=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_IIlllIIlIIIIIIlIIlllIl;qualquercoisa_III=qualquercoisa_III~=0;qualquercoisa_lIlIIIIIIIIIlIlIllll=qualquercoisa_lIlIIIIIIIIIlIlIllll>255 and qualquercoisa_llIIIIIl[qualquercoisa_lIlIIIIIIIIIlIlIllll-256].data or qualquercoisa_IIllIllllllIIlIIlllIl[qualquercoisa_lIlIIIIIIIIIlIlIllll]qualquercoisa_IlIll=qualquercoisa_IlIll>255 and qualquercoisa_llIIIIIl[qualquercoisa_IlIll-256].data or qualquercoisa_IIllIllllllIIlIIlllIl[qualquercoisa_IlIll]if(qualquercoisa_lIlIIIIIIIIIlIlIllll<=qualquercoisa_IlIll)~=qualquercoisa_III then qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1 end end,[26]=function(qualquercoisa_IIlIllllIllIIIIIII)if(not not qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll[qualquercoisa_IIlIllllIllIIIIIII.A])== (qualquercoisa_IIlIllllIllIIIIIII.C==0)then qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1 end end,[27]=function(qualquercoisa_lIllllIlIllIIlIIl)local qualquercoisa_IIllIllIIIIlIIllll=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;local qualquercoisa_lIlI=qualquercoisa_IIllIllIIIIlIIllll[qualquercoisa_lIllllIlIllIIlIIl.B]if(not not qualquercoisa_lIlI)== (qualquercoisa_lIllllIlIllIIlIIl.C==0)then qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1 else qualquercoisa_IIllIllIIIIlIIllll[qualquercoisa_lIllllIlIllIIlIIl.A]=qualquercoisa_lIlI end end,[28]=function(qualquercoisa_IIIIIlIllllllllIlI)local qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII=qualquercoisa_IIIIIlIllllllllIlI.A;local qualquercoisa_llIIIIlIIIII=qualquercoisa_IIIIIlIllllllllIlI.B;local qualquercoisa_IllllIllII=qualquercoisa_IIIIIlIllllllllIlI.C;local qualquercoisa_IlIIIIlIlIllIlllI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;local qualquercoisa_IlllIllIIIIlIIIl,qualquercoisa_IIIlIIIlIIllIlll;local qualquercoisa_lIIIIlll,qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll;qualquercoisa_IlllIllIIIIlIIIl={}if qualquercoisa_llIIIIlIIIII~=1 then if qualquercoisa_llIIIIlIIIII~=0 then qualquercoisa_lIIIIlll=qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII+qualquercoisa_llIIIIlIIIII-1 else qualquercoisa_lIIIIlll=qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll end;qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll=0;for i=qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII+1,qualquercoisa_lIIIIlll do qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll=qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll+1;qualquercoisa_IlllIllIIIIlIIIl[qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll]=qualquercoisa_IlIIIIlIlIllIlllI[i]end;qualquercoisa_lIIIIlll,qualquercoisa_IIIlIIIlIIllIlll=qualquercoisa_IIIIIlllI(qualquercoisa_IlIIIIlIlIllIlllI[qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII](unpack(qualquercoisa_IlllIllIIIIlIIIl,1,qualquercoisa_lIIIIlll-qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII)))else