SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 21st, 2014 130 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "HD44780.h"
 2. #include "derivative.h"
 3.  
 4. char buffer1[21];                               // buffer 1 wiersza
 5. char buffer2[21];                               // buffer 2 wiersza
 6. char buffer3[21];                               //buffer 3 wiersza
 7. char buffer4[21];                               // buffer 4 wiersza
 8. volatile unsigned char LCD_refresh,start,tick,flagaPID;
 9. static volatile unsigned char i;
 10.  
 11.  
 12.  
 13. void delay_ms(int liczba)
 14. {      
 15.         /*
 16.          * FUNKCJA POMOCNICZA KTORA PRZY POMOCY ODLICZANIA CZASU ZA POMOCA SYSTICK
 17.          * REALIZUJE OPOZNIENIA POTRZEBNE PRZY INICJALIZACJI LCD
 18.          */
 19.         unsigned char i=0;
 20.      start = 1;
 21.      for(i=0;i<=liczba;i++)
 22.      {
 23.         do {}
 24.         while(start);
 25.      }
 26.        
 27. }
 28.  
 29.  
 30.  
 31. void WRITE_TO_LCD (unsigned char x,unsigned char op)
 32. {
 33.         unsigned char busy;
 34.  
 35.         LCD;
 36.         asm("nop");
 37.         asm("nop");
 38.         if(x&0x10) SET_D4; else CLR_D4;
 39.         if(x&0x20) SET_D5; else CLR_D5;
 40.         if(x&0x40) SET_D6; else CLR_D6;
 41.         if(x&0x80) SET_D7; else CLR_D7;
 42.         asm("nop");
 43.         asm("nop");
 44.         CLR_E;
 45.         asm("nop");
 46.         asm("nop");
 47.         if(op) SET_RS;else CLR_RS;
 48.         asm("nop");
 49.         asm("nop");
 50.         CLR_RW;
 51.         asm("nop");
 52.         asm("nop");
 53.  
 54.         SET_E;
 55.         asm("nop");
 56.         asm("nop");
 57.         CLR_E;
 58.         asm("nop");
 59.         asm("nop");
 60.  
 61.         if(x&0x01) SET_D4; else CLR_D4;
 62.         if(x&0x02) SET_D5; else CLR_D5;
 63.         if(x&0x04) SET_D6; else CLR_D6;
 64.         if(x&0x08) SET_D7; else CLR_D7;
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.         asm("nop");
 70.         asm("nop");
 71.  
 72.         SET_E;
 73.         asm("nop");
 74.         asm("nop");
 75.         CLR_E;
 76.         asm("nop");
 77.         asm("nop");
 78.  
 79.  
 80.         IN_D4;
 81.         IN_D5;
 82.         IN_D6;
 83.         IN_D7;
 84.         asm("nop");
 85.         asm("nop");
 86.         CLR_RS;
 87.         asm("nop");
 88.         asm("nop");
 89.         SET_RW;
 90.         asm("nop");
 91.         asm("nop");
 92.                                                        
 93.  
 94.         do
 95.         {
 96.                 asm("nop");
 97.                 asm("nop");
 98.  
 99.                 SET_E;
 100.                 asm("nop");
 101.                 asm("nop");
 102.  
 103.                 busy = IF_D7;
 104.                 CLR_E;
 105.                 asm("nop");
 106.                 asm("nop");
 107.                 SET_E;
 108.                 asm("nop");
 109.                 asm("nop");
 110.                 CLR_E;
 111.  
 112.         }while(busy);
 113.        
 114. }
 115.  
 116. void WRITE_TEXT( char *s)
 117. {
 118.         unsigned char licznik=wiersze;
 119.                  while(licznik)
 120.             {
 121.                 WRITE_TO_LCD(*s++,data) ;
 122.                 licznik--;
 123.             }
 124.            
 125. }
 126.  
 127. void LCD_XY(unsigned char x , unsigned char y)                  // pierwszy argument to X drugi to Y
 128. {
 129.  
 130.  
 131.         //WRITE_TO_LCD((y*0x40+x)|0x80,comm);           wzór dobry dla lcd 2x16
 132.        
 133.         /*
 134.          * PONIZEJ PODANE SA ADRESY POCZATKÓW KAZDEJ Z CZTERECH LINII WYWIETLACZA
 135.          */
 136.         switch( y )
 137.            {
 138.               case 1:
 139.                  WRITE_TO_LCD(0x80+x,comm );
 140.                  break;
 141.               case 2:
 142.                   WRITE_TO_LCD(x+0xC0,comm );
 143.                  break;
 144.               case 3:
 145.                   WRITE_TO_LCD(x+0x94 ,comm );
 146.                  break;
 147.               case 4:
 148.                   WRITE_TO_LCD(x+0xD4,comm );
 149.                  break;
 150.            }
 151.        
 152. }
 153.  
 154.  
 155. void LCD_INIT (void)
 156. {
 157.         /*
 158.          * FUNKCJA INICJALIZUJĄCA WYSWIETLACZ LCD
 159.          */
 160.         delay_ms(160);
 161.         LCD;
 162.         STER;
 163.  
