daily pastebin goal
11%
SHARE
TWEET

robot care nu merge

a guest Apr 21st, 2017 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <QTRSensors.h>
 2.  
 3. //TODO: Inlocuiti x cu pinul la care este conectat pe Arduino
 4. const unsigned int MOTOR1A = 3;
 5. const unsigned int MOTOR1B = 5;
 6. const unsigned int MOTOR2A = 9;
 7. const unsigned int MOTOR2B = 6;
 8.  
 9. const unsigned int LINIE8 = A3;
 10. const unsigned int LINIE7 = A2;
 11. const unsigned int LINIE6 = A1;
 12. const unsigned int LINIE5 = A0;
 13. const unsigned int LINIE4 = 13;
 14. const unsigned int LINIE3 = 12;
 15. const unsigned int LINIE2 = 11;
 16. const unsigned int LINIE1 = 10;
 17. //ENDTODO
 18.  
 19. //PID
 20. const float KP = 0.5;
 21. const float KD = 2.0;
 22. const float KI = 0.0;
 23.  
 24. double last_p = 0;
 25. double integral = 0;
 26. //ENDPID
 27.  
 28. const int SPEED = 30;
 29. int motorTested = 1;
 30.  
 31. QTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {LINIE1, LINIE2, LINIE3, LINIE4, LINIE5, LINIE6, LINIE7, LINIE8}, 8);
 32. unsigned int senzori[8];
 33.  
 34. void setMotors(int a, int b)
 35. {
 36.     /*
 37.      * TODO: implementati controlul motoarelor
 38.      * a = valoarea pentru motorul stang
 39.      * b = valoarea pentru motorul drept
 40.      * Daca primeste valoare negativa, motorul se invarte inapoi.
 41.      * Pentru a roti motorul intr-o directie, setati unul din pini pe LOW si pe celalalt scrieti
 42.      * valoarea PWM. Aveti grija la semn, analogWrite primeste o valoare pozitiva (0 - 255).
 43.      */
 44.  
 45.   if(a <0)  
 46.   {
 47.    analogWrite(MOTOR1A, -a);
 48.    analogWrite(MOTOR1B, 0);
 49.   }
 50.   if(a >0)  
 51.   {
 52.     analogWrite(MOTOR1A, 0);
 53.     analogWrite(MOTOR1B, a);
 54.    
 55.   }
 56.   if(b <0)  
 57.   {
 58.     analogWrite(MOTOR2A, -b);
 59.     analogWrite(MOTOR2B, 0);
 60.   }
 61.   if(b >0)  
 62.   {
 63.     analogWrite(MOTOR2A, 0);
 64.     analogWrite(MOTOR2B, b);
 65.   }
 66. //  if(a == 0)
 67. //  {
 68. //     analogWrite(MOTOR1A, 0);
 69. //     analogWrite(MOTOR1B, 0);
 70. //  }
 71. //  if(b == 0)
 72. //  {
 73. //     analogWrite(MOTOR2A, 0);
 74. //     analogWrite(MOTOR2B, 0);
 75. //  }
 76.  
 77. }
 78.  
 79. void printLine()
 80. {
 81.     /*
 82.      * TODO: Cititi senzorii si trimiteti valorile citite prin interfata seriala.
 83.      * Pentru citire folositi qtr.read(senzori). Functia va citi senzorii care au fost initializati
 84.      * la declararea lui qtr si va pune valorile in vectorul senzori.
 85.      */
 86.    qtr.read(senzori);
 87.      
 88.  
 89. }
 90.  
 91. long getProportional()
 92. {
 93.       long proportional;
 94.     /*
 95.      * TODO: Functie ce va returna termenul proportional.
 96.      *
 97.      * Folositi functia qtr.readLine(senzori).
 98.      * Aceasta copiaza valorile citite in vectorul senzori si returneaza un int intre 0 si 7000,
 99.      * 0 insemnand ca linia este sub senzorul 1 si 7000 insemnand ca linia este sub senzorul 8.
 100.      *
 101.      * Termenul proportional este reprezentat de devierea de la conditia dorita. Se doreste ca
 102.      * linia sa se afle pe centru, deci functia va returna o valoare proportionala cu devierea
 103.      * liniei de la centru. Aceasta va fi negativa daca se afla in stanga si pozitiva daca se
 104.      * afla in dreapta.
 105.      */
 106.      proportional = qtr.readLine(senzori);
 107.    
 108.      proportional -= 3500;
 109.    proportional /= 10;
 110.    
 111.    
 112.     return proportional;
 113. }
 114.  
 115. double computePID()
 116. {
 117.     double proportional;
 118.     double derivative;
 119.     /*
 120.      * Aplicati algoritmul PID
 121.      * integral este o variabila globala definita mai sus.
 122.      * Folositi last_p pentru a calcula termenul derivat.
 123.      */
 124.    proportional =  getProportional();
 125.      derivative = proportional - last_p;
 126.    integral += proportional;
 127.    last_p = proportional;
 128.  
 129.      return KP * proportional + KI * integral + KD * derivative;
 130. }
 131.  
 132. void setup()
 133. {
 134.     Serial.begin(9600);
 135.  
 136.     pinMode(MOTOR1A, OUTPUT);
 137.     pinMode(MOTOR1B, OUTPUT);
 138.     pinMode(MOTOR2A, OUTPUT);
 139.     pinMode(MOTOR2B, OUTPUT);
 140.     pinMode(13, OUTPUT); //pinul cu led
 141.  
 142.     digitalWrite(13, HIGH);
 143.     for (int i = 0; i < 125; i++)  { //calibrare senzori
 144.          //semnalare calibrare prin led-ul legat la pinul 13
 145.         qtr.calibrate();
 146.         delay(20);
 147.        
 148.     }
 149.     digitalWrite(13, LOW);
 150. }
 151.  
 152.  
 153. void loop()
 154. {
 155. //  if(!motorTested) {
 156. //    setMotors(0,0);
 157. // 
 158. //  for(int i = 0 ; i < 20 ; i++) {
 159. //      printLine();
 160. //      delay(50);
 161. //  }
 162. //  setMotors(40, 0);
 163. //  delay(500);
 164. //  setMotors(0, 40);                  
 165. //  delay(500);
 166. //  setMotors(-40, 0);
 167. //  delay(500);
 168. //  setMotors(0, -40);
 169. //  delay(500);
 170. //
 171. //  motorTested = 1;
 172. //  setMotors(0,0);
 173. //  }
 174.  
 175.   float pid = computePID();
 176.  
 177. //  for(int i=0; i<8; i++)
 178. //  {
 179. //    Serial.print(senzori[i]);
 180. //    Serial.print(" ");
 181. //  }
 182.   Serial.println(qtr.readLine(senzori));
 183.   Serial.println(pid);
 184.   if(pid > 0) {
 185.     int a = constrain(SPEED + pid, 0, 255);
 186.     int b = constrain(SPEED - pid, 0, 255);
 187.     setMotors(a, b);
 188.   } else if(pid < 0) {
 189.     int a = constrain(SPEED + pid, 0, 255);
 190.     int b = constrain(SPEED - pid, 0, 255);
 191.     setMotors(a, b);
 192.   } else {
 193.     setMotors(SPEED, SPEED);
 194.   }
 195.  
 196.  
 197. }
RAW Paste Data
Top