qualquercoisa_lIIIIlll,qualquercoisa_IIIlIIIlIIllIlll=qualquercoisa_IIIIIlllI(qualquercoisa_IlIIIIlIlIllIlllI[qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII]())end;qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll=qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII-1;if qualquercoisa_IllllIllII~=1 then if qualquercoisa_IllllIllII~=0 then qualquercoisa_lIIIIlll=qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII+qualquercoisa_IllllIllII-2 else qualquercoisa_lIIIIlll=qualquercoisa_lIIIIlll+qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII end;qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll=0;for i=qualquercoisa_lIlIIIIIllIllII,qualquercoisa_lIIIIlll do qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll=qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll+1;qualquercoisa_IlIIIIlIlIllIlllI[i]=qualquercoisa_IIIlIIIlIIllIlll[qualquercoisa_IlIIlIIIlllIlIllIll]end end end,[29]=function(qualquercoisa_IlIllI)local qualquercoisa_IIlIllIIIlllIIllIlll=qualquercoisa_IlIllI.A;local qualquercoisa_IlIIIlIIIIIIIlllII=qualquercoisa_IlIllI.B;local qualquercoisa_lIllllllIlIIIl=qualquercoisa_IlIllI.C;local qualquercoisa_lIllIIlIIIIl=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;local qualquercoisa_IIlIIllII,qualquercoisa_lIIIlIllIIlIIllllIlI;local qualquercoisa_IllIIIlllllIIlIIII,qualquercoisa_lllIlllIllIIIIllII,qualquercoisa_IIIlIllIlIlIllIIIIIlI=qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll;qualquercoisa_IIlIIllII={}if qualquercoisa_IlIIIlIIIIIIIlllII~=1 then if qualquercoisa_IlIIIlIIIIIIIlllII~=0 then qualquercoisa_lllIlllIllIIIIllII=qualquercoisa_IIlIllIIIlllIIllIlll+qualquercoisa_IlIIIlIIIIIIIlllII-1 else qualquercoisa_lllIlllIllIIIIllII=qualquercoisa_IllIIIlllllIIlIIII end;qualquercoisa_IIIlIllIlIlIllIIIIIlI=0;for i=qualquercoisa_IIlIllIIIlllIIllIlll+1,qualquercoisa_lllIlllIllIIIIllII do qualquercoisa_IIIlIllIlIlIllIIIIIlI=qualquercoisa_IIIlIllIlIlIllIIIIIlI+1;qualquercoisa_IIlIIllII[#qualquercoisa_IIlIIllII+1]=qualquercoisa_lIllIIlIIIIl[i]end;qualquercoisa_lIIIlIllIIlIIllllIlI={qualquercoisa_lIllIIlIIIIl[qualquercoisa_IIlIllIIIlllIIllIlll](unpack(qualquercoisa_IIlIIllII,1,qualquercoisa_lllIlllIllIIIIllII-qualquercoisa_IIlIllIIIlllIIllIlll))}else qualquercoisa_lIIIlIllIIlIIllllIlI={qualquercoisa_lIllIIlIIIIl[qualquercoisa_IIlIllIIIlllIIllIlll]()}end;return true,qualquercoisa_lIIIlIllIIlIIllllIlI end,[30]=function(qualquercoisa_lIIIllIllIllIlIlIIIlI)local qualquercoisa_IIIlIll=qualquercoisa_lIIIllIllIllIlIlIIIlI.A;local qualquercoisa_IlIlIlIlIIlIlI=qualquercoisa_lIIIllIllIllIlIlIIIlI.B;local qualquercoisa_lIIlIlIlllIlIIIIIIIllII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;local