 164.         CLR_E;
 165.         CLR_RS;
 166.         CLR_RW;
 167.         SET_D4;
 168.         SET_D5;
 169.         CLR_D6;
 170.         CLR_D7;
 171.        
 172.         unsigned char i;
 173.  
 174.         for( i=0; i<3; i++)
 175.         {
 176.                         asm("nop");
 177.                         asm("nop");
 178.                         SET_E;
 179.                         asm("nop");
 180.                         asm("nop");
 181.                         CLR_E;
 182.                         asm("nop");
 183.                         asm("nop");
 184.                         delay_ms(5);
 185.         }
 186.  
 187.         CLR_D4;
 188.         asm("nop");
 189.         asm("nop");
 190.         SET_E;
 191.         asm("nop");
 192.         asm("nop");
 193.         CLR_E;
 194.         asm("nop");
 195.         asm("nop");
 196.         delay_ms(1);
 197.  
 198.         WRITE_TO_LCD(0x28,comm);
 199.         WRITE_TO_LCD(0x08,comm);
 200.         WRITE_TO_LCD(0x01,comm);
 201.         WRITE_TO_LCD(0x06,comm);
 202.         WRITE_TO_LCD(0x0C,comm);
 203.         delay_ms(100);
 204.  
 205.         bCLR(all);
 206. }
 207.  
 208. void bCLR (unsigned char mode)
 209. {
 210.         /*
 211.          * FUNKCJA OBSŁUGI CZYSZCZENIA EKRANU LCD
 212.          * RODZAJ CZYSZCZENIA ZALEZNY OD MODE, MOZNA CZYSCIC JEDNA LINIA, DRUGA LUB CAŁOSC
 213.          * '1'->PIERWSZA LINIA
 214.          * '2'->DRUGA LINIA
 215.          * 'all'-> CALOSC
 216.          */
 217.         unsigned char i;
 218.  
 219.         switch (mode)
 220.         {
 221.         case 1:
 222.                 {
 223.  
 224.                 for(i=0;i<20;i++)
 225.                         {
 226.                         buffer1[i] = 32;
 227.                         }
 228.                         buffer1[20] = 0;
 229.  
 230.                 }
 231.                 break;
 232.         case 2:
 233.                 {
 234.                                 for(i=0;i<20;i++)
 235.                                         {
 236.                                         buffer2[i] = 32;
 237.  
 238.                                         }
 239.                                         buffer2[20] = 0;
 240.                 }
 241.                 break;
 242.         case 3:
 243.                         {
 244.                                 for(i=0;i<20;i++)
 245.                                                         {
 246.                                                         buffer3[i] = 32;
 247.                                                         }
 248.                                                         buffer3[20] = 0;
 249.                         }
 250.                         break; 
 251.         case 4:
 252.                         {
 253.                                 for(i=0;i<20;i++)
 254.                                                         {
 255.                                                         buffer4[i] = 32;
 256.                                                         }
 257.                                                         buffer4[20] = 0;
 258.                         }
 259.                         break; 
 260.        
 261.                        
 262.         case 5:
 263.                 {
 264.                         for(i=0;i<20;i++)
 265.                                                 {
 266.                                                 buffer1[i] = 32;
 267.                                                 buffer2[i] = 32;
 268.                                                 buffer3[i] = 32;
 269.                                                 buffer4[i] = 32;
 270.                                                 }
 271.                                                 buffer1[21] = 0;
 272.                                                 buffer2[21] = 0;
 273.                                                 buffer3[21] = 0;
 274.                                                 buffer4[21] = 0;
 275.                 }
 276.                 break;
 277.         }
 278. }
 279.  
 280.  
 281.  
 282. void bRAM (char *txt, unsigned char Px,unsigned char Py,obiektLCD *obiekt)
 283. {
 284. /*
 285.  * GŁÓWNA FUNKCJA - BUFFER ZAPISUJĄCA CIĄGI ZNAKÓW W BUFFERACH 1 I 2 KTÓRE NASTĘPNIE
 286.  * WYSWIETLANE SA PRZEZ FUNKCJE LCD_DISP
 287.  * Px ZAWIERA SIE W ZAKRESIE OD (0-15)
 288.  * Py MOZE BYC ROWNE:
 289.  * 1 DLA PIERWSZEJ LINII
 290.  * 2 DLA DRUGIEJ LINII
 291.  */
 292. unsigned char i,j;
 293.  
 294.  
 295.  
 296. if(obiekt->Y ==1)
 297.                 {
 298.                         for(j=obiekt->X;j<((obiekt->X)+obiekt->pozkonc);j++)    buffer1[j]=32;
 299.  
 300.                 }
 301.                
 302.                 obiekt->X = Px;
 303.                 obiekt->Y = Py;
 304.  
 305. if(obiekt->Y ==2)
 306.                 {
 307.                         for(j=obiekt->X;j<((obiekt->X)+obiekt->pozkonc);j++)    buffer2[j]=32;
 308.                 }
 309.  
 310.  
 311.                 obiekt->X = Px;
 312.                 obiekt->Y = Py;
 313.                