qualquercoisa_lIIIIIlIllIIIlIIlllll;local qualquercoisa_lIllIIlIlIlIIllllIIll,qualquercoisa_lIIlIllIIlIIIlIIlIlll;if qualquercoisa_IlIlIlIlIIlIlI==1 then return true end;if qualquercoisa_IlIlIlIlIIlIlI==0 then qualquercoisa_lIIIIIlIllIIIlIIlllll=qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll else qualquercoisa_lIIIIIlIllIIIlIIlllll=qualquercoisa_IIIlIll+qualquercoisa_IlIlIlIlIIlIlI-2 end;qualquercoisa_lIIlIllIIlIIIlIIlIlll={}local qualquercoisa_lIlIlllIlllIlll=0;for i=qualquercoisa_IIIlIll,qualquercoisa_lIIIIIlIllIIIlIIlllll do qualquercoisa_lIlIlllIlllIlll=qualquercoisa_lIlIlllIlllIlll+1;qualquercoisa_lIIlIllIIlIIIlIIlIlll[qualquercoisa_lIlIlllIlllIlll]=qualquercoisa_lIIlIlIlllIlIIIIIIIllII[i]end;return true,qualquercoisa_lIIlIllIIlIIIlIIlIlll end,[31]=function(qualquercoisa_llIlIlIIl)local qualquercoisa_IllllllIlllllIlll=qualquercoisa_llIlIlIIl.A;local qualquercoisa_IllIlIlllIIlII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;local qualquercoisa_llllllIIllIlIllllIlll=qualquercoisa_IllIlIlllIIlII[qualquercoisa_IllllllIlllllIlll+2]local qualquercoisa_IlIIIIIlIlIllIllllIlIIIll=qualquercoisa_IllIlIlllIIlII[qualquercoisa_IllllllIlllllIlll]+qualquercoisa_llllllIIllIlIllllIlll;qualquercoisa_IllIlIlllIIlII[qualquercoisa_IllllllIlllllIlll]=qualquercoisa_IlIIIIIlIlIllIllllIlIIIll;if qualquercoisa_llllllIIllIlIllllIlll>0 then if qualquercoisa_IlIIIIIlIlIllIllllIlIIIll<=qualquercoisa_IllIlIlllIIlII[qualquercoisa_IllllllIlllllIlll+1]then qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+qualquercoisa_llIlIlIIl.sBx;qualquercoisa_IllIlIlllIIlII[qualquercoisa_IllllllIlllllIlll+3]=qualquercoisa_IlIIIIIlIlIllIllllIlIIIll end else if qualquercoisa_IlIIIIIlIlIllIllllIlIIIll>=qualquercoisa_IllIlIlllIIlII[qualquercoisa_IllllllIlllllIlll+1]then qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+qualquercoisa_llIlIlIIl.sBx;qualquercoisa_IllIlIlllIIlII[qualquercoisa_IllllllIlllllIlll+3]=qualquercoisa_IlIIIIIlIlIllIllllIlIIIll end end end,[32]=function(qualquercoisa_lIllIIllIlll)local qualquercoisa_lIllIl=qualquercoisa_lIllIIllIlll.A;local qualquercoisa_llIllIIIlIIIllllIIIlI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;qualquercoisa_llIllIIIlIIIllllIIIlI[qualquercoisa_lIllIl]=qualquercoisa_llIllIIIlIIIllllIIIlI[qualquercoisa_lIllIl]-qualquercoisa_llIllIIIlIIIllllIIIlI[qualquercoisa_lIllIl+2]qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+qualquercoisa_lIllIIllIlll.sBx end,[33]=function(qualquercoisa_lIIIIIllII)local qualquercoisa_IIlllIllIlI=qualquercoisa_lIIIIIllII.A;local qualquercoisa_IIIlIIlIl=qualquercoisa_lIIIIIllII.B;local qualquercoisa_lIllllII=qualquercoisa_lIIIIIllII.C;local qualquercoisa_lIlIlIIIllllI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;local qualquercoisa_llI=qualquercoisa_IIlllIllIlI+2;local