 314. if(obiekt->Y ==3)
 315.                 {
 316.                         for(j=obiekt->X;j<((obiekt->X)+obiekt->pozkonc);j++)    buffer3[j]=32;
 317.                 }
 318.  
 319.  
 320.                 obiekt->X = Px;
 321.                 obiekt->Y = Py;
 322.                
 323. if(obiekt->Y ==4)
 324.                 {
 325.                         for(j=obiekt->X;j<((obiekt->X)+obiekt->pozkonc);j++)    buffer4[j]=32;
 326.                 }
 327.  
 328.  
 329.                 obiekt->X = Px;
 330.                 obiekt->Y = Py;                
 331.  
 332. while(*txt&&(Px<20))
 333.         {
 334.  
 335.                 if (Py==1)
 336.                 {
 337.                 buffer1[Px++]=*txt++;
 338.                 i++;
 339.  
 340.                 }
 341.                 if (Py==2)
 342.                 {
 343.                 buffer2[Px++]=*txt++;
 344.                 i++;
 345.                 }
 346.                
 347.                 if (Py==3)
 348.                 {
 349.                 buffer3[Px++]=*txt++;
 350.                 i++;
 351.                 }
 352.                
 353.                 if (Py==4)
 354.                 {
 355.                 buffer4[Px++]=*txt++;
 356.                 i++;
 357.                 }
 358.                
 359.         }
 360. obiekt->pozkonc = i;
 361. }
 362.  
 363. void LCD_disp (void)
 364. {
 365.         /*
 366.          * FUNKCJA STEROWANA PRZEZ SYSTICK ZA POMOCA SYSTEMU FLAG LCD_REFRESH
 367.          * EKRAN LCD ODSWIEZANY JEST CO 100ms
 368.          */
 369.         if(LCD_refresh)
 370.         {
 371.                 LCD_refresh = 0 ;
 372.                 LCD_XY(0,1);
 373.                 WRITE_TEXT(buffer1);
 374.                 LCD_XY(0,2);
 375.                 WRITE_TEXT(buffer2);
 376.                 LCD_XY(0,3);
 377.                 WRITE_TEXT(buffer3);
 378.                 LCD_XY(0,4);
 379.                 WRITE_TEXT(buffer4);
 380.  
 381.         }
 382.  
 383.  
 384.  
 385.  
 386. }
 387.  
 388. void SysTick_init(void)
 389. {
 390.         SYST_RVR = clock;                                                                                                       //wartosc od ktorej zlicza systick
 391.         SYST_CVR = 0;                                                                                                           // skasowanie wartosci licznika
 392.         SYST_CSR |= SysTick_CSR_CLKSOURCE_MASK | SysTick_CSR_TICKINT_MASK | SysTick_CSR_ENABLE_MASK ;   //zrodlo zegara-> procesor, wlaczenie systick,
 393.                                                                                                                                                                                                         //pozwolenie na odliczanie
 394.         /*
 395.          * FUNKCJA ODLICZA W AKTUALNYM USTAWIENIU W PRZERWANIU 1ms.TAKTOWANIE SYGNAŁEM 48MHZ
 396.          */
 397. }
 398. void SysTick_Handler()
 399. {
 400.         if(start) start=0;
 401.        
 402.         /*
 403.          * INICJALIZACJA FLAG ODMIERZAJACYCH 1MS
 404.          */
 405.        
 406.         tick = 1;      
 407.         flagaPID=1;
 408.        
 409.        
 410.        
 411.        
 412.         i++;
 413.         if(i==100)                             
 414.         {      
 415.         i=0;
 416.         LCD_refresh = 1;
 417.         }
 418.        
 419. }
 420.  
 421. void LCD_GPIO_INIT(void)
 422. {
 423.         /*
 424.          * FUNKCJA INICJALIZUJACA SYGNAŁY I MULTIPLEKSOWANIE PINOW PTORZEBNYCH
 425.          * DO OBSLUGI WYSWIETLACZA LCD HD44780, TRYB PRACY  4 BITOWY Z OBSŁUGĄ BUSY FLAG
 426.          * DO OBSŁUGI BUSY FLAG WYMAGANY JEST PIN R/W
 427.          */
 428.         SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTE_MASK;                      //ustawienie sygnału zegarowego na port E
 429.                        
 430.         PORTE_PCR20 = PORT_PCR_MUX(1) |  PORT_PCR_PE_MASK | PORT_PCR_PS_MASK;   // włączenie multipleksowania dla wybranych pinów RW,RS,RE
 431.         PORTE_PCR21 = PORT_PCR_MUX(1);                                                                          // dodatkowo włączenie internal resistor(PE) i podciągniecie pull-up(PS)
 432.         PORTE_PCR22 = PORT_PCR_MUX(1);
 433.                        
 434.         PORTE_PCR2 = PORT_PCR_MUX(1);                           // włączenie multipleksowania dla pinów D4,D5,D6,D7
 435.         PORTE_PCR3 = PORT_PCR_MUX(1);
 436.         PORTE_PCR4 = PORT_PCR_MUX(1);
 437.         PORTE_PCR5 = PORT_PCR_MUX(1);            
 438. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top