qualquercoisa_IIIIIIIIIlII={qualquercoisa_lIlIlIIIllllI[qualquercoisa_IIlllIllIlI](qualquercoisa_lIlIlIIIllllI[qualquercoisa_IIlllIllIlI+1],qualquercoisa_lIlIlIIIllllI[qualquercoisa_IIlllIllIlI+2])}for i=1,qualquercoisa_lIllllII do qualquercoisa_lIlIlIIIllllI[qualquercoisa_llI+i]=qualquercoisa_IIIIIIIIIlII[i]end;if qualquercoisa_lIlIlIIIllllI[qualquercoisa_IIlllIllIlI+3]~=nil then qualquercoisa_lIlIlIIIllllI[qualquercoisa_IIlllIllIlI+2]=qualquercoisa_lIlIlIIIllllI[qualquercoisa_IIlllIllIlI+3]else qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1 end end,[34]=function(qualquercoisa_lllIllIIlIlIIllIlIll)local qualquercoisa_IIlIIl=qualquercoisa_lllIllIIlIlIIllIlIll.A;local qualquercoisa_IIIlllIIlIlIllllI=qualquercoisa_lllIllIIlIlIIllIlIll.B;local qualquercoisa_IlIIllIl=qualquercoisa_lllIllIIlIlIIllIlIll.C;local qualquercoisa_IIIIIIIIlIIIlIIIllI=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;if qualquercoisa_IlIIllIl==0 then error("Something went wrong here....")else local qualquercoisa_llIllIIllIlllIlIIII=(qualquercoisa_IlIIllIl-1)*50;local qualquercoisa_IIIllllII=qualquercoisa_IIIIIIIIlIIIlIIIllI[qualquercoisa_IIlIIl]if qualquercoisa_IIIlllIIlIlIllllI==0 then qualquercoisa_IIIlllIIlIlIllllI=qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll end;for i=1,qualquercoisa_IIIlllIIlIlIllllI do qualquercoisa_IIIllllII[qualquercoisa_llIllIIllIlllIlIIII+i]=qualquercoisa_IIIIIIIIlIIIlIIIllI[qualquercoisa_IIlIIl+i]end end end,[35]=function(qualquercoisa_IllllI)end,[36]=function(qualquercoisa_IlIllIllllIlIIIIIlIl)local qualquercoisa_llIIllllIIlI=qualquercoisa_lIIlllIlllIllllIlI[qualquercoisa_IlIllIllllIlIIIIIlIl.Bx]local qualquercoisa_lllIlll=qualquercoisa_lllIIllllIllIlllIlIll;local qualquercoisa_IIlIlllIlII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll;local qualquercoisa_lllIIlllIII={}local qualquercoisa_IIIlII=qualquercoisa_IIIIIIlIlIlIIIIIIllII({},{__index=function(qualquercoisa_llIlIIlIlIl,qualquercoisa_lIIIlIlIIIIl)local qualquercoisa_IllIlllIlIlIlllIII=qualquercoisa_lllIIlllIII[qualquercoisa_lIIIlIlIIIIl]return qualquercoisa_IllIlllIlIlIlllIII.segment[qualquercoisa_IllIlllIlIlIlllIII.offset]end,__newindex=function(qualquercoisa_llIIlIIll,qualquercoisa_llIIIIIIlllIIl,qualquercoisa_IlIllIIIlIIIlllII)local qualquercoisa_IlIllIlIIl=qualquercoisa_lllIIlllIII[qualquercoisa_llIIIIIIlllIIl]qualquercoisa_IlIllIlIIl.segment[qualquercoisa_IlIllIlIIl.offset]=qualquercoisa_IlIllIIIlIIIlllII end})for i=1,qualquercoisa_llIIllllIIlI.upvalues do local qualquercoisa_llIlII=qualquercoisa_lllIlll[qualquercoisa_llII]if qualquercoisa_llIlII.opcode==0 then qualquercoisa_lllIIlllIII[i-1]={segment=qualquercoisa_IIlIlllIlII,offset=qualquercoisa_llIlII.B}elseif qualquercoisa_lllIlll[qualquercoisa_llII].opcode==4 then qualquercoisa_lllIIlllIII[i-1]={segment=qualquercoisa_IIIllIlIIIIlIIIllll,offset=qualquercoisa_llIlII.B}end;qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1 end;local qualquercoisa_llIlllI,qualquercoisa_llIIIlllllIl=qualquercoisa_lIIIIlllIl(qualquercoisa_llIIllllIIlI,qualquercoisa_IIIlII)qualquercoisa_IIlIlllIlII[qualquercoisa_IlIllIllllIlIIIIIlIl.A]=qualquercoisa_llIIIlllllIl end,[37]=function(qualquercoisa_llIIIIIlIllll)local qualquercoisa_IIIIlllIlII=qualquercoisa_llIIIIIlIllll.A;local qualquercoisa_lIlIlIlIllIllIllI=qualquercoisa_llIIIIIlIllll.B;local qualquercoisa_lllIlIll,qualquercoisa_lIIIIIIIII=qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll,qualquercoisa_lIllllIlIl;for i=qualquercoisa_IIIIlllIlII,qualquercoisa_IIIIlllIlII+ (qualquercoisa_lIlIlIlIllIllIllI>0 and qualquercoisa_lIlIlIlIllIllIllI-1 or qualquercoisa_IlIIllIlI)do qualquercoisa_lllIlIll[i]=qualquercoisa_lIIIIIIIII[i-qualquercoisa_IIIIlllIlII]end end}local function qualquercoisa_IIllIIllIllllIIlII(qualquercoisa_IIllIllIIllIllIIlllIIIl)local qualquercoisa_IIllIlIl=qualquercoisa_lIlll.name;local qualquercoisa_lIIllll=qualquercoisa_lIlll.debug.lines[qualquercoisa_llII]local qualquercoisa_IlIIlIllIlIl=(qualquercoisa_IIllIllIIllIllIIlllIIIl:match("^.+:(.+)")or qualquercoisa_IIllIllIIllIllIIlllIIIl)local qualquercoisa_lIIllIlll=qualquercoisa_IIIIIlIIIllllIIIIIl;if qualquercoisa_IIllIlIl then qualquercoisa_lIIllIlll=qualquercoisa_IIllIlIl end;if qualquercoisa_lIIllll then qualquercoisa_lIIllIlll=qualquercoisa_lIIllIlll.." - Line: "..qualquercoisa_lIIllll end;if qualquercoisa_IIllIllIIllIllIIlllIIIl and type(qualquercoisa_IIllIllIIllIllIIlllIIIl)=="string"then qualquercoisa_lIIllIlll=qualquercoisa_lIIllIlll.." - Error: "..qualquercoisa_IlIIlIllIlIl end;if qualquercoisa_IllllIIllIIIIIIllllI then qualquercoisa_IllllIIllIIIIIIllllI(qualquercoisa_lIll(qualquercoisa_lIIllll)..":"..qualquercoisa_lIll(qualquercoisa_IlIIlIllIlIl))else error(qualquercoisa_lIll(qualquercoisa_lIIllll)..":"..qualquercoisa_lIll(qualquercoisa_IlIIlIllIlIl),3)end end;local function qualquercoisa_IIlIIIllllIlllIIIl()local qualquercoisa_IIIIIllIlIlIlllIl=qualquercoisa_lllIIllllIllIlllIlIll;local qualquercoisa_IlIIIlllllIlIIlI,qualquercoisa_IIIlllII,qualquercoisa_IIIIIIlIIIIlIlIllI,qualquercoisa_llIIIIlI;while true do qualquercoisa_IlIIIlllllIlIIlI=qualquercoisa_IIIIIllIlIlIlllIl[qualquercoisa_llII]qualquercoisa_llII=qualquercoisa_llII+1;qualquercoisa_llIIIIlI,qualquercoisa_IIIlllII,qualquercoisa_IIIIIIlIIIIlIlIllI=pcall(function()return qualquercoisa_IIIIIIllllIll[qualquercoisa_IlIIIlllllIlIIlI.opcode](qualquercoisa_IlIIIlllllIlIIlI)end)if not qualquercoisa_llIIIIlI then qualquercoisa_IIllIIllIllllIIlII(qualquercoisa_IIIlllII)break elseif qualquercoisa_IIIlllII then return qualquercoisa_IIIIIIlIIIIlIlIllI end end end;local qualquercoisa_IlIllllIIIIlIlIlllII={}local function qualquercoisa_lllIIlII(...)local qualquercoisa_IllIIIlIllIIlIIllI={}local qualquercoisa_lIlIlllIllIlIllII={}qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll=-1;qualquercoisa_lIIlIIlIIllllIIIllIll=qualquercoisa_IIIIIIlIlIlIIIIIIllII(qualquercoisa_IllIIIlIllIIlIIllI,{__index=qualquercoisa_lIlIlllIllIlIllII,__newindex=function(qualquercoisa_lIIIllllIlIllIl,qualquercoisa_IIIIlllllIIlII,qualquercoisa_IIIllIllIIIlIIlI)if qualquercoisa_IIIIlllllIIlII>qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll and qualquercoisa_IIIllIllIIIlIIlI then qualquercoisa_IlllIIllIlIIIll=qualquercoisa_IIIIlllllIIlII end;qualquercoisa_lIlIlllIllIlIllII[qualquercoisa_IIIIlllllIIlII]=qualquercoisa_IIIllIllIIIlIIlI end})local qualquercoisa_IlIllII={...}qualquercoisa_lIllllIlIl={}qualquercoisa_IlIIllIlI=select("#",...)-1;for i=0,qualquercoisa_IlIIllIlI do qualquercoisa_IllIIIlIllIIlIIllI[i]=qualquercoisa_IlIllII[i+1]qualquercoisa_lIllllIlIl[i]=qualquercoisa_IlIllII[i+1]end;qualquercoisa_llllIlllIlIlIIlIll=qualquercoisa_IlIIIIlIIIIIIII or qualquercoisa_IIlIIllIlIIIII()qualquercoisa_llII=1;local qualquercoisa_IlI=qualquercoisa_IIlllllIIlllIlII(qualquercoisa_IIlIIIllllIlllIIIl)local qualquercoisa_llIlIIllIIIllIIlIl,qualquercoisa_IIIlIllIlIllIlIIl=qualquercoisa_IlIIIIIlIlIlIlllllIl(qualquercoisa_IlI)if qualquercoisa_llIlIIllIIIllIIlIl then if qualquercoisa_IIIlIllIlIllIlIIl then return unpack(qualquercoisa_IIIlIllIlIllIlIIl)end;return else if qualquercoisa_llllIIIllllII then else qualquercoisa_IIllIIllIllllIIlII(qualquercoisa_IIIlIllIlIllIlIIl)end end end;return qualquercoisa_IlIllllIIIIlIlIlllII,qualquercoisa_lllIIlII end;qualquercoisa_IIIlIIlIlIII=function(qualquercoisa_lIIlIIIlIllIlllIIlII,qualquercoisa_IIIIlIllIlIllIll)return qualquercoisa_llIlllIl(qualquercoisa_lIIlIIIlIllIlllIIlII,qualquercoisa_IIIIlIllIlIllIll)end;qualquercoisa_lIIII=function(qualquercoisa_IIlIIllIlllIIllllI,qualquercoisa_IlIllllI)return qualquercoisa_llIlllIl(qualquercoisa_IIlIIllIlllIIllllI,qualquercoisa_IlIllllI)end;qualquercoisa_llIllllIlII=function(qualquercoisa_IIIIlI,qualquercoisa_IlIIllllllllllIllI,qualquercoisa_lIIlIlIIllIl)qualquercoisa_IlIIIIlIIIIIIII=qualquercoisa_IlIIllllllllllIllI or qualquercoisa_IIlIIllIlIIIII(2)qualquercoisa_IllllIIllIIIIIIllllI=qualquercoisa_lIIlIlIIllIl;local qualquercoisa_llllllIIIllIll=qualquercoisa_IIllI(qualquercoisa_IIIIlI)local qualquercoisa_lllIlI,qualquercoisa_llllIIl=qualquercoisa_lIIIIlllIl(qualquercoisa_llllllIIIllIll)return qualquercoisa_llllIIl end;local qualquercoisa_IIIlIlIIIIl=function()local qualquercoisa_lIlIllIIllIl='6c6a2402f1005cf28ea6f4e5a8f56aff1e86109dc7432938d327e8714a27ad658200e2bbafaeee78849a'local qualquercoisa_lllIIIIIllIIlIlIlIl='636bf3faa0790df378c8abf2d615ebab56fbe630b9effc1fc4b7e9d7becc487358eb6e9cc5e3d8db8a161bd03b226c5460d65cf781000402c7d0496f656bf8a9ef2a7b5bf801cd8dcb3106cdb52e3664d1066a8bc097'local qualquercoisa_IIIIIllIlIIIIIl='596cd4fe0513d46b0b663ba3292c0a2508a5ce9ad10a30d06f442e6fc61369530b4718a80a2452521f6b772dbc14dd750f8403'local qualquercoisa_llIlIlllIIllIllIIIIl='6b594fbb6406f10dbc418361f9e57a3cc5116b8fdf7df125e7f9c61f778f7286c519373bb576b5938d354a8c29b007492144f131c061404121863c0305da18c2a6bb56c3316530cd2e481d07aaffe6aeb0cb355d'local qualquercoisa_lIIlIllIllIllIlllllIIlIIII={CEqIxxDShOmr,XPqJueV,apbEIeKfUCcxKYYn,QcqQmRtPsEEjAeGQipH}end;return qualquercoisa_llIllllIlII('\NTQy\NTg1\NjI0\NjEy\NTk2\NTE3\NTE2\NTEz\NTI1\NTEz\NTI1\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE5\NTE4\NTE0\NTE3\NTE3\NTE3\NTEy\NTE3\NTE3\NTE3\NTE1\NTgx\NTgx\NTE3\NTE1\NjQ1\NTgx\NTE3\NTI2\NzA5\NTgx\NTE3\Njcz\NTE3\NTE3\NTE3\NTM3\NTgx\NjQ1\NTE2\NTM5\NTE3\NjQ1\NTE3\NTEz\NTE3\NTE3\NTE3\NTEz\NTEy\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NjEw\NjEy\NjE2\NjA4\NTE3\NTEz\NTI1\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTk3\NjE3\NjEy\NjM2\NjA4\NjMx\NjMw\NTE3\NTEz\NTIx\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTk3\NjE3\NjEy\NjM2\NjA4\NjMx\NTgw\NjA5\NjA5\NjA4\NjA5\NTE3\NTEz\NTI1\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTgy\NjE4\NjE5\NjE5\NjA4\NjE0\NjI1\NTE3\NTE2\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE2\NTE3\NTE3\NTE3\NTE0\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE2\NTE3\NTEz\NTE1\NTE3\NTE3\NTE3\NTc5\NTE3\NTgx\NTE3\NTkw\NTgx\NzA5\NTE3\NzM3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NjAx\NTgx\NjQ1\NTE2\NTM5\NTE3\NjQ1\NTE3\NTE5\NTE3\NTE3\NTE3\NTEz\NTIy\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTgy\NjIx\NjEy\NjMx\NjEy\NjE0\NjI1\NjA4\NjMx\NTgw\NjA5\NjA5\NjA4\NjA5\NTE3\NTEz\NTI1\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTgy\NjE4\NjE5\NjE5\NjA4\NjE0\NjI1\NTE3\NTE2\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE5\NTE3\NTE3\NTE3\NTE1\NTE3\NTE3\NTE3\NTE2\NTE2\NTE3\NTEz\NTI3\NTE3\NTE3\NTE3\NTc2\NTE3\NTE3\NTE3\NjQ0\NTgx\NTE3\NTE3\NjAx\NTgx\NTE3\NTE2\NTc2\NjQ1\NTE3\NTE3\NjQ0\NzA5\NTE3\NTE3\NjAx\NjQ1\NTE3\NTE2\NjQz\NTE3\NzA4\NTE3\NzA1\NTE3\NTE3\NTE3\NjY1\NTgx\NTE3\NTE2\NTM5\NTE3\NjQ1\NTE3\NTEy\NTE3\NTE3\NTE3\NTEz\NTEy\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NjI2\NjEy\NjIw\NjI1\NTE3\NTE4\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NzU3\NTcw\NTEz\NTI1\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NjMx\NjA4\NjI4\NjI0\NjIw\NjMx\NjA4\NTE3\NTE4\NTE3\NTE3\NjEz\NzE2\NjE3\NTM0\NzM5\NTgw\NTEz\NTE1\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTk4\NjI1\NjEy\NjMx\NjI1\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3\NTE3',qualquercoisa_IIlIIllIlIIIII(
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top